Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΙΤΕ BINTEO KAI ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 666

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ666

Όλα όσα δείχνει τό βίντεο είναι γραμμένα σέ προφυτείες άρα δέν μπορείτε πλέον νά τίς αμφισβητείτε. Όσοι είναι μυημένοι είς τίς προφυτείες καί τά συναφή δέν εκπλήσσονται μέ τίποτε
νεοπροκυττόμενον επειδή ό νούς τούς ταξειδεύει είς τά άπειρα σύμπαντα. Αυτός που είναι Θεός θέτει τούς κανόνες καί γνωρίζει διατί τούς θέτει, συνεπώς Αυτός που είναι τώρα Θεός ήταν καί θά είναι Θεός καί έθεσε τούς κανόνες.

Κάνε like στην σελίδα του Oparlapipas.gr στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!

Αυτά τά οποία λέγει ό Δαυίδ Ίκκε τά έχω ειπεί σέ άρθρα τής Θεομοετρία καί Κόμπρα καί αργότερα μερικά σέ Θεομετρία Λόγος καί Κόμπρα, όλ’ αυτά άρχισαν πρίν επτά έτη περίπου μετά από παλαιότερη καί σύγχρονη περισυλλογή, μελέτη, έμπνευση, σύγκριση, επαλήθευση! Πολλά τά έκρυβα σέ άρθρα πολιτικά, γεωστρατηγικά διά νά τά διαβάζει αυτός όπου είχε προκατάληψη μέ τήν θρησκεία καί τίς προφυτείες.

Χαρακτηριστικά θά σάς ειπώ μερικά απ’ όσα μού έρθουν κατά νούν τώρα.  Ότι μέ τό μικροψήγμα/μικροτσίψ θ’ αλλάσσουν οί ορμόνες κατά τό δοκούν τού χειριστού καί π.χ. ό δειλός θά μπορεί νά πραγματοποιεί ελεύθερη πτώση από αλεξίπτωτον, αυτόν θά τόν εξιτάρει τόσον πολύ που θά θεωρεί τό μικροψήγμα ευλογία καί θά τό διαφημίζει ούτως ώστε νά προστρέξουν ακόμη περισσότεροι νά τό εμφυτεύσουν. Θά θεραπεύει μέσω συνταγών από ορμόνων τού οργανισμού τά ωραιότερα συναισθήματα κάτι τό οποίον θά εξιτάρει καί πάλιν τόν άνθρωπον. Θά θεραπεύει ψυχασθένειες καί σωματασθένειες μέσω κόκτεϊλ ορμόνων. Ό Χριστός είπε ότι κάποιοι θά χάσουν τήν ψυχήν τούς αλλά θά τήν εύρουν μετά θάνατον καί κάποιοι θά τήν εύρουν αλλά θά τήν χάσουν μετά θάνατον. Τί εννοούσε; Αυτόν όπου ήδη συμβαίνει καί θά συμβαίνει περισσότερον έν καιρώ μικροψήγματος εντός τών γονιδίων/Γονιοδομής (DNA) όχι εξωτερικώς όπως είς τήν αρχή ή/καί τώρα. Δηλαδή τήν θεραπεία τής ψυχής μέν αλλά τήν παραμονή τής αμαρτίας που θά τόν κρίνει δέ μετά θάνατον ούτως ώστε νά χάσει τήν ψυχήν τού. Φανταστείτε έναν κλέπτη (από τίς λέξεις έκ+λαμβάνω ετοιμολογικώς) ός απολαμβάνει καί υγειαίνει διά τών πλούτων τών ληστειών τού αλλά μία ημέρα καταλήγει είς τό δικαστήριον καί κρίνεται ένοχος ούτως ώστε νά απωλαίσει πλούτον καί ελευθερία καταλήγωντας είς τήν φυλακή δικαίως. Ομοίως, κάποιοι θά έχουν υγειή ψυχή πρίν τόν θάνατον μέσω πλούτου, ψυχοθεραπειών, γιόγκα, θετικής σκέψης κ.α. συναφή αλλά όταν θά κριθούν μετά θάνατον θά καταλήξουν είς τήν φυλακή τής κόλλασης ενώ άλλοι οίτινες είναι φυλακισμένοι είς τήν ένδεια, τήν πτώχεια, τίς επιπτώσεις τής αδικίας, κακουχίας, καταδίωξης καί φυλακίζονται ακόμη αδίκως, μετά θάνατον θά γίνει η αποκατάσταση καί θά ελευθερωθούν όσοι δέν αξίζουν τήν μιζέρια καί θά κολλαστούν σέ φυλακή υψίστης ασφαλείας όσοι έν δικαίω αξίζουν αντιθέτως τήν μιζέρια. Νά διατί οί άλλες θρησκείες δέν είναι θρησκείες αλλά τρόποι ζωής, φιλοσοφικής αντίληψης, καί επιλογής. Η θρησκεία είναι μία η Δικαιοσύνη καί ύστερα η Αγάπη διότι ακολουθεί, κρίνει ώς νούς η Δικαιοσύνη καί χαρίζει η Αγάπη σ’ όσους χαρισθεί ώς καρδία! Ό συνδετικός κρίκος Δικαιοσύνης Αγάπης είναι η Πίστη καί ωσαύτως συμπληρούται Η Αγία Τριάδα Τού Λόγου!

Είπα ότι μέσω μικροψύγματος θά γίνεται τηλύπνωση ήτοι ύπνωση έξ’ αποστάσεως καί θά δίδεται εντολή είς τό πλέον μή όν ανθρώπινον όν αφού θά είναι ρομπότ, αλλά επειδή θά υποψιαστούμε τί γίνεται τώρα τά λέγουν τεχνητή νοημοσύνη. Τά είπα καί ζόμπυ από τίς ελληνικές λέξεις ζώον+βίος = ζωόβιος δηλαδή αυτός όπου δέν έχει συνείδηση αλλά ώς τεχνητόν ζώον θά τηλεκατευθύνεται μέσω δορυφόρων καί άλλων μηχανών έξ’ αποστάσεως καί εξ’ επαφής. Έξ’ όσων γνωρίζετε ό υπνωτιστής δύναται έν ύπνω νά χειραγωγήσει τό υποσυνείδητον καί ασυνείδητον σάς, προσθέτω τό υποσυναίσθητον καί ασυναίσθητον σάς μέσω συνδοιασμών παλαιών καί νεοσυντεταγμένων ορμονών. Όλ’ αυτά σάς τά λέγει ένας άνθρωπος ός πιστεύει σέ μία θρησκεία όπου διά κάποιους είναι καθυστερημένη καί όμως μέσα από αυτή τήν θρησκεία είδε σημεία καί τέρατα όπου η νοημοσύνη αυτών τών εξελιγμένων ούτε διανοήθηκε κάν. Θά σάς λέγει ό εξ’ αποστάσεως υπνωτιστής σκοτώστε τόν πατέρα σάς, βιάστε τήν μητέρα σάς καί θά τό κάνετε. Δέν θά γνωρίζετε τότε ηθική. Νά διατί προωθούν αποηθικοποίηση τής κοινωνίας μέ προώθηση ανομαλιών, επαίσχιστων πράξεων κ.α. ώς φυσιολογικές. Διά νά λησμονηθεί η Ηθική (καί όχι μόνον παλαιά) Τάξη Πραγμάτων ήτοι η κάθε εντολή Τού Θεού, έν αντικαταστάσει μέ τίς σατανικές εντολές.

Όταν πιά θά περάσουν τά τρία καί ήμισυ έτη τού Αντίχριστου θά δείξει τά αίσχιτα όσα δέν φαντάζεται κανείς. Μεταξύ αυτών θά γίνεται κλωνοποίηση καί οί ανθρώποι όπως τούς γνωρίζετε σήμερον θά είναι σπάνιοι καί θά εκλείψουν. Θά βλέπετε όντα όπως τά αρχαία τέρατα τής ελληνικής καί άλλης μυθολογίας καί πολύ πειό ακανόνιστα, όπως κεφαλή αετού, χέρια πιθήκου, πόδια αρκούδας, καί φυτά φυτρωμένα επάνω τούς. Δέν θά υπάρχουν έθνη παρά μόνον τέρατα, ήτοι παρά φύσει όντα όπως εκείνα όπου γεννούνται έως τώρα από ανομαλία τής γενετικής λειτουργίας τών γονιδίων υπό επηρεασμόν π.χ. μέ χημικά αέρια. Τότες όμως αυτά θά είναι τό μέλλον, η εξέλιξη, η καινούργια φοουρνιά «ανθρώπων»,  «ζώων» καί «φυτών», διότι θα ιδείτε φυτά μέ κεφαλή ελέφαντα! Η υπερπραγματικότητα (υπερρεαλισμός ή σουρεαλισμός σέ όλον τό αναιδές μεγαλείον τής).

Δέν θέλω νά σάς κουράσω άλλον αλλά θέλω νά σάς ειπώ δύο ακόμη πράγματα. Σ’ όλην μού τήν ζωή βίωσα απίστευτα πολύπλοκη δύσκολη ζωή, καί όσοι τό γνωρίζουν δέν εξεύρουν ότι βίωσα πολύπλοκη ζωή σέ θέματα όπου δέν γνωρίζουν. Βεβαίως έβλεπα καί βλέπω ανθρώπους νά βιώνουν υπέρογκες δυσκολίες σέ θέματα όπου δέν έζησα καί ίσως ζήσω είς τό μέλλον καί ίσως όχι, καί δειλιούσα, φοβόμουν, λυπώμουν, ταπεινωνόμουν. Όλα αυτά είχαν έναν λόγον καί μ’ οδηγούσαν σ’ αφάνταστους ατραπούς αντίληψης, συνείδησης, συγκυρίας, επαλήθευσης, μύησης, μάθησης, εμπειρίας. Αναρίθμητες στιγμές τής ζωής μού απορούσα καί απορώ τί συμβαίνει, θά τό αφήσω διά τόν εαυτόν μού αλλά πολλοί μπορούν νά καταλάβουν. Τό δεύτερον όπου έχω νά ειπώ είναι ότι είς τά τέλη τής δεκαετίας τού 1990 όταν μάς ήρθε η είδηση διά τήν κλωνοποίση τού πρώτου όντος ενός προβάτου τής Ντόλλυ αμέσως σκέφθηκα ότι Ό Θεός έκανε κλωνοποίηση είς τίν Αδάμ (από τό Αδάμαντος = διαμάντι) καί έκτισε τήν Εύα. Τότε τό έγραψα καί τό κατοχύρωσα ώς πνευματική ιδιοκτησία (αντίληψης έν ανθρώποις όχι κτήσις) είς τήν Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος έν Αθήναι. Τότες όμως δέν είχα αναγνώσει τήν Γένεση καί όσα γνώριζα περί τής θρησκείας μάς ήταν γενικώς έξ’ όσων άκουα καί μετά διέκρινα μέσω συλλογισμού καί διαλογισμού. Τήν Γένεση τήν ανάγνωσα πρώτη φορά πρίν έναν μέ ενάμισυ άντε δύο έτη. Εξεπλάγην! Ξέχασα νά σάς αναφέρω ότι πεποίθηση μού καί σημάδι κλειδί ότι Ό Θεός κλωνοποίησε τήν Εύα ήταν ότι είχα ακούσει πώς Ό Θεός έκοψε κρέας από τό πλευρόν τού Αδάμαντου διά νά συναρμολογήσει τήν Εύα, όπως δηλαδή καί μέ τό αρνί Ντόλλυ! Όταν ανέγνωσα τήν Γένεση όπως σάς είπα εξεπλάγην διότι περιγράφεται ενσάρκωση ή μέ κάποιον τρόπον αυροειδής παρουσία Τού Θεού Ός εποίησε επί τόπου εγχείριση είς τόν Αδάμαντο αφού πρωτίστως τόν ύπνωσε καί τό γράφει ότι τόν ύπνωσε. Δηλαδή μία ρεαλιστική/πραγματιστική επέμβαση Τού Θεού επάνω είς τό πλάσμα Τού τόν Αδάμαντο.

Γιατί όμως επιμένω νά τόν λέγω Αδάμαντο τόν Αδάμ; Ήδη σάς εξήγησα μερικά. Είς τά άρθρα μού κατ’ εξακολούθηση είχα συνδέσει τόν Αδάμ+αντο μέ τούς άδαμες/διαμάντια. Ώς γνωστόν τό ορυκτόν αυτόν είναι ό γνησιότερος άνθρακας καί όμως είναι ανεξιχνίαστον ακόμη διατί εκφωτείζεται καί γίνεται λαμπερός. Γνωρίζουμε επίσης ότι οί Κινέζοι συνάγουν άνθρακα από τήν ατμόσφαιρα τών πόλεων τούς καί φτειάχνουν άδαμες/διαμάντια. Όλα έχουν σχέση μέ τήν αποκωδικοποίηση τού μύθου τού αρχαίου ελληνικού πτηνού τού Φοίνικα αλλά είπα νά τό βαστάξω μυστικόν αφού εμπίπτει σέ σφαίρες όπου άν μαθευτεί θά συνδεθεί μέ άλλα πράγματα καί είς τήν επιστήμη καί επιθυμία μού είναι όταν γίνει η αποκάλυψη τού μύθου αυτού νά γίνει ταυτοχρόνως η αποκάλυψη τής θρησκευτικής χριστιανικής τεκμηρίωσης. Λοιπόν, ό άδαμας = διαμάντι έχει έναν περίεργον θρησκοκεντρικόν χαρακτηριστικόν όχι τυχαίον αλλά επιστημονικώς συνδεδεμένον. Είναι ό άδαμας τό στοιχείον τής φύσης μέ 6 πρωτόνια 6 ουδετερόνια 6 ηλεκτρόνια = 666. Ό αριθμός αυτός έχει δαιμονοποιηθεί αδίκως από ψιττάκους/παπαγάλους ένεκα αθωότητος καί αφέλειας. Τόν αριθμόν αυτόν αποκαλύπτει ό Άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος τού οποίου αποκάλυψε Ό Χριστός! Μάς λέγει ότι ό αριθμός αυτός θά είναι ό αριθμός τού θηρίου Αντίχριστου ήτοι χξς. Ό αριθμός αυτός συναντάται είς τήν Παλαιά Διαθήκη ώς ιερός, οί Ιουδαίοι επλήρωναν τούς εργάτες τούς μέ 666 ιουδαϊκά γρόσια ένεκα τής ιερότητος τού. Ό Άγιος Παϊσιος ό Αγειορίτης δέν μπορούσε νά εξηγήσει πώς τήν ίδια στιγμή είναι ιερός καί συνάμα ό αριθμός τού θηρίου Αντίχριστου καί είπε γιά κάποια πράγματα είναι καλύτερα νά μήν λέμε τίποτε.

Εντούτοις, δέν μπορούσα νά αφήσω τόν «πειρασμόν» νά απαντήσω σ’ αυτόν τό ερώτημα. Κλειδί γιά τήν απάντηση που θά σάς δώσω ήταν η υπομονή, δέν βιαζώμουν καί από καιρού είς καιρόν ερχόταν είς τό μυαλόν μού χωρίς απληστία, βιασύνη καί εμπάθεια. Μία ημέρα κατάλαβα τό εξής. Πρώτον, κανένας αριθμός δέν είναι τού διαβόλου επειδή τίποτε δέν είναι τού διαβόλου αφού τίποτε δέν έκτισε αλλά είναι καί ό ίδιος κτίσμα. Δεύτερον,  Ό Θεός δέν έφτειαξε όλους τούς αριθμούς έως τό 665 μετά είπε είς τόν διάβολον ή ό διάβολος από μόνος τού έφτειαξε τό 666 καί μετά Ό Θεός πάλιν τό 667 καί εντεύθεν, αλλά τά άπειρα πάντα εποίησε Ό Κύριος! Βλέπετε ότι η σκεπτική συνάρτηση τού συλλογισμού μού ήταν μαθηματική = από τό μανθαίνω που σημαίνει μετά Θεού. Τρίτον, παρατήρησα ότι ό αριθμός 666 συνάδει μέ τό ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον τό οποίον παρουσιάζεται σέ πολλούς Ελληνορθόδοξους ναούς ώς ό πανόπτης οφθαλμούς Τού Θεού ή/καί Πατέρα Θεού. Τέταρτον, ότι τό ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον αποτελείται από 60ο έκαστη γωνία ήτοι 606060 = έξη μηδέν έξη μηδέν έξη δηλαδή 6 πρωτόνια ύστερα μηδέν ύστερα 6 ουδετερόνια ύστερα μηδέν ύστερα 6 ηλεκτρόνια ύστερα μηδέν, δηλαδή εναλλαγή σωματιδίων/κυματιδίων μέ κενόν ή κενή ύλη/ουσία ή/και κενή δηλαδή ανεκδήλωτη ολική ενέργεια αφού τό μηδέν = μή+δέν = όχιόχι = όχι+όχι δηλαδή δέν λείπει τίποτε αγγλιστί without nothing = δέν λείπει τίποτε είναι τό σύμβολον τού Όλου Απείρου = μηδέν = 0. Αυτόν οί μαθηματικοί ίσως τό κάνουν στενογραφικόν μαθηματικόν τύπον. Πέμπτον, βάσει αριθμοσοφίας/αριθμολογίας αφαιρούνται τά μηδενικά σέ μία συνάρτηση, τουτέστιν είς τήν συνάρτηση 606060 έχουμε τήν καθαρή συνάρτηση 666. Έκτον, τό ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον συμβολίζει Τόν Πατέρα Θεόν ή/και Τριαδικόν Θεόν διότι κάθε πλευρά τού καί κάθε γωνία τού είναι ίσες όπως Η Ομοουσία Αγία Τριάδα. Επίσης, τό όνομα Αγία Τριάδα είναι μαθηματική συνάρτηση, η χριστιανική θρησκεία είναι η μοναδική η οποία έχει Θεόν μέ μαθηματικόν όνομαν! Τέτοια αναφέρεται καί είς τήν κορυφαία τριάδα θεών τών Ινδουιστών αλλά αυτοί έχουν εκατομμύρια θέων καί άλλων λαών. Η αρχή έγινε από τόν Ερμή τόν Τρισμέγιστον ός πρωτοείπε ότι Ό Θεός είναι Τρισμέγιστος/Τριαδικός καί έν συνεχεία αιρετικοποιήθηκε η θρησκεία τού σέ όλην τήν ανθρωπότητα. Μέ σαφήνεια ό Ερμής αναφέρεται σέ Πατέρα, Υιόν καί Νούν = Αγίω Πνεύματι. Υπάρχουν αποδείξεις ότι οί Αιγύπτιοι πίστευαν σέ Τριαδικόν Θεόν μέσω Ερμή Τρισμέγιστου, μετά απαγορεύτηκε, μετά οί ιερείς που πίστευαν σ’ αυτόν τό αποκάλυψαν καί σφαγιάστηκαν από τόν Φαραώ καί απέμεινε μόνον ό Μωυσής αλλά παρότι τό ήξευρε δέν είπε τότες είς τούς Εβραίους ότι Ό Θεός είναι Τριαδικός, τούς έβαλε όμως πρίν φύγουν νά βάψουν τούς τοίχους τών οικιών τούς έν Αιγύπτω μέ αίμα αμνού = συμβόλου διά Τόν Χριστόν, αλλά τέλος πάντων δέν θά εμβαθύνω άλλον περί αυτού. Έβδομον, (η λέξη έβδομον από τό επτά καί εβδομάς = εύ+δομή = η καλή δομή νά διατί υπάρχουν επτά ημέρες καί η εύδομη είναι η ημέρα Τού Κυρίου! = Κυριακή) Ό Χριστός ευλογούσε διά τής δεξιάς χειρός σχηματίζωντας έναν κύκλον μέ τούς παράμεσον καί αντίχειραν δακτύλους, παρατηρήσετε τό σέ εικόνες καί κληρικούς όταν ευλογούν. Λοιπόν, τώρα δένουν όλα! Ό σχηματισμός αυτός δημιουργεί έναν κύκλον καί μέ τά τρία άλλα δάκτυλα ανασηκωμένα δημιουργεί τρία εξάρια = 666. Ό λόγος όπου χρησιμοποιείται ό παράμεσος καί όχι άλλον δάκτυλον είναι επειδή συμβολίζει μέ τά δύο εξάρια = 66 αριστερά τίς διαστάσεις μήκους καί πλάτους όπου πάντοτε είναι οριζόντιες καί από τήν άλλη τό ύψος όπου είναι κάθετον. Γιά νά γίνει ό διαχωρισμός αυτός δέν πρέπει νά γίνει ό κύκλος αντίχειρα-δείκτη ή αντίχειρα-μικρού δάκτυλου. Άν γίνει μέ τόν μεγάλον δάκτυλον προκαλεί αναιδές συμβολισμόν καί όψη καί ό νοών νοείτο. Όπως καί νά έχει άν θέλετε μήν τά βάλετε αυτά υπόψιν καί επίσης εκείνον που είπα γιά τίς διαστάσεις εξηγείται διεξοδικώς καί τό έχω αναλύσει σέ μία θεωρία που ονομάζεται Ό Νόμος τής Τετραπιθανότητος μέ τεκμήρια επιστημονικά καί θρησκευτικά μαζίν αλλά δέν είναι τού παρόντος. Όγδοον, συλλογίστηκα ότι ό διάβολος μιμείται Τόν Θεόν, μάς τό λέγουν οί Γράφες, αφού ό Εωσφόρος/Σκοτοφόρος πλέον ήθελε νά συγκυβερνήσει μέ Τόν Θεόν καί ήθελε συνάμα ό μώρος νά ιδεί τήν λαμπρότητα Τού Θεού ενώ αυτοδιαφημιζώταν ότι έλαμπαν είς ίδιον βαθμόν. Όταν κατέπεσε πλέον καί μετά εμφανίζεται είς τόν προφύτη Ενώχ εάν δέν μέ απατά η μνήμη μού καί συστείνεται ώς Εωσφόρος ενώ γνωρίζει ότι είναι τής συνείδησης ό Σκοτοφόρος. Ό διάβολος μιμείται έκτοτε τά Τού Θεού. Έδωκε τήν αλληλεγγύη αγάπης Ό Χριστός ίδρυσε καί αυτός τήν αλληλεγγύη τών μασσώνων. Λέγει Ό Χριστός ότι είναι τό φώς, λέγει καί ό Εωσφόρος εντός τών μασσωνικών στοών ότι είναι τό φώς κ.ο.κ.. Κατά συνέπεια, υπολόγισα ότι εάν ό αριθμός 666 είναι ιερός διά τούς λόγους όπου αναφέραμε ό διάβολος θά ήθελε νά τόν λοιδωρήσει, όπως τό σύμβολον τού πανόπτη οφθαλμού που πολλοί νομίζουν ότι είναι μασσωνικόν. Μία Ρωσσίδα τό είδε είς τόν αρχαίον ναόν πρός τίμήν Τού Τιμίου Σταυρού είς τά Λεύκαρα τής Κύπρου καί ούρλιαζε ότι είναι ειδωλολατρικόν σύμβολον. Τό σύμβολον άρχισε από τόν Ερμή τόν Τρις+μέγιστον ενδεχομένως πέρασε είς τήν Αίγυπτον αφού εκεί ζούσε ό Έλληνας αυτός καί από εκεί σ’ άλλους λαούς καί αιρετικοποιήθηκε ώσπου ήρθε Ό Χριστός καί έλαβε τήν θέση όπου τού άξιζε καί απ’ όπου ξεκίνησε, κάνωντας κύκλον, όπως ό Πανάγιος Τάφος κάποτε έγινε ναός τής Αφροδίτης. Μία έμμεση απόδειξη διά τήν ελληνική καταγωγή τού είναι ότι οί Αιγύπτιοι είχαν έναν θεόν τόν οποίον αγαπούν πολύ οί μασσώνοι τόν Ώρον (αγγλιστί Horos) από τό ρήμα ωρώ = βλέπω = ό ώρος = αυτός όπου βλέπει τίς ώρες = τά πάντα καί τά ωραία = αυτά όπου γίνονται είς τήν ώρα τούς. Βεβαίως άλλως πώς η αντίληψη αγάπη τών μασσώνων καί άλλων τών 100% Χριστιανών! Οί μέν αγαπούν ό,τι τούς αρέσει καί συμφέρει ώς επί τώ πλείστον τουλάχιστον όπως οί περισσότεροι ανθρώποι καί όλοι μάς ήτοι αγαπώντες αμαρτωλώς καί οί δέ αγαπούν άνευ όρών, άνευ συμφέροντος, άνευ αρεσκείας, αλλά βάσει δικαιοσύνης καί μηδενός εξαιρουμένως δηλαδή αληθινώς όπως σημαίνει η λέξη αγάπη! Έννατον, Αυτόν όπου αποκάλυψε Ό Χριστός είς τό σπήλαιον τής Αποκαλύψεως είς τόν συγγενή καί μαθητή Τού Ιωάννη τόν Θεολόγον είναι ότι ό Αντίχριστος θά χρησιμοποιήσει ώς σύμβολον τόν αριθμόν 666 όχι ότι αυτός ό αριθμός είναι καταραμένος καί διαβολικός! Τίποτε δέν είναι διαβολικόν αλλά ό διάβολος συνδέει πράγματα μέ τόν ευατόν τού καί τά σφετερίζεται. Ακόμη καί μορφές, γκριμάτσες καί στάσεις αναίδειας σ’ έναν αθώον παιδί δέν φέρνουν είς τόν νούν πονηρότητα, κακία, υπουλία. Νά διατί λέγεται ότι Ό Θεός είναι αγαθός καί Ό Χριστός μάς είπε άν θέλετε νά σωθείτε πρέπει νά επαναγίνετε παιδιά, δηλαδή νά αποχωρειστείτε τήν ενήλικη πονηρή σκέψη καί αντίληψη αλλά νά είσαστε μόνον φωτεινός καλός αγαθός αθώος λογισμός. Δέκατον, κάθε μεγάλος απατεώνας καί κακεντρεχής άνθρωπος εξαφανίζει τόν δικαιούχον καί σφετερίζεται τά υπάρχοντα τού καί σύμβολα τού. Π.χ. ό Χίτλερ χρησιμοποίησε τό σύμβολον τού τετράγαμμα = αγκιλωτός σταυρός που ήταν σύμβολον καλού διά τίς κακές εκστρατείες τού ψευδαλλάζωντας τόν συμβολισμόν τού αλλά τήν κακία τού Χίτλερ θυμούνται οί πλείστοι ανθρώποι μέ τό τετράγαμμα πλέον. Οί μασσώνοι σφετερίστηκαν ή χρησιμοποίησαν έστω τόν πανόπτη οφθαλμόν, ό Αντίχριστος τό 666, οί σατανισταί Ροδόσταυροί τόν Σταυρόν Τού Χριστού αιματοκυλισμένον, αυτός είναι ό πραγματικός συμβολισμός τών Ροδόσταυρών ότι αιματοκύλισαν οί Ιουδαίοι Τόν Χριστόν. Απεναντίας, οί Χριστιανοί έλαβαν τόν δικέφαλον αητόν τής σκληρότητος καί έκαναν τήν Χριστιανοσύνη τής Ανατολής καί Δύσης. Ό Χριστός αγιοποίησε τό μέχρι τότες σύμβολον τού κακού τόν σταυρόν μέ τό αθώον καί άδικον μαρτύριον Τού. Όταν είπαν είς τόν διδάσκαλον τούς οί μαθητές τού Σωκράτη ότι καταδικάζεται αδίκως αυτός είπε ευτυχώς τό κακόν θά ήταν εάν καταδικαζόμουν δικαίως. Εντέκατον, εάν είσασταν ό διάβολος μέ τήν γνωστή τού κακία καί εμπάθεια ζηλοφθονίας νά είσαστε θεός πώς θά «εκδικείστο» Τόν Θεόν; Μέ τόν σφετεριμόν, μιμητισμόν καί χρησιμοποίηση τών συμβόλων τού! Δωδέκατον, έστειλε Ό Θεός Τόν Υιόν Τού ώς Χριστόν έστειλε καί ό διάβολος τόν υιόν τού ώς Αντίχριστον = αντί Χριστού εγώ!!!! Συνεπώς, ό αριθμός 666 είναι τώ όντι ιερός καί θά χρησιμοποιηθεί από τόν διάβολον ώς σύμβολον τού διά νά προσβάλει Τόν Θεόν, μέσω τών πλανεμένων Ιουδαίων οίτινες γνωρίζουν ότι είναι ιερός αφού τό γράφει η Παλαιά Διαθήκη καί αυτή είναι μέρος τής Αγίας Γραφής, άρατε ιερός καί δι’ ημάς, αλλά χρησιμοποιημένος από τόν διάβολον διά νά προσβάλει τό σύμβολον καί νά εξαπατήσει τούς Ιουδαίους. Έν κατά κλείδι, αναφέρω ότι ό Ιωάννης ό Θεολόγος χρησιμοποίησε τήν αριθμολογία τού Πυθαγόρα διά νά γράψει τόν αριθμόν 666 = χξς καθότι ό Πυθαγόρας έξ’ όσων φαίνεται όχι τυχαία αλλά από θείον θέλημα σκέφθηκε ή ανακάλυψε ότι τό γράμμα χ πρέπει νά ισούται μέ 600, τό γράμμα ξ μέ 60 καί τό γράμμα ς μέ 6, επίσης τά ακρωνύμια χξς υπαινίσσονται ίσως, ίσως είς τήν φαντασία μού μόνον, ίσως όχι τίς λέξεις Χριστός/Χρήστος Ξερός δηλαδή επάνω τού ό Αντίχριστος δέν θά έχει καμμία αγάπη, ούτε διά αυτούς όπου τόν υπηρετούν ή συγγενείς, δηλαδή μέσα τού Ό Χριστός είναι Ξερός/Ξηρός καί ότι ό Αντίχριστος ώς ενάντιος Τού Χριστού θέλει Τόν Χριστόν μάς Ξερόν επειδή Τόν μισεί αφάνταστα! ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟΝ 666 ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΗΤΟΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΚΤΙΣΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ!!!!ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις