Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

Ολοκληρώθηκε το digital economy forum 2019: Leading Greece to Growth

Την πολιτική απόφαση “η χώρα να γυρίσει σελίδα...και να βάλει σε αυτήν την υπογραφή της, που θα είναι ηλεκτρονική" υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία
του στο digital economy forum 2019: Leading Greece to Growth, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Τοποθετώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας καθώς και του κράτους ως κεντρική επιλογή για την κυβέρνηση, δέσμευση η οποία ταυτίζεται και με τη στρατηγική τοποθέτηση και στόχευση του κλάδου τεχνολογίας.
“Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί μία ουδέτερη κατεύθυνση «τεχνική». Αλλά μία συνειδητή επιλογή, άκρως πολιτική. Που γίνεται στο όνομα των πολλών και όχι μόνο κάποιων «ειδικών». Και η οποία αναδεικνύεται σε τομή, που διαφοροποιεί τον δημοκρατικό εκσυγχρονισμό από τον ανώδυνο μοντερνισμό. Προϋπόθεση ευημερίας των πολιτών, δηλαδή, σε κάθε επίπεδο: από την Οικονομία και την Παιδεία μέχρι την Υγεία και την Άμυνα”, σημείωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του.
Παράλληλα, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους 6 μείζονες στόχους για τη ψηφιακή, οικονομική και κοινωνική, μετάβαση της Ελλάδας στο αύριο. Οι οποίοι είναι:
  1. Ο πρώτος στόχος είναι η ίδρυση της πλατφόρμας gov.gr, ως μοναδικής πύλης για την πρόσβαση των πολιτών στο Δημόσιο και στις υπηρεσίες του. “Το gov.gr θα αποτελεί το ενιαίο και αμέσως αναγνωρίσιμο «πρόσωπο» του Δημοσίου στο κοινό. Αξιοποιώντας το σύστημα που λειτουργεί με επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην πύλη αυτή θα συγκεντρωθούν όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες που ήδη παρέχονται από το δημόσιο μαζί με την εξουσιοδότηση και την υπεύθυνη δήλωση! Εκεί θα περάσουν και οι περισσότερες από τις υπηρεσίες που τώρα το κράτος παρέχει με τον παραδοσιακό τρόπο”. Η πύλη θα είναι διαθέσιμη στο πρώτο εξάμηνο του 2020, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός,
  2. Η δεύτερη στόχευση αφορά στην ταυτοποίηση, με τις διαδικασίες του διαγωνισμού για τις Ταυτότητες Νέου Τύπου να έχουν δρομολογηθεί. Αξιοποιώντας το πρότυπο της Εσθονίας, με έγχρωμες ταυτότητες, με ψηφιακή υποδομή και δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών για τους πολίτες. Η απλή ταυτότητα θα μετατραπεί σε δίοδο πρόσβασης προς όλες στις δημόσιες υπηρεσίες. “…η στρατηγική μας για την ταυτοποίηση περιλαμβάνει και τη χρήση ενός ενιαίου αριθμού για τις συναλλαγές μας με το Δημόσιο. Το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και τόσοι άλλοι αριθμοί θα γίνουν, δηλαδή, ένας - συνδεδεμένος με τις νέες ταυτότητες. Ένας συγκεκριμένος αριθμός θα εκδίδεται στη γέννηση και θα ακολουθεί κάθε πολίτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του”, σημείωσε ο Πρωθυπουργός.
  3. Αναφορικά με τον τρίτο στόχο, της απλοποίησης των διαδικασιών και την ολοκλήρωση του ομώνυμου Εθνικού προγράμματος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε “Με ακρογωνιαίο λίθο του, την αρχή «μόνον άπαξ» - το αγγλικό «once only»: το Δημόσιο δεν θα ζητά, πλέον, ξανά και ξανά από τον πολίτη δεδομένα που ήδη του έχουν δοθεί. Γιατί η απλοποίηση είναι η άλλη όψη της ψηφιοποίησης”. Ήδη, αναπτύσσεται ένας κωδικοποιημένος τρόπος καταγραφής των διαδικασιών ανά υπουργείο, ώστε αυτή η προσέγγιση να γίνει όσο το δυνατόν πιο συστηματικά, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ως παράδειγμα την πρόσφατα ανακοινωθείσα διασύνδεση της Αρχής Δημοσίων Εσόδων με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, με αποτέλεσμα; Από 1ης Δεκεμβρίου, οι πολίτες να μην είναι πλέον υποχρεωμένοι να προσκομίζουν στις φορολογικές αρχές έγγραφα για ληξιαρχικά γεγονότα που τους αφορούν.
  1. Ο τέταρτος στόχος επικεντρώνεται στην πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες. Μία βασική, δηλαδή, ατομική και κοινωνική ανάγκη. Έχοντας ήδη, ανοίξει τον διάλογο για το έργο “Ultra Fast Broadband” και ανακοινώνοντας ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη του φάσματος του 5G μέχρι τα μέσα του 2021, με έμφαση στην μακροπρόθεσμη επένδυση, προκειμένου η Ελλάδα να αλλάξει, επιτέλους, κλίμακα ως προς τις ψηφιακές της υποδομές.
Πρέπει, όμως, να το παραδεχτούμε: το κόστος των δεδομένων στη χώρα μας μένει απαγορευτικά υψηλό. Πολλές από τις σχετικές διεθνείς μετρήσεις δεν αντανακλούν ακριβώς την πραγματικότητα, δεδομένου ότι αναφέρονται σε ονομαστικές και όχι πραγματικές τιμές. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο οι πάροχοι της κινητής τηλεφωνίας να αναπροσαρμόσουν τις τιμολογιακές τους πολιτικές προς τα κάτω. Ώστε να σταθούν και αυτοί αρωγοί της στο ψηφιακό εγχείρημα. Καθαρές κουβέντες, καθαρές λύσεις”, τόνισε παράλληλα, ο κύριος Πρωθυπουργός.
  1. Ο πέμπτος στόχος εστιάζει στο reskilling - στην καλλιέργεια, δηλαδή, των νέων δεξιοτήτων στο σύνολο του πληθυσμού. “Γιατί αυτές είναι που θα καθορίσουν τις ανισότητες των επόμενων δεκαετιών. Η προσαρμογή στις συνθήκες της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης δεν απαιτεί, πλέον, μόνο εξειδίκευση και συγκεκριμένες επαγγελματικές ικανότητες. Αλλά και ένα πρόσθετο προσόν: την προσαρμοστικότητα σε διαρκώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Οι σημερινοί νέοι καλούνται “να μάθουν να μαθαίνουν”, σημείωσε ο κύριος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου. Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως το reskilling πρέπει να είναι, σε μεγάλο βαθμό, ψηφιακό και συνεπώς η μόνη άμεση λύση είναι ο ανάλογος προσανατολισμός της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της καθώς και ένα ευρύ σχέδιο επιμορφωτικών προγραμμάτων για ανέργους ή και ήδη απασχολούμενους, προαναγγέλλοντας τη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόσο με το Υπουργείο Παιδείας, όσο και με το Υπουργείο Εργασίας.
  2. Η έκτη και τελευταία στόχευση αφορά στην αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων. “Τα open data μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη. Και αυτό με δύο τρόπους: πρώτον, δίνοντας στο κράτος ένα εργαλείο για να αποτιμά τα αποτελέσματα των πολιτικών του. Να διορθώνει αστοχίες και να σχεδιάζει με ακρίβεια το μέλλον. Και δεύτερον, προσφέροντας στα άτομα και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να «διαβάζουν» το περιβάλλον. Να εντοπίζουν ευκαιρίες και να κινούνται με ταχύτητα για να τις αξιοποιήσουν”, υπογράμμισε ο κύριος Πρωθυπουργός.
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου τόνισε στην ομιλία της: “Ο Κλάδος μας μπορεί και θέλουμε να ηγηθεί στην προσπάθεια ψηφιακού συντονισμού της χώρας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Η συγκρότηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και μάλιστα στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, λειτουργεί ως εχέγγυο για τον Κεντρικό Συντονισμό των Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και την χάραξη και υλοποίηση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε να είμαστε σύμμαχοι σε αυτήν την προσπάθεια σας. Η σημερινή υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας του ΣΕΠΕ με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έρχεται να επιβεβαιώσει αυτήν τη δέσμευση μας, να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία μας, ενώ ταυτόχρονα θέτει τα θεμέλια για μία, ακόμα πιο στενή, ουσιαστική και αποδοτική συνεργασία, όπου αγορά και πολιτεία χτίζουν μαζί μία νέα Ψηφιακή Ελλάδα. Με κοινή στρατηγική, πλάνο και πρωτοβουλίες να προωθήσουμε τη μετάβαση σε μία σύγχρονη ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ώστε να μπορούν όλοι οι Έλληνες να απολαύσουν τα οφέλη της τεχνολογίας”.
Ταυτόχρονα, αναφερόμενη στην Στρατηγική Μελέτη για την κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που εκπονήθηκε από την Deloitte για λογαριασμό του ΣΕΠΕ, η κυρία Παπαρίδου σημείωσε πως η συγκεκριμένη μελέτη θέτει τους στρατηγικούς άξονες και τις δράσεις για να δοθεί η απαραίτητη αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα και να διαχυθούν στην ελληνική οικονομία τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, που μόνο η τεχνολογία μπορεί. Αδιάψευστη επιβεβαίωση αυτού του αξιώματος αποτελεί και το αποτύπωμα του κλάδου για την επόμενη πενταετία, που κατέγραψε η μελέτη της Deloitte. Αφού η επίτευξη ενός σεναρίου «Ανάπτυξης» είναι ρεαλιστικός στόχος και ο αντίκτυπος στην οικονομία από αυτήν τη στρατηγική προσέγγιση αγγίζει άμεσα και έμμεσα, για την επόμενη πενταετία, συσωρευτικά τα 80 δισ. ευρώ προστιθέμενης αξίας στην οικονομία, δημιουργώντας ταυτόχρονα 415.000 νέες θέσεις εργασίας συνολικά”, τόνισε η Πρόεδρος του ΣΕΠΕ ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση της.
Παράλληλα, τα πάνελ με τις τοποθετήσεις των επικεφαλής κορυφαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι έδωσαν τη δική τους διάσταση στο ψηφιακό στοίχημα που έχει να κερδίσει η χώρα, αποτέλεσαν μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες ενότητες του digital economy forum 2019.
Κοινός τόπος όλων των συμμετεχόντων ήταν πως σήμερα ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά προκλήσεων προκειμένου να εξασφαλίσει στη δημόσια διοίκηση, στις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές πρόσβαση σε σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες ψηφιακών επικοινωνιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Η επιτυχής απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις: δίκτυο FTTH, δίκτυα 5G, έργα υποδομών (Rural Broadband, UltraFast Broadband, SuperFast Broadband), θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα με τους εταίρους της στην Ε.Ε. και να σταθεί με αξιώσεις στον νέο παγκόσμιο χάρτη, που διαμορφώνει η 4η βιομηχανική επανάσταση.
Την ίδια στιγμή, κοινή παραδοχή αποτέλεσε το γεγονός πως όλοι οι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας, από τις τράπεζες, τις ασφάλειες και το λιανεμπόριο, μέχρι τη μεταποίηση, το real estate και τον αγροτικό τομέα και από τον κλάδο της υγείας μέχρι τον τουρισμό και την εφοδιαστική αλυσίδα, μπορούν να επωφεληθούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας τους και την ανάπτυξη διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Τέλος, στο πλαίσιο του digital economy forum 2019 πραγματοποιήθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά και το Startups d.Day, ένας σύγχρονος διαγωνισμός για νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και δημιουργούν πρωτοποριακά προϊόντα και λύσεις, τα οποία απευθύνονται στην παγκόσμια αγορά. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 30 προτάσεις, ενώ οι 3 πρώτες, οι οποίες συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου.
Τα βραβεία στις επιχειρήσεις startups AGROAPPS PC - ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (1η θέση)PiDust (2η θέση) και Cyclefi IKE (3η θέση) απονεμήθηκαν στο επίσημο δείπνο του digital economy forum 2019 από τους Αντιπροέδρους του ΣΕΠΕ, κύριο Σπύρο Παμπουκίδη, κύριο Βασίλη Ορφανό και την Πρόεδρο του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου.
Χορηγοί των επάθλων των εταιρειών που συμμετείχαν, ήταν η Cisco, η ΗΡ, ΙΒΜ, η Lenovo, η Oracle, και ο ΣΕΠΕ, που προσφέρει δωρεάν εγγραφή και δωρεάν συνδρομή για το 2020 και στις 20 εταιρείες, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Η συνολική αξία των βραβείων και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις start ups ξεπερνά τα 250.000 ευρώ.

Η ομιλία του Γ. Παπαρίδου, Προέδρου ΔΣ ΣΕΠΕ στο επίσημη δείπνο του digital economy forum 2019 “leading Greece to Growth


Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Πολιτικών κομμάτων,
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Αξιότιμοι βουλευτές,
Αξιότιμοι καλεσμένοι,
Κυρίες και κύριοι
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, στο digital economy forum 2019.
Μία συνάντηση, η οποία αποτελεί πλέον θεσμό, όχι μόνο για τον κλάδο ψηφιακής οικονομίας, αλλά συνολικά, για την ελληνική οικονομία.
Και στην οποία συνάντηση, είναι τιμή μας, και φέτος, να υποδεχόμαστε τον Πρωθυπουργό της χώρας.
Η σημερινή μας συνάντηση, θέλουμε να καταδείξει, για μια ακόμη φορά, τη σπουδαιότητα και τη σημασία του κλάδου της τεχνολογίας. Για την ελληνική κοινωνία, αλλά και για την ελληνική οικονομία. Σε μία χρονιά κομβικής σημασίας, όχι μόνο για τον κλάδο και την οικονομία, αλλά για την ίδια τη χώρα. Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια κρίσης… Με τεράστιο κόστος για όλους, και ιδιαίτερα για τους πιο αδύναμους.
Βρισκόμαστε σε μια περίοδο, που όλοι ευελπιστούμε πως θα αποτελέσει μία νέα αφετηρία για τη χώρα, σηματοδοτώντας τη βιώσιμη επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Δεν έχουμε άλλωστε την πολυτέλεια και τις αντοχές για άλλες καθυστερήσεις. Ούτε για να μην κάνουμε, τα παθήματά μας, μαθήματα.
Γι’ αυτό και πιστεύω ακράδαντα, πως απαραίτητος καταλύτης, κρίσιμο παράδειγμα για την αλλαγή υποδείγματος, είναι η αξιοποίηση και των δυνατοτήτων που φέρει η τεχνολογία, όχι μόνο για τη θεραπεία της ελληνικής ανταγωνιστικότητας και οικονομίας αλλά και για τον ψηφιακό συντονισμό της χώρας στην 4η βιομηχανική επανάσταση.
Και το κυριότερο, να δώσουμε το ψηφιακό σινιάλο για την ανάπτυξη, σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους. Έτσι ώστε, από μια χώρα «παραδοσιακών» υπηρεσιών, γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, κρατικίστικων αναχρονισμών και πελατειακών πρακτικών, που μας κρατούν δέσμιους, να επιχειρήσουμε μια ουσιαστική, «φυγή προς τα εμπρός».
Αντλώντας εμπειρίες, από το σκληρό DNA των Ελλήνων, που κάποτε, το αποκαλούσαμε «εμπορικό δαιμόνιο», αλλά και από το ταλέντο των Ελλήνων επιστημόνων. Και τα δύο αυτά, για πολλά χρόνια, τα είχαμε ξεχάσει.
Ας τα ξαναθυμηθούμε, λοιπόν.
Για να μεταβούμε σε ένα νέο, σύγχρονο, ψηφιακό, παραγωγικό μοντέλο. Που θα στηρίζεται και θα ενθαρρύνει την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Που θα εκμεταλλεύεται το υψηλών δυνατοτήτων ανθρώπινο δυναμικό, και θα στέκεται επάξια στο διεθνή ανταγωνισμό. Δεν είναι ακατόρθωτο, και ο κλάδος μας μπορεί, και θέλουμε να ηγηθεί σε αυτήν την προσπάθεια.
Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα του φετινού forum: Leading Greece to Growth!
Και σε αυτό το εθνικό αναπτυξιακό πλάνο, η καινοτομία είναι βασικό συστατικό, άρρηκτα συνυφασμένη με τον κλάδο της τεχνολογίας, και θεμελιώδης αξία για το σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο, που έχει ανάγκη η χώρα, σε όλους τους παραγωγικούς τομείς που υπερτερεί, στους τομείς που η δημιουργική Ελλάδα ζει, αναπνέει, και διακρίνεται διεθνώς.
Αυτός είναι και ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας στο ΣΕΠΕ. Η Σύγχρονη, Ψηφιακή Ελλάδα. Τοποθετώντας σε θέση οδηγού τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θα δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για όλους, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα: για το κράτος, τις επιχειρήσεις και φυσικά, τους ίδιους τους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι, για εμάς στο ΣΕΠΕ, το σχέδιο αυτό εδράζεται σε 4 κεντρικούς πυλώνες:
Πρώτον, στην υποστήριξη της μετάβασης σε μία σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία. Με επίκεντρο τον Πολίτη, την Ευημερία, με άλλα λόγια, της Κοινωνίας των Πολιτών. Μια κοινωνία, που διαθέτει τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες, και υιοθετεί ψηφιακές τεχνολογίες, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, (στο σπίτι, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στις συναλλαγές με τρίτους φορείς στην αναψυχή).
Αρκεί να αναφέρουμε, πως, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, έως του χρόνου, κάθε άνθρωπος θα χρησιμοποιεί καθημερινά 26 έξυπνα αντικείμενα - φτάνοντας τα 200 δισεκατομμύρια έξυπνων συσκευών -, ενώ, έως το 2023 θα κυκλοφορούν 740.000 αυτόνομα οχήματα, και έως το 2030, η παγκόσμια διασύνδεση δεδομένων και πληροφοριών, αναμένεται να αυξηθεί κατά 75%, και τα 2/3 της καταναλωτικής εμπειρίας, θα χειρίζονται έξυπνες μηχανές.
Δεύτερον, στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, σε όλους τους κλάδους, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, και παράγοντας προστιθέμενη αξία και σε διεθνές επίπεδο.
Τρίτον, στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου. Τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, και ενίσχυση της επιχειρησιακής ωριμότητας της δημόσιας διοίκησης.
Ας αναλογιστούμε μόνο, πως, μέσα στην επόμενη δεκαετία, οι πόλεις, σε ολόκληρο τον κόσμο, μπορούν να κερδίσουν περισσότερα από 1,9 τρισεκατομμύρια ευρώ από την αξιοποίηση του «Internet of Things», της Τεχνητής Νοημοσύνης και των “Big Data”.
Και το θετικό είναι πως ήδη αυτή η πρόθεση υπάρχει από την Πολιτεία.
Πρόσφατα, στο "Doing Business 2020" report της World Bank, στην κατηγορία " Start a Business" η χώρα μας διακρίθηκε. Κατέχει την 1η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την 11η θέση στον κόσμο, μεταξύ 190 χωρών. Η αναβάθμιση αυτή στηρίζεται στην ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος της Υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων, το οποίο ξεκίνησε το 2010 και ακόμη εκσυγχρονίζεται. Και το σημαντικό είναι πως πλέον, η Ελλάδα μπορεί να είναι στην πρώτη πεντάδα παγκοσμίως, στα επόμενα 1-3, χρόνια αποκτώντας ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ο τέταρτος πυλώνας αφορά στη δυναμική ανάπτυξη του ίδιου του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Κατάλληλες επενδύσεις σε υποδομές και ταλέντο, θα επιτρέψουν στον κλάδο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνοντας την εξωστρέφεια του, προσελκύοντας επενδύσεις από διεθνείς επιχειρήσεις, και διεθνοποιώντας επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις.
O κλάδος μας, παρότι υπέστη ένα τεράστιο πλήγμα της αξίας αγοράς και του κύκλου εργασιών κατά 45%, από το 2008 που ξεκίνησε η κρίση, στάθηκε όρθιος, στήριξε την οικονομία και την κοινωνία, με θυσίες. Ένας κλάδος, ο οποίος αριθμεί περισσότερες από 4.600 επιχειρήσεις, απασχολεί 260.000 εργαζόμενους, πλήρους απασχόλησης και έχει κύκλο εργασιών €13,1 δισεκατομμύρια, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 8% του ΑΕΠ.
Ένας τομέας που, σύμφωνα με το World Economic Forum Report, στη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων επιστημόνων, κατατάσσει τη χώρα 10η στον κόσμο, με τη Γερμανία 11η και τη Μεγάλη Βρετανία 17η. Αυτούς τους επιστήμονες είναι στόχος μας να κρατήσουμε στον τόπο μας.
Στόχος μας είναι, να αντιστρέψουμε, τη «διαρροή μυαλών», σε «εισροή επιστημόνων», να σταματήσουμε την ακατάσχετη αιμορραγία, που βιώνει την τελευταία δεκαετία η χώρα μας, χάνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες στο εξωτερικό, και να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ. Τα χρειαζόμαστε, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
Αξίζει επίσης, να αναφέρω, πως, από το 2006, τα τελευταία 13 χρόνια δηλαδή, οι Ελληνικές εταιρίες πρωταγωνιστούν στα παγκόσμια βραβεία τεχνολογίας, τα WITSA Global ICT Excellence Awards, έχοντας κερδίσει 21 βραβεία.
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για ότι έχουμε καταφέρει, και περισσότερο είμαστε σίγουροι, για όσα μπορούμε να προσφέρουμε. Γιατί, η ψηφιακή τεχνολογία αναμφισβήτητα, αλλάζει την εικόνα της χώρας. Αρκεί να την αφήσουμε, αφαιρώντας τα προσκόμματα.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ο Κλάδος μας μπορεί, και θέλουμε να ηγηθεί σε αυτήν την προσπάθεια.
Η συγκρότηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και μάλιστα στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, λειτουργεί ως εχέγγυο για τον Κεντρικό Συντονισμό των Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και την χάραξη και υλοποίηση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής.
Η οριζόντια συγκέντρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, που υπάγονταν μέχρι σήμερα σε άλλα Υπουργεία, και σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων τομέων και διαδικασιών του Κράτους, αποτελεί την πλέον αδιάψευστη επιβεβαίωση της πίστης σας κύριε Πρόεδρε στις δυνατότητες του κλάδου και δίνει τέλος στην πολυδιάσπαση, που προκάλεσε το ψηφιακό χάσμα με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο, με τη σειρά του, αποτέλεσε εμπόδιο σε σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, και ανασταλτικό παράγοντα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε να είμαστε σύμμαχοι σε αυτήν την προσπάθεια σας. Να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία μας.
Η σημερινή υπογραφή του πρωτόκολλου συνεργασίας του ΣΕΠΕ με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτήν μας τη δέσμευση,
Ενώ, ταυτόχρονα, θέτει τα θεμέλια για μία, ακόμα πιο στενή, ουσιαστική και αποδοτική συνεργασία, όπου αγορά και πολιτεία χτίζουν μαζί μία νέα Ψηφιακή Ελλάδα.
Με κοινή στρατηγική, πλάνο και πρωτοβουλίες, να προωθήσουμε τη μετάβαση, σε μία σύγχρονη ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Ώστε να μπορούν όλοι οι Έλληνες, να απολαύσουν τα οφέλη της τεχνολογίας
Κυρίες και κύριοι, Δεν σταματάμε όμως εδώ.
Σε αυτόν τον κοινό σκοπό, ο ΣΕΠΕ προχώρησε σε Στρατηγική Μελέτη, που εκπονήθηκε για πρώτη φορά, και η οποία θέτει τους στρατηγικούς άξονες και τις δράσεις, ώστε ο Ελληνικός κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας. Και παράλληλα, προσδιορίζει την επίδραση του κλάδου για την επόμενη πενταετία στην εθνική οικονομία.
Σήμερα, παρουσιάστηκαν από την Deloitte οι στρατηγικοί άξονες, και αναδείχθηκαν οι κρίσιμες παρεμβάσεις, που επιβάλλεται να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, ώστε να δοθεί η απαραίτητη αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα.
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ επιγραμματικά στις 10 στρατηγικές προτεραιότητες, στις οποίες πρέπει να εδραιωθεί το σχέδιο αυτό και οι οποίες είναι:
• Η Ανάπτυξη του «ψηφιακού προσανατολισμού» στο εκπαιδευτικό σύστημα
• Η ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων
• Η Υιοθέτηση πρακτικών για την αναστροφή του Brain Drain
• Η Ανάπτυξη και αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
• Η Δημιουργία κέντρων καινοτομίας και προώθησης της έρευνας και ανάπτυξης
• Η Λειτουργία «Παρατηρητηρίου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
• Η Ανάπτυξη Ψηφιακών Υποδομών
• Η Υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων
• Η Υλοποίηση πλαισίου κινήτρων για την ανταγωνιστικότητα, και τέλος
• Η Ανάπτυξη «φίλο-επενδυτικού» περιβάλλοντος.
Το βέβαιο είναι, πως η ενεργοποίηση των παραπάνω στρατηγικών προτεραιοτήτων, προϋποθέτει και δύο ακόμα κρίσιμες παραμέτρους:
Πρώτον, την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της χώρας, και δεύτερον, τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού, και «φιλικού» προς τις επενδύσεις νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα.
Βεβαίως, πέραν της τάχιστης προώθησης και υλοποίησης αυτού του αναπτυξιακού πλάνου, οφείλουμε να διορθώσουμε ανορθογραφίες, και να αποφύγουμε αποφάσεις και μέτρα που μπορούν να πλήξουν το μεγάλο αυτό στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού και ανάπτυξης. Όπως είναι το «ψηφιακό τέλος» υπέρ των πνευματικών δικαιωμάτων, που επιβάλλεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας και αποθηκευτικούς χώρους. Μία αδικαιολόγητα, υψηλή επιβάρυνση, η οποία πλήττει το μεγάλο στοίχημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου, θέτει προσκόμματα για τον πολίτη, τις επιχειρήσεις, και το δημόσιο τομέα, για την απόκτηση προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας.
Η υπεράσπιση των Πνευματικών Δικαιωμάτων, αν και είναι αυτονόητη, δεν πρέπει να είναι μονομερής. O ΣΕΠΕ, επανειλημμένα και με κάθε τρόπο, δήλωσε την αντίθεση του κλάδου στα θεσπισθέντα μέτρα, καταθέτοντας ταυτόχρονα μελέτη και προτάσεις για το δίκαιο προσδιορισμό της εύλογης αμοιβής, χωρίς βέβαια αναδρομική ισχύ, γιατί αυτό θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τον κλάδο.
Κυρίες και Κύριοι,
Διανύουμε την 4η βιομηχανική επανάσταση. Ο κόσμος, όπως τον ξέρουμε, θα αλλάξει τα επόμενα 20 χρόνια, περισσότερο απ’ ό,τι άλλαξε τα 300 προηγούμενα, καθώς οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως το Cloud Computing, η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Big Data Analytics, το Blockchain και το Internet of Things, δημιουργούν νέα δεδομένα και προκλήσεις.
Ταυτόχρονα, η έλευση του 5G και η αυξημένη συνδεσιμότητα, που θα φέρουν τα δίκτυα επόμενης γενιάς, αλλάζουν ολοκληρωτικά πλέον την τηλεπικοινωνιακή εμπειρία, αλλά και τις δυνατότητες των χρηστών. Από τις ιατρικές επεμβάσεις εξ’ αποστάσεως μέχρι τα αυτοκινούμενα οχήματα, τα δίκτυα επόμενης γενιάς τηλεπικοινωνιών φέρνουν όλες τις πρωτοποριακές εφαρμογές στην καθημερινότητα μας.
Σε αυτό το νέο περιβάλλον της ψηφιακής οικονομίας, είναι υποχρεωμένη να συντονιστεί και η οικονομία μας. Για να ανακτήσουμε τις θέσεις που έχουμε χάσει, στην έκθεση Ανταγωνιστικότητας και ψηφιακής ετοιμότητας της τελευταίας δεκαετίας.
Αλλά και για έναν πιο σημαντικό λόγο.
Για να δώσουμε στην ελληνική οικονομία τα πολλαπλασιαστικά οφέλη, που μόνο η τεχνολογία μπορεί.
Αδιάψευστη επιβεβαίωση αυτού του αξιώματος, αποτελεί και το αποτύπωμα του κλάδου για την επόμενη πενταετία, που κατέγραψε η μελέτη της Deloitte.
Αφού η επίτευξη ενός σεναρίου «Ανάπτυξης» είναι ρεαλιστικός στόχος, και ο αντίκτυπος στην οικονομία από αυτή την στρατηγική προσέγγιση αγγίζει, άμεσα και έμμεσα, για την επόμενη πενταετία, συσωρευτικά τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ προστιθέμενης αξίας στην οικονομία,
δημιουργώντας ταυτόχρονα 415.000 νέες θέσεις εργασίας συνολικά.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Για εμάς στο ΣΕΠΕ η πορεία αυτή είναι μονόδρομος,
Ώστε να ηγηθούμε της ενεργού συμμέτοχής της χώρας στην 4η βιομηχανική επανάσταση!
Και να εμπνεύσουμε αισιοδοξία σε όλους!
Να είμαστε οι φορείς της ελπίδας,
«ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μία σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα
και να διασφαλίσουμε τη διάχυση της τεχνολογίας παντού και σε όλους,
με στόχο την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας!».
Αυτό είναι και το Όραμα και η Αποστολή μας για τα επόμενα κρίσιμα χρόνια.
Σ’ αυτό το όραμα είμαστε όλοι μαζί.
Σας ευχαριστώ θερμά.
ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Σου άρεσε το άρθρο που μόλις διάβασες;

Εάν ναι βοήθησε μας με το να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου.
Σε μια εποχή που το μυαλό μας δέχεται βροχή γκρίζων και ίσως μαύρων ειδήσεων Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ είναι ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ με χιλιάδες άρθρα ενδιαφέροντα, χρήσιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προς ανάγνωση και ενημέρωση. Κάνοντας απλώς ένα κλικ διαβάζεις κάποιο ΝΕΟ και ενδιαφέρον ΑΡΘΡΟ χωρίς να κατευθύνεσαι σε ένα λαβύρινθο παραθύρων! Απλά δοκιμάστε μας και σίγουρα θα γίνουμε καθημερινή σας συνήθεια και η ευχάριστη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ παρέα σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις