Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

«Τσουνάμι» κατὰ τῶν θρησκευτικῶν ἀπὸ δεκάδες Συλλόγους Γονέων στο Αγρίνιο

Ἑτοιμάζεται μεγάλη ἐκδήλωση τὶς ἑπόμενες ἡμέρες στὸ Ἀγρίνιο Περισσότεροι ἀπὸ 10 οἱ σύλλογοι ποὺ ἀντιδροῦν

Γιγαντώνεται τὸ κύμα ἀντιδράσεων γιὰ τὴν ὕλη τῶν βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν τοῦ τρέχοντος σχολικοῦ ἔτους. Τὸ κλίμα ποὺ δημιουργήθηκε σὲ πανελλαδικὸ ἐπίπεδο, ὤθησε ὅλο καὶ περισσότερους γονεῖς, νὰ ἀρχίσουν νὰ ἀναρωτιοῦνται τί συμβαίνει μὲ τὰ βιβλία τῶν θρησκευτικῶν.
Ἀποτέλεσμα τοῦ «ἀναβρασμοῦ» αὐτοῦ ἦταν σὲ ἀρκετὰ σχολεῖα οἱ γονεῖς καὶ οἱ σύλλογοι Γονέων καὶ Κηδεμόνων νὰ διοργανώσουν ἐκδηλώσεις ἐνημέρωσης μὲ τη συμμετοχῆ Θεολόγων. Μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῆς «Σ» στις 16 Νοεμβρίου ὅτι τὸ 2ο Δημοτικό Σχολείου Καινουρίου ηδη προχώρησε στὶς σχετικὲς διαδικασίες ὅπως ἐπίσης καὶ σὲ συζητήσεις μεταξύ των μελῶν τοῦ Συλλόγου Γονέων καὶ Κηδεμόνων γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ βιβλίων στο Υπουργεῖο Παιδείας στο «χορὸ» μπαίνουν καὶ πολλὰ σχολεῖα τοῦ Ἀγρινίου.

Σύμφωνα μὲ διασταυρωμένες πηγές, οἰ σύλλογοι Γονέων καὶ Κηδεμόνων τοῦ 1ου δημοτικοῦ σχολείου Ἀγρινίου, τοῦ 2ου, τοῦ 4ου, τοῦ 6ου, τοῦ 7ου, τοῦ 8ου, τοῦ 9ου, τοῦ 12ου, τοῦ 1ου Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ τοῦ 3ου Νεάπολης μεχρι στιγμῆς, προετοιμάζουν ἀνοιχτὴ ἐκδήλωση ἐνημέρωσης γιὰ ὅλους τους πολίτες σχετικὰ μὲ τὴν…. ὕλη τῶν νέων βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν.
Ἡ κοινὴ αὐτὴ πρωτοβουλία τῶν Δ.Σ. των Συλλόγων τῶν Γονέων καὶ Κηδεμόνων των παραπάνω σχολείων ἀποσκοπεῖ στὴν πλήρη διαφώτιση τῶν γονέων σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῶν βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν καὶ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἔγιναν σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης, ἀπὸ την Γ’ Δημοτικούδηλαδη μέχρι καὶ την Γ’ Λυκείου. Η ἐνημέρωση θὰ γίνει ἀπὸ καταξιωμένο στὸ ἀντικείμενό του καὶ γνώστη τοῦ θέματος, τον δάσκαλο – θεολόγο, συγγραφέα καὶ ἀρθρογράφο σὲ διάφορα περιοδικὰ Δημήτρη Νατσιό σε κεντρικὸ χῶρο τοῦ Ἀγρινίου πιθανότατα στις 13 Δεκεμβρίου.
Κάθε χρόνο ἀπὸ τὴν Γ’ Δημοτικοῦ μέχρι καὶ τὴν Γ’ Λυκείου τὸ παιδί, σύμφωνα μὲ ἀρκετοὺς γονεῖς ποὺ ἔχουν μελετήσει τὰ φετινὰ βιβλία θρησκευτικῶν, διδάσκεται μὲ διαφορετικὸ τρόπο ὅλα τα δόγματα, ἐνῶ, σύμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πηγὲς ἀπὸ τὸν «κύκλο» τῶν γονέων καὶ κηδεμόνων καὶ πολλοὶ παιδαγωγοὶ ἀντιδροῦν στὸ νέο βιβλίο καθὼς δὲν ὑφίσταται πλέον ἡ χρονολογικὴ πορεία τῶν γεγονότων μὲ ἀποτέλεσμα τὰ παιδιὰ νὰ διδάσκονται μόνο ἔννοιες γιὰ παράδειγμα τῆς ἀγάπης, τῆς γιορτῆς μέσα ἀπὸ τὴν ὀπτική της κάθε θρησκείας.
Σκοπὸς τῆς ἐκδήλωσης εἶναι νὰ ἀναλυθοῦν ὅλα τα ἐνδεχόμενα γιὰ τὰ νέα βιβλία καὶ οἱ προεκτάσεις ποὺ ὑπάρχουν σὲ κάθε περίπτωση, ὥστε ὁ κάθε γονέας νὰ ἀποκτήσει τὴν δική του γνώμη καὶ νὰ κατατεθοῦν προτάσεις, ἀπόψεις καὶ ἐνστάσεις.
Τὸ «κύμα» κατὰ τῶν νέων βιβλίων τῶν θρησκευτικῶν γιγαντώνεται ὄχι μόνο στὴν περιοχὴ ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴ χώρα, ἐνῶ οἱ ἐκδηλώσεις ἐνημέρωσης πληθαίνουν καθημερινά, ὅπως καὶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις οἱ μαζικὲς ἐπιστροφὲς βιβλίων στο Υπουργεῖο Παιδείας.
Ταυτόχρονα ἀναζητεῖται ὁ πλέον κατάλληλος τρόπος ἀντίδρασης ὥστε τὰ παιδιὰ νὰ διδάσκονται τὰ θρησκευτικὰ ὅπως τόσες δεκαετίες πρίν, χωρὶς νὰ ἐκληφθεῖ ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο ἡ ἀντίδραση γιὰ τὴν ὕλη τῶν βιβλίων ὡς ἀντίδραση στὸ μάθημα καὶ πιθανὴ ἀπόφαση γιὰ κατάργησή του.
Κῶν/νὸς Χονδρὸς γιὰ τὴν ἐφημερίδα «Συνείδηση»
πηγή:  orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις