Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

e-πλειστηριασμοί: 3 φορές την εβδομάδα πρωί και απόγευμα. Τι λέει το ΝΣ

Oκτώ ώρες την ημέρα θα διαρκούν πλέον οι διαδικασίες των e πλειστηριασμών. Το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή το βράδυ του Σαββάτου ορίζει με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Θα διενεργούνται τρεις ημέρες την εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Το εντυπωσιακό είναι ότι θα διενεργούνται πρωί απόγευμα.  Η διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα διενεργούνται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι έτοιμη, έχουν γίνει δοκιμές και η πιλοτική εφαρμογή των πλειστηριασμών θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου!

Στο άρθρο 59 η διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει:

– Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε λεπτών.

Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.

– Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.

Αν τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται, κατ’ επιλογή του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιοσδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου.


πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις