Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Το παραμύθι του Κώστα Μπακογιάννη…!


Το παραμύθι του Κώστα Μπακογιάννη…!

Το παραμύθι: «Η απορροφητικότητα του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας»


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταφέρνει αν και ενταγμένη στις περιφέρειες μετάβασης (στόχο 2), να εξασφαλίσει για έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και αντιμετώπισης της ανεργίας 190.052.422€ για το χρονικό διάστημα 2014-2020.
Το πρόγραμμα ξεκινάει το 2014 φιλόδοξα και πολλά υποσχόμενα!
Αύγουστος 2017 (τρία χρόνια μετά), τι;
Επίσημη αναφορά στοιχείων του ΟΠΣ, αναφέρουν την έκδοση 38 προσκλήσεων και την ένταξη δράσεων συνολικού ύψους 72.784.570€.
Έτσι η Περιφέρεια Στερεάς περνάει τη βάση της απορροφητικότητας ως 5η με καλώς;
ΕΛΕΟΣ!!!!
Η αλήθεια όμως είναι πολλή διαφορετική και φυσικά πολύ καλά «φτιασιδωμένη»
Στο σύνολο λοιπόν των 72.000.000€ η ουσία είναι:
·        Τα 35.500.000€ (τα μισά περίπου) είναι μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα έργα ή τεχνική βοήθεια.
·        Τα 8.300.000€, είναι υποχρεωτικές δράσεις από την κεντρική πολιτική σχετικά με τη λειτουργία της εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, κά)
·        Τα 6.500.000€, υποχρεωτικές δράσεις από την κεντρική πολιτική για την αντιμετώπιση της φτώχειας (κέντρα κοινότητας, δομές στήριξης, κά)
Ο πολιτικός σχεδιασμός της περιφέρειας από το Σεπτέμβρη 2014 έως και σήμερα, τρία χρόνια μετά, είναι μόνο 22.000.000€; Δηλαδή το 12% του συνολικού ΠΕΠ, με αυτό περνάμε τη βάση της απορροφητικότητας; Τελικά στο παραμύθι αυτό υπάρχει κακός λύκος και δεν είναι η έλλειψη χρηματοδότησης της Περιφέρειας αλλά τα παιχνίδια του κου Μπακογιάννη! Και αυτοί θα ζήσουν καλύτερα και εμείς χειρότερα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις