Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη

 Πότε κάποιος ασφαλισμένος μπορεί να εξαγοράσει μήνες ώστε να βγει νωρίτερα στη σύνταξη. Τι αλλάζει με τον έλεγχο της ικανότητας προς εργασία. Τι προθεσμία θα έχουν όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης και έχουν χρέη.

Ρούλα Σαλούρου

salourou@euro2day.gr

Τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν έως και 6 μήνες περισσότερους από τον προβλεπόμενο, έχουν όσοι είναι κοντά στη σύνταξη,

αλλά δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις όσον αφορά τα έτη ασφάλισης, δίνει διάταξη που περιλαμβάνεται στην τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για τον ΟΑΕΔ, που ψηφίζεται σήμερα.

Αν και ο πυρήνας της τροπολογίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως ως προς «την έκδοση συντάξεων κατά προσέγγιση» και το γεγονός ότι δημιουργούνται πλέον «συνταξιούχοι υπό την αίρεση του ελέγχου», υπάρχουν και διατάξεις που αντικειμενικά λύνουν προβλήματα, αλλά και τα χέρια των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ.

Μια από αυτές, είναι, για παράδειγμα, αυτή που δίνει τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, κι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, να αναγνωρίσουν έως και 150 ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης. Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης. Εναλλακτικά μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη.

Αναλυτικά, προβλέπονται δυο τρόποι με τους οποίους οι ασφαλισμένοι που είναι κοντά στα όρια για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορούν να αναγνωρίσουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης:

Α) Ο πρώτος τρόπος αφορά ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη της ηλικίας τους και χρειάζονται μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης καταβάλλοντας τις εισφορές που αντιστοιχούν σε 150 ημέρες ασφάλισης με βάση το ισχύον, κατά την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

Β) Με τον δεύτερο τρόπο, παρέχεται το δικαίωμα ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη, για όσους ζητούν να συνταξιοδοτηθούν και είχαν τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου 5 ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Με άλλη διάταξη, συμπληρώνονται οι διατάξεις που αναγνωρίζουν ασφαλιστικό χρόνο με βάση την αρχή της τυπικής ασφάλισης, προκειμένου να προβλεφθεί ρητώς ότι δεν μπορεί να επανελεγχθεί η ορθή ή μη υπαγωγή του ασφαλισμένου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών από τον χρόνο του ελέγχου.

Τέλος, αλλάζει η ρύθμιση για τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συνταξιοδότησης. Γίνεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ύπαρξης οφειλών του ασφαλισμένου προς τον e-ΕΦΚΑ, άνω του ορίου που αποκλείει τη συνταξιοδότηση, και πλέον, θα παρέχεται δίμηνη προθεσμία εξόφλησης των οφειλών, προκειμένου ο ασφαλισμένος να έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Επίσης, προβλέπεται ότι, σε περιπτώσεις που η σύνταξη συναρτάται με την αναπηρία του ασφαλισμένου, η έναρξη επεξεργασίας του αιτήματος θα γίνεται αφού προσκομισθεί βεβαίωση από το αρμόδιο ΚΕΠΑ σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος.

Ακολουθήστε τον www.oparlapipas.gr στο (facebook) και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις