Ομολόγησε τα κακουργήματα για να γλιτώσουν οι πολιτικοί του προϊστάμενοι