Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Για τους επιμόνους ερευνητάς και τους ορθώς σκεπτομένους Έλληνες…

Ὁ Θεῖος Πλάτων, στό ἔργον του Κρατύλος ἤ περί ὀρθότητος ὀνομάτων, καθώς καί στό ἔργον του Θεαίτητος ἤ περί ἐπιστήμης, μέσω τῶν Σωκρατικῶν διαλόγων, ἀναζητᾶ Λογικές ἀπαντήσεις, σέ εὔλογα ἐρωτήματα ὅπως:

«Τά συνθέματα ἔχουν Λόγον ἐνῶ τά στοιχεῖα ὄχι»;
«Πές μου Θεαίτητε τόν Λόγον τοῦ Σίγμα».
«Πῶς νά ἀναφέρη κάποιος τά στοιχεῖα τοῦ Στοιχείου»;
Ο ΕΛΛΕΙΠΩΝ ΚΡΙΚΟΣ
Ἡ ἀπάντησις στό ἐρώτημα “πῶς νά ἀναφέρη κάποιος τά στοιχεῖα τοῦ στοιχείου”; ἔφθασε στίς ἡμέρες μας, μετά πάροδον 2.500 ἐτῶν, ἀπό τόν Θεολόγον Σημαιοφόρον.
Ὁ Θεολόγος Σημαιοφόρος ἀνεκάλυψε καί κατέγραψε τό ἔτος 1993 τόν Κώδικα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τόν ὁποῖον ἐθεμελίωσε καί εἰσηγεῖται ἔκτοτε.
Για περισσότερα στην εργασία…
«ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΥΛΟΝ ΚΑΙ ΘΕΑΙΤΗΤΟΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΛΟΓΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις