Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Επίδομα 630 για χιλιάδες οικογένειες – Πότε και ποιοι θα το πάρουν


 Επίδομα: Δικαιούχοι επιδόματος παιδιού, όπως έχει γνωστοποιήσει το κυβερνών κόμμα, θα λάβουν «δώρο» Χριστουγέννων το μήνα Δεκέμβριο 1,5 δόση αυτού.

Επίδομα: Κατά αύξοντα αριθμό τεκνών και πάντα με εισοδηματικά κριτήρια προσαρμόζεται το ανάλογο ποσό του επιδόματος.Μιάμιση δόση του επιδόματος παιδιού θα λάβουν τον Δεκέμβριο του 2022 πολλοί δικαιούχοι, όπως γνωστοποίησε πρόσφατα η κυβέρνηση.

Yπενθυμίζεται ότι ποσό της μιάμισης δόσης διαμορφώνεται στα 105 ευρώ /63 ευρώ/ 42 ευρώ για το πρώτο και δεύτερο παιδί που έχει το νοικοκυριό ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του, ενώ 210 ευρώ / 126 ευρώ/ 84 ευρώ θα λαμβάνει το νοικοκυριό από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Επίδομα: Τα ποσά του επιδόματος

Τα ποσά του επιδόματος παιδιού διαμορφώνονται ανάλογα με την εισοδηματική κλίμακα του νοικοκυριού. Αναλυτικά:

 


Για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο δίνεται το ποσό των 70 ευρώ ανά μήνα
Για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο δίνεται επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα
Για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου καταβάλλονται επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα

Β κατηγορία:

Για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο καταβάλλεται το ποσό των 42 ευρώ ανά μήνα
Για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο δίνεται επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα
Για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου δίνονται επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα

Γ κατηγορία:

Για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο δίνονται 28 ευρώ ανά μήνα
Για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο καταβάλλονται επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα
Για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου δίνονται επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ -ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ακολουθούν παρακάτω μερικά παραδείγματα για το πώς θα διαμορφωθούν τα ποσά του επιδόματος παιδιού τον Δεκέμβριο:

Επίδομα: ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ:
Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2.

Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 28.000 ευρώ / 2= 14.000 ευρώ .

Η οικογένεια που εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα λαμβάνει 56 ευρώ επίδομα το μήνα.

Σημείωση: Ωστόσο ο δικαιούχος σε αυτή την κατηγορία θα λάβει τον Δεκέμβριο συνολικά 84 ευρώ .Το ποσό αυτό προκύπτει από την πρόσθεση 56 ευρώ (μία δόση) +28( μισή δόση)

Δεύτερο παράδειγμα

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ:

Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75.
Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 26.000 ευρώ / 1,75= 14.857 ευρώ.

Η οικογένεια που εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα λαμβάνει 28 ευρώ επίδομα τον μήνα.

Σημείωση: Ωστόσο ο δικαιούχος σε αυτή την κατηγορία θα λάβει τον Δεκέμβριο συνολικά 42 ευρώ .Το ποσό αυτό προκύπτει από την πρόσθεση 28 ευρώ (μία δόση) +14 ( μισή δόση)
Τρίτο παράδειγμα

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800 ευρώ :

Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2.

Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 18.800 ευρώ / 2= 9.400 ευρώ.

Η οικογένεια που εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα λαμβάνει 84 ευρώ επίδομα τον μήνα.

Σημείωση: Ωστόσο ο δικαιούχος σε αυτή την κατηγορία θα λάβει τον Δεκέμβριο συνολικά 126 ευρώ .Το ποσό αυτό προκύπτει από την πρόσθεση 84 ευρώ (μία δόση) +42 (μισή δόση)
Τέταρτο παράδειγμα

Επίδομα: Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ:

Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25.

Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 13.000 ευρώ / 2,25 = 5.777 ευρώ.

Η οικογένεια που εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα λαμβάνει 280 ευρώ τον μήνα.

Σημείωση: Ωστόσο ο δικαιούχος σε αυτή την κατηγορία θα λάβει τον Δεκέμβριο συνολικά 420 ευρώ .Το ποσό αυτό προκύπτει από την πρόσθεση 280 ευρώ (μία δόση) +140 (μισή δόση)

Πέμπτο παράδειγμα

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ :

Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2.

Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000 ευρώ / 2= 6.000 ευρώ .
Η οικογένεια που εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα λαμβάνει 140 ευρώ τον μήνα.

Σημείωση: Ωστόσο ο δικαιούχος σε αυτή την κατηγορία θα λάβει τον Δεκέμβριο συνολικά 210 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από την πρόσθεση 140 ευρώ ( μία δόση) +70 (μισή δόση)

Επίδομα: ‘Εκτο παράδειγμα

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 14.500 ευρώ :

Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5.
Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 14.500 ευρώ / 2,5 = 5.800 ευρώ .

Η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 420 ευρώ τον μήνα.
Σημείωση: Ο δικαιούχος σε αυτή την κατηγορία θα λάβει τον Δεκέμβριο συνολικά 630 ευρώ.Το ποσό αυτό προκύπτει από την πρόσθεση 420 ευρώ (μία δόση) + 210 (μισή δόση)

Έβδομο παράδειγμα

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 24.500 ευρώ:
Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5.

Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 24.500 ευρώ / 2,5 = 9.800 ευρώ.
Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 252 ευρώ τον μήνα.
Σημείωση: Ο δικαιούχος σε αυτή την κατηγορία θα λάβει τον Δεκέμβριο συνολικά 378 ευρώ .Το ποσό αυτό προκύπτει από την πρόσθεση 252 ευρώ (μία δόση) + 126 (μισή δόση)

Όγδοο παράδειγμα

Οικογένεια με 2 γονείς και 5 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ:
Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 +1/4 = 2,75.

Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 27.000 ευρώ / 2,75 = 9.818 ευρώ.
Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 336 ευρώ τον μήνα.
Σημείωση: Ο δικαιούχος σε αυτή την κατηγορία θα λάβει τον Δεκέμβριο συνολικά 504 ευρώ .Το ποσό αυτό προκύπτει από την πρόσθεση 336 ευρώ (μία δόση) + 168 (μισή δόση)

Επίδομα: Β. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ

Μονογονεικές οικογένειες με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ:
Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2.
Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000 ευρώ / 2= 6.000 ευρώ .

Η οικογένεια που εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα λαμβάνει 280 ευρώ τον μήνα
Σημείωση: Ωστόσο ο δικαιούχος σε αυτή την κατηγορία θα λάβει τον Δεκέμβριο συνολικά 420 ευρώ .Το ποσό αυτό προκύπτει από την πρόσθεση 336 ευρώ (μία δόση) + 168 (μισή δόση)

Δεύτερο παράδειγμα

Μονογονεικές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ:
Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 = 1,5.
Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 9.000 ευρώ / 1,5= 6.000ευρώ .
Η οικογένεια που εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 70 ευρώ τον μήνα.
Σημείωση: Ωστόσο ο δικαιούχος σε αυτή την κατηγορία θα λάβει τον Δεκέμβριο συνολικά 105 ευρώ .Το ποσό αυτό προκύπτει από την πρόσθεση 70 ευρώ (μία δόση) +35 (μισή δόση)

Τρίτο παράδειγμα

Μονογονεικές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ:
Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 + 1/4 = 1,75.
Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 10.500€ / 1,75= 6.000 ευρώ.
Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 140ευρώ τον μήνα.

Σημείωση: Ωστόσο ο δικαιούχος σε αυτή την κατηγορία θα λάβει τον Δεκέμβριο συνολικά 210 ευρώ .Το ποσό αυτό προκύπτει από την πρόσθεση 140 ευρώ (μία δόση) +70 (μισή δόση)

Επίδομα: Νέα δεδομένα για την άδεια μητρότητας

Με σκοπό τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγγειλε από τη ΔΕΘ, ότι αυξάνεται η άδεια μητρότητας από 6 μήνες που είναι σήμερα σε 9 μήνες, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την καταβολή του επιδόματος μητρότητας κατά τρεις επιπλέον μήνες.

Οι εργαζόμενες μητέρες μπορούν να ζητήσουν ειδική άδεια για την ανατροφή του παιδιού τους από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), αρκεί να:

-είναι ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ

-απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις