Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

TO BPΩΜΙΚΟ NATOΪKO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΜΦΩΝΙΑ TOYPKIAΣ/ΨΕΥΔΟΛΙΒΥΗΣ


Τό παιχνίδι παίζεται αλλού. Η Ρωσσία είναι η μοναδική χώρα όπου προμηθεύει μεθάνιον τήν Ευρώπη, όλοι αγωγοί υγραερίου ρωσσικοί είναι. Εάν καταφέρει νά ελέγξει καί τά πετρελαιοειδή τής
Ανατολικής Μεσογείου τότε η Ευρώπη θά είναι τετελεσμένως όμηρος τής Ρωσσίας καί σύν τώ χρόνω τό ευρωπαϊκόν ΝΑΤΟ θά μετουσιωθεί σέ ρωσσική συμμαχία. Νά διατί δέν άφησε τό ΝΑΤΟ τούς συμπατριώτες μού Κυπραίους νά δώσουν τά δικαιώματα πετρελοειδών τής Μεγαλόνησου είς τήν Ρωσσία μέ αντάλλαγμα εξόφληση όλων τών χρεών τής χώρας καί άλλα ωφέλη πρίν κάν γίνει έστω καί μία ρωσσική γεώτρυση, η οποία ώς πρόταση απορρίφθηκε υπό τήν απειλή τής μυστικής εταιρείας κέντρων εξουσίας τής Δύσης υπό τήν αρχιεξουσία τών γνωστών δήθεν άγνωστων. Συνεπώς, η Αμερική θέλει πάση θυσία τά πετρελαιοειδή τής Ανατολικής Μεσογείου νά ελέγχονται από όποια χώρα έχουν επήρρεια μέσω μυστικών τελετών καί συμφωνιών μέ τούς πολιτικούς τής καί ουδέποτε από τήν Ρωσσία ή ακραιφνής φιλορωσσική χώρα. Σκοπός τού ΝΑΤΟ είναι νά εξορυχθούν τά πετρελαιοειδή τής Μεσογείου από συμπραξίες ιδικές τούς καί νά αποκοπεί είς τό μεσοπρόθεσμον μέλλον κάθε αγωγός φέρων μεθάνιον από τήν Ρωσσία. Δηλαδή, ή θ' απομονωθεί η Ρωσσία ή η Αμερική καί μυστικές εταιρείες τής Δύσης όπου τήν ελέγχουν από τήν προμήθεια ενεργειακών ορυκτών έκ τής Ευρώπης καί όστις τό επιτύχει θά κερδίσει σέ μεγάλον βαθμόν τήν υφήλιον!

Κάνε like στην σελίδα του Oparlapipas.gr στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!

Εκτός τών άλλων προωθούν έναν πόλεμον καταστροφής Ελλάδος, Τουρκίας καί τών συμμάχων τούς, εξαιρείται τό Ισραήλ τό οποίον δέν θά συμμετάσχει, αλλά προσποιείται ότι θά αρωγήσει τήν μία πλευρά. Τότε μέ τήν αποδυνάμωση όλων των ανατολικών μεσογειακών χωρών θά παραμείνει ισχυρόν τό Ισραήλ καί η Δύση ινά αναλάβουν "πότε μέ τό μέλιν καί πότε μέ τό ξύδιν" τά πετρελαιοειδή τής Α. Μεσογείου μέσω εταιρειών τούς καί αφού κάνουν τίς απαραίτητες εγκαταστάσεις νά επιβάλουν αποενεργοποίηση τών ρωσσικών αγωγών μεθανίου. Αυτή είναι η στρατηγική ήτις αναγνώθω είς τίς προθέσεις τούς καί τίς αδύστακτες άνευ ηθικής αναστολής ιδέες τούς. Δέν είναι τυχαίον ότι ό Μητσοτάκης προωθεί τό μικροψήγμα/μικροτσίψ μέσω τής ενδιάμεσης κάρτας τού πολίτη. Ερωτώ, τί θά κάνουμε τήν ΑΟΖ εάν είμαστε σκλαβωμένοι ανεπανορθώτως είς τήν αντίχριστη τεχνολογία τούς; Δέν θά είμαστε σοβαροί εάν διαχωρίζουμε στρατηγική μέ παγκόσμια ανθρωποκυριαρχία, θρησκεία καί παράξενες αντιανθρωπιστικές ή/και αντιχριστιανικές πεποιθήσεις τών γνωστών δήθεν άγνωστων φιλοσατανιστών όπου τό δηλώνουν μέ αμέτρητους τρόπους καί τό εκδηλώνουν είς τούς τρόπους διαβίωσης τών.

Κοιτάξετε τόν χάρτην τής ψευδοανακήρυξης Τουρκίας ήτοι Ψευδοανατολίας Ψευδολιβύης. Είναι έναν θαλάσσιον τοίχος μεταφοράς τών πετρελαιοειδών από τήν Ανατολική Μεσόγειον είς τήν Ευρώπην. Οί Ρώσσοι δέν τό θέλουν νά διατί είναι μέ τόν Χαφτάρ καί όχι μέ τόν Σάρατζ ός έχει μυστική συμφωνία μέ τό Ισραήλ, ΝΑΤΟ, Δύση, μυστικές τελετουργικές εταιρείες. Η Ρωσσία προσποιείται τήν φίλην είς τήν Τουρκία ένεκα Βοσπόρου καί διά νά μήν έχει πλήρην επήρρεια από τό ΝΑΤΟ είς τό νά συμβάλει είς τό κατακλείσιμον τού Βοσπόρου. Όπως είπα παλαιότερα θά έπρεπε η Ρωσσία νά είχε ανοίξει έναν ναυτικόν δίαυλον/ποταμόν μέσω Βουλγαρίας καί Ελλάδος διά νά απελευθερωθεί από τόν Βόσπορον, αλλά οί χώρες αυτές, πρώτα η Ελλάδα καί ύστερον η Βουλγαρία είναι όμηροι του ΝΑΤΟ καί τών άλλων εταιρειών τής ίδιας σύμπραξης.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις