Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Η εξαθλίωση των συνταξιούχων στο έπακρο…!


Η εξαθλίωση των συνταξιούχων στο έπακρο…!

Η κοροϊδία, το ψέμα και η εξαθλίωση των συνταξιούχων συνεχίζεται…

Η εξαθλίωση των «απόμαχων» της εργασίας συνεχίζεται, καθώς μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016 και την δημιουργία του Ε.Φ.Κ.Α. χιλιάδες εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στο Δημόσιο αναμένουν για πολλούς μήνες την έκδοση της σύνταξης τους.


Η εξαθλίωση των «απόμαχων» της εργασίας συνεχίζεται, καθώς μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016 και την δημιουργία του Ε.Φ.Κ.Α. χιλιάδες εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στο Δημόσιο αναμένουν για πολλούς μήνες την έκδοση της σύνταξης τους.
Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση, που έχει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α από τις 13 Μαΐου 2016, έχουν κατατεθεί χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης από συναδέλφους, που αποχώρησαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και καμία από αυτές τις αιτήσεις δεν έχει διεκπεραιωθεί, ενώ όσες έχουν κατατεθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 δεν έχουν χρεωθεί καν σε αρμόδιο εισηγητή και παραμένουν στις κούτες του Πρωτοκόλλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Για όσους δε, έχουν Διαδοχική Ασφάλιση, δεν έχει ξεκινήσει η αναγκαία αλληλογραφία με τους ασφαλιστικούς φορείς, όπως προβλέπει το άρθρο 1, παρ.1β του Ν.4151/2013, «… υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σε αυτή των στοιχείων του Δ.Α.Υ.Κ., να αποστείλει σχετική αλληλογραφία με στοιχεία του υπαλλήλου και στους συναρμόδιους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς».
Η πραγματικότητα αυτή, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση προς τις διατάξεις του Ν.4151/2013, που προβλέπουν, ότι η σύνταξη χορηγείται έξι (6) μήνες μετά την πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που όπως φαίνεται, ισχύει μόνο στα χαρτιά.
Την ίδια στιγμή, άνθρωποι που εργάστηκαν για τριάντα πέντε (35) και σαράντα (40) χρόνια περιμένουν μάταια την καταβολή της σύνταξης, που τους αναλογεί, η οποία όσο πετσοκομμένη και εάν είναι αποτελεί γι' αυτούς αναγκαίο όρο επιβίωσης. Και δεν μιλάμε βεβαίως για τις περιπτώσεις Διαδοχικής Ασφάλισης. Αν στις περιπτώσεις του ενός Ταμείου απαιτείται ένας και πλέον χρόνος για να δουν όσοι αποχώρησαν από την εργασία τους «φως», σε αυτές της Διαδοχικής Ασφάλισης η αναμονή είναι πολύ μεγαλύτερη. Αρκεί να επισημανθεί πώς το Ι.Κ.Α. χρειάζεται πάνω από δυο (2) χρόνια για την σχετική έκδοση της βεβαίωσης.
Κι ενώ η σύνταξη δεν βγαίνει, οι μήνες κυλούν βασανιστικά για την πλειονότητα των συνταξιούχων, οι οποίοι πρέπει να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες (φαγητό, φάρμακα, διαμονή κ.α.), αλλά και να πληρώσουν τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς (φως, νερό, τηλέφωνο) και βεβαίως τα χαράτσια του φόρου εισοδήματος, του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ότι άλλο αποφασίσει τον κονκλάβιο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης χωρίς να έχουν καμία πηγή εσόδων.
Η απογοήτευση, η ανέχεια και η απελπισία έχουν κυριεύσει τους συνταξιούχους. Κι αυτό γιατί έχουν απέναντι τους ένα κράτος, μια κυβέρνηση που δίνει υποσχέσεις και συστηματικά δεν τις τηρεί. Σύμφωνα με τον Ν.4151/2013, άρθρο 1, παρ.3α, «… η πράξη κανονισμού της σύνταξης του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε επτά (7) μήνες και προκειμένου για τα πρόσωπα της παρ.2 του άρθρου 57Α του Π.Δ.169/2007, σε τρείς (3) μήνες».
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ψηφίζονται αλλεπάλληλες συνταξιοδοτικές διατάξεις, χωρίς την άμεση έκδοση εγκυκλίων, με αποτέλεσμα να επιτείνεται ακόμα περισσότερο το χάος, το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι «υποψήφιοι» συνταξιούχοι. Και σαν να μην έφτανε το νομοθετικό αλαλούμ, αντί να στελεχωθούν με ακόμα περισσότερο προσωπικό και να υποστηριχτούν οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποδιοργανώνονται και διαλύονται συστηματικά, με την μετακίνηση έμπειρου και αναγκαίου προσωπικού σε άλλες άσχετες υπηρεσίες, χωρίς κανείς να γνωρίζει τις σκοπιμότητες, που τέτοιου είδους μετακινήσεις εξυπηρετούν.
Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται, και οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις τόσο στην έκδοση αποφάσεων συντάξεων όσο και στην απόδοση του εφάπαξ στους δικαιούχους συναδέλφους, ξεφεύγει πλέον της αμέλειας και της αδιαφορίας και αγγίζει τα όρια της σκοπιμότητας, αφού όσο καλόπιστος και εάν είναι κάποιος δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη του, ότι η μη έκδοση αποφάσεων συνταξιοδοτήσεως επιφέρει μεταξύ άλλων πλασματική μείωση των δαπανών του Κράτους και δημιουργία εξίσου πλασματικών πλεονασμάτων. Καλούμε τους αρμοδίους υπηρεσιακούς φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών και Εργασίας) αλλά και την Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. να μεριμνήσουν άμεσα για την τήρηση του Νόμου και να σταματήσουν τα παιχνίδια στις πλάτες των συνταξιούχων. Σε αντίθετη περίπτωση, η αντίδραση εργαζομένων και συνταξιούχων θα είναι δυναμική.


 

Η εξαθλίωση των «απόμαχων» της εργασίας συνεχίζεται, καθώς μετά την ψήφιση του Ν.4387/2016 και την δημιουργία του Ε.Φ.Κ.Α. χιλιάδες εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στο Δημόσιο αναμένουν για πολλούς μήνες την έκδοση της σύνταξης τους.
Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση, που έχει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α από τις 13 Μαΐου 2016, έχουν κατατεθεί χιλιάδες αιτήσεις συνταξιοδότησης από συναδέλφους, που αποχώρησαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και καμία από αυτές τις αιτήσεις δεν έχει διεκπεραιωθεί, ενώ όσες έχουν κατατεθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 δεν έχουν χρεωθεί καν σε αρμόδιο εισηγητή και παραμένουν στις κούτες του Πρωτοκόλλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Για όσους δε, έχουν Διαδοχική Ασφάλιση, δεν έχει ξεκινήσει η αναγκαία αλληλογραφία με τους ασφαλιστικούς φορείς, όπως προβλέπει το άρθρο 1, παρ.1β του Ν.4151/2013, «… υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σε αυτή των στοιχείων του Δ.Α.Υ.Κ., να αποστείλει σχετική αλληλογραφία με στοιχεία του υπαλλήλου και στους συναρμόδιους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς».
Η πραγματικότητα αυτή, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση προς τις διατάξεις του Ν.4151/2013, που προβλέπουν, ότι η σύνταξη χορηγείται έξι (6) μήνες μετά την πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που όπως φαίνεται, ισχύει μόνο στα χαρτιά.
Την ίδια στιγμή, άνθρωποι που εργάστηκαν για τριάντα πέντε (35) και σαράντα (40) χρόνια περιμένουν μάταια την καταβολή της σύνταξης, που τους αναλογεί, η οποία όσο πετσοκομμένη και εάν είναι αποτελεί γι' αυτούς αναγκαίο όρο επιβίωσης. Και δεν μιλάμε βεβαίως για τις περιπτώσεις Διαδοχικής Ασφάλισης. Αν στις περιπτώσεις του ενός Ταμείου απαιτείται ένας και πλέον χρόνος για να δουν όσοι αποχώρησαν από την εργασία τους «φως», σε αυτές της Διαδοχικής Ασφάλισης η αναμονή είναι πολύ μεγαλύτερη. Αρκεί να επισημανθεί πώς το Ι.Κ.Α. χρειάζεται πάνω από δυο (2) χρόνια για την σχετική έκδοση της βεβαίωσης.
Κι ενώ η σύνταξη δεν βγαίνει, οι μήνες κυλούν βασανιστικά για την πλειονότητα των συνταξιούχων, οι οποίοι πρέπει να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες (φαγητό, φάρμακα, διαμονή κ.α.), αλλά και να πληρώσουν τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς (φως, νερό, τηλέφωνο) και βεβαίως τα χαράτσια του φόρου εισοδήματος, του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ότι άλλο αποφασίσει τον κονκλάβιο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης χωρίς να έχουν καμία πηγή εσόδων.
Η απογοήτευση, η ανέχεια και η απελπισία έχουν κυριεύσει τους συνταξιούχους. Κι αυτό γιατί έχουν απέναντι τους ένα κράτος, μια κυβέρνηση που δίνει υποσχέσεις και συστηματικά δεν τις τηρεί. Σύμφωνα με τον Ν.4151/2013, άρθρο 1, παρ.3α, «… η πράξη κανονισμού της σύνταξης του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλληση της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε επτά (7) μήνες και προκειμένου για τα πρόσωπα της παρ.2 του άρθρου 57Α του Π.Δ.169/2007, σε τρείς (3) μήνες».
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ψηφίζονται αλλεπάλληλες συνταξιοδοτικές διατάξεις, χωρίς την άμεση έκδοση εγκυκλίων, με αποτέλεσμα να επιτείνεται ακόμα περισσότερο το χάος, το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι «υποψήφιοι» συνταξιούχοι. Και σαν να μην έφτανε το νομοθετικό αλαλούμ, αντί να στελεχωθούν με ακόμα περισσότερο προσωπικό και να υποστηριχτούν οι υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποδιοργανώνονται και διαλύονται συστηματικά, με την μετακίνηση έμπειρου και αναγκαίου προσωπικού σε άλλες άσχετες υπηρεσίες, χωρίς κανείς να γνωρίζει τις σκοπιμότητες, που τέτοιου είδους μετακινήσεις εξυπηρετούν.
Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται, και οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις τόσο στην έκδοση αποφάσεων συντάξεων όσο και στην απόδοση του εφάπαξ στους δικαιούχους συναδέλφους, ξεφεύγει πλέον της αμέλειας και της αδιαφορίας και αγγίζει τα όρια της σκοπιμότητας, αφού όσο καλόπιστος και εάν είναι κάποιος δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη του, ότι η μη έκδοση αποφάσεων συνταξιοδοτήσεως επιφέρει μεταξύ άλλων πλασματική μείωση των δαπανών του Κράτους και δημιουργία εξίσου πλασματικών πλεονασμάτων. Καλούμε τους αρμοδίους υπηρεσιακούς φορείς και τα αρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών και Εργασίας) αλλά και την Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. να μεριμνήσουν άμεσα για την τήρηση του Νόμου και να σταματήσουν τα παιχνίδια στις πλάτες των συνταξιούχων. Σε αντίθετη περίπτωση, η αντίδραση εργαζομένων και συνταξιούχων θα είναι δυναμική.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις