Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Μέριμνα προσωπικού; Το ΓΕΣ μείωσε τις θέσεις για μετακινήσεις στελεχών στα C-130!

Το ΓΕΣ μείωσε στο μισό τις θέσεις στελεχών του στις τακτικές πτήσεις εσωτερικού των C-130! Το γιατί πρέπει να το εξηγήσει η ηγεσία του ΓΕΣ και η “οικονομία χρημάτων” για ευνόητους λόγους δεν μπορεί να είναι πειστική δικαιολογία…

Η ΠΟΕΣ θέτει το ζήτημα με έγγραφό της:
ΠΡΟΣ : κ. Α/ΓΕΣ Αρ. Πρωτ. 531/2017 Αθήνα, 29 Αυγ 2017
ΚΟΙΝ : – κ.κ. ΥΕΘΑ, ΑΝΥΕΘΑ
– κ. Α/ΓΕΑ
– ΠΟΕΣ
– Περιφερειακές Ενώσεις – μέλη μας
ΘΕΜΑ : Κινήσεις – Μεταφορές (Τακτικά Δρομολόγια Α/Φ C-130 Εσωτερικού)
Αξιότιμε κε Αρχηγέ.
Με έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΥΔΜ αποφασίστηκε η μείωση στο μισό της συμμετοχής των στελεχών του ΣΞ στα τακτικά δρομολόγια εσωτερικού, προφανώς ελλείψει χρημάτων.
Ελπίζοντας ότι η ως άνω απόφαση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του ΓΕΣ διαχείρισης των διατιθέμενων κονδυλίων και όχι σε κατάληψη θέσεων από διαφορετικά των ΕΔ πρόσωπα, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε μείωση σε βάρος του προσωπικού του αυξάνει την οικονομική δυσφορία που αισθάνονται, ιδιαιτέρως οι συνάδελφοί μας που υπηρετούν σε απομακρυσμένες, από τις οικογενειακές τους εστίες, περιοχές, η οποία (δυσφορία) αυξάνει επικινδύνως και το στρες που τα στελέχη δέχονται καθημερινώς.
Η μετακίνηση του προσωπικού με τα τακτικά δρομολόγια εσωτερικού με αεροσκάφη της ΠΑ, συντελεί, σε ελάχιστο, αλλά σημαντικότατο βαθμό, στο μετριασμό των απωλειών (όχι κατ΄ ανάγκη οικονομικών) που διαχρονικώς έχουν υποστεί τα στελέχη των ΕΔ.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε την ως άνω απόφασή σας, περί μείωσης της συμμετοχής του προσωπικού του ΣΞ στα τακτικά δρομολόγια εσωτερικού της ΠΑ, με ανάλογη πρόταση προς την ΠΑ, για αύξηση των τακτικών δρομολογίων, τουλάχιστον στις περιοχές που υπάρχει αυξημένη ζήτηση του προσωπικού των ΕΔ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις