Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

H TEXNH TOY ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΣΤΑ ΩΠΑ ΤΟΥ!

Όσοι έχουν πέραν τού ενός λογαριασμού σέ κάποια Τράπεζα ιδιαιτέρως οί επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι έαν στόν μέν λογαριασμόν έχουν καταθέσεις καί στόν άλλον δάνειον, τότε όταν γίνεται η
επικαιροποίηση τής τραπεζικής τοκογλυφίας καί ό δανειολήπτης δέν καταθέσει τούς οφειλόμενους τόπους η Τράπεζα απροειδοποιήτως βάσει υποθηκευτικής ομολογιακής συμφωνίας που δέν σάς εξήγησαν κάν, αλλά υπογράψατε, δικαιούται νά εμβάσει από τόν λογαριασμόν τών καταθέσεων σάς ποσόν στόν λογαριασμόν δανείον σάς γιά νά καλύψει τήν τοκογλυφία τής χωρίς κάν νά σάς ερωτήσει εάν έχετε εκδόσει επιταγές σέ άλλά πρόσωπα.
.
Λοιπόν, αυτή η νοοτροπία θά γίνει παγκόσμιος νόμος, ό πρώτιστος παγκόσμιος νόμος. Η τραπεζική νοοτροπία που περιγράψαμε ανωτέρω είναι η τέχνη τού πολέμου τού ψηφιακού χρήματος. Έξ’ ανέκαθεν αφής στιγμής εφαρμόστηκαν στίς Τράπεζες οί συναλλαγές μέσω Η/Υ οί ενδοτραπεζικές πράξεις γίνονταν δι’ εμβασμάτων από τόν οίον μέν πρός τόν οίον δέ λογαριασμόν τού ίδιου ή άλλου προσώπου. Εφαρμοζόταν δηλαδή από τήν πρώτη στιγμή η τέχνη τών ψηφιακών διασυναλλαγών αλλά ελάχιστοι μυημένοι καί σπουδαγμένοι καταλάμβαιναν είς βάθος τό τέρας αυτόν. Τά βόϊδια δέν έπερναν είδηση τί συμβαίνει καί σέ τί δοκιμασία έθεσαν τήν ανθρωπότητα, ούτε κάν οί ούτω καλούμενοι διευθυντές Τραπεζών.
.
Όπισθεν αυτής τής πρακτικής υφίστατο έξ’ ανέκαθεν μία πονηρή εκσκλαβωτική εκρυθμιστική τακτική, απόλυτης δουλείας μέσω τής ούτω καλούμενης οικονομίας μέ τόν ξένον ήτοι μή ελληνικόν όρον τής έννοιας, αλλά ουσιαστικώς είναι η αισχρή οικονομία τών πύργων καί οχυρών τών Διεθνών Τραπεζιτών καί τής εθνικότητος όπου ώς επί τώ πλείστον ελέγχει καί φιλοσοφεί τοιαύτα πονηρά προγράμματα, η συναγωγή πονηρευομένων κατά τήν προσφιλήν αληθήν στιχουργική ενός από τούς ψαλμούς τού Δαυίδ.
Διά τής καταργήσεως τού ρευστού μηχανικού χρήματος ήτοι τών χαρτονομισμάτων καί τών κερμάτων καί τήν ταυτόχρονη απόλυτη εκψηφιοποίηση τού χρήματος όπως προαναγγέλλει μέ διθύραμβους εμετικούς Η Εβραϊκή Ευρωπαϊκή Ένωσις, κανένας άνθρωπος δέν θά μπορεί νά φυλάει χρήματος κατ’ οίκον. Εάν έχεις χρυσόν καί θέλεις νά πληρώσεις διά μία μερίδα φαγητού αυτός όπου θά παραλάβει τόν χρυσόν πρέπει νά δηλώσει από πού τόν πήρε καί άν έλαβε αδήλωτον χρυσόν τότε θά καταδικασθεί διά τών αισχρών ονύχων τού άνομου νόμου όπου θά ισχύει τότε, ήτοι είς τό μεσοπρόθεσμον μέλλον άν όχι είς τό άμεσον. Τό πολύ πολύ νά σέ ταϊζει κρυφά καί άν γίνει μία παραοικονομία μέ αδήλωτον χρυσόν γρήγορα θά έλθει είς τήν αντίληψιν τού Κράτους καί θά τσακκώσει τούς ψευδοπαράνομους. Ώς τότε όλος ό χρυσός σχεδόν θά έχει δηλωθεί καί περάσει είς τάς χείρας ελέγχου τής μίας παγκόσμιας Τράπεζας.
Τό Κράτος εάν χρωστείς σέ κάποια υπηρεσία τού θά λαμβάνει απροειδοποιητί τό ποσόν όπου έκρινε οφειλητέον όπως η Τράπεζα τώρα λαμβάνει από τίς αποταμιεύσεις σού διά νά πληρώσει τούς τόκους τού δανείου, τόσον απλά, τόσον καιρόν δοκιμαζόταν αλλά άν τό έλεγες σέ κάποιον άρχιζε τά χου χου χου καί χι χι χί ότι είσαι θεοπάλαβος, καί όντως αυτά τά γνώριζαν άνθρωποι Τού Θεού ήτοι τώ όντι οί Θεοπάλαβοι = Θεός+πάλλω+βίος!
.
Τό Κράτος θά φορολογεί από τήν μία ημέρα είς τήν άλλην απροειδοποιητί ή αφού ανακοινώσει μονομερώς τήν απόφαση τού οιονδήποτε επάγγελμα, τομέα, αριθμόν χρήματος μέ όσον τόκον θέλει. Ήδη οί Διεθνείς Εβραίοι προϊδέασαν τούς δισεκατομμυριούχους ότι πρέπει νά φορολογηθούν κατά 70% τής συνολικής περιουσίας τούς καί ύστερα 50% π.χ. από τίς 999,999,999 ευρώ ή δολάρια κ.τλ. ή τού ενός παγκόσμιου ψηφιακού χρήματος κατά 55% καί ύστερα 45% φορολόγιση δι’ όσους έχουν από 500,000,000 κ.ο.κ..
.
Τούτον θά τό κάμουν διά ν’ αποδυναμώσουν καί τούς ολιγάρχες τού χρήματος ούτως ώστε νά μήν οργανώσουν αντιστάσεις, αντιδράσεις, στρατούς, πράκτορες, ΜΜΕ κ.α. εναντίον τούς, θά έπρεπε νά τό είχαν κάνει αλλά άμα θεσπιστεί τό ψηφιακόν χρήμαν θά είναι ήδη πολύ αργά. Αλλά αυτόν δέν τούς αρκεί....
.
Διότι κάποιοι μάγκες κάλλιστα θά τό διασκεδάσουν σύν τοίς άλλοις γελώντας καί θά ζήσουν πρωτόγονοι ώς σύγχρονοι χίππυς ή θρησκευόμενοι σέ δάση, κρύα, ζέστες, βουνά κ.α. Ήδη αρκετοί τό κάνουν καί «δέν τούς καίγεται καρφίν». Πρέπει συνεπώς ν’ απαγορευτεί έν συνεχεία η ελεύθερη ζωή καί επόμενη εντολή τού Κράτους θά είναι: «ενταγμένος στό Κράτος ή θάνατος», διότι θά πούν, θά είναι άδικον γιά τούς άλλους που εντάχθηκαν καί θά είμαστε εμείς οί ενταγμένοι οί μαλάκες τών αλήτων που δέν εντάσσονται καί θά κατασπαταλούν τούς πόρους τής γής καί μέ αυθαιρεσία θά πετσοκόβουν τό περιβάλλον. Τέτοιες γελοίες ψευδοδικαιολογίες θά προβάλουν από τά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης, Εξάντλησης, Εξαφάνισης (Ψυχοεξαφάνισης).
.
Γιά αποτραπεί η «αλητεία» καί «πειρατεία» τών Νεοχίππυς καί φανατικών Χριστιανών ή άλλων ομάδων θά θεσπισθεί ό «νόμος» κάθε πολίτης νά φέρει επάνω τού ψηφιακό μικροψήγμα εντοπισμού καί συναλλαγών πλέον. Εδώ άρχεται η υπόθεση Αντίχριστου τό δεύτερον θηρίον που θά παραλάβει τήν εξουσία από τό πρώτον θηρίον (οργάνωση μασσωνίας, πεφωτεισμένων, ΝΤΠ, Σιωνιστών, Ε.Ε.Ε., κ.ά. ονομάτων). Ό πολίτης πλέον δέν θά είναι οπλίτης όπως είς τήν Σπάρτη αλλά ζοππόβορτος (η παλαιά ελληνοκυπριακή λέξη αυτή είναι σύνθετη από τό ζόππος αυτόν όπου οί ξένοι καλούν ώς ζόμπυ = ζωόβιος = γκόϊμ + βόρτος = ό ημίονος, συνθέστε τώρα τό νόημα νά είναι ζόππος/ζόμπυ/ζωόβιος καί συνάμα βόρτος κουβαλητής καί εκτελεστής τών εντολών κάθε αισχρότητος ή δουλείας μέσω τού μικροψήγματος εντός τών γονιδίων όπου θά κάνει ύπνωση εξ’ αποστάσεων καί θά σού λέγει π.χ. αύριον νά πουστέψεις, τά συμπεράσματα δικά σάς) καί όσοι δέν δεκτούν τό ψηφιακόν μαρκάρισμαν στήν Γονιοδομή (DNA) θά επικηρυχθούν ώς επικύνδινοι «νεκροί ή ζωντανοί» όπως τότε στό φάρ ουέστ τής άγριας Δύσης τής Αμερικής. Όλος ό αμερικάνικος κινηματογράφος μάς λέγει μέ κινηματογραφική στιγμιότυπη λεπτομέρεια τήν πορεία απώλειας τής ελευθερίας καί τής ψυχής, από τά κκαουμπόϊκα έως τίς ταινείες επιστημονικής ή μελλοντικής φαντασίας.
.
Μέ αυτά καί εκείνα συνάπτεται νόημα γιατί θορυβήθηκε η ΝΤΠ από τό κίνημα τών Χίππυς που ήθελαν νά επιστρέψουν τήν ανθρωπότητα στήν πρωτόγονη αγνότητα έστω καί μέσω τής εκλελυμένης σέ πολλές περιπτώσεις άσωτης ζωής τούς.
.
Εάν δέν επιβληθεί ό νόμος τών ψηφιακών μικροψηγμάτων στά κύτταρα τών ανθρώπων καί επειδή θά έρθη καί ένας μεγάλος πόλεμος τότε πολλοί άνθρωποι θά προτιμήσουν ελεύθερη ζωή στήν ύπαιθρον άνευ ψηφιακού χρήματος εφαμρόζωντας τό παλαιό σύστημα χρήματος μέ τά κέρματα καί τά χαρτονομίσματα καί αργά ή γρήγορα θ’ ακολουθήσουν καί οί άλλοι που θά καταλάβουν τήν επικυνδινότητα καί τήν χαλεπότητα τού ψηφιακού χρήματος. Πρέπει λοιπόν, γρήγορα από τό ψηφιακό χρήμα νά περάσουν οί άνθρωποι στό ψηφιακό μαρκάρισμα τών γονιδίων τούς γιά νά μήν έχουν πλέον δυνατότητα συνειδησιακής αφύπνισης καί εν συνεχεία απαλαγγής.
.
Η λύση θά ήταν η έγκαιρη απαλλαγή από τήν λαίλαπα τής σύγχρονης τεχνολογίας πρίν προλάβει νά καταβάλει τούς ανθρώπους. Γι’ αυτή τήν λύση μάς σωφρονίζει ό μύθος τού Ηρακλέως που σκότωσε τήν Λερναία Ύδρα. Τό κόψιμο τών κεφαλιών τής δέν ήταν αποτελεσματικό αλλά απεναντίας τό τέρας αντιδρούσε μέ νικηφόρα λύση, γιά κάθε κομμένο κεφάλι τής βλατούσε δύο άλλα. Γιά κάθε νίκη ή προσβολή τής ΝΤΠ αυτή εφευρίσκει «νομικά» καί δυναμητικά μέτρα αντιμετώπισης καί εξολόθρευσης τής δικαιοσύνης καί τής δράσης τών ελεύθερων ανθρώπων. Τότε ό Ηρακλής έκαψε τούς λαιμούς = τό δίκτυον = διαδίκτυον ψηφιακής τεχνολογίας καί τελεσφόρησε τό τέρας ή/και θηρία τής Αποκαλύψεως. Ό αληθινός Ηρακλής θά είναι Ό Ιησούς Χριστός ός θά καταστρέψει τό σύγχρονον ψηφιακόν σύστημα που θά ελέγχει τό υποσυνείδητον καί υποσυναίσθητον έκαστου ανθρώπου, τό λέγει η Αποκάλυψη.
.
Τί θά κάνωμεν; Μήπως τίς λύσεις έχει ό Βούδας, ό Σούν Τσούν, ό υπερβατικός διαλογισμός, η γιόγκα, ό Μωάμεθ, ό Σατανισμός, ό Μασσωνισμός, ό Κομφούκιος, ό Γκάντι, ή κανένας άλλος φιλόσοφος, τεχνολόγος καί επιστήμονας; Όχι δά! Τίς λύσεις τίς έχει Ό Ιησούς Χριστούς καί τίς είπε είς τόν Ιωάννη τόν Θεολόγον νά τίς γράψει ώς ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Δέν θά δεκτείτε τό μικροψήγμα, θά σάς κυνηγήσουν καί άν σάς θανατώσουν θά γίνετε Μάρτυρες, εάν πάλαι ζήσετε ώς τήν Δευτέρα Παρουσία καί τήν Συντέλεια πάλαι θά γίνετε Μάρτυρες Τριαδικού Θεού καί ό μισθός σάς θά είναι απροσμέτρητος. Άλλωστε, όσοι δεκτούν τό ψηφιακό μαρκάρισμα θά βασανίζονται από ανυπόφορους πόνους, τρέλλα καί άλλες συμπτώσεις σατανικές δηλαδή αυτά που ξέρει ό πατέρας τού Αντίχριστου καί θά αρχίσουν νά ζούν τήν Κόλλαση πρίν κάν αποθάνουν καί κριθούν, αυτοί θά πάνε στήν Κόλλαση αδίκαστοι, δέν θά χρειαστεί δικαστήριο Χριστού δι’ αυτούς, τό λέγει η Αποκάλυψη.
.
Στό τέλος όσοι πιούν έναν τρισεκατομμύριον ποτήρια πίκρας θά σωθωαγαλλιασθούν καί όσοι ήπιαν έναν τρισεκατομμύριον ποτήρια ματαιόφρονης απόλαυσης θά χαθούν περισσότερον έξ’ όσων ήπιαν έναν ολιγότερον όμοιον τέτοιον.
.
Μέ τήν κατάργηση τού χαρτοκέρματος ήτοι ρευστού μηχανικού χρήματος καί τό μονοπώλειον τού ψηφιακού χρήματος δέν υπάρχει μέλλον δέν υπάρχει ανθρωπιά, επειδή δέν υπάρχει μέτρον αλλά απόλυτος ψυχικός βιασμός. Όταν η ζωή συνεπάγεται απώλεια ψυχής η λύση είναι η απόδραση καί ό θάνατος. Νά ζείς κρυφά απ’ αυτούς όπου σέ θέλουν δέσμιον καί άν σέ πειάσουν νά προτιμήσεις τόν θάνατον παρά νά γίνεις ηθελημένον τηλεχειριστηριακόν αντικείμενον τούς μέσω ψηφιακού χρήματος καί βεβαίως τηλεϋπνωσης καί τηλεδιαταγής από τό μικροψήγμα εντός τών ορμονικών γονιδίων καί τής ψυχής.
.
Πώς επιβάλλεται αυτή η κατάσταση; Μέ τό ψηφιακό χρήμα όπως είπαμε καί μέ τήν ομηροποίηση ολόκληρων χωρών διά τών αγωγών φυσικού αερίου. Όταν μία χώρα λαμβάνει όλη τής ή σχεδόν όλη τής τήν ενέργεια από μία δεύτερη χώρα τότε εξαρτάται τελεσίδικα από αυτήν τήν δεύτερη χώρα. Π.χ. η Αίγυπτος συμφώνησε νά λαμβάνει φυσικό αέριο από τό Ισραήλ καί από εκεί νά τροφοδοτούνται όλον καί περισσότερες αφρικανικές χώρες. Σέ κάποια φάση τό Ισραήλ θά επιβάλει τήν πολιτική σ’ αυτές τίς χώρες όταν πιά τά πετρελαιοφόρα πλοία θά έχουν τουλάχιστον εξαφανιστεί καί θά γνωρίζουν όλοι τούς πώς άν κατακλείσει τήν στρόφιγγα αυτός που παρέχει τό φυσικό αέριο θά επέλθει γενοκτονία. Αυτή η επιβολή θά έρθει όταν πιά οί άνθρωποι δέν θά μπορούν νά ζήσουν άλλως πώς. Η Ευρώπη εξαρτάται αποκλειστικώς από τό ρωσσικό φυσικό αέριο καί κάνει προσπάθειες τό Ισραήλ νά περάσει τήν δική τού σωλήνα μέσω Κύπρου, Ελλάδος, Ιταλίας γιά νά διώξει στό μέλλον τό ρωσσικό φυσικό αέριο ή μάλλον νά γίνει ένας αντίχριστος συνασπισμός μετά τόν μεγάλο πόλεμο καί τόν Εξαδάκτυλο άν έρθη, όπως περιγράφεται στήν Αποκάλυψη γιά τό πρώτον θηρίον. Μόλις εξαρτηθεί η ανθρωπότητα από τά πολυδίκτυα μεταφοράς μεθανίου τότε αυτοί που ελέγχουν θ’ απαιτήσουν σύν τώ χρόνω πληρωμή μέσω ψηφιακού χρήματος καί μή έχοντας άλλη εκλογή οί εξαρτώμενες χώρες θά ενδώσουν, σύν όμως δηλαδή καί άλλων παρόμοιων μεθόδων που οδηγούν στόν ίδιο στόχο. Μία χώρα π.χ. που δέν θά δεχόταν ψηφιακό μαρκάρισμα από άλλους άν δέν τό έλεγε η ίδια είναι η Τουρκία, αλλά θά τής επιβληθεί ή θά καταστραφεί. Βεβαίως τήν επιβολή θά τήν κάνει τό βαθύ Ισραήλ ήτοι ό Σατανόφιλος Σιωνισμός ήτοι οί λάτρεις τών Κλειδιών τού Σολομώντα καί τού Ναού τού Σολωμόντα αντί Τού Παναγίου Ναού Τής Αναστάσεως Τού Σωτήρος Ιησού Χριστού.
.
Μπορείτε νά βρείτε πολλές δικαιολογίες γιά νά χάσετε οπωσδήποτε τήν ψυχήν σάς, δικαίωμα σάς. Εγώ συστήνω προσευχή γιά νά νά σωθεί η ψυχή σάς καί η ψυχή τών άλλων. Φυλάξετε αυτήν τήν επιστολή θά δίνει κουράγιο σ’ εσάς, τά παιδιά καί τά εγγόνια σάς εκεί έξω στά δάση όταν θά σάς κυνηγάτε, όσοι απ’ εσάς παραμείνετε άνθρωποι, θά μέ θυμηθείτε, γράπτηκε γιά σάς αλλά όχι εσάς ώς ζωές, εσάς ώς ψυχές. Όταν έχετε δύο πράγματα νά επιλέξετε πολυαγαπημένα τί θά επιλέγατε αυτόν που κάποτε θά πέθαινε ή αυτόν που μπορεί νά ζήσει αιωνίως άν επιλέξετε νά πεθάνει εκείνον οπού ούτως ή άλλως πώς δέν είναι προορισμένο νά ζήσει αιωνίως; Ιδική σάς η επιλογή ιδική σάς η δίκη σάς! Διά τής κρίσης σάς θά ποιήσετε τήν δίκη σάς!
.
Ό Θεός βοηθός. Τριαδικέ Θεέ μού αγάπη μού σώσον μέ τόν παναμαρτωλόν. Τριαδικές Θεέ μού αγάπη μού σώσε τίς ψυχές τών ανθρώπων σού.
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις