Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - 60.012.436,03 ΔΙΝΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΑ ΦΑΝΕ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ....


 60.012.436,03 ΔΙΝΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ / ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΑ ΦΑΝΕ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ  «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 4599 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις