Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ρουσφετολογικές προεκλογικές πρακτικές με όχημα τον ΟΑΕΔ

Σε προσπάθεια μεθόδευσης και προεκλογικά ρουσφέτια σχετικά με προκήρυξη του ΟΑΕΔ με ημερομηνία 29-12-2014, αναφέρεται δημοσίευμα της καθημερινής εφημερίδας
των Κυκλάδων «Κοινή Γνώμη». Σύμφωνα με το δημοσίευμα η προκήρυξη αν και αφορά θέσεις εργασίας στις Κυκλάδες δεν δημοσιεύθηκε σε ημερήσια τοπική εφημερίδα των Κυκλάδων, αφήνοντας όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, ανοιχτό το πεδίο σε πολιτικά πρόσωπα να εκμεταλλευθούν εν όψει εκλογών τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

(Αναδημοσίευση από koinignomi.gr)

Μία προκήρυξη του ΟΑΕΔ, πλήρωσης θέσεων σε δημόσιους τομείς υπηρεσιών των Κυκλάδων, ήταν ικανή να σκιαγραφήσει ανάγλυφα την πολιτική λειτουργία των προεκλογικών εξυπηρετήσεων εκ μέρους των πολιτικών προσώπων, που επιχειρούν να κατοχυρώσουν μία νέα εκλογική τους ανάδειξη, μέσω παλαιοκομματικών ρουσφετολογικών τακτικών.

Η προκήρυξη του ΟΑΕΔ (υπ. αριθμ. 10852/29-12-14) για την πλήρωση θέσεων του Ν.2643/98 (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.), αφορά σε 918 θέσεις εργασίας σε πανελλαδικό επίπεδο, αριθμός που δημιουργεί μία διόλου ευκαταφρόνητη δεξαμενή ψήφων.

Προς αυτή την κατεύθυνση και υπό αυτή τη λογική φάνηκε πως κινήθηκε η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, επιλέγοντας να μην υπάρξει δημοσίευση της εν λόγω προκήρυξης, όπως εκ του νόμου ορίζεται, στον τοπικό τύπο, αλλά κατά παράβαση να δημοσιευθεί μόνο στον τύπο των Αθηνών.
Πρόκειται για μία καθαρή μεθόδευση, αποκλείοντας την όποια παραδρομή ή αβλεψία των υπηρεσιών, καθώς επιχειρείται ο όσο το δυνατόν μεγαλύτερος περιορισμός ενημέρωσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες θέσεις ως κίνητρο πολιτικών εξυπηρετήσεων, στον βωμό του προεκλογικού βολέματος προθύμων ψηφοφόρων.

Παρά τω νόμω

Η δημοσίευση της συγκεκριμένης προκήρυξης-πρόσκλησης προβλέπεται και ορίζεται σαφώς ως υποχρεωτική δημοσίευση στο άρθρο 3 παρ.3 του Ν2643/98, σύμφωνα με το οποίο η σχετική προκήρυξη-πρόσκληση εκτός των άλλων «... δημοσιεύεται σε δυο εφημερίδες των Αθηνών και μια τοπική εφημερίδα, ημερήσια».

Αυτό προκύπτει άλλωστε και από την προσφάτως εκδοθείσα σχετική Υπουργική Απόφαση (Α.Π 47852/2416/16-12-14, ΦΕΚ 3408 Β7 18-12-14), όπου προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης ή αποστολής των σχετικών αιτήσεων εκ μέρους των ενδιαφερομένων «... μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο».

Έχει σημασία, πέραν της τυπικής συμμόρφωσης προς τις επιταγές του νόμου και η ουσιαστική και πλήρης ενημέρωση των ενδιαφερομένων, που μόνο μέσα από την εγκυρότητα και την αξιοπιστία που παρέχει ο τοπικός τύπος μπορεί να επιτευχθεί.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας λόγω ελλιπούς δημοσίευσης, σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣτΕ, θα έπρεπε να υπάρξει ορθή μορφή της δημοσίευσης της προκήρυξης.

Οι δημοσιεύσεις αυτή τη φορά επελέγησαν να γίνουν από την κεντρική διοίκηση του ΟΑΕΔ, με τα επιτελικά στελέχη του Οργανισμού να ενημερώνουν τα τοπικά παραρτήματα, ως αιτιολόγηση αυτής της αλλαγής, την προθεσμία του 30ημέρου από την έκδοση της προκήρυξης στις τοπικές εφημερίδες, καθώς θα πρέπει τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν να είναι επικυρωμένα εντός αυτού του χρονικού ορίου.

Οπότε η βασική αιτιολόγηση ήταν η εξάλειψη των όποιων προβλημάτων μπορούν να δημιουργήσουν οι διαφορετικές ημερομηνίες δημοσιεύσεων της προκήρυξης, μεταξύ των πανελλαδικής κυκλοφορίας και των τοπικών εντύπων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακυρώσεις αιτήσεων.
Ο Ν. 2643/98, στον οποίο βασίζεται η προκήρυξη, ενεργοποιείται ανά 5 χρόνια, προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις που έχουν μείνει κενές, διαδικασία που ενεργοποιείται ασχέτως της εκλογικής περιόδου.

Πρόκειται για χρονοβόρες διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, προκειμένου να καταγραφούν οι ελλείψεις που υπάρχουν, να κατατεθούν οι σχετικές προτάσεις από τις επιτροπές, ώστε να προκηρυχθούν οι ανάλογες θέσεις.

Αν και την ευθύνη των ανάλογων προκηρύξεων φέρουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΑΕΔ, καθώς οι τοπικές υπηρεσίες του Οργανισμού δεν κάνουν προκηρύξεις, όμως παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 4 με 5 υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και των Κυκλάδων, που μπορούν να προχωρούν σε προκηρύξεις και όχι η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων στην οποία εντάσσεται η τοπική υπηρεσία.

Και ενώ παραμένουν αυτές οι αρμοδιότητες στην τοπική υπηρεσία, η οποία συγκαταλέγεται στις υπηρεσίες που συνεχίζουν να φέρουν το βάρος των προκηρύξεων στις περιοχές τους, υπέρ της ψηφοθηρικής λογικής οδηγεί η αιφνίδια επιλογή να ληφθεί η σχετική απόφαση από τα κεντρικά και να επιλεγεί η δημοσίευση μόνο στον Αθηναϊκό τύπο και όχι τον τοπικό.
Κίνηση η οποία επιχειρήθηκε να περάσει σχεδόν απαρατήρητη, που όμως αυτομάτως ενεργοποιεί ακυρώσεις της όλης διαδικασίας.

Αυταπόδεικτη σκοπιμότητα

Η χρονική συγκυρία της προκήρυξης των εκλογών, φαίνεται πως εξυπηρετεί τα μάλα τα πολιτικά στελέχη που επαναθέτουν τον εαυτό τους στην κρίση των ψηφοφόρων, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ρουσφετολογικά, με την υπόσχεση εργασιακής τακτοποίησης τους.

Έτσι με την δημοσίευση της προκήρυξης μόνο στον Αθηναϊκό τύπο και όχι τον τοπικό, περιορίζεται στο ελάχιστο η ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών των επαρχιών, αφήνοντας περιθώρια εξυπηρέτησης σίγουρων ψηφοφόρων.

Η μεθοδευμένη αυτή κίνηση από πλευράς υπουργείου Εργασίας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των τακτικών χρησιμοποίησης του κρατικού μηχανισμού, προς εξυπηρέτηση εκλογικών σκοπιμοτήτων, που δυστυχώς για ακόμα μία φορά αποδεικνύουν ότι παρά τις μεγαλοστομίες περί εξυγίανσης του δημόσιου βίου, συνεχίζει απροκάλυπτα η εφαρμογή παλαιοκομματικών βδελυρών τακτικών.

Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι οι πολιτικές που γιγάντωσαν την ανεργία στην χώρα, συνεχίζοντας την εφαρμογή πρακτικών του παρελθόντος, χρησιμοποιούν για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους, τα μέσα που η ίδια η κρατική λειτουργία τους παρέχει, μέσω της εκμετάλλευσης της ανάγκης για εργασία.

"Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου"


ΚΛΙΚΑΡΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕ FOLLOW ΣΤΟΝ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ


ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΣΟΥ ΠΑΡΛΑΠΙΠΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ LIKE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις