Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Η υπόθεση ΠΥΡΣΕΙΑ σ΄ άλλες εποχές θα ΄χε προκαλέσει αποστρατείες!

Όταν ένα μέσο ενημέρωσης, ένας δημοσιογράφος θέτει ένα ζήτημα και αναμένει απαντήσεις, είναι απολύτως λογικό και επιβεβλημένο να επανέρχεται, όταν δεν του τις δίνουν χωρίς προφανή λόγο! Αυτό ισχύει παντού στον κόσμο.
Στην Ελλάδα οι πάσης φύσεως εξουσίες διεκδικούν την εξαίρεση. Στα μέρη μας, όταν επιμένεις να λάβεις απαντήσεις γίνεσαι “εμμονικός”.
Επειδή δεν έχουμε κανένα θέμα να μας χαρακτηρίσουν “εμμονικούς”, αν έτσι αισθάνονται καλύτερα, θα επανέλθουμε ξανά στο πολύ μεγάλο ζήτημα της παράτυπης μετάδοσης άσχετου με την υπηρεσία θέματος μέσω του συστήματος επικοινωνίας του Στρατού ΠΥΡΣΕΙΑ.
Μπορεί στο ΓΕΣ να μην θέλουν να ακούν τα ερωτήματα, αλλά η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή για να περάσει έτσι απλά… Σ΄ άλλες εποχές θα είχε προκαλέσει μέχρι και αποστρατείες. Άλλαξαν όμως οι εποχές.
Στο ΓΕΣ δεν γνωρίζουν πως και ποιος ή ποιοι προώθησαν το μήνυμα; Δεν μπορεί να ξέρει το Militaire.gr και να μην ξέρει το ΓΕΣ…
Επί 15 συναπτά έτη που στρατιωτικοί δρατηριοποιήθηκαν μέσω ΣΥΣΜΕΔ,Ενώσεων και ΠΟΕΣ είχε έστω και μια φορά περάσει μέσω του συστήματος επικοινωνίας ΠΥΡΣΕΙΑ έστω και μια …φράση; Όχι και ορθώς δεν πέρασε…
Πως γίνεται λοιπόν ξαφνικά, από το πουθενά το ΓΕΣ να λαμβανει υπ΄ όψιν μια ομάδα -από τρεις ως 20 οι ενεργοί συμμετέχοντες- που εμφανίζεται με μια απόφαση Ειρηνοδικείου ως “εκπρόσωπος των στρατιωτικών” και να επιτρέπει τη μετάδοση μηνυμάτων μέσω του συστήματος ΠΥΡΣΕΙΑ!!! Με ποια κριτήρια; Ποιος έδωσε διαταγή; 
Γι΄ αυτό λοιπόν επιμένουμε και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε για να πάρουμε απαντήσεις. Ελπίζαμε ότι το ίδιο θα είχε πράξει ήδη και η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει κατά καιρούς θέσει με θέρμη το ζήτημα της διαφύλαξης της πειθαρχίας στο στράτευμα. Μέχρι στιγμής …σιωπή κι από εκεί. Θα περιμένουμε και θα επιμένουμε. Με εμμονή…Η υπόθεση μόνο απλή δεν είναι.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΟΕΣ για το θέμα που έχει εκδοθεί από χθες. Η επικαιρότητα είχε άλλες προτεραιότητες και γι΄ αυτό τη δημοσιεύουμε σήμερα:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
(Π.Ο.Ε.Σ.)
Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ ́ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 817 (ειδ. αρ. 6221)
Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778 ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr e-mail: info@poes.gr
κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ Αρ. Πρωτ. 389/2017 Αθήνα, 08 Μαΐ 2017
κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ
Σας γνωρίζεται ότι το έτος 2013 ιδρύθηκε και έκτοτε λειτουργεί νομίμως η Ομο- σπονδία μας με την επωνυμία: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», η οποία από τέλη Δεκέμβρη του έτους 2016 έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού της, κατά την προτροπή της παρ. 14 του άρθρου 50 του ν.4407/2016.
Προσφάτως φέρεται να ιδρύθηκε έτερο σωματείο με την ίδια ακριβώς επωνυ- μία με την Ομοσπονδία μας, ήτοι: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών» με προφανή σκοπό τη δημιουργία παραπλανητικής εικόνας και υπέρμετρης σύγχυσης στους εν ενεργεία στρατιωτικούς, αλλά και στις δημόσιες αρχές – και δη στρατιωτικές – στις οποίες διαρκώς απευθύνεται.
Το ανωτέρω «σωματείο» διατείνεται ψευδέστατα ότι είναι το μοναδικό που εκ- προσωπεί τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, ενώ στην πραγματικότητα εκπροσωπεί μια ισχνή μειοψηφία από τρεις (3) Ενώσεις.
Τίθεται υπόψη σας ότι η ως άνω ψευδεπίγραφη Ομοσπονδία τυγχάνει απολύ- τως παράνομη κατά το ν.4407/2016, εξαιτίας του γεγονότος, που η ίδια γνωρίζει αλλά αποκρύπτει τεχνηέντως και με προφανή δόλο για να επιτύχει την παραπλάνησή σας, ότι ένα από τα ελάχιστα ιδρυτικά της μέλη και συγκεκριμένα το φερόμενο ως Σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» συστάθηκε και ενεγράφη στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 14/03/2017, συνέπραξε δε στην ιδρυτική πράξη της εν λόγω Ομοσπονδίας, αν και προϋπήρχε ήδη σωματείο με την ίδια ακριβώς επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και εδαφική αρμοδιότητα, το οποίο είχε συσταθεί δυνάμει του άρθρου 50 του ν. 4407/2016, εγγραφεί στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδι- κείου Αθηνών στις 20/01/2017 και λειτουργούσε από διμήνου, εκπροσωπώντας μόνο αυτό νομίμως τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής και είναι μέλος της Ομοσπονδίας μας. Γνωρίζεται δε ότι το άρθρο 50 του ν.4407/2016 επιτρέπει μόνο μία Ένωση στρατιωτικών ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η σύσταση δε του ανωτέρω ψευδεπί- γραφου, καθ ́ ομοιότητα με την ψευδεπίγραφη Ομοσπονδία, σωματείου, τυγχάνει παράνομη και καταχρηστική αφού δουλικώς και εν γνώσει των ιδρυτικών μελών του εκλάπησαν και αντιγράφηκαν δικά μας αναγνωριστικά κείμενα, προβαλλόμενα ως μοναδικά και πρότυπα, αλλά και αυτή η ίδια η σφραγίδα, ο τίτλος, ο σκοπός και όλα τα προσδιοριστικά εν γένει στοιχεία τόσο του πρωτοβάθμιου σωματείου – μέλους μας όσο και της Ομοσπονδίας μας.
Η Ομοσπονδία μας, ως η μόνη νόμιμη κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4407/2016, καθότι προϋφιστάμενη ως προαναφέρθηκε αυτού, δευτεροβάθμια Οργάνωση Ενώσεων Στρατιωτικών, αριθμώντας σήμερα (24) πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη, έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες και αναφορές στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές για να διαπιστωθεί και δικαστικά το οφθαλμοφανές ψευδεπίγραφο της ανωτέρω Ομοσπονδίας και του ιδρυτικού της μέλους, της φερόμενης ως «δεύτερης» «ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την προσοχή σας, καθότι, όπως μας ε- γνώσθη, τα ως άνω ψευδεπίγραφα σωματεία, φέρεται να πέτυχαν την παραπλάνηση προσωπικού και οι αρμόδιες Δνσεις των Γενικών Επιτελείων και ιδίως του ΓΕΣ να ενημερώθηκαν, μέσω του ηλεκτρονικού υπηρεσιακού συστήματος αλληλογραφίας «ΠΥΡΣΕΙΑ», για ενέργειές τους που τυγχάνουν δικαστικής και διοικητικής διερεύνησης.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις