Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Παπα – Ηλίας Υφαντής …Ευαγγελιστής Ματθαίος

Ο Ματθαίος ήταν τελώνης, επάγγελμα που δεν το είχαν σε υπόληψη οι Εβραίοι. Ο Χριστός όμως θέλησε να τον συγκαταλέξει μεταξύ των μαθητών του. Γεγονός, που
προκειμένου να το γιορτάσει έκαμε τραπέζι, στο οποίο ομοτράπεζοί του ήταν και ομότεχνοί του. Γεγονός που προκάλεσε την δυσμενή κριτική των φαρισαίων. Για να τους αποκριθεί ο Χριστός πως γιατρό δεν χρειάζονται οι υγιείς αλλά οι άρρωστοι…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις