Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Στρατιωτική θητεία: To ενδεχόμενο κατάργησης εξαγοράς και ο συντάξιμος χρόνος


 Ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα: «Η στρατιωτική θητεία ως συντάξιμος χρόνος». Αρχικά, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης, τα οποία εκδίδονται μηχανογραφικά από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες, οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν την πιστοποίηση της στρατολογικής τους κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή ορισμένων στρατολογικών μεταβολών τους.

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο αιτείται ο ενδιαφερόμενος την έκδοση του πιστοποιητικού, αναγράφονται στο πιστοποιητικό οι μεταβολές κατάταξης και απόλυσηςαπονομής βαθμών αξιωματικού και ορκωμοσίαςαναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας και εισόδου στην εφεδρεία και ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.

Κατά συνέπεια, οι ΣΥ εκδίδουν, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης από τα οποία προκύπτει ο χρόνος εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας τους στις ΕΔ, τα οποία κατόπιν προσκομίζουν στον ασφαλιστικό τους φορέα, προκειμένου να εξαγοράσουν τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας, ούτως ώστε να λογιστεί ως συντάξιμος.

Το ενδεχόμενο εξαγοράς και τα κίνητρα του ΥΠΕΘΑ

Αναφορικά με το ενδεχόμενο κατάργησης της εν λόγω εξαγοράς, διατηρούνται εύλογες επιφυλάξεις ως προς την προοπτική αποδοχής της, καθότι τέτοιου είδους προτάσεις είναι αντίθετες με τις αρχές της ισονομίας και ισότητας που διέπει το σύνολο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, δεδομένου ότι έχουν καθιερωθεί ενιαίες διατάξεις και κανόνες, ώστε όλοι οι ασφαλισμένοι να απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό συνταξιοδοτικής προστασίας.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, σας γνωρίζω ότι το ΥΠΕΘΑ, στο πλαίσιο παροχής κινήτρων προς την νεολαία για στράτευση, προώθησε πρόσφατα πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για την επαναφορά της μείωσης, κατά 50%, της εισφοράς εξαγοράς για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμης, η οποία όμως δεν τελεσφόρησε, καθόσον έχουν καθοριστεί ενιαίοι κανόνες για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα για την πολιτική συντάξεων ανήκει στα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, τα οποία την εξειδικεύουν με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική, σε θέματα μέριμνας και ενίσχυσης του
κοινωνικού κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις