matia simadia
Εάν παρατηρήσετε κάποιες μαλακές ή σκληρές κίτρινες κηλίδες στις εσωτερικές γωνίες των βλεφάρων σας, μπορεί να έχετε ξανθελάσματα.