Αίσθηση Ελευθέριας... Νιώστε τη!!! Με τον Χρήστο Παπαπαναγιώτου Frik 22/5/2022

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

Πλαφόν στο κέρδος: Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία – Τι προβλέπει Ξανθή Γούναρη

Με πλαφόν στο μικτό κέρδος μια σειράς προϊόντων και υπηρεσιών επιδιώκει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να βάλει τέλος στα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Αναλυτικά, τροπολογία, η οποία συμπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείο Υποδομών, εισάγει ρυθμίσεις με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας απαραίτητης για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια των καταναλωτών, κατά τη διάρκεια της γεωπολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο περιορισμός της αθέμιτης κερδοφορίας επιδιώκεται μέσω του προσδιορισμού ανώτατου ύψους περιθωρίου μικτού κέρδους, το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει, για όσο διαρκεί η κρίση, το μικτό περιθώριο κέρδους της εκάστοτε επιχείρησης την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Οπότε δεν γίνεται ανεκτό περιθώριο μικτού κέρδους μεγαλύτερο από αυτό που υπήρχε πριν από τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως ένα 1.000.000 ευρώ. Επιπλέον, επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως 50.000 ευρώ, εάν αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει τους ελέγχους.

Η επιβολή πλαφόν καλύπτει όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, για παράδειγμα στα καύσιμα το πλαφόν ξεκινά από το διυλιστήριο και φτάνει μέχρι και τον πρατηριούχο.

Η ισχύ του μέτρου ορίζεται έως και την 30η Ιουνίου 2022.

«Δεν βάζουμε διατίμηση αλλά αποκτούμε ένα εργαλείο που θέτει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Από την Τρίτη ξεκινούν εκτεταμένοι σαρωτικοί έλεγχοι. Να γίνει σαφές, σε όλους ότι η κρίση δεν μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία κερδοσκοπίας. Δεν θα πληρώσουν οι συμπολίτες μας πάνω στην διεθνή έκρηξη τιμών και το καπέλο κάποιων θα θελήσουν να βγάλουν υπερκέρδος. Τώρα, είναι η ώρα όλοι να φερθούμε υπεύθυνα», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Συγκεκριμένα η προτεινόμενη διάταξη «Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης» είναι η εξής:

Ο τίτλος και οι παρ. 1 έως 6 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 58

Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

«1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 30η.6.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1η.9.2021.

2. Αρμόδιες αρχές, για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης της παρ. 1, ορίζονται:

α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και

γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.

3. Οι αρχές της παρ. 2 μπορούν να:

α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει την απαγόρευση της παρ. 1, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:

α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,

β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της παρ. 3.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5, η κλιμάκωση των προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.».

Δείτε την τροπολογία (ΕΔΩ)

Ακολουθήστε τον www.oparlapipas.gr στο (facebook) και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις