Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

H Ελλάδα χρόνο με το χρόνο σβήνει.

Όσο έχεις στρατιώτες έχεις τη δυνατότητα να πολεμάς. Εάν χάσεις τους στρατιώτες σου, όσο και στρατιωτικό υλικό να έχεις στην κατοχή σου, έχεις χάσει τη μάχη.
Το στρατιωτικό υλικό θα περάσει ως λάφυρο στα χέρια του εχθρού. Έτσι και η Ελλάδα ως οικόπεδο θα περάσει στα χέρια των ξένων. Το δημογραφικό είναι το κύριο όπλο του αντιπάλου με το οποίο σκοπεύει να σπάσει τη ραχοκοκαλιά της χώρας. Γι’ αυτό και συνεχώς κερδίζουν χρόνο κρατώντας μας στο ευρώ αλλά και διατηρώντας στην κυβέρνηση της χώρας χαλασμένα μυαλά και υποταγμένους πολιτικούς. Γνωρίζουν ότι χρόνο με το χρόνο σβήνουμε ως λαός και συνεπώς θα σβήσουμε και ως χώρα. Όλα όσο γίνονται από τους δανειστές και την υπάκουα κυβέρνηση σε όλους τους άλλους τομείς π.χ. οικονομία, λαθρομετανάστευση, μετανάστευση κ.λπ. βοηθούν το δημογραφικό τους όπλο για να μας αποτελειώσουν μια και καλή.
Σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015 σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα των χωρών – μελών της Ε.Ε., αναφέρεται ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει οξύ δημογραφικό πρόβλημα καθώς εκτιμάται ότι μέχρι το 2060 ο πληθυσμός της χώρας θα συρρικνωθεί δραματικά (από 11,045 εκατ. άτομα το 2013 σε 8,5 εκατ. το 2060) με παράλληλη σημαντική γήρανσή του καθώς τη συγκεκριμένη όχι και πολύ μακρινή χρονολογία, 6 στα 10 άτομα του ενεργού πληθυσμού της Ελλάδας θα είναι άνω των 65 ετών!
Στο τριμηνιαίο δημοσίευμα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ ΣΤΑΤ), Ελλάς με αριθμούς Απριλίου – Ιουνίου 2017, βλέπουμε, στον πίνακα που παρουσιάζει τον μόνιμο πληθυσμό της χώρας κατά ομάδες ηλικιών σύμφωνα με την απογραφή του 2011,  σημαντικά στοιχεία ως προς το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
Μόνιμος πληθυσμός της χώρας κατά ομάδες ηλικιών
Ηλικίες
Πληθυσμός
0 – 9
1.049.839
10 – 19
1.072.705
20 – 29
1.350.868
30 – 39
1.635.304
Στον ανωτέρω πίνακα βλέπουμε ότι κάθε νέα δεκαετία ο νέος πληθυσμός που γεννήθηκε στη χώρα είναι μικρότερος από αυτόν της προηγούμενη δεκαετίας.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τον πίνακα «Μόνιμος πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση» είναι ότι στην ενοποιημένη ομάδα 20 – 39 έτη που είναι οι πιο αναπαραγωγική ηλικία, το σύνολο των εγγάμων ανέρχεται στον αριθμό των 1.250.331 ατόμων και το σύνολο των άγαμων στον αριθμό των 1.652.808  ατόμων. Αναλυτικά:
Ομάδες ηλικιών
Άγαμοι
Έγγαμοι
20-29
1.068.641
249.239
30-39
564.167
1.001.092
Η οικονομική κρίση την τρέχουσα δεκαετία θα αυξήσει πολύ περισσότερο την αναλογία άγαμων – έγγαμων αφού πολλά νέα ζευγάρια λόγω των άσχημων οικονομικών συνθηκών δεν αποφασίζουν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια. Και πώς να το κάνουν αυτό όταν σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, η υποαξιοποίηση του εργατικού δυναμικού στη χώρα μας έφθασε στο 31,3% στο δ΄ τρίμηνο του 2016.
Πώς οι νέοι μας να κάνουν οικογένεια όταν σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων στο σύνολο των ανέργων ανέρχεται στο ποσοστό του 70%;
Ή πώς να κάνουν οικογένεια όταν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου Ινστιτούτου, δηλαδή οι προσλήψεις μερικής απασχόλη­σης και εκ περιτροπής εργασίας, καταλαμβάνουν ποσοστιαία αναλογία πάνω από 50% τα 3 τελευταία έτη (2014, 2015, 2016);
Ή μήπως γίνεται με μισθούς των τετρακοσίων ευρώ να κάνουν τα παιδιά μας οικογένειες;
Από τον πίνακα «Νοικοκυριά κατά αριθμό μελών της απογραφής του 2011» βλέπουμε ότι οι ελληνικές οικογένειες δεν κάνουν πλέον πολλά παιδιά. Αναλυτικά:
Νοικοκυριά κατά αριθμό μελών της απογραφής του 2011
Με ένα παιδί
817.921
Με δύο παιδιά
726.554
Με τρία παιδιά
209.569
Με τέσσερα παιδιά
68.602
Με πέντε παιδιά
20.273
Στον πιο κάτω πίνακα «Γεννήσεις – Θάνατοι, 2011 – 2015» βλέπουμε ότι οι γεννήσεις κάθε χρόνο είναι λιγότερες από τους θανάτους.
Γεννήσεις – Θάνατοι, 2011 – 2015
2011
2012
2013
2014
2015
Γεννήσεις
106.428
100.371
94.134
92.148
91.847
Θάνατοι
111.099
116.668
111.794
113.740
121.212
Διαφορά
-4.669
-16.297
-17.660
-21.592
-29.365
Παρατηρούμε δηλαδή μια σταθερά επιδεινούμενη μείωση του πληθυσμού στη χώρα μας.
Πλέον οι ελληνικές οικογένειες δεν κάνουν παιδιά. Κύρια αιτία μέχρι το 2011 ήταν ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι νέες ξενόφερτες αντιλήψεις που έφερε ο δυτικός τρόπος ζωής στη χώρα μας και το χαμηλό πνευματικό επίπεδο του ελληνικού λαού. Την τρέχουσα όμως δεκαετία της κρίσης, τα στοιχεία ως προς τις γεννήσεις θα επιδεινωθούν καθώς στους ανωτέρους παράγοντες που επηρεάζουν την υπογεννητικότητα, προστίθεται και ο οικονομικός.
Και αν αναλογιστούμε ότι 12ετία 2004 – 2015 στην Ελλάδα γεννήθηκαν 212.085 παιδιά αλλοδαπών ενώ τα τελευταία χρόνια 500.000 ελληνόπουλα μετανάστευσαν στα ξένα για να βρουν εργασία , επιβεβαιώνεται η διαπίστωση ότι ο ελληνικός λαός και η χώρα σβήνουν.
Από τα λίγα αλλά σημαντικά που ανωτέρω παραθέσαμε προκύπτει ότι στην Ελλάδα συντελείται ένα δημογραφικό έγκλημα με στόχο να χαθεί μια γενιά. Αυτό κατ’ επανάληψη είχε ειπωθεί από κυβερνητικά χείλη κατά την ένταξη μας στα μνημόνια. Φτάνει όμως να χαθεί μια γενιά για να χαθεί η Ελλάδα.
Ότι δεν κατάφερε να κάνει ο Ιμπραήμ κατά την ελληνική επανάσταση στην Πελοπόννησο, που ήθελε να πουλήσει στα σκλαβοπάζαρα τους Έλληνες κατοίκους της και να φέρει στη θέση τους Αιγύπτιους, το κάνει σήμερα το υποταγμένο εγχώριο πολιτικό σύστημα στο σύνολο της χώρας. Στο σχέδιο αυτό συνηγορεί και ο επιστημονικός κόσμος μια και κάθε φορά που παρουσιάζεται μια έρευνα για την υπογεννητικότητα στη χώρα μας αυτή καταλήγει στην ανάγκη αύξησης των εισερχόμενων αλλοδαπών για να καλύψουν το πληθυσμιακό κενό που δημιουργούν οι κυβερνητικές πολιτικές.
Και το σχέδιό τους έχει ευρύτερες προεκτάσεις γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την Τουρκία που βαδίζει ολοταχώς τα επόμενα χρόνια προς τα 100 εκατομμύρια πληθυσμό. Όπως με την άλωση της Πόλης από τους σταυροφόρους άνοιξε ο δρόμος για την κατάκτηση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, έτσι και σήμερα το έργο επαναλαμβάνεται από τους δυτικούς φίλους μας αφού διαμορφώνουν το δρόμο για να μας παραδώσουν πάλι στους Τούρκους.
Από αυτήν την συνειδητοποίηση ήρθε ο καιρός να περάσουμε όλοι μας στην ενεργοποίηση. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει.
Ηλίας Ευαγγελόπουλος
Economist

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις