Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Κυβέρνηση και υγεία – Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα…
Κυβέρνηση και υγεία – Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα…


« Διακηρύξεις για την Υγεία: Τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα… κρύβουν μειώσεις και περικοπές. »

Η Κυβέρνηση παρουσίασε το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας και γενικότερα τις θέσεις της για την Υγεία, ως τομή και αναβάθμιση της. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και φαίνεται από τα στοιχεία.
Από το 2018  περικόπτεται η χρηματοδότηση της Υγείας κατά 400 εκ. ευρώ δηλαδή, κατά 25% (προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής). Επίσης από το 2018 τίθεται όριο δαπανών για την Υγεία στα 3,67 δις ευρώ, μειωμένο κατά 617 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2017.
Όσον αφορά τα στοιχεία για τον ΕΟΠΥΥ, τα οποία θρασύτατα παρουσίασε ο Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τ. Πετρόπουλος, είναι απολύτως ψευδή. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ ανέρχονται στα 1,2 δις ευρώ και η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό θα μειωθεί τραγικά τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μεσοπρόθεσμου 2018-2021.
Συγκεκριμένα, ενώ το 2016 η χρηματοδότηση ήταν 500 εκ. ευρώ, το 2017 είναι 326 εκ. ευρώ και το 2018 θα είναι 100 εκ. ευρώ!!! Αντιλαμβανόμαστε συνεπώς  το μέγεθος των περικοπών που θα έχει θύματα τους ίδιους τους ασφαλισμένους και γενικότερα τον Ελληνικό λαό.
Η Λαϊκή Ενότητα αγωνίζεται για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών και του μνημονιακού πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου. Επίσης αγωνίζεται για ένα ολοκληρωμένο και βαθιά ανθρωποκεντρικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) σε όλα τα επίπεδα, που θα είναι δημόσιο, δωρεάν και καθολικό, ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτό κάθε κάτοικος της χώρας με αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης του και άμεση κάλυψη όλων των αναγκών του για προσλήψεις προσωπικού.Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις