Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

116,9 δις. ευρώ καταθέσεις «εξαφανίστηκαν» από το 2009 ως σήμερα!

Σύμφωνα με την Eurobank, μέσα στην κρίση χάθηκαν περίπου όσα χρήματα υπάρχουν σήμερα στις τράπεζες!!!

Σοκαριστικά είνα τα στοιχεία που αποτυπώνουν την πτώση της τραπεζικής χρηματοδότησης και των καταθέσεων στο α’ τρίμηνο συγκεντρώνει στο τελευταίο τεύχος του Δελτίου «7 Ημέρες Οικονομία» η Eurobank.

Αναλυτικότερα, το σύνολο των καταθέσεων και ρέπος των κατοίκων εσωτερικού στα νομισματικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 129,7 δισ. ευρώ τον Απρίλιο 2017.

Το εν λόγω μέγεθος αντιστοιχεί στο 73,8% του ονομαστικού ΑΕΠ 2016 (€175,9 δις). Σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017 καταγράφηκε μείωση -€153,5 εκατ. και σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016 η σωρευτική πτώση ήταν -€2,4 δις.

Στις επιμέρους κατηγορίες που συνθέτουν το σύνολο των καταθέσεων κατοίκων εσωτερικού, οι μηνιαίες και οι σωρευτικές μεταβολές τον Απρίλιο 2017 είχαν ως εξής: γενική κυβέρνηση (αύξηση €159,8 εκατ. σε σχέση με τον Μάρτιο 2017 και ενίσχυση €19,3 εκατ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016), ιδιωτικές επιχειρήσεις (-€665,3 και -€767,1 εκατ.) και νοικοκυριά (€352,0 και -€1.620,7 εκατ.).

Στην πλευρά του ενεργητικού των ισολογισμών των εγχώριων ΝΧΙ, το σύνολο της χρηματοδότησης των κατοίκων εσωτερικού διαμορφώθηκε στα €210,8 δις τον Απρίλιο 2017 (119,8% ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ 2016).
Σε όρους μηνιαίας μεταβολής σημειώθηκε αύξηση €893,4 εκατ. και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016 καταγράφηκε σωρευτική πτώση -€3,0 δις.

Η τελευταία μεταβολή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης του συνόλου της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης, των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών κατά -€1,1, -€0,7 και -€1,2 δις αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες χρονολογικές σειρές που δημοσιεύει η ΤτΕ, το σύνολο των καταθέσεων των κατοίκων εσωτερικού έλαβε τη μέγιστη τιμή του το 2ο τρίμηνο 2009. Πιο συγκεκριμένα, ανήλθε στα €246,6 δις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις