Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

Δημόσιο: Μειώσεις επιδομάτων έως και 50%

Αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2011 περικόπτονται, έως και 50%, 22 κατηγορίες επιδομάτων στο δημόσιο τομέα στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των κρατικών δαπανών.
Από το «ψαλίδισμα» των επιδομάτων ο προϋπολογισμός εξοικονομεί 351 εκατ. ευρώ συνολικά, εξέλιξη που επιδεινώνει ακόμα περισσότερο τη θέση των απασχολουμένων στο Δημόσιο, δεδομένου ότι από την 1η Αυγούστου ξεκινά και η επιβολή της παρακράτησης 3% υπέρ της ανεργίας και του ΤΠΔΥ, και επειδή θα παρακρατηθούν και τα αναδρομικά των προηγούμενων μηνών η μείωση των αποδοχών στους επόμενους πέντε μήνες φτάνει στο 7%.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μειώσεις των επιδομάτων είναι προσωρινές, μέχρι να εφαρμοστεί το ενιαίο μισθολόγιο, κεντρική φιλοσοφία του οποίου είναι η εξίσωση των μισθών του Δημοσίου με του ιδιωτικού τομέα και κατόπιν η εξίσωση των μισθών στις ΔΕΚΟ με εκείνους του δημόσιου τομέα, αλλά και η κατάργηση του συνόλου των επιδομάτων και των μισθολογικών κλιμακίων.
Τα επιδόματα μειώνονται με τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών, Ευάγγελο Βενιζέλο, από την οποία προκύπτει ότι συνολικά το μισθολογικό κόστος στους υπαλλήλους των υπουργείων μειώνεται κατά 293 εκατ. ευρώ, στους υπαλλήλους των ΟΤΑ κατά 39 εκατ. ευρώ, και κατά 19 εκατ. ευρώ οι αποδοχές των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ. Τα ποσά είναι υπολογισμένα σε ετήσια βάση, που σημαίνει ότι για φέτος το όφελος για το Δημόσιο θα περιοριστεί στο μισό.
Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση ξεκινά από την 1η Ιουλίου, που σημαίνει ότι τα επιδόματα του Ιουλίου θα περικοπούν με τη μισθοδοσία του Αυγούστου.
Ποια επιδόματα και πόσο κόβονται
1. Το κίνητρο απόδοσης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, που κυμαίνεται από 57,00 ευρώ (Υ.Ε. κατηγορία) έως 100,00 ευρώ (Π.Ε. κατηγορία) μειώνεται κατά 50%, ή κατά 39 ευρώ κατά μέσο όρο.
2. Το κίνητρο απόδοσης των διπλωματικών υπαλλήλων, που είναι 208,00 ευρώ μειώνεται κατά 30%, ή κατά 62,40 ευρώ.
3. Το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και ταχύτερης και αποτελεσματικότερης προώθησης των ερευνητικών προγραμμάτων των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων (ΕΛΕ), που κυμαίνεται από 233,16 έως 408,85 ευρώ (για τους ερευνητές) και από 113,34 έως 264,74 ευρώ (για τους ΕΛΕ) μειώνεται κατά 25%, ή κατά 80,20 ευρώ κατά μέσο όρο για τους ερευνητές και κατά 47,30 ευρώ κατά μέσο όρο για τους ΕΛΕ.
4. Το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών ΔΕΠ πανεπιστημίων, που κυμαίνεται από 255,83 έως 439,61 ευρώ μειώνεται κατά 20% ή κατά 69,50 ευρώ κατά μέσο όρο.
5. Το ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας των μελών Ε.Π. των ΤΕΙ που κυμαίνεται από 157,06 έως 382,94 ευρώ, μειώνεται κατά 20% ή κατά 54,00 ευρώ κατά μέσο όρο.
6. Το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού του ΚΕΠΕ που κυμαίνεται από 262,31 έως 367,56 ευρώ, μειώνεται κατά 20%, ή κατά 63,00 ευρώ κατά μέσο όρο.
7. Το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των μελών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που κυμαίνεται από 258,00 έως 328,00 ευρώ, μειώνεται κατά 20%, ή κατά 58,60 ευρώ κατά μέσο όρο.
8. Το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου των ιατρών του ΕΣΥ, που κυμαίνεται από 287,41 έως 364,32 ευρώ μειώνεται κατά 20% ή κατά 65,20 ευρώ κατά μέσο όρο.
9. Το επίδομα αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος των αρχιερέων, που ανέρχεται σε 221,83 ευρώ μειώνεται κατά 20% ή κατά 44,40 ευρώ.
Το επίδομα Ειδικής Απασχόλησης για τα Σώματα Ασφαλείας μειώνεται κατά 20% ή κατά μέσο όρο κατά 49,10 ευρώ.

10. Το επίδομα Ειδικής Απασχόλησης για την Εθνική Αμυνα, Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος (Σώματα Ασφαλείας), που κυμαίνεται από 162,73 έως 375,65 ευρώ για τα στελέχη των Ε.Δ. και από 144,92 έως 345,70 ευρώ για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας μειώνεται κατά 20% ή κατά μέσο όρο 53,80 ευρώ για τα στελέχη των Ε.Δ. και 49,10 ευρώ κατά μέσο όρο για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.
11. Το ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής έρευνας του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), που κυμαίνεται από 101,20 έως 365,94 ευρώ, μειώνεται κατά 20% ή κατά μέσο όρο 46,70 ευρώ.
12. Το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών ΔΕΠ και των μελών ΕΕΔΙΠ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), που κυμαίνεται από 145,73 έως 372,42 ευρώ για τα μέλη ΔΕΠ και από 64,74 έως 100,39 ευρώ για τα μέλη ΕΕΔΙΠ, μειώνεται κατά 20% ήτοι κατά 51,80 ευρώ κατά μέσο όρο για τα μέλη ΔΕΠ και 16,50 ευρώ κατά μέσο όρο για τα μέλη ΕΕΔΙΠ.
13. Το ερευνητικό επίδομα του τακτικού διδακτικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ), που κυμαίνεται από 101,20 έως 365,94 ευρώ μειώνεται κατά 20% ή κατά 46,70 ευρώ κατά μέσο όρο.
14. Το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας των μελών ΕΕΔΙΠ των πανεπιστημίων, που ανέρχεται από 95,04 έως 159,18 ευρώ μειώνεται κατά 20% ή κατά 25,40 ευρώ κατά μέσο όρο.
15. Το ειδικό ερευνητικό επίδομα του διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας κυμαίνεται από 255,83 έως 344,89 ευρώ και μειώνεται κατά 20% ή κατά 60,10 ευρώ κατά μέσο όρο.
16. Το επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους οι δικαστικοί λειτουργοί (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), το οποίο κυμαίνεται από 404,80 έως 809,60 ευρώ, μειώνεται κατά 15% ή κατά 91,10 ευρώ κατά μέσο όρο.
17. Το επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ, σημερινά ποσά: από 404,80 έως 809,60 ευρώ, μείωση κατά 15%, ποσό μείωσης: 91,10 ευρώ (κατά μέσο όρο).
18. Η πάγια κατά μήνα αποζημίωση των ιατροδικαστών του υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς εργασίας, καθώς και για τη δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, που ανέρχεται σε 404,80 ευρώ, μειώνεται κατά 15%, ή κατά 60,70 ευρώ.
19. Το ειδικό μουσικό επίδομα των μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής, που ανέρχεται σε 523,91 ευρώ, μειώνεται κατά 15% ή κατά 78,60 ευρώ.
20. Η ειδική πρόσθετη αμοιβή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, που ανέρχεται σε 744,00 ευρώ, μειώνεται κατά 10% ή κατά 74,40 ευρώ.
21. Το επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που κυμαίνεται από 190,00 έως 466,00 ευρώ, μειώνεται κατά 10% ή κατά 33 ευρώ, κατά μέσο όρο.
22. Τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις και καταβάλλονται στο προσωπικό με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μειώνονται κατά 30%. Στην περίπτωση όμως που τα συγκεκριμένα ποσά υπερβαίνουν τα 200 ευρώ μηνιαίως, το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται σε 15%, έτσι ώστε το ποσό της μείωσης να μην υπερβεί τα 100 ευρώ.
Η ΑΔΕΔΥ προειδοποιεί
Κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, προαναγγέλλει η ΑΔΕΔΥ με αφορμή τις νέες μειώσεις αποδοχών στο Δημόσιο.
«Με ακραίο, αιφνιδιαστικό τρόπο, ο υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος προχώρησε σε ανακοίνωση νέων δραματικών και ισοπεδωτικών μειώσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, εμπαίζοντας για άλλη μια φορά τους εργαζόμενους και το Συνδικαλιστικό Κίνημα» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ με την επισήμανση ότι ενώ η κυβέρνηση διά των αρμόδιων υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης, είχε δεσμευθεί ότι θα παρουσίαζε το νομοσχέδιο για το μισθολόγιο την επόμενη εβδομάδα για να τεθεί σε διαβούλευση και να ακολουθήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις, αντί αυτού ανακοίνωσε οριζόντιες και δραματικές μειώσεις για όλους τους υπαλλήλους, χωρίς κανένα κριτήριο.
«Η απόφαση αυτή επιφέρει νέες απώλειες στα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία έχουν μειωθεί ήδη κατά 25% το 2010, ενώ και το 2011 με το Μεσοπρόθεσμο και τον Εφαρμοστικό Νόμο, μειώθηκαν ακόμα περισσότερο και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου, μέσω της αύξησης των εισφορών (ασφαλιστικών και υπέρ ανεργίας) και της φορολογίας. Αποτέλεσμα οι μειώσεις στα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων να προσεγγίζουν και να ξεπερνούν ήδη το 40% κατά μέσο όρο» όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, με την επισήμανση ότι οι κινητοποιήσεις είναι πλέον μονόδρομος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις