Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Δελφικά Παραγγέλματα Σοφών

Τα Δελφικά παραγγέλματα δεν έχουν και δεν είχαν ποτέ καμία σχέση με τις 10 εντολές το Μωυσή!! Δύο εντελώς διαφορετικά λόγια γραφόμενα σε διαφορετικές περιόδους και σε δύο διαφορετικούς τόπους!!!

Τα Δελφικά Παραγγέλματα ήταν το πρώτο σχολικό βιβλίο στα κρυφά σχολεία των Ελλήνων από το θεοκρατικό βυζάντιο του +6 αιώνα μέχρι την πτώση του βυζαντίου και πέρα από αυτήν. Αριθμούνται σε 145 και αποτελούνται από 2 εως 5 λέξεις εμποτισμένες με σοφία .
Οι σοφοί που τα παρέδωσαν είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος,o Πιττακός ο Μυτιληναίος,o Βίας ο Πρηνεύς,o Σόλων ο Αθηναίος,o Κλεόβουλος ο Ρόδιος,o Περίανδρος ο Κορίνθιος,o Χίλων ο Λακεδαιμόνιος και ήταν χαραγμένα στους Δελφούς , στον πρόσθιο τοίχο του Πρόναου ή επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού ή επί του υπέρθυρου ή επί των πολλών στηλών, που είχαν τοποθετηθεί στις πλευρές του ναού περιμετρικά. Επιπλέον 2 παραγγέλματα βρεθήκαν στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς "ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ" και "ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ" , εκατέρωθεν του ιερού γράμματος "Ε".


"ΕΠΟΥ ΘΕΩ" - Να ακολουθούμε τον Θεό .

"ΘΕΟΥΣ ΣΕΒΟΥ" - Να σεβόμαστε τους θεούς .

"ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΔΟΥ" - Να σεβόμαστε τους γονείς μας .

"ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΑΙΔΟΥ" - Να σεβόμαστε τους μεγαλύτερους .

"ΙΚΕΤΑΣ ΑΙΔΟΥ" - Να σεβόμαστε αυτούς που μας ικετεύουνε .

"ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΙΔΟΥ" - Να σεβόμαστε τον εαυτό μας .

"ΦΟΝΟΥ ΑΠΕΧΟΥ" - Να μη φονεύουμε .

"ΟΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ" - Να μην ορκιζόμαστε (να είμαστε αξιόπιστοι χωρίς να ορκιζόμαστε σε Θεούς) .

"ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ, ΑΓΑΠΑ" - Να αγαπάμε αυτούς που τρέφουμε (παιδιά μας και γενικά την οικογένειά μας) .

"ΕΣΤΙΑΝ ΤΙΜΑ" - Να τιμάμε το σπίτι μας .

"ΓΑΜΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙ" - Να σεβόμαστε (διαφυλάτουμε) τον γάμο μας .

"ΓΑΜΕΙΝ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΓΝΩΘΙ" - Να παντρεύομαστε την κατάλληλη στιγμή .

"ΕΞ ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ" - Να προσπαθούμε να συγγενεύσουμε με καλούς ανθρώπους .

"Ο ΜΕΛΛΕΙΣ ΔΟΣ" - Να δίνουμε φροντίδα (αγάπη) σε όσους νοιαζόμαστε .

"ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ" - Να μαχόμαστε (ή να καταβαλλόμαστε) για το δίκαιο , το καλό, το σωστό, το χρήσιμο .
"ΦΡΟΝΕΙ ΘΝΗΤΑ" - Να σκεφτόμαστε όπως αρμόζει σε θνητούς (όχι ως Θεοί) .

"ΕΥ ΠΑΣΧΕ ΘΝΗΤΟΣ" - Να υπομένουμε ότι συμβεί ως θνητοί .

"ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ" - Να κυριαρχούμε (επιβαλλόμαστε) του εαυτού μας (αυτοπειθαρχία) .

"ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ" - Να συγκρατούμε το θυμό μας .

"ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ" - Να ομιλούμε με πραότητα (ηρεμία) .

"ΗΔΟΝΗΣ ΚΡΑΤΕΙΝ" - Να είμαστε εγκρατείς (όχι ηδονολάτρες) .

"ΓΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ" - Nα συγκρατούμε την γλώσσα μας .

"ΓΛΥΤΤΗΣ ΑΡΧΕ" - Να κυριαρχούμε στην γλώσσα μας .

"ΜΗ ΘΡΑΣΥΝΟΥ" - Μην είμαστε θρασείς .

"ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ" - Μην αποκαλύπτουμε μυστικά .

"ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ" - Να λέμε ότι γνωρίζουμε (να διακρίνουμε που θα μιλάμε).

"ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ" - Να ελέγχουμε ότι βλέπουμε .

"ΠΙΝΩΝ ΑΡΜΟΖΕΣ" - Όταν πίνουμε να είμαστε συγκρατημένοι .

"ΑΚΟΥΣΑΣ ΝΟΕΙ" - Να κατανοούμε αφού ακούσουμε (να αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια του νου) .

"ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΑΣΚΕΙ" - Να καλλιεργούμε την σκέψη , νου μυαλό.

"ΜΕΛΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ" - Να μελετάμε τα πάντα .

"ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΧΡΟΝΩ" - Να σκεπτόμαστε τα χρήσιμα .

"ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ" - Να πράττουμε με επίγνωση (μετά λογικού γνώση). Να πράττουμε με αυτογνωσία .

"ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ" - Να συνδιαλεγόμαστε με όλους .

"ΑΚΟΥΕ ΠΑΝΤΑ" - Να ακούμε τα πάντα .

"ΑΚΟΥΩΝ ΟΡΑ" - Όταν ακούμε να βλέπουμε .

"ΔΟΞΑΝ ΔΙΩΚΕ" - Να επιδιώκουμε (την δόξα ή) να γνωρίζουμε και άλλες γνώμες .

"ΔΟΞΑΝ ΜΗ ΛΕΙΠΕ" - Να μην υποτιμούμε την δόξα .

"ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΛΕΓΕ" - Να λέμε το ορθό, το δίκαιο, την αλήθεια .

"ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΑΝΤΑΣ" - Να λέμε καλά λόγια για όλους .

"ΟΣΙΑ ΚΡΙΝΕ" - Να κρίνουμε με αγιότητα .

"ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ ΑΣΚΕΙ" - Να είμαστε ευγενείς ή να έχουμε ευγενική ψυχή) .

"ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ ΠΑΣΙΝ" - Να αγαπάμε τους πάντες (ανθρώπους) και τα πάντα .

"ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΓΙΝΟΥ" - Να είμαστε ευπροσήγοροι (παρηγορητικοί) .

"ΕΥΦΗΜΟΣ ΙΣΘΙ" - Να έχουμε καλή φήμη .

"ΕΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ" - Να χρησιμοποιούμε την καλή μας φήμη (για να επηρεάσουμε καταστάσεις) .

"ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕ" - Να είμαστε σε εγρήγορση (να είμαστε σε επιφυλακή) .

"ΟΜΟΙΟΙΣ ΧΡΩ" - Να συναναστρεφόμαστε με τους όμοιους μας .

"ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ" - Να κοιτάμε (προνοούμε) το μέλλον μας .

"ΥΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ" . Να μην βρίζουμε ή να μισούμε την ύβρη

"ΕΥΧΟΥ ΔΥΝΑΤΑ" - Να ευχόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας (αληθινά)

"ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΕ" - Να εκτιμούμε τους χρησμούς .

"ΦΙΛΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙ" - Να βοηθάμε τους φίλους (αυτούς που αγαπάμε) .

"ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ" - Να αγαπάμε την φιλία (γενικά να επιδιώκουμε να αγαπάμε) .

"ΦΙΛΟΙΣ ΕΥΝΟΕΙ" - Να ευνοούμε (βοηθάμε) τους φίλους (ή να ευνοούμε τις προσπάθειες αυτών που αγαπάμε) .

"ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ" - Να φυλάττουμε (ή να διαφυλάτουμε την αγάπη που έχουμε) τη φιλία .

"ΦΙΛΩ ΧΑΡΙΖΟΥ" - Να είμαστε πάντα διαθέσιμοι στους φίλους μας (ή σε αυτούς που αγαπάμε) .

"ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΕ" - Να διδάσκεις τους νεότερους (να μεταδίδουμε την γνώση στους νεότερους)

"ΥΙΟΥΣ ΠΑΙΔΕΥΕ" - Να εκπαιδεύουμε (μορφώνουμε) τους γιους (παιδιά) μας .

"ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΕΙ" - Να αναζητούμε την σοφία ή να είμαστε φιλομαθείς (φίλοι της σοφίας) .

"ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ" - Να μην κουραζόμαστε να μαθαίνουμε .

"ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ" - Να γνωρίζουμε αφού μάθουμε (να αποκτάς γνώση , να γνωρίζεις από τις εμπειρίες) .

"ΣΟΦΟΙΣ ΧΡΩ" - Να συναναστρεφόμαστε με σοφούς ή να χρησιμοποιούμε την σοφία τους .

"ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΝΟΥ" - Να γίνουμε φιλόσοφοι (ή αγαπάμε την σοφία) .

"ΣΑΥΤΟΝ ΙΣΘΙ" - Να μην χάνουμε τον εαυτό μας (να είμαστε ο εαυτός μας, να μην υποκρινόμαστε) .

"ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ" - Να γνωρίζουμε τον εαυτό μας (πρώτα) .

"ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥ" - Να προσηλωνόμαστε στην εκπαίδευσή μας και να υπομένουμε τις δυσκολίες της.

"ΗΘΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕ" - Να επιδοκιμάζεις το ήθος .

"ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ" - Να ασκούμε ή να χρησιμοποιούμε την τέχνη .

"ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΤΙΜΑ" - Να εκτιμούμε (τιμούμε) το καλό (ή τις ευεργεσίες) που μας δίδονται .

"ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΙΜΑ" - Να τιμούμε τους αγαθούς (τις καλές πράξεις των άλλων) .

"ΕΠΑΙΝΕΙ ΑΡΕΤΗN" Να επαινούμε την αρετή (ή τον ενάρετο) .

"ΤΥΧΗΝ ΝΟΜΙΖΕ" - Να έχουμε κατά νου "το τυχαίο" που θα συμβεί (πρόληψη) .

"ΤΥΧΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ" - Να μην πιστεύουμε στην τύχη ή να μην γινόμαστε τυχοδιώκτες .

"ΤΥΧΗΝ ΣΤΕΡΓΕ" - Να συμφωνούμε (αποδεχόμαστε) με την ειμαρμένη μας (τα μοιραία γεγονότα-ατυχίες της ζωής μας) .

"ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ" - Να αποφεύγουμε να εγγυόμαστε για κάποιον ή για κάτι .

"ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙ" - Να κάνουμε χάρες .

"ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΕΥΧΟΥ" - Να ευχόμαστε ευτυχία .

"ΟΝΕΙΔΟΣ ΕΧΘΑΙΡΕ" - Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό .

"ΥΒΡΙΝ ΑΜΥΝΟΥ" - Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη .

"ΛΕΓΕ ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ" - Να πράττουμε δίκαια (στα έργα μας) .

"ΚΡΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ" - Να κρίνουμε δίκαια ή να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας .

"ΑΔΙΚΕΙΝ ΜΙΣΕΙ" - Να μισούμε την αδικία .

"ΚΡΙΤΗΝ ΓΝΩΘΙ" - Να γνωρίζουμε τον κριτή μας .

"ΑΔΩΡΟΔΟΚΗΤΟΣ ΔΙΚΑΖΕ" - Να δικάζουμε χωρίς δωροδοκία

"ΑΙΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ" - Να αιτιολογούμε όσα μας συμβαίνουν .

"ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΘΑΡΡΕΙ" - Μην αποκαρδιώνουμε τα παιδιά μας .

"ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΝΟΥ" - Να είμαστε κοινωνικοί .

"ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ" - Να αποκρινόμαστε τον κατάλληλο καιρό .

"ΠΡΑΤΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ" - Να πράττουμε με σιγουριά (δίχως αμφιβολίες) .

"ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ" - Να δοξάζεις την ελπίδα (να μην χάνουμε την ελπίδα μας) .

"ΤΩ ΒΙΩ ΜΑΧΟΥ" - Να μαχόμαστε (αγωνιζόμαστε) για τη ζωή .

"ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ" - Να συμπάσχουμε με το δυστυχή .

"ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ" - Να εκμεταλλεύομαστε τον χρόνο μας .

"ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΛΙΩΝ" - Μη διστάζουμε να τελειώνουμε ότι αρχίζουμε .

"ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ" - Να πληρώνουμε (τελειώνουμε) αμέσως ή χωρίς αναβολή .

"ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ" - Να δεχόμαστε τον χρόνο .

"ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ" - Να αποδεχόμαστε το γήρας .

"ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ" - Να μετανοούμε για τις ανομίες, λάθη, αμαρτίες μας (ή όταν σφάλλουμε , να μετανοούμε) .

"ΕΡΙΝ ΜΙΣΕΙ" - Να μισούμε την έριδα (φιλονικία) .

"ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΔΙΩΚΕ" - Να επιδιώκουμε την ομόνοια (ειρήνη , ομοψυχία) .

"ΒΙΑΣ ΜΗ ΕΧΟΥ" Να μην έχουμε βία (να αποφεύγουμε να είμαστε βίαιοι) .

"ΒΙΑΝ ΜΗΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙΝ" - Να μη κάνουμε τίποτα με βία .

"ΝΟΜΩ ΠΕΙΘΟΥ" - Να πειθαρχούμε στο Νόμο ή να είμαστε νομοταγείς .

"ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΟΒΟΥ" - Να φοβόμαστε τον ανώτερο (ή τον άρχοντα) .

"ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ" - Να πεθαίνουμε για την πατρίδα .

"ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ" - Να προφυλασσόμαστε από τους εχθρούς μας (ή να αμυνόμαστε πάντα από τους εχθρούς μας) .

"ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ" - Να μην καυχιόμαστε για τη δύναμή μας .

"ΜΗ ΑΡΧΕ ΥΒΡΙΖΕΙΝ" - Να μην κυριαρχούμε με αλαζονεία .

"ΛΑΒΩΝ ΑΠΟΔΟΣ" - Όταν λαμβάνουμε να δίνουμε .

"ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΝΟΥ" - Να είμαστε ευγνώμων .

"ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΤΙΜΑ" - Να εκτιμούμε την βοήθεια από όπου και αν προέρχεται (να μην είμαστε αχάριστοι) .

"ΥΦΟΡΩ ΜΗΔΕΝΑ" - Κανέναν να μην βλέπουμε με καχυποψία .

"ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ" - Να απέχουμε από κακίες, δολοπλοκίες (αλλότρια) .

"ΨΕΓΕ ΜΗΔΕΝΑ" - Να μην κατηγορούμε (κακολογούμε, κατακρίνουμε) κανένα.

"ΔΙΑΒΟΛΗΝ ΜΙΣEI" - Να μισούμε τη διαβολή (να μην βάζουμε λόγια) .

"ΦΘΟΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙ" Κανέναν μην φθονούμε ή ζηλεύουμε .

"ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ" - Να αποφεύγεις την απέχθεια (κακία) .

"ΕΧΘΡΑΣ ΔΙΑΛΥΕ" - Να διαλύουμε τις έχθρες .

"ΚΑΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ" - Να μισούμε (αποφεύγουμε) την κακία .

"ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΧΟΥ" - Να απέχουμε από την κακία .

"ΔΟΛΟΝ ΦΟΒΟΥ" - Να φοβόμαστε το δόλο (τις δολοπλοκίες) .

"ΑΠΟΝΤΙ ΜΗ ΜΑΧΟΥ" - Να μην μαχόμαστε (μην κακολογούμε) αυτόν που είναι απών .

"ΠΛΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ" - Να πλουτίζουμε δίκαια (με δίκαιο τρόπο) .

"ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΤΩ" - Να αποκτούμε τίμια (δίκαια) .

"ΠΟΝΕΙ ΜΕΤ' ΕΥΚΛΕΙΑΣ" - Να κοπιάζουμε δίκαια .

"ΠΛΟΥΤΩ ΑΠΟΣΤΕΙ" - Να αποστασιοποιούμαστε από τον πλούτο (μην έχουμε «θεό» τον πλούτο) .

"ΧΡΩ ΧΡΗΜΑΣΙ" - Να χρησιμοποιούμε τα χρήματά μας .

"ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥ" - Να ελέγχουμε τις δαπάνες μας .

"ΕΧΩΝ ΧΑΡΙΖΟΥ" - Όταν έχουμε, να χαρίζουμε .

"ΧΑΡΙΖΟΥ ΕΥΛΑΒΩΣ" - Λογικά να χαρίζουμε .

"ΚΤΩΜΕΝΟΣ ΗΔΟΥ" - Να ευχαριστιόμαστε με αυτά που αποκτάμε (να μην είμαστε άπληστοι ή να είμαστε αυτάρκεις)

"ΕΡΓΑΖΟΥ ΚΤΗΤΑ" - Να κοπιάζουμε για πράγματα άξια κτήσης .

"ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ" - Κάθε τι που έχει Μέτρο είναι Άριστο δηλαδή το καλύτερο .

"ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ" - Τίποτα να μην είναι υπερβολικό .

"ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ" - Να είμαστε ευσεβείς .

"ΑΙΣΧΥΝΗΝ ΣΕΒΟΥ" - Να σεβόμαστε την εντροπή (δηλαδή αυτούς που ντρέπονται) .

"ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ ΦΡΟΝΥΜΩΣ" - Με σύνεση και λογική να κινδυνεύουμε (να ρισκάρουμε την ζωή μας με λογική) .

"ΜΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΛΥΠΟΥ" - Να μην λυπόμαστε για το κάθε τι .

"ΑΛΥΠΩΣ ΒΙΟΥ" - Να επιδιώκουμε να ζούμε χωρίς λύπες .

"ΤΕΛΕΥΤΩΝ ΑΛΥΠΟΣ" - Να πεθαίνουμε χωρίς λύπη .

"ΙΔΙΑ ΦΥΛΑΤΤΕ" - Να προστατεύουμε τα δικά μας (ότι μας ανήκει) .

"ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΘΗΡΩ" - Να κυνηγάμε το καλό μας .

"ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΥ ΠΟΙΕΙ" - Να ευεργετούμε τον εαυτό μας (να κάνουμε ότι καλύτερο για τον εαυτό μας)

"ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ" - Να στεφανώνουμε τους προγόνους μας (να τιμούμε τους προγόνους)

"ΕΠΙ ΝΕΚΡΩ ΜΗ ΓΕΛΑ" - Να μην περιγελάμε τους νεκρούς .

"ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΔΕΝΙ" - Μη διατάζουμε κανένα .

"ΠΑΙΣ ΩΝ ΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΘΙ , ΗΒΩΝ ΕΓΚΡΑΤΗΣ , ΜΕΣΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ , ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΣΟΦΟΣ" - Παιδί να είμαστε κόσμιοι , έφηβοι εγκρατείς , άνδρες δίκαιοι , γέροντες σοφοί .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις