Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022

Ποιοι κλάδοι πρωταγωνιστούν σε ΕΕ και Ελλάδα – Δείτε τις διαφορές


 Η πανδημία έφερε ανατροπές στην κατάταξη των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Το 2020, οι δραστηριότητες «Δημόσιας Διοίκησης, Άμυνας, Εκπαίδευσης, Ανθρώπινης Υγείας και Κοινωνικές Υπηρεσίας»  έγιναν οι πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat).

Αυτές οι δραστηριότητες αντιπροσώπευαν το 19,8% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (Gross Value Added) της ΕΕ, ξεπερνώντας τη «Βιομηχανία (εκτός των Κατασκευών)» (19,5%) και τις «Δραστηριότητες Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Μεταφορών, Φιλοξενίας και Εστίασης» (17,9%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι λιγότερο σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες στην ΕΕ ήταν η «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» (1,8%), ακολουθούμενες από τις «Τέχνες, Ψυχαγωγία και Αναψυχή, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, οικογενειακές δραστηριότητες και δραστηριότητες οργανισμών και φορέων Τρίτων Χωρών» (3,0%).

Συγκρίνοντας τα μερίδια της ΑΠΑ το 2020 με το 2019, το «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Μεταφορές, Φιλοξενία και Εστίαση» δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα (από 19,3% το 2019 σε 17,9% το 2020, -1,4 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ ακολούθησε στην πτώση η «Βιομηχανία (εκτός Κατασκευών)» (από 19,9% σε 19,5%, -0,4 π.μ.) και «Τέχνες, Ψυχαγωγία και Αναψυχή, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, οικογενειακές δραστηριότητες και δραστηριότητες οργανισμών και φορέων Τρίτων Χωρών» (από 3,3% σε 3,0%, -0,3 π.μ.).

Αντίθετα, το ποσοστό της ΑΠΑ που παράγεται από «Δραστηριότητες Δημόσιας Διοίκησης, Άμυνας, Εκπαίδευσης, Ανθρώπινης Υγείας και Κοινωνικές Υπηρεσίες» αυξήθηκε από 18,7% το 2019 σε 19,8% το 2020 (+1,1 π.μ.). Ακολούθησαν οι «Δραστηριότητες Ακίνητης Περιουσίας» (από 10,8% σε 11,3%, +0,5 π.μ.) και η «Πληροφορική και Επικοινωνίες» (από 5,1% σε 5,5%, +0,4 ποσοστιαίες μονάδες).

Σε πραγματικούς όρους, η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που παρήχθη από τις οικονομικές δραστηριότητες στην ΕΕ το 2020 ήταν 5,9% χαμηλότερη από το 2019.

Η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο κλάδος με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα το 2020 ήταν ο κλάδος «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Μεταφορές, Φιλοξενία και Εστίαση» με ποσοστό συμμετοχής 23,1% έναντι 27,6% το 2019, ακολουθούμενος από τις δραστηριότητες «Δημόσιας Διοίκησης, Άμυνας, Εκπαίδευσης, Ανθρώπινης Υγείας και Κοινωνικές Υπηρεσίες» με 22,3% από 19,9% το 2019 και το real estate με 17,5% από 16,2% ένα χρόνο πριν.

Η βιομηχανία στην Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση ως προς την συνεισφορά της στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία με 14,2%.

Ακολουθήστε τον www.oparlapipas.gr στο (facebook) και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις