Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Γιατί ξαφνικά τόσο μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν;

Τί συμβαίνει; Λέτε νά ξύπνησαν ἐκκλησιαστικοί καί πολιτικοί παράγοντες ἀπό τό βαθύ λήθαργο τῶν τελευταίων δεκαετιῶν καί νά νοιάζονται πλέον σθεναρῶς γιά τήν πνευματική πρόοδο τῶν παιδιῶν μας; Ἤ…
Μπορεῖ τά ἑκάστοτε μυστικά ἤ φανερά εὐρωπαϊκά κονδύλια μέσω τῶν ΜΚΟ ἤ τῶν ΕΣΠΑ νά θαμπώνουν καί ἐνίοτε νά λειτουργοῦν ἐκτυφλωτικά γιά πολλούς Ἀρχιερεῖς, λάτρεις τῶν Μ.Κ.Ο., ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἐκλείπουν καί τά ἀπαραίτητα –ἀναγκαῖα κολλύρια πού θά ἐπανέφεραν τήν ὅραση στά ὀρθόδοξα ἁγιοπνευματικά ἐπίπεδα. Θά μποροῦσαν μάλιστα νά δράσουν κατά τῆς οἱανδήποτε ἰδιοτελοῦς ἐπισκοπικῆς συμπεριφορᾶς τουλάχιστον ἄν ὄχι νά τήν ἐξουδετερώσουν νά τήν καταστείλουν.
Ποιός εἶναι δυνατόν ὅμως νά διώξει αὐτά τά μαῦρα σύννεφα πού συσσωρεύτηκαν πάνω ἀπό τήν χώρα; Μήπως οἱ ἀντιδρῶντες πολιτικοί καί λοιπές ἐπιφανεῖς κοσμικές προσωπικότητες πού ἀντέδρασαν γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν κινούμενοι ἀπό ἰδιοτελεῖς κυρίως ἐπιδιώξεις ψηφοθηρίας κι ἄλλων τινῶν ἐνόψει τῶν ἀνυπέρβλητων δυσκολιῶν πού θά ὁδηγήσουν de facto πολύ σύντομα σέ νέες ἐκλογές τήν πάλαι ποτέ ἔνδοξη πατρίδα μας; Αὐτοί γιά τό μόνο πού νοιάζονται εἶναι τό πῶς θά συνεχίσουν νά γλείφουν τό δακτυλάκι τους ἀπό τό «μέλι» τοῦ δημοσίου κορβανά καί τίποτε, μά τίποτε περισσότερο.
Τοῦ Διονύση Μακρῆ
Στό κέντρο τῆς ἐπικαιρότητας βρέθηκε καί πάλι τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί οἱ ριζικές ἀλλαγές πρός την κατεύθυνση τῆς μετατροπῆς του σέ μάθημα θρησκειολογίας πού προωθεῖ ὁ εὔσωμος ὑπουργός Παιδείας Ν. Φίλης. Ἀρχηγοί κομμάτων, μητροπολίτες καί πλειάδα ἄλλων Ἑλλήνων ἐπιφανῶν πολιτῶν ἀκόμη καί ὑπουργοί ἀλλά καί ὁ μέχρι πρότινος ἀμίλητος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος μέ δηλώσεις τους «στόλισαν» τόν ἡμιμαθῆ εὔσωμο καί συνάμα προκλητικό ὑπουργό ἐπιχειρώντας νά τόν ἐπαναφέρουν στή θέση του. Ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει μέ τή σειρά τῶν ἀνόητων, ἀνιστόρητων καί βλακωδῶν ἐπιζήμιων ἐθνικά στήν κυριολεξία θέσεων καί ἀπόψεων πού κάθε φορά ξεστομίζει καί ὑποστηρίζει ὅτι ἔχει τήν πλήρη κάλυψη τοῦ ἄθεου πρωθυπουργοῦ!!!
Τί συμβαίνει; Λέτε ξαφνικά νά ξύπνησαν ὅλοι οἱ ἀνωτέρω ἀπό τό βαθύ λήθαργο τῶν τελευταίων δεκαετιῶν καί νά νοιάζονται πλέον σθεναρῶς  γιά τήν πνευματική πρόοδο τῶν παιδιῶν μας; Λέτε νά ἐνεργοποιήθηκαν οἱ μηχανισμοί ἐλέγχου τῆς συνειδήσεώς τους καί νά διέκριναν τόν κίνδυνο πού ἐλλοχεύει ἀπό τήν ἐκμάθηση τῶν ἀμιγῶς δαιμονικῶν διδασκαλιῶν τῶν ὑπολοίπων θρησκειῶν, δοξασιῶν καί τῶν κάθε λογῆς αἱρετικῶν καί διαβρωτικά λειτουργούντων παραθρησκευτικῶν παραφυάδων; Λέτε νά συνειδητοποίησαν τί εἴδους πρόοδο εἶχαν στή ζωή τους ὅσοι ἀκολούθησαν τόν Βούδα, τόν παιδεραστή Μωάμεθ κι ὅλους αὐτούς τούς περίεργους πολυδιαφημιζόμενους ὄψιμους «δημιουργούς» τῶν νεοεποχίτικων θρησκειῶν; Λέτε νά διέκριναν τήν πνευματική κατρακύλα τοῦ τόπου καί νά ἀντιδροῦν πλέον μέ ἀνιδιοτέλεια; Μακάρι νά εἶναι ἔτσι κι νά ἄρχισε ἡ πνευματική ἐλίτ τῆς κοινωνίας καί τῆς ἐξουσίας νά βάζει φρένο στό ξέφρενο κατήφορο πού ἀπό πάσης ἀπόψεως ὁδεύει ἡ χώρα μας.
Σκέφτομαι ὅμως καί συνάμα ἀναρωτιέμαι γιατί ὅλοι αὐτοί δέν ἀντέδρασαν κατά τόν ἴδιο τρόπο ὅταν τό ἑλληνικό κοινοβούλιο ψήφιζε νόμους κατάργησης τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης ἤ ὑπέρ τῆς νομιμοποίησης τῆς ἀνωμαλίας ἤ ὑπέρ τῆς κατάργησης τῆς βλασφημίας τῶν θείων ἤ ὑπέρ τῆς καθιέρωσης τῆς καύσης τῶν νεκρῶν, τήν κατάργηση τῆς πρωινῆς προσευχῆς  καί ἄλλων πολλῶν διαχρονικῶν καί δοκιμασμένων στόν χρόνο παραδόσεων τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ τόπου; Ἀναρωτιέμαι πού ἦταν οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν καί γιατί δέν ἀντιδροῦσαν ὅταν ἐδῶ καί δεκαετίες καί ὄχι μόνο σήμερα οἱ ἑκάστοτε ἐπικεφαλῆς τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἀνεξαρτήτως πολιτικοῦ χρώματος, μηδενός ἑξαιρουμένου, ξήλωναν μεθοδικά μέσα ἀπό συνεχεῖς ὑποβαθμίσεις τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν λές καί κάποιο «ἀόρατο χέρι» τούς καθοδηγοῦσε. Πιθανόν μάλιστα αὐτό τό «ἀόρατο χέρι» νά φρόντιζε παρασκηνιακά νά τοποθετοῦνται στή θέση τοῦ ὑπουργοῦ πολιτικοί πού εἶχαν μεταξύ ἄλλων καί τό ἰδιαίτερο προσόν νά πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία καί νά ἐκφράζονται γι’ αὐτήν εἰρωνικά. Ἔτσι εἴδαμε λ.χ. τόν πάλαι ποτέ ἀρθρογράφο τῆς ἐφημερίδας «Τό Βῆμα» Πέτρο Εὐθυμίου νά ἀναλαμβάνει τή θέση τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας λίγα χρόνια μετά τήν συμμετοχή του ὡς μάρτυρας ὑπεράσπισης στή λεγόμενη Ἐκκλησία τῆς Σαηντεολογίας (τότε ΚΕΦΕ)… Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί ὁ ἡμιμαθής πρώην νεωκόρος καί ψάλτης Νικ. Φίλης ἀναδείχθηκε στή συγκεκριμένη θέση μετά τά εἰρωνικά καί κατά ἄλλους βλάσφημα λόγια του γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Φωτός καί τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς Ἁγ. Βαρβάρας…
Τό δυστύχημα εἶναι ὅτι ἡ ἐπίσημη διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας στή συντριπτική πλειονότητά της –ἐλάχιστες εἶναι μόνο οἱ ἐξαιρέσεις- καί στίς δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις πού φέραμε ὡς παράδειγμα ὄχι μόνο δέν ἀντέδρασε ἀλλά ἀντιθέτως ἐπιδίωκε νά ἀνοίξει διαύλους ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας… Θά μοῦ πεῖτε ὅτι εἶναι θεσμικά κατοχυρωμένο νά γίνονται συναντήσεις μεταξύ λ.χ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τοῦ ἑκάστοτε ὑπουργοῦ Παιδείας. Αὐτά δυστυχῶς μᾶς μάραναν, πού λέει κι ὁ λαός… Ἡ ἐκκλησιαστική διοίκηση κατά τήν προσωπική μας ἄποψη ὄχι μόνο ἦταν πέραν τοῦ δέοντος ἀνεκτική στίς κάθε λογῆς πολιτικές καρικατοῦρες πού εἴτε τῆς σέρβιραν γιά νά συνεργαστεῖ εἴτε ἡ ἴδια ἐπεδίωκε νά προσεγγίσει γιά ἰδιοτελεῖς σκοπούς καί λόγους ἀλλά ἐπιπλέον φρόντισε νά «πνίξει» στήν κυριολεξία τίς οἱανδήποτε ἔστω καί ἀμελητέες ἀντιδράσεις κατευνάζοντας καί καθησυχάζοντας τό χριστεπώνυμο ποίμνιο… Μάλιστα ἐπιλέγει κάθε φορά ὡς μέσο στήριξης τῆς παρουσίας της στό λαό καί ὑπεράσπισης τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου –μόνο γι’ αὐτό νοιάζεται- νά ἀπολογεῖται ἀντί νά ἐπιτίθεται κατά μέτωπο προβάλλοντας τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.
Δέν θέλω ἄλλωστε νά πιστέψω ὅτι οἱ Ἐπίσκοποί μας ἀγνοοῦν λ.χ. ὅτι ἡ ἡμιμάθεια εἶναι κατά κοινή ὁμολογία χειρότερη τῆς ἀγνωσίας ἤ τῆς γνώσης καί μερικές φορές ταυτίζεται μέ τήν βλακεία… Γιατί λοιπόν δέν ἀντέδρασαν ὅταν διαπίστωσαν τίς πρῶτες ἐνδείξεις τῆς πολεμικῆς κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ἡμιμαθοῦς εὔσωμου ὑπουργοῦ Παιδείας, πολύ πρίν ἀναλάβει τή θέση αὐτή;  Τώρα πάνω ἀπό τό ἐδῶ καί δεκαετίες «πτωματοποιημένο» -ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση- μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἐπιχειροῦν νά «ἐπενδύσουν» στή δική τους κοινωνική παρουσία καί στήριξη μέ σπαρακτικές φωνές καί δηλώσεις ἀπόγνωσης πού ἄν συνοδεύονταν μέ τήν ἐλάχιστη δυνατή πίστη θά μποροῦσαν –νά εἶστε βέβαιοι- νά ἀναστήσουν τό «πεθαμένο», ὑποβαθμισμένο καί παραμελημένο ἀπ’ ὅλους μάθημα τῶν θρησκευτικῶν… Μόνο ἔτσι ἐξηγῶ -νά μήν παρεξηγήσετε- τήν ἀντίδρασή τους γιά τήν ἀμφισβήτηση τοῦ παρελθοντικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μή ἀμφισβητήσιμου ἀπό ὑγιεῖς προσωπικότητες ἔργου καί τῆς ἐθνικῆς προσφορᾶς τῆς Ὀρθοδοξίας σ’ αὐτόν τόν τόπο. Τό θέμα ὡστόσο πού ἐνδελεχῶς ἀποσιωπᾶται εἶναι ἄν τό ἔργο αὐτό σχετίζεται καί ἔχει σχέση ἔστω καί ἀμυδρά μέ τό λεγόμενο σωτηριολογικό σκέλος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας; Ἐκεῖ εἶναι τό θέμα καί ὄχι στήν ἀναγνώριση τῆς οἱανδήποτε προσφορᾶς.
Οἱ Ἐπίσκοποί μας πάντως ἀπό ὅτι προσωπικά διαπιστώνω διακρίνουν τό δέντρο καί χάνουν τό δάσος. Δέν θέλουν νά ἀναταράσσεται ἀπό κανένα Φίλη καί ὄψιμο πολέμιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἡ ταυτοποίηση τοῦ ἔργου αὐτοῦ μέ τόν ἐπικρατοῦντα «ὠχαδερφισμό- καθησυχασμό» τῆς ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικῆς διοίκησής τους. Γιατί ἄν διέκριναν τό δάσος τότε θά κατανοοῦσαν ἀπό τίς ἀποφάσεις καί τίς προτεραιότητες τῶν Βρυξελῶν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἐν γένει ὁ χριστιανισμός εἶναι στό στόχαστρο ἐδῶ καί δεκαετίες. Μπορεῖ τά ἑκάστοτε μυστικά ἤ φανερά εὐρωπαϊκά κονδύλια μέσω τῶν ΜΚΟ ἤ τῶν ΕΣΠΑ νά θαμπώνουν καί ἐνίοτε νά λειτουργοῦν ἐκτυφλωτικά γιά πολλούς Ἀρχιερεῖς, λάτρεις τῶν Μ.Κ.Ο., ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἐκλείπουν καί τά ἀπαραίτητα –ἀναγκαῖα κολλύρια πού θά ἐπανέφεραν τήν ὅραση στά ὀρθόδοξα ἁγιοπνευματικά ἐπίπεδα. Θά μποροῦσαν μάλιστα νά δράσουν κατά τῆς οἱανδήποτε ἰδιοτελοῦς ἐπισκοπικῆς συμπεριφορᾶς τουλάχιστον ἄν ὄχι νά τήν ἐξουδετερώσουν νά τήν καταστείλουν.
Προσωπικά μάλιστα ἀποδέχομαι τήν ἄποψη Ἁγιορείτη γέροντα ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική διοίκηση τοῦ σήμερα «ἀπολαμβάνει» τίς πνευματικές δωρεές καί εὐλογίες πού ἔδωσε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στήν Ἑλλάδα γιά χάρη συγχρόνων ἁγίων μορφῶν καί κυρίως γιά χάρη τῆς νεοφανοῦς τριάδας τῶν ἁγίων Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη, Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη καί Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοία (Τσαλίκη)! Ἴσως οἱ ἴδιοι ἀκόμη δέν τό ἀντιλαμβάνονται ἀλλά ὅλα συνηγοροῦν πώς ἀργά ἤ γρήγορα θά τό συνειδητοποιήσουν… Ἐκτός κι ἄν κάποιοι ἐξ αὐτῶν συνεχίζουν νά συμπορεύονται μέ τό βαπόρι τῆς «ἐκκλησιαστικῆς ἡμιμάθειας». Γιά ὅσους δέν καταλαβαίνουν ἡ «ἐκκλησιαστική ἡμιμάθεια» ταυτίζεται ἀπολύτως μέ τήν χλιαρότητα τῆς πίστης καί τήν ἀποδοχή τῆς ἐκκοσμικευμένης οἰκουμενιστικῆς κυρίως ἀντίληψης τῆς δημιουργίας ἑνός Θεοῦ στά μέτρα μας… πού θά ἐξυπηρετεῖ τίς ὅποιες ἐνδόμυχες φιλοδοξίες, ψευτο-ἐγωισμούς καί ἰδιοτελεῖς ἐπιδιώξεις.
Σήμερα στήν ἐπισκοπική ὁμήγυρη εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀπουσιάζει ἡ λεβεντιά, ἡ εὐθύτητα, ἡ εἰλικρίνεια, ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη, ἀπουσιάζει ὁ Χριστός καί ἡ διδασκαλία Του. Καί ἡ ἀπουσία αὐτή τήν καθιστά ἀθωράκιστη καί ἐπικίνδυνα εὔθραυστη ἀκόμη καί σέ βλακωδέστατες δημόσιες τοποθετήσεις τυχάρπαστων ἀσήμαντων ὑπουργίσκων καί ἄθεων ἀνίκανων πρωθυπουργίσκων… Δέν εἶναι λοιπόν ὁ εὔσωμος Φίλης τό πρόβλημα, οὔτε τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀλλοῦ πρέπει καί μάλιστα τάχιστα νά ἑστιάσουμε ἄν θέλουμε νά περισώσουμε ὅτι ἀκόμη σώζεται. Τό ζήτημα εἶναι ὡστόσο κατά πόσο ἔχει τή δυνητική ἱκανότητα νά τό ἀντιληφθεῖ στό σύνολό της ἡ ἐπισκοπική ὁμήγυρή μας, ὥστε νά πάψει νά δείχνει ἀνοχή στά μεγάλα καθημερινά ἐγκλήματα πού ἐπιτελοῦνται σέ βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί νά κηρύξει τήν Ἐκκλησία ἐν διωγμῶ βάζοντας κάθε κατεργάρη στή θέση του.
Ἀλλά γιά νά γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται κότσια πού ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀλλά καί τό «φιλάδελφον» στήν ὅλη λειτουργία του ἐπισκοπικό σῶμα δέν φάνηκε νά διαθέτει οὔτε ὅταν κάποιοι πολιτικάντηδες ἀπατεῶνες νόθευαν τά πραγματικά στοιχεῖα γιά νά βάλουν στήν περιπέτεια τῶν μνημονίων τό λαό μας οὔτε ἀπέναντι στίς 15.000 καί πλέον αὐτοκτονίες Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων πολιτῶν, μέρος τοῦ ποιμνίου τους, ἀπόρροια τῆς πνευματικῆς πρωτίστως καί δευτερευόντως οἱκονομικῆς κρίσης, οὔτε στίς κατευθυνόμενες ἀπό τήν CIA καί τή Δύση ἀστεῖες ἐπισκοπικές συναθροίσεις στά κάθε λογῆς σύγχρονα Κολυμπάρια τῆς Κρήτης καί τῆς Ἰταλίας (βλ. Ἀσσίζη καί Μποζέ)!
Σκύλος πού γαυγίζει μήν τόν φοβᾶσαι λέει ὁ σοφός λαός. Ἴσως τό «γαύγισμα» νά ἀντιμετωπίζεται μέ τό πέταμα ἀκόμη μίας πλούσιας φέτας ΕΣΠΑ μέ τήν πάλαι ποτέ μορφή ἄρτου. Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι ὅλοι μας ζοῦμε σέ ἐποχή μίας πρωτόγνωρης πνευματικῆς καί σωματικῆς δαιμονικῆς καταστολῆς, πού ἐπιβάλλουν κάποια συγκεκριμένα κέντρα ἀνομίας μέ τήν ἀρίστη διαχείριση τοῦ φόβου πού ἀπορρέει ἀπό τή μείωση τῶν συντάξεων, τῶν μισθῶν, τή διόγκωση τῆς ἀνεργίας κ.ο.κ.
Ποιός εἶναι δυνατόν ὅμως νά διώξει αὐτά τά μαῦρα σύννεφα πού συσσωρεύτηκαν πάνω ἀπό τήν χώρα; Μήπως οἱ ἀντιδρῶντες πολιτικοί καί λοιπές ἐπιφανεῖς κοσμικές προσωπικότητες πού ἀντέδρασαν κινούμενοι ἀπό ἰδιοτελεῖς κυρίως ἐπιδιώξεις ψηφοθηρίας κι ἄλλων τινῶν ἐνόψει τῶν ἀνυπέρβλητων δυσκολιῶν πού θά ὁδηγήσουν de facto πολύ σύντομα σέ νέες ἐκλογές τήν πάλαι ποτέ ἔνδοξη πατρίδα μας; Αὐτοί γιά τό μόνο πού νοιάζονται εἶναι τό πῶς θά συνεχίσουν νά γλείφουν τό δακτυλάκι τους ἀπό τό «μέλι» τοῦ δημοσίου κορβανά καί τίποτε, μά τίποτε περισσότερο. Μέ τόν δημόσιο κορβανά σχετίζεται καί ἀνακυκλώνεται, ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ ὁλόκληρος ὁ πολιτικός τους βίος. Μήπως ἀναμένουμε λύση ἀπό τό «σχεδόν» ἀμούστακο παιδάριο πού ἀναδείξαμε ὡς πρωθυπουργό τῆς χώρας μέ τό νά ἀπομακρύνει τόν εὔσωμο ἀνιστόρητο ὑπουργό του, ἔτσι ὥστε νά ἀσχοληθεῖ καί πάλι μέ τήν ἐξιστόρηση παραμυθιῶν στά παιδιά του, οἱ ὁποῖες δέν θά περιλαμβάνουν τίς φράσεις πριγκίπισσα ἤ βασίλισσα;
Τό περίεργο πάντως εἶναι πώς μετά ἀπό πολύχρονη σιωπή ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος μίλησε δίνοντας τό ἔναυσμα κι σ’ ἄλλους ἐπισκόπους νά … μιλήσουν φωνακτά. Ἄν καί καθυστερημένη, ὅπως εὔστοχα εἶπε ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος ἡ ἀντίδραση του θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι εἶναι εἰλικρινής καί δέν ἀποβλέπει σέ ἄλλου εἴδους ἰδιοτέλειες λ.χ. ἐνόψει τῆς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας στίς 4 Ὀκτωβρίου οὔτε νά σχετίζεται μέ τίς ἑκάστοτε οἰκονομικές συναλλαγές του μέ τήν Πολιτεία. Γιατί ἐπ’ οὐδενί θέλουμε νά πιστέψουμε τίς Κασσάνδρες ἐκεῖνες πού ἐπιμένουν ὅτι ὁ καλός μας Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀντέδρασε μόνο καί μόνο γιά νά στρέψει τήν προσοχή τῆς Ἱεραρχίας στό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὥστε νά ἀποποιηθεῖ πιό εὔκολα τίς εὐθύνες πού ὁ ἴδιος καί ἡ ἀντιπροσωπεία τῶν Ἀρχιερέων ἔχουν γιά τήν ἀσέβεια πού ἔδειξαν στίς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἀνατροπή τους στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης. Καί ἀκόμη σθεναρῶς ἀπορρίπτουμε καί καταδικάζουμε τίς φωνές ἐκείνων πού ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ καλός μας Ἀρχιεπίσκοπος ἀντέδρασε μόνο καί μόνο γιά νά ξανανοίξει ἡ κάνουλα τῶν προγραμμάτων τοῦ ΕΣΠΑ πρός τήν Ἀρχιεπισκοπή  πού μέ ἐντολή τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, ὅπως ἰσχυρίζονται ἔκλεισε.
ΠΗΓΗ: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΕΥΧ. 181 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 
* Ο ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ  ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΙΣ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ, Θεολόγος, Δημοσιογράφος
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΤΕΥΧ. 181) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις