Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Μικρά Βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια, Πολιτικοί, Δικαστές, Εισαγγελείς, Δημόσιοι καί Κρατικοί Λειτουργοί (Εφοριακοί, Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί), Παπαδαριό, συνεργάτες τών ΕβραιοΝαζί

Γράφει  ό Αργύριος Μαρινάκης
Έλλην Πολίτης


Μικρά Βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια, Πολιτικοί, Δικαστές, Εισαγγελείς, Δημόσιοι καί Κρατικοί  Λειτουργοί (Εφοριακοί, Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί), Παπαδαριό, συνεργάτες τών ΕβραιοΝαζί.Πεινασμένα από αίμα, πίνουν τό αίμα τού Ελληνικού Λαού, υποταγμένοι στόν ΦΙΛΟΤΟΜΑΡΙΣΜΌ  τους,  στόν ΠΑΡΤΑΚΙΣΜΌ τους καί στίς ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ τών Εχθρών τού Ελληνικού Έθνους.

Αυτά τά ποταπά ανθρωποειδή δίποδα, έχουν δώσει όρκο στόν Ελληνικό Λαό καί στό Ελληνικό Σύνταγμα, ότι θά λειτουργούν μέ βάση τό άρθρο 1 τού συντάγματος.


'Αρθρο 1: (Μορφή του πολιτεύματος)

1. Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.
2. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
(τό άνω άρθρο, είναι αντιγραφή καί επικόλληση από τήν σελίδα "ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ") γιά τού λόγου τό αληθές.
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-1/


Έχουν δώσει όρκο ότι θά φυλάνε τά σύνορα τού ΈΘΝΟΥΣ από οποιονδήποτε προσπαθήσει νά τά παραβιάσει, νά εισέλθει στήν πατρίδα μας χωρίς τήν συγκατάθεσή μας, δηλαδή, παρανόμως.
Από οποιονδήποτε καί μέ οποιονδήποτε τρόπο προσπαθήσει νά εισβάλει, καταπατώντας τήν πατρίδα μας καί αφαιρώντας τήν κυριαρχία τού Ελληνικού Έθνους καί τού Λαού μας.

Αντί όλων αυτών, όλα αυτά τά πεινασμένα καί βρωμερά ανθρωπάκια, πού ενώ γνωρίζουν ότι ή ζωή είναι εφήμερη, καί τό όφελός τους είναι πρόσκαιρο, αμαυρώνοντας καί τήν τιμή τών απογόνων τους,  δέν διστάζουν νά γίνουν οί ΠΡΟΔΟΤΕΣ τού ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΘΝΟΥΣ, ακολουθώντας τίς διαταγές τών κατακτητών τής πατρίδος μας,

Αδιαφορώντας γιά τά όσα κακά θά προξενήσουν στόν Ελληνικό Λαό, δηλαδή, τήν πείνα, τήν δυστυχία, τίς αυτοκτωνίες, τούς θανάτους από τήν πείνα, τό κρύο, καί ότι άλλο συνεπάγεται μέ τήν φτωχοποίηση καί τήν εξαθλίωση τού Ελληνικού Λαού.

Η Ιστορία θά τούς γράψει μέ μελανά καί κεφαλαία γράμματα, ονομαστικώς, αφήνοντας πίσω βαρύ καί μεγάλο στίγμα στούς απογόνους τους, αφού αυτοί θά κουβαλάνε αυτό τό κειλιδωμένο καί μέ αίμα τού Ελληνικού Λαού, στόν πίνακα τών προδοτών τής πατρίδος μας.

Η Ιστορία θά τούς γράψει μέ μελανά καί κεφαλαία γράμματα, αφού γιά ΠΡΩΤΗ  φορά, βρεέθηκαν μαζί τόσοι πολλοί προδότες, νά προδόσουν μία χώρα, πού δημιούργησε τόν ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, έβγαλε από τίς σπηλιές καί κατέβασε από τά δέντρα τόν Άνθρωπο καί τού έδωσε υπόσταση.
Καί αυτήν δέν είναι άλλη από τήν πατρίδα μας, τή ΕΛΛΑΔΑ.

Η Ιστορία θά τούς γράψει, διότι όλοι αυτοί οί προδότες, πρόδωσαν καί παρέδωσαν τήν πατρίδα μας, γιά τό πιό ευτελές ποσόν, γιά μία χούφτα ρύζι.
Ναί, γιά μία χούφτα ρύζι, αφού ό πλούτος τής Ελλάδος, είναι αμέτρητος, τόσο ό επίγειος , όσο καί ό υπόγειος, εναέριος καί ό υποθαλάσσιος.
Πλούτος ανεκτίμητος τού ανθρωπίνου δυναμικού, μέ τεράστιας δυνατότητος μυαλά, αλλά καί εργατικών ανθρώπων , πού πάντα καί παντού, ΄σε όποια μήκη καί πλάτη τής γής καί εάν βρέθηκαν, διέπρεψαν, μεγαλούργησαν.

Πλούτος Γεωστρατηγικής σημασίας, ό οποίος είναι καί ένας από τούς πιό σημαντικούς παράγοντες πού οί προδότες τού Έθνους μας, παρέδωσαν τήν πατρίδα μας στούς Εβραιοναζί, οί οποίοι είναι μία συμμορία από γκάνκστερ, πού θέλουν νά ελέγξουν τόσο τόν πλούτο τής γής αλλά κάι τά ΈΘΝΗ, βαζοντάς τους κάτω από τήν μπότα τους, γιά νά δημιουργήσουν μία παγκόσμια κυβέρνηση, πού θά κυριαρχούν αυτοί, καί θά λεηλατούν κράτη καί λαούς, θέτοντας τους ώς υποτελείς.

Ένας πλούτος, πού εάν υπήρχε μία πραγματική Ελληνική κυβέρνηση, αποτελούμενη από πραγματικούς Έλληνες Πατριώτες, πού αγαπούν πραγματικά αυτόν τόν τόπο, καί τόν εκμεταλλεύονταν αναλόγως, οί Έλληνες θά ήταν οί πιό πλούσιοι άνθρωποι τού πλανήτη.
Όχι ότι δέν είμαστε, αλλά αυτόν τόν πλούτο, μάς τόν κλέβουν εδώ καί πολλά χρόνια οί δήθεν Εταίροι καί φίλοι μας ΑμερικανοΕβραίοΝαζί.

Θυμηθείτε τήν ΣΎΜΒΑΣΗ COOPER (Κούπερ), πού υπογράφηκε από τόν Μεταξά τό 1940  καί έληξε τό 2010, καί γι`αυτό μάς έβαλαν σέ Μνημόνια, γιά νά μάς κλέψουν καί τόν υπόλοιπο πλούτο)
"Ετσι έδεσαν τήν Ελλάδα χειροπόδαρα  οί Η.Π.Α. Μέ τήν σύμβαση αυτήν, πού υπεγράφη το 1940 καί έληξε τό 2010. Τυχαίο πού ξεκίνησαν τά νέα Μνημόνια;"
Διαβάστε  εδώ:https://eleftheriellas.blogspot.gr/2016/05/cooper.html


Ό Δημήτρης Μπάτσης, στό βιβλίο του τό 1947 μέ τίτλο : <<Βαριά βιομηχανία στήν Ελλάδα>>,  αποκάλυψε τήν ύπαρξη τής Σύμβασης αυτής.
Μέ τήν Σύμβαση αυτήν πού υπεγράφη τό 1940 καί έληξε τό 2010, όλος ό υδάτινος, ό υπόγειος αλλά καί ό υποθαλάσσιος πλούτος τής χώρας (όπως τά λεγόμενα <<Στρατηγικά ορυκτά>>, σίδηρος, χρώμιο, νικέλιο, αλουμίνιο, άλλα μεταλλεύματα, πετρελαιο, αέριο κ.λ.π) τέθηκαν υπό τήν Αιγίδα, ενός Αμερικάνικου consortium Εταιριών.

ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Επειδή ή ΣΥΜΒΑΣΗ αυτήν καί ό έλεγχος τελείωσε, ή ΣΥΜΒΑΣΗ έπρεπε νά ανανεωθεί.


Ο τρόπος ήταν αυτός πού ξεκίνησαν μέ τόν Γ.Α.Π, τόν Εβραιοπολωνό, όταν διακύρηττεότι ή χώρα μας χρειάζεται Μνηνόνιο, οδηγώντας μας στήν πτώχευση καί βυθίζοντας τόν Ελληνικό Λαό στή εξαθλίωση.
Διαβάστε  εδώ όλο τό κείμενο μέ τήν σύμβαση COOPER  γιά νά καταλάβετε τό μέγεθος τής προδοσίας όλων τών κομμάτων τής βουλής σήμερα, διότι όλα αυτά τά γνωρίζουν  : https://eleftheriellas.blogspot.gr/2016/05/cooper.html


Έπρεπε νά σταθώ στό παραπάνω σχόλιο, γιά νά σάς δώσω νά καταλάβετε ότι όλα τά κόμματα καί όλοι οί Δικαστές , Εισαγγελείς, Δημόσιοι καί κρατικοί λειτουργοί. Στρατιωτικοί καί Αστυνομικοί, γνωρίζουν αλλά καί συμμετέχουν στό τόσο μεγάλο έγκλημα καί τήν τεράστια εσχάτη προδοσία, πού διαπράττεται  είς βάρος τού Ελληνικού Λαού αλλά καί τής Πατρίδος μας.

Πλούτος πολιτιστικός, πολιτισμικός πού οί προδότες προσπαθούν νά τόν αφανίσουν, αφού άρχισαν νά ξεριζώνουν τήν Ελληνική Γλώσσα καί παιδεία, καί αντικαθιστώντας τούς ΈΛΛΗΝΕΣ  μέ βαρβάρους , από όλα τά μέρη καί τά πλάτυ τής γής.
Διαγράφουν καί αντικαθιστούν μέ ψεύδη τήν Ελληνική Ηρω'ι'κή Ιστορία τών Ελλήνων προγόνων μας, καί καταργούν ακόμη καί τήν Γλώσσα τών προγόνων μας από τά Ελληνικά σχολεία, ενώ σέ όλον τόν κόσμο, διδάσκοντε οί πολίτες αυτήν τήν υπέροχη γλώσσα, πού είναι ή ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, καί πού κάνει τούς ανθρώπους πιό έξυπνους καί πιό δημιουργικούς.

Μικρά πεινασμένα καί βρώμικα ανθρωπάκια.
Τά πιό βρώμικα βρίσκοντε στόν δήθεν ιερό χώρο τής δήθεν δημοκρατίας τους, στόν ιερό χώρο τής Βουλής τών Ελλήνων, πού μόνον Βουλή τών Ελλήνων δέν είναι, αλλά είναι  ΑΝΤΡΟ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΛΗΣΤΑΡΧΩΝ , ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΩΝ.
Από εκεί διευθύνουν καί τά παράνομα παραμάγαζά τους, (εφορίες, δικαστήρια, αστυνομία, στρατό).Μικρά Βρώμικα καί Πεινασμένα μικρά ανθρωπάκια, πού στίς βλέβες τους (δέν ξέρω εάν έχουν καί από αυτές) δέν τρέχει αίμα, καί σίγουρα δέν είναι Ελληνικό, παρά μόνον χολή καί μίσος τρέχει, γιά ότι όμορφο Ελληνικό.

Μικρά Βρώμικα καί Πεινασμένα ανθρωπάκια, πού δέν έχουν έλεος καί προφανώς δέν γνωρίζουν ούτε τήν λέξη, γιά τά Ελληνόπουλα πού λιποθυμούν στό σχολείο, άσιτα καί διψασμένα, επειδή οί άνεργοι γονείς τους δέν έχουν νά τα τα'ι'σουν καί είναι μέρες νηστικά.

Γιά τίς χιλιάδες αυτοκτωνίες τών συνανθρώπων μας Ελλήνων, πού έχασαν τίς εργασίες τους, τίς επιχειρήσεις τους, τά σπίτια τους, καί μήν αντέχοντας τόν διασυρμό, έδωσαν τέλος στήν ζωή τους.

Γιά τίς χιλιάδες τών ανέργων, πού έχασαν τίς εργσίες τους, καί από νοικοκύρηδες έγιναν δούλοι τών αφεντικών , αφού αναγκάστηκαν γιά νά τα'ι'σουν ντά παιδιά τους, νά δεχτούν μία δουλική καί εξοντωτική εργασία, μέ πολύ χαμηλά έσοδα, πού δέν φτάνουν νά καλύψουν ούτε τίς βασικές τους ανάγκες ώς οικογενειάρχες,

Μικρά πεινασμένα, βρώμικα καί τρισάθλια ανθρωπάκια.
Τά πιό βρώμικα καί τρασάθλια βρίσκοντε στόν δήθεν ιερό χώρο τής δηθεν δημοκτατίας τους, τήν δήθεν βουλή τών Ελλήνων.
Τριακόσια (300) μικρά πεινασμένα, βρωμερά καί τρισάθλια ανθρωπάκια, πού υποτείθεται υπηρετούν τόν Ελληνικό Λαό, αμείβοντε από τό αίμα τού Ελληνικού Λαού, γιά νά τόν προδίδουν, νά τόν ξεπουλούν, καί νά παραδίδουν Γή καί Ύδωρ στούς εχθρούς τού Έθνους.


Μικρά Βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια, Πολιτικοί, Δικαστές, Εισαγγελείς, Δημόσιοι καί Κρατικοί  Λειτουργοί (Εφοριακοί, Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί), Παπαδαριό, συνεργάτες τών ΕβραιοΝαζί

Μικρά καί βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια.
Πόσο βρώμικα καί αδρά πληρωμένα πρέπει νά είναι , όταν τά σκάνδαλα καί οί ρεμούλες είναι πλέον φανερές, τίς γνωρίζει ακόμη καί ό τελευταίος Έλληνας πολίτης στό πιό απομακρυσμένο χωριό, καί εκείνα αθωώνουν ή παραγράφουν ή βάζουν στό αρχείο τίς ρεμούλες όλων τών υπευθύνων ενόχων πολιτικών καί μή, πού ενώ ό Ελληνικός λαός πεινάει, εκείνοι δίνουν συγχωροχάρτι στούς κλέφτες, στούς απατεώνες, στούς λωποδίτες, στούς ψεύτες, στούς εγκληματίες καί στούς παράφρονες πού εγκληματούν κατά τού Ελληνικού Έθνους καί κατά τών Ελλήνων πολιτών.
Δισεκατομμύρια ευρώ κατασπαταλούνται από τό Ελληνικό κράτος καί τίς κυβερνήσεις πού πέρασαν από τήν μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, πού δίνονται σέ μία μερίδα απατεώνων κολλητών τους, εργολάβων , Μ.Κ.Ο , εξοπλιστικά καί τόσα άλλα δήθεν προγράμματα πού χρηματοδοτούνται είτε μέσω κομμάτων , είτε απευθείας από τήν εκάστοτε κυβέρνηση.


Ποτάμια μιζών, ρέουν στόν Ωκεανό τής ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, καί ή Δικαιοσύνη, Εισαγγελείς καί Δικαστές, δέν βλέπουν τίποτα, ούτε έστω καί μία σταγόνα, αλλά ούτε τούς πέρνει ή μπόχα από όλον αυτόν τόν ΒΟΘΡΟ τής ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, πού έχει βρωμίσει όχι μόνον τήν Ελλάδα αλλά καί όλες τίς Ήπείρους, αφού πέρασε τά σύνορα μας , έφτασε στήν Γερμανία καί από εκεί καί στήν Αμερική , νησιά Κέ'ι'μαν κ.λ.π., δέν ακούει ούτε τίς φωνές τού Λαού, αλλά ούτε καί μιλάει γιά όλον αυτόν τόν κυκεώνα τών μιζών, απατεωνιών, κ.λ.π
Βλέπετε ή ΔΙΚΑΟΣΥΝΗ, εκτός από ΤΥΦΛΗ  είναι καί ΜΟΥΓΚΗ, καί ΚΟΥΦΗ καί δέν έχει καί ΟΣΦΡΥΣΗ, δέν μυρίζει τίποτα.

Δεν πρόκειται για πολιτικούς! Πρόκειται για τομάρια με τσέπες.. Μία μνημονιακή ληστοσυμμορία που παριστάνει το πολιτικό προσωπικό.

Τό πολιτικό σύστημα  έχει απαξιωθεί από τόν Ελληνικό λαό,  γι`αυτό καί οί κυβερνήσεις ψήφισαν νόμο ότι όσοι πολίτες καί νά ψηφίσουν στίς εκλογές , οί εκλογές θά είναι νόμιμες, θά βγεί ή κυβέρνηση μέ βάσει τό ποσοστό πού πήρε από τούς ψηφίσαντες, ακόμη καί εάν αυτοί θά είναι 100 άτομα.
Δέν υπάρχει πλέον ή αποχή τού 50% +1 τών ψηφοφόρων πού θά απαξιώνει  τίς εκλογές καί θά ζητά  αλλαγή πολιτεύματος.
Βλέπε:https:https://eleftheriellas.blogspot.gr/2016/08/50.html


Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙ.

Στο αρχείο μπήκαν οι αγωγές του εισαγγελέα εφετών, Ιωάννη Αγγελή, κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που είχαν χειριστεί υποθέσει του επιχειρηματία 


Μικρά καί βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια
Εκατοντάδες μηνύσεις (180 μέχρι σήμερα),γιά εσχάτη προδοσία έχουν καταθέσει πάρα πολλοί συμπολίτες μας, σέ όλους τούς Προθυπουργούς καί Βο(υ)λευτές πού ψήφισαν όλα τά παράνομα Μνημόνια καί τίς Δανειακές Συμβάσεις, οί οποίες καί λιμνάζουν στό συρτάρι τού Προέδρου τής Βουλής.

Οί πολίτες κατέθεσαν στά αστυνομικά τμήματα τίς μηνύσεις γιά νά προβεί ή Αστυνομία σέ άμεσες συλλήψεις τών Βο(υ)λευτών καί τών Προθυπουργών, διότι ή ψήφιση τών μνημονίων καί ή ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ , ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, (δέν παρέδωσαν τήν Εθνική μας ανεξαρτησία σέ κάποιπο άλλο κράτος, αλλά στήν ιδιωτική συμμορία τού Σό'ι'μπλε),  είναι ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΣ ΑΕΙ. Συνιστά τήν ΑΜΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗ όσων υπέγραψαν καί παρέδωσαν τήν ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.Η δικαιοσύνη όμως ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙ.

Πόσο  βρώμικα καί πεινασμένα ανθρωπάκια είναι, αφού φρόντισαν νά αποποιηθούν καί τών ευθυνών τους, ψηφίζοντας νόμο πού νά μήν λογοθοτούν απένατι στόν Ελληνικό Λαό καί νά μήν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη γιά όποια παράνομη καί αντιΣυνταγματική τους πράξη.

Όλοι τους , καί οί 300 είναι μία Συμμορία παρανόμων πού λυμαίνονται   τόν Πλούτο τής Ελλάδος καί φτωχοποιούν τόν Ελληνικό Λαό.
Δίχως ίχνους ανθρωπιάς , αλλά καί δίχως ίχνος Ελληνισμού.
Ανθέλληνες όλοι τους , καί οί 300, μισούν τούς Έλληνες καί τήν Ελλάδα.
Φρίντισαν επίσης ή κάθε ομάδα τής Συμμορίας, νά τοποθετήσει στήν βουλή, ανθρώπους τής δικής της ομάδος, μέ βάσει τά ποσοστά πού πήρε στίς εκλογές.
Έτσι είναι σίγουροι, ότι στό Άντρο τους δέν θά υπάρχει περίπτωση νά μπέι κάποιος ΤΙΜΙΟΣ ΕΛΛΗΝ, γιά νά τούς χαλάσει τήν τόσο καλά σρτωμένη εγκληματική οργάνωση καταλήστευσης τών Ελλήνων καί τής Ελλάδος. 
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  τί κάνει εδώ; Απολύτως τίποτα.

Βρώμικα καί πεινασμένα ανθρωπάκια.
Ψηφίζουν νόμους καί μέτρα τέτοια , πού δέν δίνουν τό δικαίωμα σέ όποιον τίμιο πολίτη, θέλει νά μπεί στό Άντρο τους γιά νά τούς αποκαλύψει.

Εγκληματικές οργανώσεις όλα τά κόμματα, συστήθηκαν σέ μία συμμορία, καί μάς λένε ότι έχουμε Δημοκρατία.
Τό είδαμε άλλωστε καί στήν περίφημη εορτή τους πού συναθρίζονται, τήν ημέρα τής ΔΗΘΕΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ πού μάς πλασάρουν από τό 1974.
Ό Λαός γνωρίζει πλέον, ότι ή δήθεν δημοκρατία τους , δέν είναι τίποτα άλλο από μία Ολιγαρχική Κλεπτοκομματικοκρατική ΧΟΥΝΤΑ, πού εξαθλιώνει τόν Ελληνικό Λαό καί ξεπουλάει τήν Ελλάδα γιά ένα πιάτο φα'ί', στούς ΑΠΑΤΑΙΩΝΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΝΑΖΙ , ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Παραπλανούν τόν Ελληνικό Λαό, μέ τίς δήθεν εκλογές, αφού καί αυτές είναι ψεύτικες, καί προαποφασισμένο ποιοί θά αναλάβουν τήν πλειοψηφία στό Άντρο τών εγκληματιών, καί θά καθοδηγήσουν τίς υπόλοιπες Εγκληματικές Συμμορίες. (Βλέπε κόμματα).
Εάν είχαμε πραγματικά Δημοκρατία, τότε δέν θά είχαμε τήν ανάγκη αυτών τών εγκληματικών οργανώσεων-κόμματα.
Ή Δικαιοσύνη γνωρίζει όλα αυτά, αλλά δέν κανει τίποτα.

Στήν  Πραγματική Δημοκρατία,  κυβερνά ό ίδιος ό λαός, ΑΜΕΣΑ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ δηλαδή τά κόμματα καί τά συνδικάτα, καί χωρίς ΣΩΤΗΡΕΣ.

Οί ίδιοι οί Πολίτες συμμετέχουν σέ όλα τά όργανα τής διακυβέρνησης τής χώρας (Νομοθετικά, Δικαστικά, Εκτελεστικά).

Μέ αυτό τό έκτρωμα πού μάς λένε, τής δήθεν δημοκρατίας τους, κυβερνά ή Ολιγαρχία, πού ή ληστοσυμμορία τού άντρου τής Ανομίας είναι υποταγμένη.

Βρώμικα Μικρά πεινασμένα ανθρωπάκια.
Εισαγγελείς, Δικαστές, Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί, Φοροεισπράκτορες Εφορικακοί (γκοτσαμπάσηδες), Δημόσιοι Λειτουργοί.
Όλοι τους ίδιοι μέ τούς πολιτικούς , ίσως καί χειρότεροι, αφού γιά ένα πιάτο φακί υπακούουν στίς ληστοσυμμορίες.
Ορκισμένοι νά υπηρετούν τόν Κυρίαρχο Ελληνικό Λαό. πού ποτέ μά ποτέ δέν υπηρέτησαν.
Βουτηγμένοι καί αυτοί στόν βόθρο τής ανομίας καί τής διαφθοράς, συμπληρώνουν τήν Μπλέμπα πού κυβερνά αυτόν τόν τόπο.
Μπλέμπα, ή χειρότερη όλων τών εποχών, από επανιδρύσεως τού Ελληνικού Εθνούς.
   
  Οί Δικαστικοί καί οί Εισαγγελείς,  έχουν παραβεί τόν όρκο τους, εκτελώντας τίς διαταγές τού  Ληστοσυμμοριακού Άντρου Παρανομίας. (Λ.Α.Π)
Παρ`ότι τό Σύνταγμα τούς δίνει όλο τό δικαίωμα τής άρνησης εκτελέσεως οποιασδήποτε παράνομης καί αντιΣυνταγματικής Εντολής καί νόμου πού ψηφίζει ή Ληστοσυμμορία, έν τούτοις υπακούν τυφλά στίς εντολές τους.
Είναι τό ίδιο καί περισσότερο υπεύθυνοι διότι , ενώ μπορούν νά αρνηθούν νά εκτελέσουν διαταγές καί ταυτόχρονα νά τούς φυλακίσουν γιά παραβίαση καί καί κατάλυση τού Συντάγματος, νά γίνουν Ήρωες τής Ελλάδος, πράττουν ότι τούς διατάσσουν οί Εγκληματίες.

Τούς θεωρώ ανθΈλληνες, μισούν τόν Ελληνικό λαό, προδότες τής Ελλάδος, έχουν πράσινη χολή καί θά λογοδοτήσουν πρώτοι αυτοί γιά τά πεπραγμένα τους.
Διότι Πατριωτικό καθήκον όλων τών Εκτελεστών τών εντολών τής Ληστοσυμμορίας, ήταν καί είναι ή άρνηση εκτέλεσης αυτών τών αντιΣυνταγματικών καί προδοτικών εντολών.
Άλλωστε έχουν όλο τό δικαίωμα, διότι τό δικαίωμα αυτό πηγάζει μέσα από τό ίδιο τό Σύνταγμα, τό οποίον  ή ληστοσυμμορία  ΠΡΟΣΠΑΘΕΊ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ .(ΚΑΤΑΛΥΩ=   διαλύω ένα συγκροτημένο σύνολο ή καταργώ ένα θεσμό).
Εάν θεωρούσαν τούς εαυτούς τους Έλληνες, θά έπρεπε νά έχουν παραιτηθεί καί όχι νά ανέχονται τίς παράνομες καί αντιΣυνταγματικές ενέργειες τών Ληστοσυμμοριτών. Τουναντίων εξακολουθούν καί παραμένουν στίς θέσεις τους καί μάλιστα αποδέχονται καί εκτελούν τίς όποιες  αντιΣυνταγματικές διαταγές τους. Ακόμα καί αυτές τών κατασχέσεων τών σπιτών φτωχών συνΕλλήνων μας , τίς άδικες καί απάνθρωπες περικοπές  τού ΕΚΑΣ  στήν πενιχρή σύνταξη τών συνανθρώπων μας, πού πλήρωναν μιά ζωή γιά νά τρέφονται οί κηφήνες πολιτικοί, δικαστικοί, εισαγγελείς, αστυνομικοί καί κάθε λογής δημόσιος λειτουργός.

Όμως δέν τό έπραξαν, καί θέλησαν νά συνεργαστούν μέ τόν εχθρό καί νά αποδεχτούν τήν ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ στούς Εβραιοναζί ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ.

Βρώμικα μικρά καί πεινασμένα ανθρωπάκια.
Πολιτικοί, Κόμματα, Εισαγγελείς, Δικαστές, Αστυνομικοί, Φοροεισπρακτορες Εφοριακοί (Γκοτζαμπασηδες), καί όλων τών ειδών Δημόσιοι Λειτουργοί.

Όλοι τους θά γραφτούν μέ μελανά γράμματα στήν ιστορία τής Ελλάδος.
Όλοι τους θά αμαυρώσουν τό όνομα πού θά αφήσουν στούς απογόνους τους, οί οποίοι θά ντρέπονται γιά τό όνομα πού θά φέρουν.

Μικρά Βρώμικα πεινασμένα ανθρωπάκια, Πολιτικοί, Δικαστές, Εισαγγελείς, Δημόσιοι καί Κρατικοί  Λειτουργοί (Εφοριακοί, Στρατιωτικοί, Αστυνομικοί), Παδαδαριό, συνεργάτες τών ΕβραιοΝαζί.

Όμως, άς τό γνωρίζουν καλά όλοι αυτοί.
Η Ελλάς θά απελευθερωθεί καί οί Έλληνες θά σταθούν ξανά στά πόδια τους, όπως άλλωστε έκαναν στούς αιώνες, όπως γνωρίζουμε από τήν ιστορία.
Όλοι αυτοί όμως θά λογοδοτήσουν καί θά λάβουν τό ανάλογο τίμημα τής προδοσίας τους.


.........μόνον λίγο καιρό ξαποσταίνει
         καί ξανά πρός τήν ΔΟΞΑ τραβά.


Γράφει ό Αργύριος Μαρινάκης.
Έλλην Πολίτης
Αθήνα 20 Ιουνίου 2016


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις