Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ;


ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ;

Τζούλια Λιακοπούλου


Η Πάτμος, από το 1995 έως σήμερα, ρυθμίζεται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή με μέσο όρο ανά πέντε [5] χρόνια, με διατάξεις πού περιορίζουν τη δόμηση των ακινήτων της, κατ’ εξαίρεση των υπολοίπων νησιών της Δωδεκανήσου...

 

Η Πάτμος, από το 1995 έως σήμερα, ρυθμίζεται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή με μέσο όρο ανά πέντε [5] χρόνια, με διατάξεις πού περιορίζουν τη δόμηση των ακινήτων της, κατ’ εξαίρεση των υπολοίπων νησιών της Δωδεκανήσου, με πρωτοβουλία της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και χωρίς να ζητηθεί, από καμία ΤΟΠΙΚΗ ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ αρχή! Αποτέλεσμα,  μειώνονται και  καταστρέφονται τα ιδιόκτητα ακίνητα της Πάτμου,  περιορίζεται η δραστηριότητα των επαγγελματιών πού ασχολούνται με την οικοδομή και μαραζώνει η οικονομία τού νησιού, δεδομένης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Έτσι παρατηρείται ότι:
α] Κατά το έτος 1995  με  το υπ. αριθμ.  239/30.3.1995 ΦΕΚ (τεύχος δεύτερο), καθορίστηκε η Ζώνη Α ως αδόμητη και το έτος 2007,  με το ΦΕΚ 407/7.9.2007 (τεύχος ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, καθορίστηκαν και τα όρια Ζωνών Προστασίας  Α΄ και Β΄ εντός τού κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.
β] Ενδιαμέσως και κατά το έτος 1996, εφαρμόστηκε το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα, πού αφορούσε την σύσταση τού κτηματολογίου.  Σ΄ αυτό το πρόγραμμα έγιναν ΔΥΟ αναρτήσεις, η μία στην Πάτμο και η άλλη στην Κω!!!, όπου ελάχιστοι προσέφυγαν κατά της δεύτερης ανάρτησης  και ελάχιστοι γνώριζαν γι αυτή την ανάρτηση, διότι ως γνωστό, οι αναρτήσεις γίνονται στον τόπο του ακινήτου και όχι εκτός αυτού!!!  Να σημειωθεί ότι, όταν άρχισε να εφαρμόζεται το κτηματολόγιο σε όλη την Επικράτεια δεύτερη ανάρτηση δέν υπήρξε  πουθενά!
γ] Κατά το έτος 2001, με το υπ. αριθμ.  ΦΕΚ 407/7.9.2007, εκδόθηκε διάταγμα περί «Καθορισμού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου [ΖΟΕ], κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμού δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων τού έτους 1923, περιοχή Δήμου Πάτμου. Να σημειωθεί ότι η δασική υπηρεσία κατά την σύσταση των ΖΟΕ, καμμιά απαίτηση δεν προέβαλλε κατά τό έτος 2001 για την δημιουργία δασικών ζωνών στην Πάτμο, αντίθετα με το υπ. αριθμ.  80445/7.7.1992 έγγραφο τού Υπουργείου Γεωργίας και το σχετικό πρακτικό της Ε.Ν.Ε. Δωδ/σου (τότε Δασαρχείου), επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει δασική περιοχή στην Πάτμο.
δ]  Κατά το έτος 2014, με την υπ. αριθμ. 2270/2014 τού ΣΤΕ, την οποία προκάλεσε η κ. Τσάτσου-Μυλωνά, απαγορεύτηκε η δόμηση όλων των οικοπέδων στη Χώρα της Πάτμου.
ε]  Κατά το έτος 2016 επανέρχεται η αρχαιολογική υπηρεσία (παλιά μου τέχνη κόσκινο…) με σκοπό να συμπεριλάβει ολόκληρο τον οικισμό της περιοχής «Σκάλας» στην αρχαιολογική ζώνη!!!
στ]  Κατά το έτος 2017,   δασικός σχεδιασμός με δασικούς χάρτες βασισμένους κυρίως σε αεροφωτογραφίες των προηγούμενων δεκαετιών αλλά και μετά, με στόχο τον χαρακτηρισμό της Πάτμου, κατά 80%  σε δασική - χορτολιβαδική και ως ανήκουσα στο Ελληνικό Δημόσιο!!!
Απολύτως  υπεύθυνο γι αυτό το δασονομείο Ρόδου, διά των εκπροσώπων του, όπου  προκαλεί τεράστια εντύπωση η επιμονή τους να εφαρμοστούν  οι δασικοί χάρτες στην Πάτμο, σε μία προσπάθεια μεταφοράς της αγροτικής  περιουσίας από τους φυσικούς ιδιοκτήτες  στο Δημόσιο...
Για να γίνει αντιληπτό το τι συμβαίνει  στην Πάτμο:  Όλα τα ακίνητα,  ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ από τη μονή τού Αγίου Ιωάννη τού Θεολόγου, η οποία μεταβίβαζε τα ακίνητά της από Τουρκοκρατίας και Ιταλικής Κατοχής, με έγγραφα φυλασσόμενα στο αρχείο της και στο αρχείο της δημογεροντίας και τού δήμου Πάτμου, αλλά και μετά την Ενσωμάτωση ως ΝΠΙΔ, μεταγραφόμενα στο υποθηκοφυλακείο Πάτμου, επικαλουμένου προς τούτο τον Χρυσόβουλο λόγο τού Αλέξιου Κομνηνού...! Όμως, για δεύτερη φορά  μέσα σε, σχετικά μικρό, χρονικό διάστημα και μετά την έκδοση των σχετικών δικαστικών αποφάσεων πού οι εκπρόσωποι τού δημοσίου προκάλεσαν,  αμφισβητείται και πάλι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μονής της Πάτμου  και η ισχύς τού  χρυσόβουλου λόγου τού Κομνηνού,  αυτή τη φορά από το Δασονομείο Ρόδου,  για τούς ίδιους λόγους, πού είχε αμφισβητηθεί την πρώτη φορά, στρεφόμενο και πάλι, όπως και τότε, κατά της  μονής και των κατοίκων της Πάτμου.  
Όταν  το 1999 είχε ασκηθεί δίωξη,  για  απάτη κατά τού Ελληνικού Δημοσίου και είχε αμφισβητηθεί  το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μονής, και το νομικό της πρόσωπο,  ο τότε  προϊστάμενος  της κτηματικής υπηρεσίας τού δημοσίου κ. Κυριακόπουλος,  για πρώτη φορά, δημόσια, έθετε την αμφισβήτηση της ισχύος του συγκεκριμένου χρυσόβουλου και την ιδιοκτησία της μονής, αλλά και όλων των ιδιωτών πού απέκτησαν τα ακίνητα απ αυτή, με αβάσιμα έγγραφα, πού περιελάμβαναν δικές του απόψεις. Έτσι, ξεκίνησε ένας μεγάλος δικαστικός αγώνας, ο οποίος έληξε το 2007, όπου μεταξύ των άλλων αναγνωρίστηκε για πολλαπλή φορά η μονή ως ΝΠΙΔ και ιδιοκτήτρια εφ ολοκλήρου της Πάτμου, με τίτλο ιδιοκτησίας  τον Χρυσόβουλο λόγο τού Αλέξιου Κομνηνού, σύμφωνα με τις παρακάτω δικαστικές αποφάσεις:
α] με την υπ. αριθμ. 137/2003 απόφαση τού συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω όπου απορρίφθηκε αρχικά το αδίκημα της απάτης έναντι τού Ελληνικού Δημοσίου (σελ. 401),
β] με την υπ. αριθμ. 62/2006 απόφαση τού δικαστικού συμβουλίου των Εφετών Δωδεκανήσου, όπου εφεσιβλήθηκε το άνω βούλευμα (137/2003),  και απορρίφθηκαν οι απόψεις Κυριακόπουλου, πού μνημονεύονταν σ΄ αυτό, και ευθέως αναγνωρίστηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μονής, ο χρυσόβουλος λόγος του Κομνηνού κα το νομικό της πρόσωπο όπου στις  σελ. 276 και 279 αναφέρεται  ότι:
«Η ανδρώα εν Πάτμω Ιερά, Βασιλική, Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου ΙΩΑΝΝΗ τού ΘΕΟΛΟΓΟΥ  και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ,  ιδρύθηκε από τό έτος 1088, από τον κτήτορα αυτής μοναχό όσιο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ τον ΛΑΤΡΗΝΟ, προς τον οποίο ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων ΑΛΕΞΙΟΣ Α΄ ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ δώρισε με το από Αύγουστο 1088 Χρυσόβουλο λόγο του, ολόκληρη την νήσο Πάτμο και ότι η ως άνω Μονή δυνάμει τού υπ. αριθμ. πρωτ. 145/27.10.1970 καταστατικού της, αποτελεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 αυτού Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, αυτοτελές, αυτοδιοίκητο, αυταδέσποτο  και αυτεξούσιο, αδιάσειστο και απερίτρεπτον την επ’ αυτής (τής νήσου) δεσποτεία έχειν οφείλουσα  εις τον αιώνα τον άπαντα..... .....
γ] με την υπ. αριθμ. 64/2007 απόφαση τού δικαστικού συμβουλίου τού Ε΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ τού ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ,  κατά τό άνω σκεπτικό ακριβώς (σελ. 6).
δ] με την υπ. αριθμ. 127/2003 τελεσίδικη απόφαση τού δικαστικού συμβουλίου των Πλημμελειοδικών Κω, η οποία εκδόθηκε με βάση τό άνω σκεπτικό επεκτεινόμενη στα νησιά Αρκιοί και Μαράθι ως ιδιοκτησία τής άνω μονής (φύλλο 3ο).
Σήμερα τό δασονομείο Ρόδου, διά των εκπροσώπων του, επικαλείται εκ νέου τούς ισχυρισμούς Κυριακόπουλου, και στρέφεται κατά τής άνω μονής και των κατοίκων τής Πάτμου,  αμφισβητώντας τα ακίνητά τους μέσω της ανάρτησης  των δασικών χαρτών με σκοπό: α] τό πέρασμα των χαρακτηριζομένων ως ΔΔ (καθαρά δασικών) στο γνωστό μας ΤΑΙΠΕΔ, και β] την δέσμευση των χαρακτηριζομένων ως χορτολιβαδικών .
Έτσι,  όχι μόνο επιχειρείται η καταστροφή τού μεγαλύτερου μέρους τής οικονομικής ζωής ολοκλήρου τού νησιού, αφού ο τομέας τής ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας, διαλύεται επιλεκτικά, αλλά ενθυλακώνει και τον κίνδυνο εθνικών θεμάτων όταν αμφισβητείται η ιδιοκτησία τής μονής και μετατίθεται στο Οθωμανικό κράτος, όπως επιχειρείται εδώ και 2 δεκαετίας τώρα. Θα πρέπει να γίνει σοβαρός έλεγχος στο Δασονομείο τής Ρόδου για τις αποφάσεις πού πήρε, σε βάρος της μονής, των πολιτών τής Πάτμου και τής ιδιόκτητης περιουσίας τους και τις βλάβες πού επέρχονται μέσω τέτοιων αποφάσεων.
           

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις