Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Βιβλίο 19ου αιώνα επιδιώκει πανδημία κορωνοϊου. Πρωτόκολλα Σιών!!!!

Βιβλίο 19ου αιώνα επιδιώκει πανδημία κορωνοϊου. Πρωτόκολλα Σιών!!!!

Πάρακατω διαβάζετε έναν βιβλίον τού 19ου αιώνος μ.Χ. νά αναφέρεται σέ σπορά πανδημίας εμβολίων! Όταν ακόμη οί ανθρώποι δέν ταξίδευαν μέ αεροπλάνα! Διαβάσατε καλά; Ανοίξετε τά μάτια βγάλτε τά έξω από τά λουκώματα τούς αυτά συμβαίνουν ΤΩΡΑ. Μήν βάλετε εμβόλια, αυτοί τά σπέρνουν καί τά έγραψαν σ' αυτό τό ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ που διέρρευσε από μία Ουκρανέζα φιλανάδα τού Εβραίου που τά δίδασκε!!!!

Ανοίξατε τούς οφθαλμούς ΕΛΛΗΝΕΣ ή ακόμη;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ό CORONA VIRUS ή κορωνοϊός είναι ό ιός που θά φέρει την ΚΟΡΩΝΑ στόν ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ!!!!!

Μάς τήν έστησε Ό Θεός:

Ματθ. 24,42       γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται.
Ματθ. 24,42            Να είσθε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί και πάντοτε έτοιμοι, διότι δεν γνωρίζετε την ώρα κατά την οποίαν ο υιός του ανθρώπου έρχεται.
Ματθ. 24,43       Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.
Ματθ. 24,43            Γνωρίζετε δε από την πείραν σας και τούτο· ότι δηλαδή, εάν ήξευρε ο οικοδεσπότης, ποίαν ώραν έρχεται ο κλέπτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφινε να διαρρήξουν το σπίτι του.

Ούκ οίδατε σημαίνει δέν γνωρίζετε!!!!!!! αφελείς...... γιά νά μήν πώ κάτι άλλον γιά εμάς!!!!!


Πώς γνώριζαν αυτοί πράγματα καί τεχνολογίες που θά εφευρίσκονταν πολύ αργότερα; Διότι τά Πρωτόκολλα τής Σιών είναι αρχαιότερα από τόν 19ον αιώνα μ.Χ. Άρχονται από τήν εποχήν τού Σολομώντα!!!!

Σέ όλη μού τήν ζωήν μαχώμουν μόνον μού γιά αυτήν τήν Πατρίδαν τήν Πατρίδαν Τού Χριστού καί δέν βρήκα έναν άνθρωπο νά μέ βοηθήσει νά ρίξω τίς γνώσεις μού στόν βαθμό που αρμόζει στό διαδίκτυο ένεκα τών λιγοστών μού γνώσεως στούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές! Μόνος, μόνος, μόνος, δέν λέω κάποιες βοήθειες είχα από φίλους καί τούς ευχαριστώ αλλά κανείς δέν συμμάχησε μαζύν μού γιά νά ρίξουμε τίς ατομικές βόμβες στίς στραβωμάρες. Μόνον ό μακαριστός Ευρυπίδης Χατζιήπαγιωτης μού έδεξε απεριόριστη εμπιστοσύνη καί τόν ευχαριστώ, άν καί ήταν άρρωστος καί δέν είχε τό σθένος γιά περιατέρω έμπρακτη εφαρμογή στίς έρευνες μού: "Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ". Όταν υπάρχει έναν βιβλίο που τά γράφει όλα καί έπρεπε νά είναι πέστ σέλλερ ανά τώ παγκόσμιω, που επιβεβαιώνε τίς Γραφές καί τίς προφυτείες από τήν ανάποδη, που ΥΠΕΡΔΙΚΑΙΩΝΕΙ τούς ούτω καλούμενους συνομωσιολόγους γιατί διαβάζετε τά υποκοριστικά τούς, παραμύθια καί αυτά που γράφουν μέρος τής αλήθειας;;;;;

Πάρακατω σάς παρουσιάζουμε τό 10ον Κεφάλαιον τών Πρωτόκολλων τών Σοφών τής Σιών. Μείνετε μαζύν μάς θά παρουσιάσουμε κάθε λεπτομέρεια από κάθε Κεφάλαιον άν υποστηρίξετε. 

Μείνατε Αθειοκοινώνητοι, ενώ πολλοί δέν κοινωνήσατε ποτέ ή λίγες φορές όταν είσαστε παιδιά, ΤΩΡΑ ήρθε η ώρα τής Κρίσης! Άν καί υπάρχει χρόνος Ό Θεός νά μάς τήν χαρίσει αυτήν τήν φοράν ώς τήν επόμενη άν ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ή δέ μή γενοκτονία καί Κρίση ΤΩΡΑ!!!!

Διαβάστε πάρακατω νά φρίξετε τί μάς έστησαν.

Διαδώστε τό, μεταφράστε τό, αξίζει γιά τήν ψυχήν σάς, θά έχετε μισθόν έν τοίς ουρανοίς. Άν θέλετε μήν διαβάσετε παρακάτω, ούτως ή άλλως τό ανωτέρω καί τό προοίμιο παρακάτω αρκεί: "τού φρονίμου ολίγα", αλλά ίσως χάσετε τίς λεπτομέρειες που θά σώσουν τίς ψυχές σάς!!!!


Γράφω βεβιασμένα, δίχως πολλή σκέψη, δέν έχω χρόνο. 

Τό προοίμιο τά λέγει όλα όσα επέτυχαν καί είχαν πεί από τότες. Ό ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ λαλεί στό τέλος, ΞΥΠΝΑΤΕ ΚΟ ΡΩ ΝΟ ΙΟΣ!!!! ΕΝ ΒΟ ΛΙ Α..... ΠΑ ΓΚΟ ΣΜΙ ΟΣ ΠΟ ΛΕ ΜΟΣ.  ΜΑΣΣΩΝΙΚΟΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ! ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΥ!!!!

ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΣΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΑΚΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ, ΆΝ ΗΤΑΝ ΚΑΛΟΣ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΚΟΙ; ΑΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΑΠΟΠΛΑΝΕΙ;;;; 

Πάρακατω θά φρίξετε καί θά καταλάβετε ΤΟ ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ!!!! ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΕΣ ΑΝΑΞΙΟΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΑΠΑΙΟΥΝ!!!!
Μάς λέει πόσον κοιμούνται εκείνοι που είναι διαιρεμένοι σέ κόμματα.... πάρα κάτω θά τό διαπιστώσετε, καί ότι λατρεύουν πράκτορες τούς, κτίσματα πολιτικούς, καί όχι Τόν Κτίστη καί ότι είναι αμαρτία... Μάς λέει πώς μάς αποκοιμίζουν καί πώς μάς εκμεταλλεύονται αφήνωντας μάς στό σκοτάδι τής μαλακίας μάς..... αυτής που ό Άγιος Κυπριανός διά τών εξορκισμών τούς παρακαλεί Τόν Πλάστη νά μάς ιάσει.....Εβραίος Τζιέφρυ Μινέϊκο Παπανδρέου τότε καί προσφάτως: "WE WANT A GLOBAL GOVERNMEΝΤ" !!!! Η ιδέα τού ενός νομίσματος είναι όπως διαπιστώνεται παλαιά υπόθεση.

Τό παγκόσμιο πραξικόπημα γίνεται μέ τόν κορωνοϊο που δημιουργήθηκε μέ χορηγεία του Μπίλλυ Γέητης τού "φιλάνθρωπου" καί μέσω κορωνοϊου...... Οί λαοί θά αποκάμουν καί θά ζητήσουν ειρήνη γιά νά ησυχάσουν αλλά όταν παραδωθούν είναι που θά έρθη τό χειρότερο σωβιέτ, ό σκληρότερος ναζισμός, ό σκαιότερος φασισμός.... όλα συστήματα τών μασσώνων..... Θά δώσουν ψήφο στόν καθένα γιά νά κολακευτεί η ματαιόδοξη υπερηφάνεια τού, έν αντιθέσει μέ τόν Αριστοτέλη που έλεγε ότι η ψήφος τού βλάκα δέν βαρεί όσον η ψήφος τού γνωστικού. Θά δώσουν τήν εξουσία είς μία κεφαλή, ήτοι τόν Αντίχριστο. Τί μάς λέγει στήν Αποκάλυψη Χριστού είς Ιωάννη Θεολόγο; Ότι τά θηρία είναι δύο. Τό πρώτο έχει πόδια αρκούδας = στοιβαρό, είναι λεοπάρδαλις δηλαδή ευκίνητο καί οί βούλες τής συμβολίζουν τήν πανθρησκεία καί τήν πολυθρησκεία φύρδην μίγδην τών μασσώνων, μέ επτά κεφαλές λεόντων = 7 θανάσιμα αμαρτήματα ή κάτι τέτοιο ή 7 εξουσίες διοίκησης καί 10 κέρατα. Αυτό τό πρώτο θηρίο θά δώσει τήν εξουσία στό δεύτερο θηρίο όν θά είναι λέγει συγκεκριμμένο άτομο = Βασιλεύς τών Ιουδαίων Μασσώνων = Αντίχριστος.

Ό Αρχηγός που αναφέρουν είναι ό Μεσσίας τούς, ό Αντίχριστος ός δέν πιστεύουν ότι θά έχει πνεύμα δαιμονίου ή Θεού όπως ΕΊΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ επειδή δέν μπορούν νά πιστέψουν ότι πνεύμα ενσαρκώνεται, αλλά άνθρωπος κατέχεται από πνεύμα καί καθοδηγείται. Πρός τό παρόν θά μεταβάλωσιν τά πράγματα καί ύστερα θά τά καταστρέψει ό Αρχηγός. Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός: "ό χαλασμός από κασσιδιάρη θά έρθη". Κασσιδιάρης είναι ό μαυρουδερός = από τό κασσίτερος καί καύση = κάσσιος, επειδή ό Αντίχριστος είναι προφυτευμένος ότι θά είναι γόνος τής φυλής Δάν = δαναός = μελαχροινός!!!! = κάσσιος = κασσιδιάρης (σημαίνει καί φαλακρός).Μάς περιπαίζει ότι είμαστε ειδωλολάτρες τής λειτουργίας αντί τής υπηρεσίας. Ότι η δημοκρατία κατέστρεψε ώς οχλαγωγία, αυθαιρεσιοκρατία τήν δομή τών χριστιανικών κρατών. Θυμηθείτε τόν Ισοκράτη 436-338 π.Χ.: "Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία". Αυτό τό ρητό που είναι γραμμένο θεωρούν ώς ψεύτικο οί ψεύτες τών ελληνικών Χοάνων που εσείς εμπιστεύεστε καθημερινώς, όργανο τών Σιωνιστών!

Ενόσω υπήρχαν Μοναρχίες στήν Ευρώπη καί στό Ελληνοβυζάντιο οί Χριστιανοί καί δή οί άνθρωποι ήσαν ασφαλείς. Σέ άλλο κεφάλαιο τών Πρωτοκόλλων λένε πώς αυτοί συμβούλευαν τούς βασιλείς νά γίνουν έκφυλλοι, αποκτηνωμένοι καί άνευ ενδιαφέροντος γιά τόν λαό ούτως ώστε αργότερα νά διαιρέσουν τόν λαό καί επίσης νά διαιρέσουν τόν λαό μέ τήν αριστοκρατία καί τόν βασιλέα, καί όταν πέσουν οί βασιλείς νά αρπάξουν τήν εξουσία αοράτως όπως έκαμαν καί δηλώνουν ανωτέρω. Πάμε πάρακατω!Τά κόμματα ΣΧΟΛΕΣ διχογνωμίας, διαιρέσεως,  ΦΛΥΑΡΊΑΣ, καταστροφής, ενός Κράτους, τών Χριστιανών, τού λαού, πού είναι οί Αριστεροί καί Δεξιοί νά τά ακούσουν; Κάθε πρόεδρος είναι μέσον τούς δηλαδή άνθρωπος τούς καί αιχμάλωτος τούς από τά μασσωνικά δίκτυα, είτε Αριστερός είτε Δεξιός τόν ρόλο τού παίζει γιά νά κοιμάται ό λαός εφ' όλης τής ύλης καί νά κερδίζει η μασσωνία. Αυτοί έδωσαν τούς όρους Αριστερός/Δεξιός στήν κομμούνα τής Γαλλικής τούς Επανάστασης, αυτοί δημιούργησαν τίς δικτατορίες μέ τρία ονόματα ήτοι Κομμουνισμός, Ναζισμός, Φασισμός. Ξέρετε εκείνα τά φάρμακα πού κυκλοφορούν στά φαρμακεία μέ δύο τρία διαφορετικά ονόματα; Θά μπορούσαν νά τούς λένε αντί Αριστερούς/Δεξιούς, Επάνω/Κάτω, Εμπρός/Όπισθεν, καταλάβατε; Καμμία διαφορά γιά αυτούς μεγάλη ψευδαίσθηση γιά εμάς!Εάν κάποιος δέν έχει κρυμμένην ηθικήν πληγήν, όταν τόν μυούν είς ανώτερον βαθμόν μασσώνου τού κάνουν τήν ηθικήν πληγήν. Νά πώς. Τό βάζουν νά κάνει όργια καί τόν μαγνητοφωνούν, τού μεταφέρουν παρακλεμμένα χρήματα σέ φορολογικούς παραδείσους καί Λονδίνα αλλά βαστούν τίς αποδείξεις, τόν βάζουν νά σκοτώσει δυό τρία μαυράκια απ' αυτά που χάνονται καθημερινώς στήν Αφρική ώς ένδειξη μασσωνικής αφοσίωσης καί αλληλεγγύης καί τόν μαγνητοφωνούν, τώρα σέ κάποιους βάζουν μικροψήγματα όταν έχουν ανάγκη καί σ' άλλες περιπτώσεις όταν έχει προβλήματα μέ τό νόμο γιά ανθρωπιστικά καί οικονομικά προβλήματα τόν καλύπτουν υπό τόν όρο νά γίνει τέκτονας καί νά τηρεί τάς εντολάς τών, αφού εννοείται ότι είναι ρήτωρ, γραμματιζούμενος καί ποταπός, σ' άλλο κεφάλαιο οί Σιωνιστές (Υπερμασσώνοι Ιουδαίοι) αποκαλούν τούς μασσώνους (άλλων εθνοτήτων) τούς ποταπότερους καί πιό διεστραμμένους ανθρώπους, όπως οί Ναζί εκτελούσαν τούς προδότες στήν Κατοχή έν Αθήναι επειδή τούς έλεγαν ότι δέν εκτιμούν αυτούς που προδίδουν τίς χώρες τούς στούς ίδιους!!!! 

Στό τέλος μάς λένε ότι οί προέδροι θά κηρύττουν πόλεμο! Εδώ είμαστε τώρα!!!! Τό επόμενο βήμα από τόν κορωνοϊό. Ό Τράμπας τί κάνει;;;; Γιατί έφυγε τά στρατεύματα από τήν Συρία;;;; Γιά νά έρθη ό κορωνοϊός εξού καί καταλάβαμε ότι κάτι κρύβει, νά μήν κολλήσουν αλλά κυρίως γιά νά επέμβη έκ νέου μετά τό χάος που προκλήθηκε από τήν μασσωνία. Στό κόλπο καί άλλοι προέδροι, έτσι γινόταν καί στό παρελθόν μέ αποδείξεις, μασσώνοι κορυφαίοι πολιτικοί από διάφορες χώρες έβαζαν σέ πόλεμο τίς χώρες τούς. Είπαμε τούς έχουν ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥΣ ένεκα ηθικής πληγής!!!! Φαντάσου ότι ένας άνθρωπος φοβάται ν' φύγει από τήν μαφία πόσον μάλλον ένας υψηλόβαθμος μασσώνος μέ ΘΕΣΑΡΑ νά σηκώσει κεφάλι στήν μασσωνία, τρέμει, τρέμει τρέμει!!!! Σύν τού ότι είναι κλειδωμένος από τήν μαγεία τής Σολομωνικής καί τού έχουν εγκαταστήσει στήν ψυχή δαιμόνιο στόν 30ον βαθμό. 

Η μαφία είναι αρνάκι σκουλήκι τοσοδούλικο έν συγκρίσει μέ τήν μασσωνία τού λέοντα έλεφα!!!!

Τό νέο δημοκρατικό δικαίωμα που θά υπερασπίσει ό μέγιστος πόλεμος που έρχεται είναι η ακόμη βαθύτερη δικτατορία, αφού ούτε τώρα έχουμε δημοκρατία αλλά δικτατορική ολιγαρχία που τήν ονομάζουν δημοκρατία καί ένεκα άγνοιας τού τί είναι τί καί βλακείας οί λαοί νομίζουσι γιά δημοκρατία. Η δικτατορική ολιγαρχία αποτελείται κατά κύριον λόγον από τά κόμματα, τήν βουλή καί τόν πρόεδρο. 

Καί τό κερασάκι......στήν τούρτα: η βουλή τής Εβραϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε. ή 3Ε ή ανάποδα 33) δέν έχει καμμία ουσιαστική εξουσία, αλλά είναι εκεί γιά νά φλυαρεί, διχογνωμεί καί απασχολεί τούς λαούς καί τούς ψευδοαντιπροσώπους ή αντιπροσώπους τής μέ χαώδεις συζητήσεις όπως λένε καί διαβάσαμε ανωτέρω. Ποίος εξουσιάζει τήν 3Ε;;;;; Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα η οποία δέν είναι ευρωπαϊκή αλλά μασσωνική καί η οποία έκδοσε τό εβραιοευρώ ή εβρό/εβρώ τό οποίον δέν ανήκει στίς χώρες μέλη αλλά στήν ίδια, σκεφθείτε κατάντια γιά τά ευρωπαϊκά Κράτη!!!! Ό Χαζζαροεβραίος Κκκίσσσινγερ είπε:"Όταν θέλεις νά τηλεφωνήσεις στήν Αμερική τηλεφωνείς στόν πρόεδρο, όταν θέλεις νά τηλεφωνήσεις στήν Ευρώπη σέ ποίον τηλεφωνείς;". Δηλαδή η Ευρώπη διοικείται από μία αόρατη δύναμη τήν μασσωνία καί δέν τό ξέρει κάν..... ούτε κάν καί παρακάν τό συνειδητοποιεί!!!! Αυτή είναι η Ευρώπη τής έμπνευσης;;;;; τής διάνοιας;;;;; τών αρχών;;;;; τής μαχητικότητος;;;;; τούς έχουν αποσβολώσει όλους......!!!!!!!Σέ μία χώρα όπως η Ελλάδα μέ 301 βουλευτές πώς μπορούν νά εξυπηρετήσουν 10 εκ. Έλληνες;;;; Θά τούς μειώσουν ακόμη περισσότερο ή θά τούς καταστρατηγήσουν γιά νά μήν υπάρχουν ανάμεσα τούς επικύνδινοι καί τούς επικύνδινους γιά αυτούς θά τούς καταστρέψουν μέ διάφορους τρόπους, όπως π.χ. Χρυσή Αυγή, κάνωντας νέα κόμματα υποδιαιρετικά τών Πατριωτών, καί εμπνέωντας τούς Πατριώτες που είναι επιρρεπείς σέ εγκληματικές πράξεις ή καί πράξεις ακραίας ευθύνης πρός τόν λαό διά τής χρήσης βίας σέ όσους απειλούν τό Έθνος νά φαίνονται τρελλοί καί επικύνδινοι καί πολλοί έξ'΄αυτών είναι τέτοιοι επειδή διέπονται από ματαιόδοξες πεποιθήσεις ανακατωμένες μέ πατριωτικές ή επειδή η πατριωτική τούς δράση έχει σκοπόν τήν παντός είδους εξύψωση τών ιδίων, ατομισταί, ιδιτελείς καί ποταποί. 

Είμαστε τώρα εδώ, η βουλή ή υπακούει στούς μασσώνους ή εξευτελίζεται από τά αφεντικά τών μασσώνων μέ μνημόνια, Λαθροσαρακηνοεισβολείς, απειλές από άλλα κράτη κ.α.. Υφ' αφορμής κορωνοϊού οί προέδροι/πρωθυπουργοί λαμβάνουν υπερδικτατορικές αποφάσεις γιά νά συνηθείσει ό κόσμος είς τήν σωβιετικού καί αποικιακού τύπου όπως τότες η Αγγλία στήν Κύπρο κατ' οίκον περιορισμό καί μετά θά φέρουν άλλο κακό καί άλλο ώσπου οί λαοί νά συνηθείσουν τήν μιζέρια τού κατ' οίκον περιορισμού καί έν τέλει νά ξεσπάσουν σέ βίαιες καί ληστρικές ταραχές, οδομαχίες, πολέμους καί νά παραπαίουν από τό κακό στό χειρότερο. Οί προέδροι/πρωθυπουργοί διατάσσουν η συνεννοούνται μασσωνικώς μέ τίς βουλές. Προσοχήν, όταν συμπεράνουν ότι κάποιος κατάλαβε τά σχέδια τούς καί τά διέδωσε, υποχωρούν γιά νά τόν διαψεύσουν καί επανέρχονται δριμύτεροι, είναι πάγια τούς τακτική γιά νά βγάλουν ψεύστη καί αναληθή όποιον τούς έχει εννοήσει καί κανείς νά μήν τού δίδει σημασία αντστρέφωντας τόν μύθο τού Αισώπου μέ τήν ψεύτη βοσκό, όπου τήν τρίτη φορά που κάλεσε σέ βοήθεια τούς συγχωριανούς κανείς δέν πήγε επειδή είπαν: "ψέματα τού είναι", έτσι διαψεύδωντας όσους τούς κατανοούν τούς εξουδετερώνουν σέ υπόληψη στά μάτια τού αποκοιμισμένου λαού. Εντούτοις, αυτή τήν φορά τά πράγματα είναι πολύ προχωρημένα καί έστω καί άν κάνουν κάποιους προσωρινούς ελιγμούς διάψευσης δέν έχουν τό χρόνο νά υποχωρήσουν επί πολύν! Κοιτάξετε τήν πολιτική σκηνή τής Κύπρου, ότι αποφασίζει γιά κορωνοϊό καί άλλα η Ελλάδα καί η Ευρώπη τήν ακολουθεί, διότι λέγουν στούς πολίτες τούς: "δέστε τό έκανε αυτό καί τό άλλο καί η Γαλλία, εμείς ποίοι είμαστε νά μήν τό κάνουμε;" ενισχύωντας τό υποτιμητικό συναίσθημα τής μικρότητος συνεχώς ώστε νά παραιτείται ό λαός από τά δικαιώματα τού. Τά ίδια λένε στήν Ευρώπη καί σ' άλλες χώρες ισχυρές στήν πράξη ή τά χαριτά χρησιμοποιούν άλλους ανάλογους μηχανισμούς. Όπως λένε οί μασσώνοι σ' αυτό τό κεφάλαιο: "πρέπει νά είμαστε πολύ πονηροί - καί είναι!". 

Πραγματικώς παράνομες αί πράξεις τούς λένε..... τί άλλον.....Έχετε περινοήσει;;;; Πρωτίστως έκαναν τά δημοκρατικά συντάγματα εφ' ανάγκης νά αντικαταστήσουν τούς βασιλείς που κατάστρεψαν καί ύστερα βήμα τώ βήματι θά καταστρέψουσι τά συντάγματα γιά νά αναλάβουν αυτοί σταδιακώς τήν πλήρην ολιγαρχία τήν οποίαν θά μετατρέψωσιν είς μοναρχίαν υπό τού βασιλέα τούς!!!!

Τώρα έχουμε νομοθετικό διάταγμα γιά τόν κορωναϊό γιά τό δήθεν καί όντως καλόν τού Κράτους. Δημιουργούν τό πρόβλημα στήν περίπτωση μάς ό κορωνοϊός τούς γιά νά επιβάλουν τήν δικτατορία που θέλουν καί ό λαός σχεδόν πρέπει ν' ακολουθήσει γιά νά σωθεί από τό πρόβλημα στήν τοιαύτη τόν θάνατο από τόν κορωνοϊό. Ύστερα θά τόν πάρουν πειό βαθειά καί πειό βαθειά καί πειό βαθειά μέχρις ότου τόν αποβγάλουν από τήν ισχύν ή τήν ύπαρξην (συγκεκριμμένως γιά τήν Ελλάδα, τήν Κύπρο, ενδεχομένως καί άλλες χώρες, όπως η ελληνόγονη Ιταλία;;;;) οριστικώς. 

Στήν αρχή λέγει ότι όποτε πρέπει νά καλυφθεί ό πρόεδρος/πρωθυπουργός πρέπει νά αναλαμβάνει τήν ευθύνη η βουλή (πολλά κόμματα) ή άλλον κυρίως σώμα, γιά νά μοιράζεται η εξουσία δράσης καί νά μήν ξέρει ό λαός ποίος φταίει καί γιά ποίον πράγμα. Όπως γίνεται στά κουρέματα καταθέσεων, μνημόνια, πώληση δανείων σέ ξένα επενδυτικά μασσωνικά συμφέροντα κ.α. αισχροκερδή καί εξοντωτικά γιά τούς λαούς, τά έθνη καί τίς Θρησκείες τούς!!!!


Οί παπαγάλοι Αριστεροί, Δεξιοί, Κίναιδοι, Φιλελεύθεροι, Ανόητοι πάσας βλακώδους καί ποταπής ιδέας χωρίς περιεχώμενο, δεκαετίες φωνάζουν ότι γιά όλα φταίνε οί θρησκείες, οί πατρίδες, οί φιλοδοξίες τών Κρατών είτε είναι τύποις Ερτογάν δηλαδή επιθετικές είτε τύποις Άσσαντ δηλαδή αμυντικοπατριωτικές. Μ' αυτά μάς προκηρύσσει τήν παγκοσμιοποίηση διά τήν οποία πολλάκις είπα ότι δέν ήρθε αλλά προπαγανδίζουν οί μασσώνοι ότι ήρθεν γιά νά παραδωθούμε αμαχητί, παλεύουν δόλια νά τήν φέρουν. Βεβαίως παγκοσμιοποίηση δύναται νά γίνει διαφόρων μορφών, όπως π.χ. Παγκοσμιοποίηση Χριστού, Αγάπης, Εντιμότητος, Δικαίου, αυτοί όμως εργάζονται γιά τήν παγκοσμιοποίηση τής Αντίχριστης Ιουδαίας καί τών συμφερόντων τούς. Μεριδιακές παγκοσμιοποιήσεις διαφόρων δομών έγιναν από στρατηλάτες Περσίας, Ελλάδος, Ρώμης Μογγολίας, Οθωμανίας, Κίνας κ.α., αυτοί όμως αισιοδοξούν έν πράξει γιά Πλήρη Παγκοσμιοποίηση. Εάν προσευχηθούμε καί μετανοήσουμε τώρα δέν θά έρθη αυτή από τούς Ιουδαίους. Η πλήρης παγκοσμιοποίηση θά έρθη από τούς Χριστιανούς μέ τόν Εξαδάκτυλον καί θά τήν διαδεχθούν οί Μασσωνοϊουδαίοι θελήσει Θεού όπως προφυτεύεται γιά νά μάς δοκιμάσει. Τώρα μέ τόν κορωνοϊό Ό Θεός μάς έπειασε στόν ύπνο γιά εκπαίδευση, ύστερα θά έχουμε 35 (ή περισσότερα) έτη γιά νά προπονηθούμε ν' αντέξωμεν τήν επταετία τού Αντίχριστου.

Οί Χριστιανοί αποκτηνωμένοι πλέον όπως λέγει σ' άλλο κεφάλαιο θά δώσωσι τήν εξουσία στούς μασσώνους, έτσι θέλουν.....

Γιά νά παραδοθεί ό λαός πρέπει συνεχώς νά τόν βαστάεις μέ τά χέρια σφιγκτά από τόν λαιμό (ό πρόεδρος τής Αμερικής Γεώργιος Μπούς ό πρσβύτερος, φίλος τής οικογένειας Μητσοτάκη είπε όταν εξελέγην: "We have now a grate opportunity for the new world order (επειδή Παλαιά Τάξη Πραγμάτων που θά φύγει, έτσι νομίζουν, είναι η Χριστιανική, αφού αυτοί όρισαν τήν ανθρωπότητα όπως σκέφθεται σήμερον, μαζύν μέ τήν ελληνική σκέψη, εξού καί μισούν Χριστόν καί Ελλάδα μαζύν καί ξεχωριστά) επειδή μάς βαστούν από τούς λαιμούς. (Ένα ρητό που υιοθέτησαν οί μασσώνοι είναι τό ρωμαϊκό "Ordo ab Chaos = Τάξη επί Χάους" δηλαδή "στήν αναπουμπούλα χαίρεται ό λύκος" επειδή θ' αρπάξει μέσα στό χάος τής καταιγίδας τό αρνί από τόν σταύλο καί οί μασσώνοι τήν παγκόσμια εξουσία. Ordo ab Chaos είναι τρείς ελληνικές λέξεις: "Ορδή επί/ωπ/up/ Χάους", ορδή σημαίνει τάξη, διάταξη, ευθεία ή συγκεκριμμένη γραμμή, στάση, στρατηγική, πολιτική, εφαρμογή)  εκτός καί άν ό λαός συνηθείσει καί απολαμβάνει τήν ΑΝΤΙ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ!!!! Βεβαίως άμα σέ βαστάει από τόν λαιμό καί από μέσα σού επαναλαμβάνεις τήν Κυριακή Προσευχή: "Κύριε Ιησού Χριστέ Ό Θεός ελέησον μέ τόν αμαρτωλόν (ή παναμαρτωλόν)" θά ισχύσει μέ τήν βοήθεια Τού Θεού τό ρητόν: "όποιου τού μέλλει νά πνιγεί ποτέ τού δέν πεθαίνει".

Μέ αγάπη Θεού ό υπεραμαρτωλός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Σου άρεσε το άρθρο που μόλις διάβασες;

Εάν ναι βοήθησε μας με το να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου.
Σε μια εποχή που το μυαλό μας δέχεται βροχή γκρίζων και ίσως μαύρων ειδήσεων Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ είναι ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ με χιλιάδες άρθρα ενδιαφέροντα, χρήσιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προς ανάγνωση και ενημέρωση. Κάνοντας απλώς ένα κλικ διαβάζεις κάποιο ΝΕΟ και ενδιαφέρον ΑΡΘΡΟ χωρίς να κατευθύνεσαι σε ένα λαβύρινθο παραθύρων! Απλά δοκιμάστε μας και σίγουρα θα γίνουμε καθημερινή σας συνήθεια και η ευχάριστη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ παρέα σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις