Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019

«προσωπική» Διάκριση Υπερορθοδοξίας

«προσωπική» Διάκριση Υπερορθοδοξίας
Μεθ’ αναγανκτήσεως παρακαλουθώ τόσον νυν όσον και εις το παρελθόν
τούς ιεράρχες να σκυλοτρώγωνται διά τα διοικητικά «δίκαια» και να οκνηρεύουν μέχρι αηδίας διά τα ψυχικά δίκαια και αυτοεηξηγούμαι.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προχώρησε εις την ανακήρυξη αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Ο επικεφαλής της ρωσσικής Εκκλησίας αντιδρά και ο επικεφαλής της ουκρανικής Εκκλησίας πανηγυρίζει. Ο επικεφαλής της ελληνικής Εκκλησίας τάχθηκε με το μέρος του Βαρθολομαίου ως πιστόν θρασύδειλον γατάκι. Ο επικεφαλής της ρωσσικής εκκλησίας εξέδωσε ταξειδιωτική ενημέρωση προς τους Ρώσσους υπήκοους σε ποίες εκκλησίες της Ελλάδος να παρακαλουθούν Θείες Λειτουργίες, να λαμβάνουν την Θεία Κοινωνία και να τελούν ή παρακολουθούν Θείες Τελετές, χαχαχα! Δηλαδή άν αποθάνει κάποιος και γίνει η κηδεία του οι ήμισυ την κρίνουν άκυρη και οι ήμισυ έγκυρη, τον καϋμένον τον αποθαμένον, χαχαχα, και όμως Ό Θεός θα κρίνει τι είναι έγκυρον και τι άκυρον. Ποίος από αυτούς έχει δίκαιον και ποίος άδικον; Όλοι έχουν άδικον διότι δεν τηρούν τα λόγια Τού Χριστού!
Οι μεν ακυρώνουν τις Θείες Ευχαριστίες των δε και το αντίστροφον, ας τολμήσουν να χύσουν τις Θείες Ευχαριστίες τότε! Τολμούν; Αν ναι χείριστοι του όσου φαίνονται με τις έως τώρα πράξεις τους, αν όχι, ολιγότερον ανάξιοι. Ανάξιος είμαι κ’ εγώ, πιο ανάξιος τους.
Εννοείται, ότι όλοι αυτοί είναι Ορθόδοξοι και τελούν τα ίδια Χριστοπράγματα, αλλά μαλλώνουν διά τα διοικητικά. Δεν εφαρμόζουν τα λόγια Τού Χριστού, όπως να συγχωρούν, να υποχωρούν, να σιωπούν, να αγαπούν αλλήλους και εχθρούς, να αφήνουν τα διοικητικά ήτοι γήινα είς την άκρην αφού είναι ανάξια, να μην σκανδαλίζουν και κολάζουν το ποίμνιον και υποτίθεται ότι όλοι αυτοί είναι ποιμένες χαχαχαχα!
Αντί να εφαρμόζουν το ρηθέν: «είς μίαν αγίαν αποστολικήν εκκλησίαν» εφαρμόζουν το διαίρει και κατακομματίαζε την Εκκλησία. Σ’ αυτόν συμβάλλουν όλες οι εμπαθείς διοικητικοφρονούντες κλίκες των Νεοημερολογητών και Παλαιοημερολογητών. Δεν θυσιάζουν τους εαυτούς τους και τα «δίκαια» τους διά την ενότητα αλλά θυσιάζουν την ενότητα της μίας αγίας αποστολικής εκκλησίας δια τά ψευδοδίκαια των εγωισμών και των ψευδοπατριωτισμών τους, από την πρώτη ημέρα όπου Ενσταυρώθηκε Ό Υιός Κύριος.
Όλοι τους έχουν σχέσεις και πολλοί φωτογραφίες (Πατριάρχης εντός μασσωνικής στοάς, ο Ρωσσίας με Αρχιραββίνο Ρωσσίας κ.α.) με τους Σιωνιστές διότι ομοιάζουν είς τα καρδιακά φρονήματα! Τους Αρχιερείς κατηγόρησε Ό Χριστός και Ενσταυρώθηκε, τους Αρχιερείς Τού Πατέρα Τού και τώρα όπως και εξ’ ανέκαθεν διάφοροι Αρχιερείς Τού Ίδιου Τού Χριστού φρονούν όπως οι εν καιρώ Χριστού πολλοί Αρχιερείς, ούνα φάτσα ούνα ράτσα είς τα φρονήματα, χαχαχαχα!
Λοιπόν, αγαπητοί μου Συγχριστιανοί διαδώστε τό μήνυμα και μην τους βάζετε υπόψιν, πηγαίνετε είς οίαν εκκλησία θέλετε νεοημεροληγήτικη ή παλαιοημερολογήτικη και προσευχηθείτε, ακόμη και από το σπίτι ή από όπου δή ποτέ, άλλωστε όπου γής και ναός, όπου γής και Χριστοναός. Ακόμη και εντός του οίκου των Σατανιστών να ευρεθείτε όταν προσεύχεστε ειλικρινώς εν δικαίω, αγάπη και μετάνοια, καταργείται ο σατανισμός δίπλα σας. Η γη είναι γεμάτη από δαιμόνια, τα σπίτια μας το ίδιον, είναι η προσευχή και η παρουσία αγίων που τα καταργεί και εξωστρακίζει. Κοιτάξετε την κοινωνία μας, είναι ένας μεγάλος σατανικός ναός και ειδώλων και αναμεσίς του ή/και εντός του ζούν οι άγιοι, έτσι δεν είναι; Όπου γής και Χριστοναός!
Οί ανωτέρω Αρχιερείς κάνουν τα αντίστροφα από τα οποία διδάσκουν ή δήθεν διδάσκουν και τα αντίστροφα έξ’ όσων «επισήμως» ως διοικητές αντιπροσωπεύουν. Όμως Αρχιερείς αληθινοί είναι Η Αγία Τριάδα έν Χριστώ και οί Αγίοι Τού. Δέν είναι τυχαίον όπου υπάρχουν αναρίθμητες προσευχές εξομολόγησης διά άφεση αμαρτιών σε Αγίους, εάν δέν αναγνωρίζετο από τήν Εκκλησία η δυνατότητα καί η ευχέρεια να μας συγχωρούν τις αμαρτίες, τότε διατί έχουμε όλες αυτές τίς προσευχές;
Όλοι οι ιερείς των Σχισμάτων και Υποσχισμάτων των Εκκλησιών Τού Χριστού είναι δοχεία τελετών και Θείας Λειτουργίας προς Τον Θεόν και από Τόν Θεόν προς τό ποίμνιον, αλλά δέν είναι οι ίδιοι άγιοι, είναι σωλήνες μεταφοράς. Με άλλα λόγια άν ακούτε από το ραδιόφωνον ή το διαδίκτυον την Θεία Λειτουργία ή/και προσευχές δέν έχει σημασία εάν αυτός όπου έκανε τα εργαλεία αυτά ήταν άθεος, σατανιστής, Αντίχριστος, αιρετικός, αλλόθρησκος κ.α., αλλά σημασία έχει άν εκείνος όπου ακούει και βλέπει από τα εργαλεία αυτά ενστερνίζεται τα Θεία Λόγια και Πράξεις. Ομοίως και με τους ιερείς, είναι εργαλεία, όχι η ίδια η Θεία Χάρις! Ακούστε τούς όταν λέγουν τα πάγια καλά του Ευαγγελίου, αλλά μην τους μιμείστε είς τις πράξεις αν αυτές δέν είναι οι ευπρέπουσες/Χριστευπρέπουσες! Αυτό, δηλαδή ότι οι ιερείς είναι εργαλεία και τίποτε άλλον και αν θα αγιάσουν είναι άλλο θέμα όπως δι’ έκαστον άνθρωπο, μάς το είπε Ό Χριστός μας, όταν έλεγε διά τους ιερείς της εποχής Τού: «ν’ ακούτε τι σας λένε αλλά να μην κάνετε ό,τι κάνουν». Δεν χρειάζεται ν’ ανατρέξω σε τυπικούρες εδαφίων διά να κάνω τον ιθύνοντα όπως κάνουν άλλοι μεταξύ αυτών και υποκριτές της τυπικότητας.
Προχωρώ με την Υπερδιάκριση μου, η οποία είναι δώρον Χριστού και των Αποστόλων Τού. Αυτοί ήθελαν μία Εκκλησία ενωμένη και αποστολική, αυτοί τήν έχουν κατακερματίσει και όπως λέγει η παλαιά παροιμία: «κάθε παπάς και (άλλο) ευαγγέλιο» αντί: «κάθε παπάς και (το ίδιο) ευαγγέλιο».
Βεβαίως και υπάρχουν και καλοί παπάδες! Και αυτούς τους αναγνωρίζει καλύτερα Ό Θεός. αυτοί ευρίσκονται σε κάθε υποδόγμα του δόγματος, σε κάθε κατακερμάτισμα της Ορθοδοξίας και γενικώς της Χριστιανοσύνης. Ό Χριστός δεν θα σας κρίνει εάν είσασταν του Πατριάρχη ή του Ρώσσου ή του Ουκρανού Αρχιεπισκόπου ή Παλαιοημερολογίτης του τάδε κόμματος ή του άλλου, ούτε ακόμη άλλου χριστιανικού δόγματος ή αίρεσης. Θά σκοπίσει τίς καρδίες σας και τους νεφρούς σας και θα ιδεί τι ιδέα είχατε διά Τόν Ίδιον ασχέτως εάν αυτό υποστηρίζει το «χριστιανικό» σας κόμμα ή αίρεση και δη αν εξεχωρίσατε τα στραβά και ανάποδα από το κάθε κόμμα και αίρεση από τα σωστά και άξια κάθε κόμματος και αίρεσης ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!
Αυτό που σας είπα ανωτέρω θα σας το αποδείξω περίτρανα. Εάν κάποιος άνθρωπος Χριστιανός ή μή λάβει ανά χείρας τους ψαλμούς του Δαυίδ και αναγνώθωντας τους συγκινηθεί, μετανοήσει, καταλάβει, λυπηθεί, τότε είναι Χριστιανός, αν όχι και Πατριάρχης να είναι δεν είναι Χριστόφρων! Χαχαχαχα! Τουτέστιν, Χριστιανισμός δέν είναι η τυπικότητα αλλά η ουσία. Π.χ. το να είσαι λεκτικώς υπέρ του δικαίου, αγάπης, πίστεως, μετάνοιας, σοφίας, Θεολατρείας με υπερλακτάρα, ορθόδοξης χριστιανικής πρακτικής, αλλά εντός σου και έξωθεν σου πρακτικώς να μήν ενστερνίζεσαι όλα αυτά τότε είσαι αιρετικός με την χειρότερη έννοια της λέξεως/συναίσθημα έναντί Τού Χριστού! Απεναντίας, αν είσαι αιρετικός π.χ. Διαμαρτυρώμενος αλλά ενστερνίζεσαι όλα τα αγαθά όπου ανάφερα, τότε είσαι Ορθόδοξος έστω και αν δεν το γνωρίζεις, διότι η λέξη σημαίνει ΟΡΘΗ ΔΟΞΑ και η ΟΡΘΗ ΔΟΞΑ συμπεριλαμβάνει τά όσα αγαθά προανάφερα. Δηλαδή δεν πρέπει να φαίνεσαι Ορθόδοξος αλλά να είσαι συνάμα και καλύτερα και επωφελέστερα διά την ψυχήν σου αν διά να γίνεις περισσότερον ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ πρέπει να φαίνεσαι ολιγότερον ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ είς τα μάτια των υποκριτών εξωφανοφρονούντων υποκριτών Χριστιανών ή/και «Χριστιανών» και άλλων.
Ένας άνθρωπος που διδάσκει την αγάπη αλλά δεν αγαπά είναι αιρετικός, τό ίδιον και αυτός όπου διδάσκει την πίστη, τό δίκαιον, την μετάνοια, αλλά δεν τα εφαμρόζει, όπως έκτοτες από π.Χ. πολλοί ιερείς και μη ιερείς. Όπως αποκαλύπτει η παροιμία: «άλλος έχει το όνομα και άλλος τήν χάριν», εν προκειμένω «άλλος έχει το όνομα του αιρετικού καί άλλος την χάριν του αιρετικού και άλλος έχει το όνομα του Ορθόδοξου και άλλος την χάριν». Βεβαίως, δέν ισχύει πάντοτε και το λέγει μία άλλη παροιμία: «όνομαν και πράμαν» δηλαδή «όνομαν και πράμαν αιρετικού και άλλοι όνομαν και πράμαν Ορθόδοξου» ή άλλως πως «η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει να φαίνεται μόνον τιμία αλλά να είναι και τιμία». Όμως προτιμείστε να μήν φαίνεστε Ορθόδοξοι και να είσαστε παρά να φαίνεστε και να μην είσαστε, αν δεν έχετε υπό τις περιστάσεις άλλην διέξοδον επιλογής.
Ό Θεός δοκικάζει εφημερών και τους κληρικούς και τους λαϊκούς. Και να μην παραμείνει ούτε ένας κληρικός καθώς πρέπει, Ό Θεός διά μέσω τών θα ευλογεί εσάς διά των Αγίων Μυστηρίων Τού. Επίσης, και να μην υπάρχει ιερέας ή να μην σας θέλει κανείς και να μην σας βαπτίζει π.χ. το παιδί επειδή λόγου χάριν είς τό μέλλον θά σας ζητήσει ο παπάς διαπιστευτήρια μικροψήγματος/χαράγματος Αντίχριστου = Παγκόσμιου Βασιλικού Κράτος, φύγετε και το παιδί σας εβάπτισε Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ. Χαχαχαχά, εξέρευτε διατί γελώ; Διότι κάπου είς τους ψαλμούς του Δαυίδ λέγει ότι Ό Θεός εκγελάσει αυτούς και εκμυκτηρίει αυτούς, χαχαχαχά! Δηλαδή έχει πάντοτε τον τρόπον και την δύναμη να Λειτουργεί Τά Θεία Μυστήρια Τού χωρίς τα ραδιόφωνα και διαδίκτυτα και τηλεοράσεις (χρισμένους παπάδες) Τού, ήτοι απευθείας, όπως απευθείας χωρίς ανθρώπινον σπέρμαν εγκάστρωσε Την Παναγία Τού Ό Άγιος Τριαδικός Θεός ή/και Η Αγία Τριάδα!
Λάβατε τό μήνυμα; Το μήνυμα είναι αγγελικό! Αφήσετε τους να τσακώνωντε διά να εφευρίσκουν διαφορές αντί να υποχωρούν διά να μην επιφέρονται σχίσματα όπου με αυτά διώκουν μακρυά και σ’ αποστασία τους πιστούς και προχωρείστε! Άλλωστε, οι αληθώς πιστοί και να μην μείνει ούτε εκκλησία ούτε παπάς πάλαι θα πιστεύουν και έχει τον τρόπον Ό Θεός να είναι Αυτός Ό Ιερέας, άλλωστε Αυτός είναι Ό Μοναδικός Ουσιαστικός Εκπηγαντικός Ιερέας, οί άλλοι, οι άνθρωποι είναι τα ραδιόφωνα Τού Ουσιαστικού Εκπηγαντικού Ιερέα! Χαχαχαχα! Ό Θεός εκγελάσετε και μυκτηρίει εκείνους όπου με δόλον, αφροσύνη και εξουσιαστικά πάθη νομίζει όπως λέγει μία κυπριακή παροιμία ότι: «κρατεί Τόν Θεόν από τ’ αρχίδια!». Ό Θεός είναι Τό Άκτιστον Σπέρμα, Τά Άκτιστα Αρχίδια όπου εγέννησαν τα πάντα και δύναται τα πάντα μέ ή χωρίς μεσάζοντες.
Σε κάποιους δεν θα αρέσει η γλώσσα της αλήθειας επειδή είναι σκωπτική (δηλαδή κρίνουν τόν καυστικόν τρόπον έλλαμψης της αλήθειας αντί τον κολακευτικόν ήτοι ψευδοευγενικόν τρόπον του δόλου, άλλωστε, κάπως έτσι νευρίαζε και Ό Χριστός!), ενώ όταν είναι ψευδής αλλά ευγενική την ονομάζουν ευλογημένη! Ουαί και αλίμονον υποκριταί γραμματείς, φαρισσαίοι, κληρικοί και λαϊκοί. Τα γνωρίζω αυτά εγώ επειδή εγώ διά του εγώ μού είμαι ο αμαρτωλότερος όλων σας μαζίν των αμαρτιών. Ας προσευχηθεί κάποιος και δι’ εμένα διότι άπαξ και ευλογηθείς διά αμαρτωλόν λαμβάνεις μεγάλην χάριν αγάπης.
Ό Θεός να μας συγχωρήσει! Είθε!

Σου άρεσε το άρθρο που μόλις διάβασες;
Εάν ναι βοήθησε μας με το να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου.
Σε μια εποχή που το μυαλό μας δέχεται βροχή γκρίζων και ίσως μαύρων ειδήσεων Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ είναι ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ με χιλιάδες άρθρα ενδιαφέροντα, χρήσιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προς ανάγνωση και ενημέρωση. Κάνοντας απλώς ένα κλικ διαβάζεις κάποιο ΝΕΟ και ενδιαφέρον ΑΡΘΡΟ χωρίς να κατευθύνεσαι σε ένα λαβύρινθο παραθύρων! Απλά δοκιμάστε μας και σίγουρα θα γίνουμε καθημερινή σας συνήθεια και η ευχάριστη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ παρέα σας!

ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις