Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΥΓΚΛΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗ XPYΣΗ TOMH

 


Η Χρυσή Αναλογία (Phi ή Φ = 1.618...) είναι μία ενοποιητική ποσότητα δομής και λειτουργίας στη Φύση, καθώς αποτελεί τη βάση της μορφογένεσης σε ζωντανούς οργανισμούς και σε άλλα πολλά φυσικά φαινόμενα. 

Η Χρυσή Αναλογία μπορεί να παρατηρηθεί όταν πάρουμε μια ευθεία γραμμή και την διαιρέσουμε σε δυο άνισα μέρη, με το μήκος του μακρύτερου τμήματος που αν διαιρεθεί με το μικρότερο μήκος, να ισούται με ολόκληρο το μήκος της ευθείας διαιρούμενο με το μακρύτερο τμήμα. 

Η πράξη αυτή θα αποδίδει πάντα τη Χρυσή Αναλογία. Οι δομές που υπακούουν σε αυτήν την κατάτμηση ταξινομούνται με βάση τις αναλογίες Φ.

Η ενοποίηση της ποσότητας της δομής με την λειτουργία στην αναλογία Φ είναι εμφανέστατη με την παρουσία της στην ανθρώπινη ανατομία και φυσιολογία. 

Οι διαστάσεις του ανθρωπίνου κρανίου ακολουθούν τη Χρυσή Αναλογία και το αξιοσημείωτο είναι ότι σε άλλα είδη θηλαστικών η μορφολογία των κρανίων τους ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ από το Φ. 

 


Σε μία μελέτη όπου έγινε σύγκριση 100 ανθρωπίνων κρανίων με 70 κρανία από διάφορα είδη θηλαστικών (σκύλων, δυο ειδών πιθήκων, κουνελιών, λεόντων και τίγρεων) παρατηρήθηκε πως οι διαστάσεις του ανθρωπίνου νεοκρανίου συνέκλιναν προς την αναλογία Φ, ενώ τα κρανία των ζώων απόκλιναν από αυτήν την αναλογία. 

Άρα το ανθρώπινο κρανίο ενσωματώνει μια κομψή εναρμόνιση δομής και λειτουργίας. 

Raphael J Tamargo & Jonathan A Pindrik,

Dimensions and the Golden Ratio (Φ),

Journal of Craniofacial Surgery,

2019, 30 (6): 1750

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις