Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης Μαράς: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου ξημερώνει μια νέα ημέρα . Μία ημέρα επετειακή για την πατρίδα μας . Πολλοί θα ασχοληθούν με το θέμα παρουσιάζοντας το στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης με
διαφορετικούς τρόπους . Μερικοί βέβαια , ανήκοντες στην τάξη των απάτριδων , άπλυτων , αριστεροφανών , δήθεν προοδευτικών , αλλά σίγουρα διεθνιστών και οπαδών της παγκοσμιοποίησης , θα δηλώσουν ότι οι παρελάσεις πρέπει να καταργηθούν γιατί είναι κατάλοιπα δικτατορίας και φασίζουσας νοοτροπίας ή και οποιασδήποτε άλλης βλακείας . Σε όλους αυτούς τους αρνητές των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΕΤΕΙΩΝ , έχω μόνο τούτο να πώ . Εάν σήμερα ζουν και αναπνέουν ελεύθεροι , εάν σήμερα μπορούν να λένε , να γράφουν και να διαδίδουν οποιαδήποτε ηλιθιότητα σχετικά με τις Εθνικές Επετείους και τις Παρελάσεις , το οφείλουν σε αυτούς τους ανθρώπους που πολέμησαν , πέρασαν πλείστες όσες κακουχίες , τραυματίστηκαν και τελικά έδωσαν τη ίδια τους τη ζωή για μία μικρή λεξούλα που λέγεται ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , οφείλουν το ελάχιστο . ΝΑ ΤΟ ΒΟΥΛΩΝΟΥΝ . Εμείς οι υπόλοιποι , που αγαπάμε αυτόν τον τόπο που λέγεται ΕΛΛΑΔΑ , που πονάμε κάθε μέρα για τα αίσχη που γίνονται εις βάρος της και μάλιστα ΔΥΣΤΥΧΩΣ από τους ίδιους τους κυβερνώντες σχεδόν στο σύνολο τους , οφείλουμε να τους απομονώσουμε και να τους καταστήσουμε σαφές ότι δεν τους ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟ . Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ , Η ΑΝΤΟΧΕΣ ΜΑΣ & Η ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΣΩΘΗΚΕ . ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΊΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΗΣ . 
Ο μακαριστός μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος έγραψε το 1970 ένα θαυμάσιο άρθρο και σας παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα 
«Τὰ ἔθνη, ἀγαπητοί μου, ἔχουν ἱστορία. Ὅ¬πως ἱστορία ἔχουν καὶ τὰ ἄτομα. Κάθε ἄν¬θρωπος γράφει τὴν ἱστορία του πάνω στὴ γῆ. Κλείνει μέσα του θεϊκὲς δυνάμεις, ποὺ ἡ καλλιέργειά τους δημιουργεῖ μιὰ ποικι¬λία ἔργων, δημιουργεῖ πολιτισμό. Μικρὸς θε¬ὸς ἀναδεικνύεται ὁ ἄνθρωπος ἀναπτύσσον¬τας τὸ «κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» ποὺ ἔλαβε. 
Ἀλλ᾽ ἐὰν ὁ ἄνθρωπος παραμελήσῃ τὴν καλ¬λιέργεια τῶν θεϊκῶν στοιχείων του καὶ θάψῃ τὰ τάλαντά του στὸν τάφο τῆς ὀ¬κνηρίας καὶ πονηρίας, τότε καταν¬τᾷ ἕνα ἁπλὸ βιολογικὸ ὄν, μὲ φυσικὲς μόνο ἀ¬νάγκες, ἕνας πεπτικὸς σωλήνας ποὺ ἀκα¬τάπαυστα γεμίζει καὶ ἀδειάζει, ἕνα ζῷο ποὺ βόσκει. Ἀλλ᾽ εἶνε δυνατὸν νὰ σβηστῇ τελείως ὁ σπινθήρας τῆς θεϊκῆς του προελεύσεως; Ὅσοι ἄνθρωποι ζοῦν σὰν τὰ κτήνη, μὲ ἔμβλημα τὸ ἐπικούρειο «Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔ¬ριον γὰρ ἀ¬ποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13. Α´ Κορ. 15,32), αὐτοὶ ποὺ ἔπνιξαν τὸ πνεῦμα στὴν ὕλη, δὲν γράφουν ἱστορία, ἀφοῦ ἱστορία εἶναι ἡ ἐξιστόρησι εὐγενῶν καὶ ὑψηλῶν πράξεων. Λαοὶ μὲ ἐπικούρεια νοοτροπία, χωρὶς ἀνατάσεις, δὲν γράφουν ἱστορία. Ἡ διάβασί τους δὲν ἀφήνει ἴχνη. Πράξεις ἀξιομνημόνευτες γιὰ τοὺς ἀπογόνους τους δὲν ὑπάρχουν. Σὰν ἀγέλες ἔρ-χονται καὶ παρέρχονται, ἔστω κι ἂν ἡ ζωή τους ἀριθμῇ χιλιετίες. Καμμία λάμψι. Σκοτά¬δι καὶ ἔ¬ρεβος ἡ ζωή τους. Πνεῦμα σ᾿ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει «διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γέν. 6,3). 
* * * 
Τὸ δικό μας ἔθνος, ἀγαπητοί μου, δὲν ὑπάγεται σ᾽ αὐτοὺς τοὺς λαούς. Ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια, διακρίθηκε. Ἀνέπτυξε τέχνες καὶ ἐπιστῆμες, δημιούργησε ἕναν ἰδιαίτερο πολιτισμό, ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἔγινε πρότυπο γιὰ ἄλλους λαούς. Ἀγωνίστηκε «ὑπὲρ βω¬¬μῶν καὶ ἑστιῶν». Ἀγωνίστηκε κατὰ τῆς βαρβα¬ρότητος, ποὺ ἔτεινε νὰ κατακλύσῃ τὴν ἀνθρω¬πότητα. Τὸ μικρὸ τοῦτο ἔθνος κατέπληξε τὸν κόσμο μὲ πράξεις ἀφθάστου μεγαλείου.» 
Και συνεχίζει ο μακαριστός Αυγουστίνος 
«Καὶ σύ, πατρίδα μας Ἑλλάδα, ἑόρταζε τὶς ἑορτές σου, ἀνάπεμψε τὶς προσ¬ευχές σου, γιὰ νὰ δοξολογῆται ὁ Θεός, γιὰ νὰ μνημονεύωνται μὲ εὐγνωμοσύνη οἱ ἥρωές σου, γιὰ νὰ εὐφραίνεται ὁ λαός σου, γιὰ νὰ χαίρωνται οἱ φίλοι σου καὶ νὰ λυποῦνται οἱ ἐχθροί σου. 
Για να καταλήξει στην επωδό του άρθρου του απευθυνόμενος στους νέους «Καί, γιὰ νὰ μιλήσουμε μὲ τὴ γλῶσ¬σα τῆς Γραφῆς, οἱ συμφορὲς ἢ ἡ καταστροφὴ ἑνὸς ἔθνους εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα ἁμαρτιῶν ἀρχόν¬των καὶ ἀρχομένων. Διότι «ἡ δικαιοσύνη ἀνυψώνει ἕνα ἔθνος, ἐνῷ οἱ ἁμαρτίες ἐ¬λαττώνουν τὶς φυλές»• καὶ «ὃ ἐὰν σπείρῃ ἄν¬θρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει», ὅ,τι θὰ σπείρῃ κανεὶς αὐτὸ καὶ θὰ θερίσῃ (Παρ. 14, 34. Γαλ. 6,7). 
Εἴθε νὰ μὴν κυριεύσῃ τὶς νέες γενεὲς τῶν Ἑλλήνων ἡ λησμονιά, ἀλλὰ ἡ μνήμη τοῦ παρελθόντος νὰ διατηρῆται ζωηρή, κίνητρο γιὰ μεγαλουργία, γιὰ τὴν ὁποία καὶ πλάστηκαν οἱ νέοι. Εἴθε οἱ νέοι μας, ἐνθουσιαζόμενοι ἀπὸ ἱε¬ρὲς ἐπιθυμίες καὶ φλογεροὺς πόθους, νὰ γρά¬ψουν νέες σελίδες τιμῆς καὶ δόξης καὶ νὰ ἐπα¬ναλάβουν τὸ τραγούδι τῶν νέων τῆς ἀρχαίας Σπάρτης• «Ἐμεῖς θὰ γίνουμε πολὺ καλύτεροι». 
Τά έθνη λοιπόν φίλοι μου , έχουν ιστορία , αυτή λοιπόν την Ιστορίας της πατρίδος μας έχουμε όλοι ιερά υποχρέωση να προστατεύσουμε , να μεταδώσουμε στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας . Οι ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ και ο πανηγυρικός τους εορτασμός είναι η Ιερή μας υποχρέωση απέναντι σε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν σε όλους τους αγώνες του Έθνους μας , από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα . Η συμμετοχή μας στους εορτασμούς των Εθνικών μας Επετείων , δείχνει και κάτι άλλο στους πιθανούς επιβουλείς της ακεραιότητας της πατρίδος . Την συνεχή αποφασιστικότητα ενός Έθνους να προασπίσει τα ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΘΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Η (ΔΙΑΖ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΧΘΡΟΥ 
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ 
ΖΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
Ιωάννης Μαράς 
Υποστράτηγος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις