Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΟΛ’ Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!

ΥΠΕΡΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΟΛ’ Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!
.
Αφορμή και έμπνευση διά το άρθρον TO BINTEO...


 όπου ο Άγιος Παϊσιος λέγει πως η μεγαλύτερη πλάνη από τον Διάβολον προς τον άνθρωπον είναι η Μετεμψύχωση, διότι σε κάνει να κάνεις ασύσστολα αμαρτίες και εφησυχάζεις πως θα διορθώσεις ύστερα, και εις την επόμενην μετεμψύχωση και μετενσάρκωση λές τα ίδια, θα έλεγα, κ.ο.κ.. Βεβαίως την διαπίστωση αυτή την έκαμα από χρόνον πριν πολύν και διέκρινα μεταξύ άλλων τα εξής: 
.
Δεν είναι σωστόν να λέμε ότι δεν υπάρχει η Μετενσάρκωση και η Μετεμψύχωση, διότι ως να λέμε ότι είναι αδύνατον να τις δημιουργήσει και να τις επιτρέψει ο Θεός, και αυτόν είναι λάθος, βλασφημία και προσβολή. Η δυνατότητα υπάρχει, άλλον αν δεν τις θέλει ή δεν τις επιτρέπει ο Θεός, ή αν τις επιτρέπει και θέλει υπό περιστάσεις όπου ο Ίδιος και το Θέλημαν Του. Άλλωστε, η Ενσάρκωση Του Σωτήρος Χριστού και η Επανεσάρκωση Του αν γίνει την Δευτέρα Παρουσία, ή αφού έγινε μία φορά διατί να μην δύναται να επαναγίνει; Αφού είναι η ίδια συνταγή εν επαναλήψει! Το ίδιον και η μετενσάρκωση τινός ανθρώπου ή άλλου είδους, με άλλα λόγια, αν μία συνταγή ή έναν πράγμαν γίνεται μία φορά, δύναται να επαναληφθεί, άρα τε, η δυνατόητα επανάληψης της ενσάρκωσης και της εμψύχωσης είναι εφικτή μία φορά άρα τε είναι εφικτή από τις δυνάμεις Του Θεού άπειρες φορές! 
.
Υπάρχουν προφητείες όπου αναφέροντε εις την επανενσάρκωση του αρχηγού σφαγέα των Μογγόλων και προφητεία δι’ ενσάρκωση του Σατανά. Επίσης γνωρίζουμε ότι μαζί με τον Εξαδάκτυλον θα υπάρχουν δύο ενσαρκωμένοι Αγγέλοι να τον συμβουλεύουν. Γνωρίζουμε ότι Αγγέλοι, Αγίοι και Διαβόλοι λαμβάνουν σάρκα και οστά και έρχοντε σ’ επαφή μ’ ανθρώπους, διά καλόν και κακόν σκοπόν, αναλόγως της προαίρεσης και πρόθεσης τους. Αυτή η ενσάρκωση είναι επανενσάρκωση, αφού αν γίνεται μία γίνεται ξανά εσαεί όποτε θέλει το πνεύμα, αγαθοπροαίρετον ή κακοπροαίρετον. Η κατ’ επανάληψη ενσάρκωση είναι επανενσάρκωση όπου άλλως πως δύναται να ειπωθεί μετενσάρκωση.
.
Καταρρίπεται η πεποίθηση ότι δεν υπάρχει μετενσάρκωση ή δυνατότητα εκ Θεού επανενσάρκωσης και μετεμψύχωσης ή επανεμψύχωσης. Η ψυχή παραδίδεται συνάμα άμα τη συλλήψει του εμβρύου κατά την συνουσία. Η ψυχή αυτή εκ Θεού δύναται να τοποθετηθεί σ’ άλλον σώμα, εις την Κόλλαση, εις τον Παράδεισον ή να εξαφανιστεί διά παντός, βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος. Άλλωστε, αν ο Θεός δύναται να επιτρέψει να πάρει ο Διάβολος τη ψυχή εν Κολλάσει, δεν δύναται να επιτρέψει ή θελήσει η ψυχή να άγει όπουδήποτε αλλού; Συμπεριλαμβανομένου και άλλου σώματος παντός είδους; Θα ήταν ύβρις να θεωρήσουμε κάτι τέτοιον, άλλον όμως αν δεν είναι Θέλημα Θεού, διότι άλλον το τι είναι Θέλημαν και άλλον τι είναι Δυνατότητα Θεού! Π.χ. ο Θεός δύναται να καταστρέψει τα πάντα αλλά δεν το θέλει, τουλάχιστον προς το παρόν!
.
Βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος, και σ’ άλλα άρθρα μας, επισημάναμε πως τα μεταθανάτια πιστεύω των ανθρώπων περί πού άγουν ή τι γίνεται με τους ανθρώπους και άλλα είδη ζωής, συνοψίζοντε εις τες εξής τέσσερεις πιθανότητες/δυνατότητες: α) ο άνθρωπος ή άλλον είδος ζωής γίνοντε χώμα β) ο άνθρωπος ως ψυχή ή άλλον είδος μετενσαρκώνεται και μετεμψυχώνεται γ) άγει εν Κολλάσει και δ) άγει εν Παραδείσω. Ο Θεός δύναται και τες 4 δυνατότητες και αποφασίζει δι’ έκαστον μονίμως ή προσωρινώς αναλόγως της Δικαστικής Κρίσης Του και την εξηγούμε παρακάτω. 
.
Πριν εξηγήσουμε όμως αναφέρουμε και την εξής Τετραπιθανότητα/Τετραδυνατότητα παρά Θεού: α) το χώμα είναι τέλος β) η επανένταξη της ύλης του χώματος σε καινούργια ζωή, π.χ. σε σκώληκα, πρωτεϊνες του παρακείμενου δένδρου παρά τον τάφον, ή η στάκτη από την αποτρέφρωση όπου είναι λίπασμα μετάλλων διά φυτά και ζώα γ) παραμένει ανενεργή, κυρίως αν ευρίσκεται σε βάθος όπου τα σωματίδια παραμένουν σχεδόν σε πλήρην ακινησία και δ) γίνοντε φως, π.χ. με την αποτέφρωση έναν μέρος του σώματος γίνεται φως, ενώ με το λοιώσιμον του σώματος θα απορροφηθούν αι ουσίες από τα φυτά και θα παράξουν φως επάνω τους και σε όποιους τα καταναλώσουν ως φαγώσιμα είδη. Πρόκειται όμως διά την Τετραπιθανότητα της ύλης, η ψυχή εφόσον υπάρχει γίνεται: α) να χαθεί = εξανυπαρκτοποιηθεί = εξαφανιστεί ως να μην υπήρχε ποτέ β) να σωθεί γ) να μετεμψυχωθεί και δ) ν’ ανακυκλωθεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα όπου να μην είναι δυνατή παρά Θεού, το καταλάβατε αυτόν;
.
Διατί όμως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε με την μετενσάρκωση και την μετεμψύχωση, εκτός και είμαστε εξυπνόβλακες και πονηρόπελλοι (πονηρότρελοι) οξύμωροι ηλίθιοι. 
.
Διότι βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος είναι δυνατή παρά Θεού η μετενσάρκωση και η μετεμψύχωση, αλλά δεν γνωρίζουμε αν είναι ενεργοποιημένες εκ Του Θεού, ή αν θα επιλέξει ο Θεός να μετενσαρκωθούμε ή μετεμψυχωθούμε, κάλλιστα ίσως μας κάνει μόνιμον χώμα ή επιτρέψει βάσει του Δίκαιου Δικαστηρίου, να άγουμε εν Κολλάσει ή εν Παραδείσω, δηλαδή δεν γνωρίζουμε αν θα μετεμψυχωθούμε ή μετενσαρκωθούμε με βεβαιότητα!!!! Άρα τε, αν αμαρτήσαμε και αυθαιρετοποιήσαμε υπό της αυτοβλακοκαθησύχασης ότι θα μετεμψυχωθούμε και μετενσαρκωθούμε και δεν γίνει, τότε η οδός μας είναι προς την Κόλλαση. 
.
Μάλιστα, θα σας αποκαλύψω μ’ ευγένεια, πως όποιος σκέπτεται να είναι αμαρτωλός επειδή θα έχει την ευκαιρία να επανορθώσει εις την επόμενην ενσάρκωση του, χρησιμοποιεί δόλον εμπαίζοντας Τον Θεόν, γίνεται δηλαδή Θεομπαίκτης και τότε ο Θεός του απαγορεύει την λαχόν μετενσάρκωση. Δεύτερον, αν ένας άνθρωπος είναι αμαρτωλός επειδή θέλει να επανορθώσει εις την επόμενην ενσάρκωση είναι βλαξ και υποκριτής, διότι δεν θα θυμάται τι ορκίστηκε σ’ αυτήν την ζωήν όταν θα είναι εις την επόμενη ενσάρκωση του και αν συνεχώς ορκίζεται και υπόσχετε, πως γνωρίζουμε ότι δεν θα λέγει εσαεί ότι θα επανορθώσει εις την επόμενη ενσάρκωση, εκμεταλλευόμενος αισχρά Τον Θεόν; 
.
Και αν η επόμενη φορά ή αυτή η φορά είναι η έσχατη μετενσάρκωση του, επειδή ο Θεός δεν του επτρέπει άλλες, ή έχει απηυδήσει από τις ψευδοϋποσχέσεις εφηθικοποίησης και μετάνοιας του σε κάθε ενάρκωση, τότε θα πληρώσει λογαριασμόν με τόκους, όλων των αμαρτιών όλων των ενσαρκώσεων του! 
.
Βεβαίως, οι Ινδουϊσταί, λέγουν πως κάθε φορά ενσαρκώνεσαι σε χειρότερη και ατυχότερη μοίρα/θέση, ούτως ώστε να προκόψεις, να συνειδητοποιήσεις τα λάθη σου, μέσα από το πεπρωμένον της χαλεπότητος και κακοζωίας όπου διαβιείς. Δηλαδή σε βάζει ο Θεός σε κατάσταση ταπεινωτική διά να ταπεινωθεί και το πνεύμα σου και ν’ αγαπήσεις Τον Θεόν και την ηθικήν. Ναι, αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει ελεύθερη βούληση αυτόν δεν είναι βέβαιον, ίσως ο άνθρωπος από την κακομοιρία του ένεκα απιστίας και αγανακτήσεως ν’ αυτοκτονήσει ή να βλασφημεί τα άγια! Συνεπώς, δεν είναι βέβαιον ότι η επόμενη ενσάρκωση σου επειδή θα είναι ταπεινωτική θα σε εφαγιοποιήσει οπωσδήποτε, διότι χρειάζεται η αυτόβουλη θέληση διά να έρθη η αγιότητα.
.
Διά να καταλάβετε πόσον εξωφρενική είναι η μετεμψύχωση και η μετενσάρκωση και ότι σας εξαπατάει ο Διάβολος θα σας ειπώ το εξής παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνδρας συναντάει την γυναίκα της ζωής του, τι θα πρέπει να κάνει να την αρπάξει ή να ειπεί: « δεν χρειάζεται, θα την επανασυναντήσω άλλη ημέρα ή του χρόνου την ίδια ημέρα ή εις την επόμενη ζωή;» Χαχαχαχα! Πολύ βλακώδες ε; Μπορεί να επιστρέφει κάθε ημέρα στον τόπον της συνάντησης του και να μην την επανιδεί ποτέ ξανά. Είτε επειδή δεν θα επιστρέψει αυτή, είτε επειδή απόθανε και ίσως αιτία έμμεση να ήταν έναν δυστύχημα που έπαθε επειδή ο άνδρας αυτός δεν την πήρε στην ζωή του, είτε να νυμφευτεί άλλον, είτε να αλλάξει δρόμον εις την ζωήν της, βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος.
.
Και σας ερωτώ! Έχετε μία ζωή να σώσετε την ψυχήν σας και τι θα ειπείτε; Α! Έχω την επόμενην φοράν ευκαιρία εις την επόμενη ενσάρκωση μου; Χαχαχαχαχα! Πολύ χαζόν ε; Ηθικόν δίδαγμαν: «ίσως να μην επανενσαρκωθείς ή αν επανενσαρκωθείς να μην έχεις την ευκαιρία, ένεκα δυσμενειών, δυσχαιρειών και κακών επιλογών να σωθείς, και ως εκ τούτο να χαθείς ακόμη περισσότερον σε βαθύτερον μέρος των τύψεων και της τιμωρρίας της Κολλάσεως». 
.
Δηλαδή, άμα χάνεις την ευκαιρία δεν σημαίνει ότι θα την ξανά έχεις, άρα όπως λέγει η κυπριακή παροιμία: ηύρες/βρήκες το σύκον σήκως το (σήκωσε το) πριν το σηκώσουν άλλοι» χεχεχε! Ο πρόπαππους μας ο Μικρασσιάτης Αίσωπος μας είπε ότι σε αγώνα δρόμου λαγού και χελώνας, νίκησε η χελώνα, διότι ο λαγός ολίγον πριν το νήμα του τέρματος έγειρε να κόψει έναν κουρίν (να κάνει έναν υπνάκον) και τον προσπέρασε η χελώνα, αφυπνίστηκε ο λαγός, αλλά δεν πρόλαβε, η ταχύτητα του ήταν μη αρκετή να την ρέξει/προσπεράσει, αν και πριν η ταχύτητα του ήταν υπέραρκετη, αλλά ένεκα επιπολαιότητας δεν την εκμεταλλεύτηκε εις το έπακρον. Είναι αυτόν όπου έπαθε εφημερών η έξυπνη Ελλάδα μας! Ο λαγός είχε την ευκαιρία του, μία και μοναδική και κατάφερε από αλαζονεία και υπηρηφάνεια μεταμορφωμένη σ’ αυτοπεποίθηση να χάσει! Παγκόσμιον και διαχρονικόν καθημερινόν παράδειγμαν! 
.
Εις την Ινδία υπάρχουν δύο τοποθεσίες συγκεκριμμένες όπου αν σε κάψουν εκεί δεν επανασαρκώνεσαι! Και αν δεν ισχύει; Και έκανες λάθος και είσαι διά την Κόλλαση και εσύ έκοψες το νήμα της επανενσάρκωσης; Και είναι φαντασιοπληξίας απάτης και ψευδαίσθησης; 
.
Λοιπόν, έχεις με βεβαιότητα μία ζωή και μία ευκαιρία να σώσεις την ψυχή, δεν γνωρίζεις αν έχεις άλλες, ακόμη και αν αι δυνατότητες υπάρχουν. Ηύρες το σύκον σήκως το πριν το σηκώσουν άλλοι. Όταν π.χ. σου δίνεται η ευκαιρία να πάρεις αντιπροσωπεία διά τη χώρα σου μία μεγάλη φίρμα προϊόντων, δεν θα πείς θα την πάρω στην επόμενη ζωή; Χαχαχα, έτσι δεν είναι; Ούτε θα την πάρω τον επόμενον μήνα, διότι ίσως δεν υπάρχει η ευκαιρία διαθέσιμη πια! Στην Κύπρο λέμε όταν χάσουμε την ευκαιρία: «το πουλλίν επέτασεν» και οι Αρχαίοι Έλληνες προσομοίαζαν την ευκαιρία μέ έναν μαινόμενον ταύρον, μ’ εμπρόσθια κέρατα και φαλάκρα εις την όπισθεν πλευρά της κεφαλής, αν δεν αρπάξεις τον ταύρον από τα κέρατα ενόσω είσαι ενώπιος ενωπίων και προσπαθήσεις να τον αρπάξεις από την όπισθεν όταν σε προσπεράσει το κτήνος, έχασες την ευκαιρία. Προσέξετε όμως, διότι σε κάποια θέματα η υπόθεση αλλάζει, η ευκαιρία είναι συνώνυμη με τον κίνδυνον εις την κινέζικη γλώσσα! 
.
Ο Σατανάς, γνωρίζοντας όλ’ αυτά σου τάσσει παραμύθια με μετενσάρκωση και μετεμψύχωση, εσύ αφήνεις την ευκαιρία αυτής της ζωής να περάσει και σε τσακώνει ο Διάβολος, και άμα γίνεις ιδικός του, πρέπει να σου επιτρέψει ο ίδιος να επανενσαρκωθείς, αν αυτόν είναι εφικτόν και επιτρεπτόν από Τον Θεόν την προκείμενη ώρα! Δηλαδή θα πρέπει να περάσεις από την αϋλογραφειοκρατία της μεταθάνατον ζωής και αν εγκριθείς.
.
Ναι ο Θεός, θα επανσάρκωνε ευκολότερα ανθρώπους που είναι σεσωσμένοι διά να διδάξουν τους κολασμένους, παρά τους ίδιους τους κολασμένους για να έχουν δεύτερη ευκαιρία και γνωρίζετε διατί; Το έχω εξηγήσει σ’ άλλον άρθρον της ΘΕΟΜΕΤΡΙΑΣ και του ΚΟΜΠΡΑ. Αν για πενήντα με εκατόν έτη που είναι πολύ ολίγος χρόνος, δεν μετανοείς και έχεις βίον ανήθικον, εγκληματικόν, πόρνον, πως θ’ άλλαζες αν η διάρκεια της ζωής σου ήταν 500 ή 3,000 ή 10,000 έτη; Σημαίνει ότι οι επιλογές σου είναι μόνιμες σ’ αυτήν την κοντόβιη ζωή και ο βίος και η πολιτεία σου είναι συνειδητοποιημένη και απαράλλακτη, και τότε ο Θεός άμα αποθάνεις σε κερνάει με τη ζωή που έκανες, δηλαδή αν ήσουν απατεώνας θα ζεις σε κόσμον όπου σ’ εξαπατούν, αν ήσουν βλάσφημος θα ζεις την βλασφημία, αν ήσουν σκληρόκαρδος θα ζεις την σκληροκαρδία, ό,τι ζούσες κατ’ αυτοεπιλογήν ως βίον, θα την έχεις, όχι επειδή σου την έδωκε ο Θεός αλλά επειδή εσύ την επέλεξες.
Δηλαδή, ό,τι κάνεις πριν τον θάνατον θα το εύρεις μετά τον θάνατον αιωνίως, υπάρχει η προειδοποίηση και δεν υπάρχει δικαιολογία! Μάχαιραν έδωκες πριν τον θάνατον; Μάχαιραν θα λάβεις μετά θάνατον! Συγχώρεσιν έδωκες πριν τον θάνατον; Συγχώρεσιν θα λάβεις μετά θάνατον!
.
Δίκαια, μάγκικα και εξηγημένα πράγματα. Ο Θεός να βοηθήσει και σώσει όλους μας!
.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις