Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Ξαφνικά έφυγε ο κορωνοϊος;; !!! Είναι για γέλια και για κλάματα τελικά!!!Τέλος οι μάσκες στα εμπορικά κέντρα - Καταργείται το όριο έξι ατόμων στα τραπέζια

Δεν υποχρεούνται, πλέον, οι καταναλωτές μέσα σε εμπορικά κέντρα να φορούν μάσκα, ενώ καταργείται και το όριο των έξι ατόμων ανά τραπέζι στους χώρους εστίασης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δ1α/ΓΠ.οικ.42887/2020).


Τέλος για τους καταναλωτές η υποχρεωτική  χρήση μάσκας εντός των  εμπορικών κέντρων βάζει  κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποιο παύει να ισχύει και  το όριο των έξι ατόμων ανά τραπέζι στους χώρους εστίασης σε καφέ και εστιατόρια.
Σύμφωνα με την απόφαση η μάσκα παραμένει υποχρεωτική στα εμπορικά κέντρα μόνο για τους εργαζομένους ενώ υποχρεωτική  θα είναι και στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μεσών μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, για το προσωπικό́ και τους επιβάτες.
Με την ίδια ΚΥΑ καταργείται ο περιορισμός που υπήρχε στον αριθμό των ατόμων που επιτρεπόταν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι στα εστιατόρια, δηλαδή καταργείται το πλαφόν των έξι  ατόμων ανά τραπέζι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Ωστόσο  διατηρείται ο μέγιστος αριθμός πελατών και οι αποστάσεις που πρέπει να υπάρχουν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,  και στα εμπορικά καταστήματα .
Επίσης προβλέπεται πως σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά́ λεωφορεία και ειδικά́ τουριστικά́ λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού́ ή κλειστού́ τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, θα επιτρέπεται η μεταφορά́ επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού́ 65% του προβλεπόμενου μεγίστου αριθμού́ μεταφερομένων επιβατών ανά́ όχημα/συρμό́.
Τέλος, σε  ότι αφορά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα  αυτά  θα πρέπει να εξοφλούνται εντός 15 ημέρων από́ την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργιάς, μεσώ ηλεκτρονικού́ παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από́ την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo, είτε από́ τις τράπεζες, είτε από́ τη Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου αποστέλλεται από́ τις αρμόδιες Αρχές, εντός 30 ημερών από́ την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργιάς, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να βεβαιωθεί́.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις