Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Σύνταξη από 55 έως 59,5 ετών για 450.000 ασφαλισμένους

 Τετρακόσιοι πενήντα χιλιάδες ασφαλισμένοι, με ένσημα πριν από το 1993, μπορούν να κλειδώσουν σύνταξη με όρια ηλικίας 55 έως 59,5 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση  για την κατοχύρωση
σύνταξης, στα παραπάνω όρια ηλικίας, είναι οι ασφαλισμένοι να συμπληρώνουν συγκεκριμένο αριθμό ημερών και ετών ασφάλισης που είναι από 18,3 έτη (μητέρες ΙΚΑ έως 25, 35 και 37 έτη (δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες).
Αυτό σημαίνει ότι με τα πραγματικά ένσημα/έτη καθώς και με τις εξαγορές πλασματικού χρόνου οι εν λόγω ασφαλισμένοι (στα ταμεία ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, Δημόσιο) θα πρέπει να συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο κατοχύρωσης, έως το 2012. 

Για παράδειγμα, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, στο Δημόσιο, όσοι έχουν 25ετία έως το 2012 κατοχυρώνουν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από 55 έως 59,5 ετών αρκεί μετά το 2012 να έχουν συνολικό χρόνο που απαιτείται για την αίτηση και είναι 35, 36 και 37 έτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις