Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

ΚΥΠΡΟΣ - Τέρμα οι έρανοι στα φώτα τροχαίας (ΦΑΝΑΡΙΑ)

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι βάσει των διατάξεων του περί Διενέργειας Εράνων
Νόμου του 2014, σε περίπτωση διεξαγωγής εγκεκριμένου οδικού εράνου απαγορεύεται η παρουσία ερανιστών στα φώτα τροχαίας.

Οι ερανιστές δεν πρέπει να εμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την τροχαία κίνηση και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο.
Επίσης απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε εράνου χωρίς την εξασφάλιση της απαραίτητης άδειας.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις