Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Θυσία στὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ τὰ λουτρὰ Βόλβης

Σχετικῶς πρόσφατες φωτογραφίες ἀπὸ τὰ λουτρὰ τῆς λίμνης Βόλβης στὴν Μακεδονία μας.


Ἐν μία νυκτὶ μετεφέρθησαν περισσότεροι ἀπὸ 300 ἐπενδυτές», ποὺ κατοίκησαν στὰ πολυτελῆ σπιτάκια, τὰ ὁποῖα ἄλλοτε ἐνοικίαζαν οἱ ἐντόπιοι σὲ παραθεριστὲς καὶ ἐπισκέπτες τῆς λίμνης καὶ τῶν λουτρῶν.
Κάνε like στην σελίδα του Oparlapipas.gr στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!
Μία παραθεριστικὴ λουτρόπολις ποὺ ἐγκατελείφθη καὶ παρεδόθη στοὺς …«ἐπενδυτές»!!!
Πρῶτα παρήκμασε ἡ δημοσία ἐπιχείρησις ποὺ διεχειρίζετο τὶς θερμὲς ἰαματικὲς πηγὲς τῆς λίμνης.
Ὕστερα ἦλθαν οἱ μουσαφιραῖοι.
Ὕστερα ἔκλεισε ἡ ἐπιχείρησις καὶ ἐρήμαξε ὁ τόπος.
Ἔγινε μία νύξις ἀπὸ τὸν Ἰβᾶν νὰ ἀναλάβῃ νὰ ἐπενδύσῃ ἐκεῖ καὶ νὰ περισώσῃ τὸν ἐξαιρετικὸ αὐτὸν φυσικὸ πλοῦτο, ὅμως γιὰ ἀγνώστους λόγους τὸ σχέδιο ἐναυάγησε.
Ἔχω ἐπισκεφτεῖ ἀρκετὰ ἰαματικὰ λουτρὰ στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ ἔχω δῆ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Τῆς Βόλβης εἶχαν ἐξαιρετικὸ ἐπίπεδο ἐγκαταστάσεων καὶ εἶναι πραγματικὰ κρίμα νὰ ῥημάζουν καὶ νὰ μὴν τὰ χαίρονται οὔτε οἱ γηγενεῖς κάτοικοι τῆς περιοχῆς.
Μέχρι καὶ κοπάδια ἀπὸ πάπιες εἶχε ἐν τῷ μεταξύ, στὶς ὁποῖες πετάγαμε ψωμάκι ἀπὸ τὸ ἑστιατόριο τῆς λίμνης, οἱ ὁποῖες μᾶλλον πλέον ἔγιναν ψητές, ἐνῶ τὸ ἑστιατόριο ἔχει κλείση…
Ὅλα μὲ τὴν συγκατάνευση καὶ «ἀρωγὴ» τοῦ (Ἂνθ-)Ἑλληνικοῦ Κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις