Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία για τη βάση της Σούδας;

Γράφει ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΕΝΕΚΟΣ
Υποναύαρχος ε.α
Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΩΝ
Επικυρώθηκε από τη Κυβέρνηση η επέκταση της «Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας» (MDCA-Mutual Defense Cooperation Agreement) μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για ένα χρόνο (μέχρι 6/11/2018), αντί της πενταετούς που προτάθηκε αρχικά από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένο .
Γνωρίζοντας σε βάθος το όλο θέμα επισημαίνω τα παρακάτω:
1. Ο όρος “Αμερικανική Ναυτική Βάση” στη Σούδα, όπως αναφέρεται κατά κόρον από πολιτικούς και κυβερνητικούς όλων των κομμάτων, είναι εσφαλμένος (αναπαράγεται και από τους δημοσιογράφους), αφού στην συμφωνία αναφέρεται ως ευκολία (facility), και αποκαλύπτει ότι οι πολιτικοί μας υπογράφουν τις συμφωνίες χωρίς να τις διαβάζουν, και χωρίς να αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των εθνικών θεμάτων που καλούνται να διαχειριστούν.
2. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ από την 29 Αυγούστου, όταν το κείμενο των ρηματικών διακοινώσεων αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η συμφωνία ετέθη για πρώτη φορά σε ισχύ στις 6/11/1990 και έκτοτε ανανεώνεται κάθε χρόνο.
3. Στο τυπικό κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης που αναρτήθηκε ως ΦΕΚ, δεν αναγράφονται όποιες αλλαγές έγιναν στις ευκολίες (νέες εγκαταστάσεις, εκσυγχρονισμοί κλπ.) ούτε και τα ανταλλάγματα που θα έπρεπε να έχουμε ζητήσει από τις ΗΠΑ.
4. Η συμφωνία προβλέπει ότι για οποιαδήποτε αλλαγή του αποτυπώματος των εγκαταστάσεων (footprint) της ευκολίας, επεκτάσεις, νέες εγκαταστάσεις κλπ, θα πρέπει υπάρξει έγκριση από την Βουλή, μαζί με τον πίνακα ανταλλαγμάτων.
5. Επίσης προβλέπει ένα περιοδικό πρόγραμμα πενταετούς εκσυγχρονισμού, το οποίο όμως δεν αφορά μείζονα έργα αλλά κυρίως αναγκαίους μικρο-εκσυγχρονισμούς (κτιριακές βελτιώσεις, βοηθητικών υποδομών και μηχανημάτων), και οι οποίοι δεν πρέπει να αλλάζουν το “footprint” της ευκολίας. Αυτό υπογράφεται από το ΥΠΕΞ, το ΥΠΕΘΑ και την πρεσβεία των ΗΠΑ, χωρίς να είναι αναγκαίο να πάει στη Βουλή για έγκριση. Σε περίπτωση μεγάλων αλλαγών όμως, υπάρχει ρήτρα για παροχή ανταλλαγμάτων από την αμερικανική πλευρά όπως θα συμφωνηθούν.
Καλείται η κυβέρνηση να απαντήσει στα παρακάτω σημαντικά ερωτήματα:
1. Η συγκεκριμένη συμφωνία που υπογράφηκε και το τελευταίο πρόγραμμα πενταετούς εκσυγχρονισμού, περιλαμβάνουν αλλαγές στο αποτύπωμα των εγκαταστάσεων είτε μείζονα έργα, λόγω των οποίων χρειάζεται να πάνε οι συμφωνίες στην Βουλή για έγκριση;
2. Δόθηκαν ή όχι οιαδήποτε εμπράγματα ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ για την συμφωνία αυτή, καθώς και για τις οιεσδήποτε μείζονες αλλαγές συμφωνήθηκαν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις