Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Για να δούμε θα μας ακούσει κανείς?? Οι Πολύτεκνοι αποκλείονται απ' το... Κοινωνικό επίδομα αλλλεγγύης

Το ΔΣ του Συλλόγου, έχοντας υπόψιν :
1)Το ΦΕΚ Β128/24-1-2017: Υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης το έτος 2017
2) την απάντηση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΕΑ, στην ερώτηση αν το οικογενειακό επίδομα περιλαμβάνεται στο υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος το οποίο κατά λέξη αναφέρει:
«Όλα τα επιδόματα πρόνοιας περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του εισοδήματος εκτός απ το επίδομα αναδοχής, το επίδομα των απροστάτευτων τέκνων και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος»
3) Τα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στο πρόγραμμα, πολύτεκνων οικογενειών

Συμπεραίνουμε ότι :
α) Πολύτεκνες οικογένειες και ειδικά άνεργες ή και άστεγες, απορρίπτονται από το πρόγραμμα του ΚΕΑ, λόγω εισοδήματος. Διότι στο δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, προσμετρά το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών, ως εισόδημα .
(Σε αυτό το σημείο θυμίζουμε ότι μεγάλος αριθμός Πολύτεκνων Οικογενειών το 2016, έλαβε το μεγαλύτερο μέρος του επιδόματος  στην γ΄ και δ΄ δόση ) 
β) Η προσμέτρηση των Οικογενειακών Επιδομάτων, των πολύτεκνων οικογενειών, είναι ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ, διότι σύμφωνα :
1) με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου ΙΑ2  ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ, όπου αναφέρεται ότι : «Το επίδομα της παρούσας υποπαραγράφου δεν προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου» και
2) με τις διατάξεις ν.4254/2014 ορίζεται ότι το από 1.1.2013 «ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ & ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, δεν προσμετράται στο καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος».

Άρα , καλούμε δημόσια :
1) τον πρωθυπουργό Κύριο Αλέξιο Τσίπρα και
2) την Αναπληρώτρια Υπουργό Κυρία Θεανώ Φωτίου ,
Να προβούν στην τροποποίηση του ΦΕΚ Β 128 / 24-1-2017 και την εξαίρεση του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων και του Ειδικού Επιδόματος Τριτέκνων & Πολυτέκνων, από τα εισοδηματικά κριτήρια του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως ορίζουν οι παραπάνω νόμοι.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1, 2, και 5 του συντάγματος ορίζονται τα ακόλουθα:
'Αρθρο 21: (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες)
1. H οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Kράτους
2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος.
5. O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ
  1. Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης
  2. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου
  3. Κοινοβουλευτικές ομάδες
  4. Βουλευτές Χίου κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη
       κ. Νότη Μηταράκη
5.  ΑΣΠΕ
6.  Σύλλογοι Πολυτέκνων Ελλάδος
7. ΜΜΕ
Με εκτίμηση
Εκ μέρους του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας
Βορριά Άννα                                             Ορφανός Ιωάννης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις