Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Τι προβλέπεται για τους ΕΜΘ

Στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ προβλέπεται ο αποστρατευτικός βαθμός του Ανθυπολοχαγού για τους ΕΜΘ. Δεν είναι αυτό που ζητούσαν οι ΕΜΘ. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού στους ΕΜΘ καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα.
Όλο το άρθρο 2 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις