Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Kοινωνικό Mέρισμα: Ποιοι άνεργοι EINAI δικαιούχοι

Ακόμα ευνοϊκότερο γίνεται το καθεστώς για τους ανέργους, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος.


Ειδικότερα, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται:«Για όσους ανέργους, έχουν συμπληρώσει στις 31.10.2017 τουλάχιστον έξι (6) μήνες συνεχόμενης ανεργίας εντός του τρέχοντος έτους (2017), όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν ατομικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2016 από μισθωτή εργασία έως το ύψος των 9.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά το ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μήνα ανεργίας πέραν των έξι (6) μηνών εντός του έτους 2017.

Στον όρο μισθωτή εργασία περιλαμβάνονται επιπλέον και τα εισοδήματα της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (Α’ 167), όπως καταγράφονται στους κωδικούς 307-308 του εντύπου Ε1, το άθροισμα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας με
εργόσημο, όπως καταγράφονται στους κωδικούς 309-310 του εντύπου Ε1, καθώς και τα εισοδήματα από οικοδομικά ένσημα, αυτασφάλιση κ.λπ., όπως καταγράφονται στους κωδικούς 311-312 του εντύπου Ε1».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις