Τρίτη, 13 Απριλίου 2021

Αγώνας με έργα και όχι με λόγια

 Τον τελευταίο χρόνο, με το πρόσχημα μιας εξαιρετικά επικίνδυνης και θανατηφόρου πανδημίας, καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταπατούνται αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα ενηλίκων και παιδιών, κατοχυρωμένα μάλιστα από το ελληνικό Σύνταγμα αλλά και διεθνείς συμβάσεις. 

Βλέπουμε λοιπόν, το τελευταίο διάστημα κυρίως, με ύπουλο τρόπο να προσπαθούν να μας υποδουλώσουν καθώς μας καθιστούν ξεκάθαρα ότι για να ζήσουμε, να εργαστούμε, να μορφωθούμε ακόμη και να ονειρευτούμε, θα πρέπει να υποκύψουμε στους αισχρούς και απάνθρωπους εκβιασμούς τους. 

Σχετικά με τα παιδιά, υφίσταται σωματική, ψυχολογική και παιδαγωγική βλάβη, χωρίς αυτό να αντισταθμίζεται από οποιοδήποτε όφελος για παιδιά ή τρίτους. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας, τα διαγνωστικά τεστ και το εμβόλιο - που όπως φαίνεται θα αποτελέσει το διαβατήριο για την είσοδο των παιδιών στο σχολείο τη νέα σχολική χρονιά - παραβιάζει πολλά δικαιώματά τους αλλά και των γονέων τους. 

Η κατάσταση πλέον έχει “αγριέψει” και δεν υπάρχει χρόνος για ατελείωτες μακρόσυρτες συζητήσεις και τηλε-συζητήσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη να πολεμήσουμε το σύστημα νομικά αφού το ίδιο με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και νομοσχέδια (σαφώς αντίθετα ως προς το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις) μας “χτυπάει”... 

Ηδη, μία ομάδα απλών ανθρώπων δίχως κομματικές ταμπέλες, αγωνίζεται νομικά από πέρυσι το Σεπτέμβριο και συνεχίζει να το κάνει, διεκδικώντας από την Πολιτεία και κάθε φορέα της καταρχήν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής! 

Σε καμμία κυβέρνηση, σε κανένα υπουργείο, σε καμμία επιτροπή, σε κανέναν πουλημένο δημοσιογράφο, σε καμμία τηλε-περσόνα, δεν θα επιτρέψουμε να στερήσει το εκ γενετής Ανθρώπινο - Συνταγματικό Δικαίωμα του υπέρτατου αγαθού της ελευθερίας και υγείας μας (ψυχικής - σωματικής - κοινωνικής) όπως και των παιδιών μας! 

Έτσι :


1. Υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής /ιατρικής μάσκας ως προϋπόθεση φοίτησης στην δωρεάν και υποχρεωτική/μη υποχρεωτική εκπαίδευση ή εργασία ΔΕΝ θα είναι ανεκτή!


2. Υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων (όποιας μορφής) ως προϋπόθεση φοίτησης στη δωρεάν και υποχρεωτική/μη υποχρεωτική εκπαίδευση ή εργασία ΔΕΝ θα είναι ανεκτή! 


3. Υποχρέωση εμβολιασμού ως προϋπόθεση φοίτησης στην υποχρεωτική/μη υποχρεωτική εκπαίδευση ή εργασία ΔΕΝ θα είναι ανεκτή! 


Σας παραθέτουμε παρακάτω τους καθόλα νόμιμους και ηθικούς λόγους:Επειδή : Επί ένα χρόνο που παίρνονται ακραία υγειονομικά μέτρα λόγω covid-19, έχουν διαπιστωθεί βίαιες καταπατήσεις των δικαιωμάτων των ασθενών (με τον όρο ασθενής νοείται ο λήπτης υπηρεσιών υγείας), στα οποία ιατροί σε θεσμικούς ρόλους πρωτοστάτησαν και εισηγήθηκαν στην επίσημη ελληνική πολιτεία. Ως εκ τούτου, πολίτες ενήλικες και ανήλικοι χρειάστηκε να απευθυνθούν στη Δικαιοσύνη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.


Με το παρόν εκτός των ακολούθων, ενημερώνεστε ότι έχουμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου και έγιναν δύο δίκες στην ολομέλεια και αναμένονται δικαστικές αποφάσεις:

i. 15 Ιανουαρίου για τις ιατρικές πράξεις, την υποχρεωτική μασκοφορία σε ανηλίκους στην εκπαίδευση και ζητήματα αντιποίησης του ιατρικού λειτουργήματος από τους εκπαιδευτικούς, με αριθμό κατάθεσης Ε 2654/2020 κατά Δ1α/ΓΠ.οικ. 555339/8-9-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’/3780) καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς τις κατά τα ανωτέρω προσβαλλόμενης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, πράξης ή παράλειψης      και

ii. 5 Μαρτίου για καραντίνα, εγκλεισμό, υποχρεωτική μασκοφορία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ενηλίκων και ανηλίκων με αριθμό κατάθεσης Ε 3309/2020 κατά Δ1α/ΓΠ.οικ.:80558 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5509/Β/15-12-2020). 

Ως εκ τούτου, εφόσον δεν υφίσταται δικαστική απόφαση και είμαστε αντίδικοι με την Πολιτεία άρα και με τα αρμόδια υπουργεία από τα οποία απορρέουν οι σχετικές Κ.Υ.Α., δεν μπορείτε να αποκλείεται τα τέκνα μας από τη δια ζώσης εκπαίδευση ή εμάς από την εργασία μας με την αιτιολογία πως δεν γίνεται χρήση μάσκας μη ιατρικής / ιατρικής καθώς και για την αντίρρηση μας ως γονείς - έχοντας την γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών μας - στη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων ή εμβολιασμού. Αυτό είναι κατοχυρωμένο μας δικαίωμα και βάσει του Ελληνικού Συντάγματος ΑΡΘΡΟ 5. 

 

Όπου στο άρθρο 5 («Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία») κατοχυρώνεται κατ’ αρχήν το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, «εφόσον δεν παραβιάζει δικαιώματα άλλων» (παρ. 1), στη συνέχεια η προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας όσων βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, χωρίς διακρίσεις, εξαιρουμένων όμως των περιπτώσεων που προβλέπει ο νόμος (παρ. 2), καθώς και, μετά, το απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερίας, οριζομένου ότι κανείς δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται «ΟΥΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ», εκτός όμως πάλι των περιπτώσεων που («παρά μόνο όταν και όπως») ορίζει ο νόμος (παρ. 3).

Η διάταξη της παραγράφου (4) του άρθρου 5, η οποία απαγορεύει ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο ή είσοδο σ’ αυτήν, προβλέποντας ρητά ότι «ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.»Επιπλέον,

Επειδή : Το βιοϊατρικό πείραμα της υποχρεωτικής μασκοφορίας, συνδυάζεται με το ταυτόχρονο ψυχολογικοκοινωνικό πείραμα της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Οι γονείς διαφωνούμε κάθετα στο να είναι άκοντα πειραματόζωα τα παιδιά μας. Επικαλούμαστε μερικά άρθρα από τα πολλά που σχετίζονται, από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Λισαβόνα 1/12/2009)

Άρθρο 1 -Ανθρώπινη αξιοπρέπεια  

«Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται».

Άρθρο 3 – Δικαίωμα στην ακεραιότητα του προσώπου.

«Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη σωματική και τη διανοητική του ακεραιότητα».


Για εμάς και τα παιδιά μας η απαγόρευση δια νόμου της φυσιολογικής αναπνοής μέσω της καθολικής υποχρεωτικής μασκοφορίας των πολιτών, ενηλίκων και ανηλίκων, ως προϋπόθεση κυκλοφορίας, φοίτησης στο σχολείο κ.α. αποτελεί ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟ! Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


«Κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή μεταχείριση».


Η χρήση ενός εξαρτήματος φραγής της φυσιολογικής αναπνοής του ανθρώπινου οργανισμού, ορίζοντας δια νόμου μια φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου όντος, δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση φοίτησης για τους μαθητές, με κατάχρηση των ΠΚ183 & ΠΚ285 sua sponte και εξωφρενικές κυρώσεις και πρόστιμα.

Η απαγόρευση φοίτησης στο σχολείο και κυκλοφορίας ανηλίκων χωρίς μάσκα, καθώς και τα πρόστιμα- αποπομπή από την εκπαίδευση για ανηλίκους, αποτελούν επιλογές των κυβερνητικών αξιωματούχων, με την ανοχή όλου του πολιτικού κόσμου. Εξαιτίας μίας υγειονομικής κρίσης ελάσσονος σημασίας ,γίνεται απόπειρα διαστρέβλωσης όλης της νομικής πρακτικής, της εγχώριας νομοθεσίας, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού και άλλους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών. Σχετικά με τα Δικαιώματα του παιδιού, το άρθρο 24 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λισαβόνα 1/12/2009) αναφέρει σχετικά:

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά του!»Επειδή : Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος, και το άρθρο 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ, 1989, επικυρώθηκε στη χώρα μας με τον ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α’ 192), όπου ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 5) και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 29) όπου ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Επειδή : Σύμφωνα με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λισαβόνα 1/12/2009)

Άρθρο 14 - Δικαίωμα εκπαίδευσης

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση. 

2. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ευχέρεια δωρεάν παρακολούθησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

3. Η ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών καθώς και το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη μόρφωση των τέκνων τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους, γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή τους.

Επειδή : Σύμφωνα Το άρθρο 8 § 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του ανθρώπου («Παν πρόσωπον δικαιούται εις σεβασμόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του»), στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου («Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν»), καθώς και στο άρθρο 17 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Και στη κοινοτική Οδηγία 95/46/ΕΚ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Σύμφωνα, με την απολύτως κρατούσα συνταγματικά και κατοχυρωμένη διεθνώς άποψη, συναίνεση και προηγούμενη ενημέρωση συνιστούν ένα αδιαχώριστο δίδυμο για τη νομιμοποίηση κάθε διαγνωστικής, προληπτικής, ερευνητικής, θεραπευτικής ή επεμβατικής ιατρικής πράξης (χρήση μάσκας, δειγματοληπτικός έλεγχος) . Και η άνωθεν συνταγματική, διεθνής, και υπερεθνική νομοθεσία παρέχει σε κάθε πολίτη το απόλυτο και αναφαίρετο δικαίωμα της άρνησης οποιασδήποτε ιατρικής παρέμβασης και ειδικά επί του παρόντος όταν αυτή η παρέμβαση στοχεύει υγιή άτομα και δεν υφίσταται πρόβλημα υγείας που να απαιτεί ιατρική φροντίδα ή θεραπεία.Επειδή : Σύμφωνα με διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας της Επιτροπής Βιοηθικής και Ερευνητικής Δεοντολογίας (ΕΒΕΔ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας τα συμφέροντα και η ευημερία των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα υπερισχύουν του συμφέροντος της κοινωνίας και της επιστήμης. 


Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, ο οποίος εμπεριέχεται στις διατάξεις του ν. 3418/2005 Αρ. Φύλλου 287/28.11.2005 άρθρα :

* Άρθρο 1

1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου. 

2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα. 

3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υποστήριξη του ασθενή. 

4.α) Στην έννοια ασθενής περιλαμβάνεται κάθε χρήστης των υπηρεσιών υγείας. 

* Άρθρο 11 

Υποχρέωση ενημέρωσης

* Άρθρο 12 

Συναίνεση και ενημερωμένου ασθενή

1. Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή. 

2. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του ασθενή είναι οι ακόλουθες:

α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση.

β) Ο ασθενής  να έχει ικανότητα για συναίνεση.

αα) Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλεια του…

ββ) Αν ο ασθενής δεν διαθέτει ικανότητα συναίνεσης, η συναίνεση για την εκτέλεση ιατρικής πράξης δίδεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσον αυτός έχει ορισθεί. Αν δεν υπάρχει δικαστικός συμπαραστάτης, η συναίνεση δίδεται από τους οικείους του ασθενή .ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Ο ΙΑΤΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ.

γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή ΑΠΕΙΛΗΣ και να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη. 

δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κατά τον χρόνο της εκτέλεσης της.


Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Επιτροπής Βιοηθικής και Ερευνητικής Δεοντολογίας (ΕΒΕΔ) Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

*Άρθρο 4. 2. Ενημέρωση και συγκατάθεση συμμετεχόντων. 

4.2.1 Τα άτομα από τα οποία ζητείται να συμμετάσχουν σε έρευνα που περιλαμβάνει συλλογή προσωπικών δεδομένων ή/ και βιολογικού υλικού πρέπει να ενημερώνονται με κατανοητό τρόπο για τους σκοπούς, τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες της έρευνας καθώς και να παρέχουν αβίαστη τη συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους σε αυτήν. 

4.2.2. Ειδικότερα πρέπει να ενημερώνονται 

ε) Για τη δυνατότητά τους να αρνηθούν τη συμμετοχή τους ή να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή συνέπεια. 

4.2.4. Η παροχή συγκατάθεσης από τους συμμετέχοντες αποτελεί ουσιώδες μέρος της έρευνας. Η συγκατάθεση παρέχεται κατά κανόνα γραπτώς.


Έτσι προκύπτει πως η ενημέρωση απαιτείται να είναι πλήρης, σαφής και ευχερώς κατανοητή από τον ασθενή, ώστε να του επιτρέπει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της κατάστασής του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή της συναίνεσής του ως προς τη διενέργεια των προτεινόμενων ιατρικών πράξεων που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του (άρθρο 47 § 4 εδαφ. γ΄ ν. 2071/1992). Και επιπρόσθετα, η συναίνεση που χορηγείται για να είναι έγκυρη, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ, ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗ Ή ΜΗ ΑΠΕΙΛΗ, ΕΣΚΕΜΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ  Ή ΨΥΧΙΚΟ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ!

 Η ενημέρωση του ασθενούς από τον ιατρό αφορά, βέβαια και στα τρία είδη της: Τη γενική ενημέρωση/πληροφόρηση, τη θεραπευτική και, φυσικά, τη νομιμοποιητική. Οποιαδήποτε άρνηση ή παράλειψη ως προς τη συγκεκριμένη υποχρέωση μπορεί κάλλιστα να συνιστά ιατρικό σφάλμα γενεσιουργό της αστικής, της ποινικής αλλά και της πειθαρχικής ευθύνης του ιατρού. Και ο νόμος 3252/2004 σχετικά με τη σύσταση της ΕΝΕ που ανάγει πλέον την παράβαση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων του Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας σε πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 25) και προβλέπει επιβολή πειθαρχικών ποινών σε περίπτωση διαπίστωσής τους. Κατά συνέπεια, μη συνδρομή στην ενημέρωση του ασθενούς συνιστά νοσηλευτικό σφάλμα γενεσιουργό της πειθαρχικής ευθύνης του νοσηλευτή.Επειδή : Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας για τα Δικαιώματα του Ασθενούς, σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη της οποίας «η/ο ασθενής έχει το δικαίωμα, αφού ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της/του, να συμφωνήσει με τη θεραπεία που του προτείνεται ή να διαφωνήσει με αυτήν και να μην δεχθεί θεραπεία», και σύμφωνα με τις δύο βασικές αρχές που διέπουν την ιατρική επιστήμη, την αρχή «salus aegroti suprema lex» και την αρχή «voluntas aegroti suprema lex». Η πρώτη αρχή σημαίνει ότι «υπέρτατος νόμος είναι η σωτηρία των ασθενών», ενώ η δεύτερη σημαίνει ότι «υπέρτατος νόμος είναι η βούληση των ασθενών». Οι αρχές αυτές αποτελούν ηθικές επιταγές που καθορίζουν ποια ακριβώς είναι τα όρια του επιτρεπτού της παρέμβασης των γιατρών στο αγαθό της ζωής και της υγείας των ασθενών τους.

Τις διατυπώσεις του «Κώδικα της Νυρεμβέργης» που εν ολίγοις προστατεύει τους πολίτες από την αυθαιρεσία, τον δογματισμό και τους απάνθρωπους πειραματισμούς της επιστημονικής κοινότητας είτε σε διαγνωστικό, προληπτικό, ερευνητικό ή θεραπευτικό επίπεδο. Ένα σύνολο αρχών και κανόνων ηθικής ιατρικής δεοντολογίας, όπου αναγνωρίζεται ρητά ως πρώτος κανόνας, ότι «Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΟΥΣΙΩΔΗΣ» («The voluntary informed consent of the Human Subject is absolutely essential»), έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτός και έχει ενσωματωθεί και στο Άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου Των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα («Ειδικότερα, απαγορεύεται η υποβολή προσώπου χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεσή του σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα»). Έχει επίσης από την Ελληνική Πολιτεία κυρωθεί με τον Νόμο 2462/1997, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, οπότε έχει υπερνομοθετική ισχύ!


Επειδή : Σύμφωνα με το άρθρο 338 του Ν. 4512/2018, ορίζεται ότι «οποιαδήποτε απόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του N. 3418/2005 είναι ΑΚΥΡΗ. Αν στη λήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικές ευθύνες».


Επειδή : Οι καθολικές γραπτές ιατρικές οδηγίες μέσω νομοθετημάτων και προληπτικές ιατρικές πράξεις μέσω της υποχρεωτικής χρήσης μη πιστοποιημένης, μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους χώρους, κλειστούς και ανοιχτούς, από όλους τους πολίτες ενηλίκους και ανηλίκους δεν δύναται να υφίσταται- πολλώ δε μάλλον εφόσον το μασκοπείραμα πρόκειται για ένα επικίνδυνα αφύσικο μέτρο καθολικού υγειονομικού σωφρονισμού, συνοδευόμενο από ολοένα και αυξανόμενα πρόστιμα.  

Η αναπνοή είναι η πλέον πρωτεύουσα λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, και αυτό είναι αυταπόδεικτο για τον κάθε ζώντα οργανισμό του πλανήτη. Είναι ενάντια στις αρχές τη νομικής επιστήμης ένας ανθρώπινος νόμος να παραβαίνει κατάφωρα τους νόμους της φύσης και να πρέπει μάλιστα να γίνει εξαναγκαστικά αποδεκτός μέσω υγειονομικού σωφρονισμού.

Είναι, επιπλέον, γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι όταν ένας περιορισµός είναι τόσο βαρύς ώστε να θίγεται στην ουσία του το ατοµικό δικαίωµα, δε θίγεται η αναλογικότητα µε στενή έννοια διότι µια τέτοια επέµβαση είναι εξ αρχής παράνοµη και άρα όχι πρόσφορη και εποµένως δεν µπορεί να θεωρηθεί ανάλογη.


Επειδή : Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 425/2016 σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ΜΑΠ (από το 2020 έχουν συμπεριληφθεί και οι μάσκες πολλαπλών χρήσεων ως ΜΑΠ) και η ενσωμάτωση αυτής στην Ελληνική Νομοθεσία με την Υπουργική Απόφαση αρ. 105248 ΦΕΚ 4704/22.10.2018, αλλά και τη Σύσταση της Ε.Ε. 2020/403, όλα πρέπει :

1. Να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις. 

2. Να αναγράφονται σαφώς οι οδηγίες χρήσεως καθώς και οι ενδείξεις και αντενδείξεις. 

3. Να είναι αποτελεσματικές προς τη μη διαπερατότητα από τον ιό Covid-19, λόγος της χρήσεώς τους. 

Η απουσία όλων ή μερικών εξ αυτών έχει αυστηρά πρόστιμα. 

Ευθύνη δε φέρει το Υπουργείο Υγείας, ο Ε.Ο.Φ., το Υπουργείο Βιομηχανίας και κυρίως η Εθνική Επιτροπή Δημοσίας Υγείας καθώς σύμφωνα με τις εισηγήσεις της έχουν το ανάλογο περιεχόμενο οι Κ.Υ.Α.

Το σπουδαιότερο γεγονός, το οποίο εγείρει πλήθος σκέψεων και ερωτηματικών, είναι πως οι μάσκες που έχουν διανεμηθεί σε όλες τις σχολικές βαθμίδες αλλά και όσες κυκλοφορούν ελεύθερα στην ελληνική αγορά, είναι παράνομο προϊόν, εφόσον δεν πληρούν τις προδιαγραφές, και ίσως επικίνδυνο για την υγεία μας και των παιδιών μας, έστω και μετά από μακροχρόνια χρήση. Οπότε αποτελεί έναν ακόμη λόγο να μη συναινούμε στη χρήση αυτών.


 Τέλος, επειδή : Οι διευθυντές και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων μέσα από τις εν λόγω Κ.Υ.Α. αλλά και τις συνοδεύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ, αντιποιούνται του ιατρικού επαγγέλματος (σε συνδυασμό με Ν. 4512/2018 Άρθρο 339 παράγραφος 2) καθώς τίθενται υπεύθυνοι για την τήρηση υγειονομικών μέτρων - άρα ιατρικών πράξεων - και τούτο είναι μέρος της αμειβόμενης εργασίας τους ή οποία δεν συνάδει με κανέναν τρόπο με την άσκηση τέτοιων καθηκόντων, ενημερώνουμε πως θα κινηθούμε νομικά ως έχουμε δικαίωμα, διότι είναι παράνομο, επικίνδυνο και αδίκημα που διώκεται ποινικά.

Σαφέστατα, δεν δικαιολογείται το παραπάνω αδίκημα με τη φράση : "Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και ακολουθούμε εντολές" καθώς και άλλες παρόμοιες. Διότι και όσοι εκτελούσαν εντολές των Ναζί ή ενώ γνώριζαν πως οι πράξεις ήταν απάνθρωπες, παράνομες, εγκληματικές μα σιωπούσαν, καταδικάστηκαν ως συνένοχοι - εγκληματίες στη δίκη της Νυρεμβέργης. Άλλωστε όπως ορίζει ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν. Π. Δ. Δ. Νόμος 3528/2007 ΦΕΚ 26/Α'/9.2.2007 στο Άρθρο 25 :

Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών.

2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του Όταν όμως εκτελεί διαταγή την οποία θεωρεί παράνομη οφείλει πριν την εκτέλεση να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του...

3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική η παράνομη ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή.

4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή θεώρηση του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν παραλείπει την προσυπογραφή ή θεώρηση θεωρείται ότι προσυπέγραψε ή θεώρησε.

Τα ανωτέρω άρθρα δηλώνουν ξεκάθαρα πως όταν οι εκπαιδευτικοί και διευθυντές των σχολικών μονάδων γνωρίζουν πως οι εντολές είναι αντίθετες προς το Σύνταγμα, το οποίο είναι ο Ανώτατος Νόμος της χώρας και το οποίο μόνον αυτό πρέπει να υπηρετούν αλλά αντίθετα συναινούν έστω με τη σιωπή τους, τότε καθίστανται συνυπεύθυνοι άρα και συνένοχοι σε παράνομη ή εγκληματική πράξη.


Για όλα τα παραπάνω, εμείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων μας,οι ελεύθεροι πολίτες γενικά, γνωρίζοντας εγχώριους και διεθνείς νόμους και δικαιώματα, σας γνωστοποιούμε πως θα κινηθούμε νομικά ως έχουμε κάθε δικαίωμα, σε περίπτωση που σταθείτε εμπόδιο στην υποχρεωτική και εκ γενετής αναφαίρετου δικαιώματός των παιδιών και φοιτητών στην εκπαίδευση, στο δικαίωμα της εργασίας, υπό την απειλή να συναινέσουμε σε ιατρικές πράξεις πάνω στα παιδιά και στους εαυτούς μας. 

Δεν θα επιτρέψουμε τίποτα που μπορεί να βλάψει τόσο εμάς όσο και εκείνα, με όποιον τρόπο, και θεωρούμε πως με το παρόν έγγραφο θα πράξετε αυτό που οφείλετε ως δημόσιοι υπάλληλοι, εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις, περιοριζόμενοι μόνον στα καθήκοντά σας(τα πραγματικά) μα και ως νοήμονες ηθικοί άνθρωποι. 

Με εκτίμηση προς το έργο μας (και όχι το δικό σας), κάποιοι ελεύθεροι με ιδανικά και αξίες άνθρωποι - πολίτες!!! 

Κούζουνα Σταυρούλα 

Μητέρα 5 παιδιών 

ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις