Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Στο σφυρί από τα αζήτητα, ποδήλατα από 10 ευρώ έως και μοτοσυκλέτες από 100 ευρώ

Σε δημοπρασία από τα αζήτητα των τελωνείων βγάζει η ΑΑΔΕ ποδήλατα με τιμή εκκίνησης τα 10 ευρώ έως και μοτοσυκλέτες με πρώτη τιμή από 100 ευρώ αλλά και μηχανήματα έργου, κινητήρες ανταλλακτικά καθώς και ιατρικά μηχανήματα


Αντωνόπουλος Γιώργος

Στις 25-5-2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00΄π.μ., θα γίνει στην αποθήκη της ΔΔΔΥ στη Μαγουλέζα (τηλ. 213-2124612, 210-2474200) και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, (τηλ. 2310-232882), του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄-ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ, (τηλ. 2610-317462, 2613-621731) & του ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ. 2413-511705, 511706), και με διάφορα Τελωνεία & Δ.Ο.Υ., πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πώληση των παρακάτω Υλικών, σύμφωνα με τους Γενικούς ΄Ορους Πώλησης Υλικών & Πλωτών. 

Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων Yλικών επιτρέπεται: 1) Η επίσκεψη στους χώρους αποθήκευσης των Υλικών επιτρέπεται από 23-5-2017 έως 24-5-2017 από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., 2) από τον αγοραστή μετά τον διακανονισμό τους. Τα υλικά δημοπρατούνται όπως είναι και ευρίσκονται και με τυχόν ύπαρξη ξένων υλών & επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

Ο πλειοδότης-αγοραστής οφείλει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών θα λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.

δείτε ΕΔΩ την λίστα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις