Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

Αυξήσεις έως 224 ευρώ με σύνταξη το 2020 – Οι πίνακες με όλα τα ποσά

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
Αυξήσεις συντάξεων που φτάνουν ως και τα 224 ευρώ το μήνα θα έχουν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται φέτος με τα βελτιωμένα ποσοστά υπολογισμού
της ανταποδοτικής σύνταξης που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4670/2020. Τα νέα ποσοστά ισχύουν μετά τα 30 έτη ασφάλισης και οι αυξήσεις μεγαλώνουν όσο οι ασφαλισμένοι πλησιάζουν στα 40 χρόνια.
Οι αυξήσεις συντάξεων με τον νέο νόμο για «μισθούς» ως 1.000 ευρώ είναι:
 • 11 ευρώ το μήνα και 120 ευρώ σε ετήσια βάση με 31 έτη ασφάλισης.
 • 52 ευρώ το μήνα και 624 ευρώ σε ετήσια βάση με 37 έτη ασφάλισης.
 • 72 ευρώ το μήνα και 864 ευρώ σε ετήσια βάση με 40 έτη.
Σε μισθούς των 1.750 ευρώ οι αυξήσεις είναι:
 • 61 ευρώ το μήνα, ή 732 ευρώ το χρόνο με 35 έτη ασφάλισης.
 • 90 ευρώ το μήνα, ή 1.080 ευρώ το χρόνο με 37 έτη ασφάλισης.
 • 126 ευρώ το μήνα, ή 1.512 ευρώ το χρόνο με 40 έτη ασφάλισης.
Στις υψηλές αποδοχές των 3.100 ευρώ οι αυξήσεις συντάξεων είναι:
 • 122 ευρώ το μήνα, ή 1.464 ευρώ το χρόνο με 35,5 έτη ασφάλισης.
 • 183 ευρώ το μήνα, ή 2.196 ευρώ το χρόνο με 38 έτη ασφάλισης.
 • 224 ευρώ το μήνα, ή 2.688 ευρώ το χρόνο με 40 έτη ασφάλισης.
Για τις αιτήσεις του 2020, όπως και για όσες υποβλήθηκαν από 1/10/2019 (που τις καλύπτει ο νέος νόμος) οι αυξήσεις θα περάσουν απευθείας στους συνταξιούχους μόλις βγει η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.
Τα ίδια βελτιωμένα ποσοστά μέσω του επανυπολογισμού συντάξεων θα εφαρμοστούν και στις συντάξεις που είχαν εκδοθεί ή ήταν σε εκκρεμότητα ως 30/9/2019. Οι αυξήσεις στις παλιές -προ του νέου νόμου- συντάξεις θα πιστωθούν τον Σεπτέμβριο με αναδρομικά από 1/10/2019, τα οποία, όπως σχεδιάζεται από το υπουργείο Εργασίας, θα καταβληθούν τον Οκτώβριο.
Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης ανά μήνα και μέρα ασφάλισης
Ασφαλισμένος με 35 έτη, 8 μήνες και 10 μέρες θα έπαιρνε σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 34,92%, βάσει του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), ενώ με τον νέο νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση) το ποσοστό αναπλήρωσης αυξάνεται σε 39,06%. Το ποσοστό αυτό προκύπτει ως εξής:
 • Στα 35 έτη το νέο ποσοστό αναπλήρωσης είναι 37,31%.
 • Από τα 35 ως τα 36 έτη δίδεται ετήσια προσαύξηση 2,5%.
 • Για τους 8 μήνες ασφάλισης μετά τα 35 έτη θα πάρει προσαύξηση ίση με τα οκτώ δωδέκατα (8/12) του 2,5%, που είναι 1,67% (2,5Χ8/12=1,67).
 • Για τις 10 μέρες ασφάλισης θα πάρει προσαύξηση ημερών ίση με δέκα τριακοστά (10/300) του 2,5, δηλαδή 0,083% (10/300Χ2,5=0,083).
 • Το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης βγαίνει με πρόσθεση των επιμέρους ποσοστών, δηλαδή το 37,31% (για τα 35 έτη) +1,67% (για τους 8 μήνες)+0,083% (για τις 10 μέρες), ίσον 39,06%.
Το ποσοστό του 39,06% θα πολλαπλασιαστεί με τις συντάξιμες αποδοχές του ασφαλισμένου και θα μας δώσει την ανταποδοτική σύνταξη, στην οποία θα προστεθεί η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ.
Πώς βγαίνουν οι συντάξιμες αποδοχές για μισθωτούς και επαγγελματίες
Οι συντάξιμες αποδοχές βγαίνουν με βάση τον μέσο όρο των μικτών μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων από το 2002 ως το μήνα πριν από τη συνταξιοδότηση (π.χ. 2002-2020) επί των οποίων έγιναν ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδου κύριας σύνταξης. Οι μήνες υπολογίζονται επί 14 μισθούς λόγω των Δώρων. Ο μέσος όρος βγαίνει από το άθροισμα των μισθών διά τους μήνες ασφάλισης από 2002 και μετά. Για παράδειγμα, από 2002 ως το 2020 είναι 252 μισθολογικοί μήνες (με τα Δώρα). Αν οι μισθοί στους μήνες αυτούς αθροίζουν 360.000 ευρώ, τότε ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών είναι 1.428,57 ευρώ (360.000/252=1.428,57). Τα 1.428,47 ευρώ είναι οι συντάξιμες αποδοχές που θα υπολογιστούν με το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετών ασφάλισης.
Αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες στη θέση των «συντάξιμων αποδοχών» βάζουμε το «ασφαλιστέο εισόδημα», δηλαδή τον μέσο όρο μηνιαίου εισοδήματος που αντιστοιχεί στις εισφορές που κατεβλήθησαν από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση. Το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα όλων των μηνιαίων εισφορών από το 2002 διά τους μήνες (εν προκειμένω είναι 12 μήνες το χρόνο χωρίς Δώρα) και στη συνέχεια διά του 0,20. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας που πλήρωσε από το 2002 ως το 2020 (για 216 μήνες) συνολικές εισφορές 80.000 ευρώ, σημαίνει ότι είχε μέση μηνιαία εισφορά 370,37 ευρώ (80.000/216=370,37). Η εισφορά αυτή αντιστοιχεί σε μέσο μηνιαίο εισόδημα 1.851,55 ευρώ (370,37/0,20=1.851,55), που είναι και οι συντάξιμες αποδοχές του.
Παράδειγμα υπολογισμού:
 • Μισθωτός με 35 έτη, 8 μήνες και 10 μέρες ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές ετών 2002-2020 στα 1.380 ευρώ, θα πάρει τελική σύνταξη με τον νέο νόμο 923 ευρώ μικτά, ενώ με το νόμο Κατρούγκαλου θα έπαιρνε 866 ευρώ. Η αύξηση από το νόμο Βρούτση είναι 57 ευρώ το μήνα.
 • Ελεύθερος επαγγελματίας με 35 έτη, 8 μήνες και 10 μέρες ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές ετών 2002-2020 στα 1.723 ευρώ, θα πάρει τελική σύνταξη με τον νέο νόμο 1.057 ευρώ μικτά, ενώ με το νόμο Κατρούγκαλου θα έπαιρνε 986 ευρώ. Η αύξηση από το νόμο Βρούτση είναι 71 ευρώ το μήνα.
«Φρένο» στις αυξήσεις μετά τα 40 έτη
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τη μέγιστη ωφέλεια θα έχουν όσοι αποχωρούν με 40 έτη, όπου το ποσοστό αναπλήρωσης με το νόμο 4670 ανεβαίνει στο 50,01%, από 42,8% που ήταν στο νόμο 4387.
Οι αυξήσεις κόβουν ταχύτητα μετά τα 40 έτη, καθώς δίδεται μικρή προσαύξηση 0,5% κατ’ έτος πάνω στο ποσοστό αναπλήρωσης του 50% που έχουν «κλειδώσει» οι ασφαλισμένοι με το 40ό έτος. Για παράδειγμα, στα 38 έτη το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 44,91%, στα 39 έτη ανεβαίνει στο 47,46%, (+2,55%) και στα 40 έτη φτάνει στο 50,01% (+2,55%). Μετά τα 40 έτη η προσαύξηση υποχωρεί στο 0,5%. Ετσι, στα 41 έτη η αναπλήρωση είναι 50,5%, στα 42 είναι 51%, στα 44 είναι 52% κ.ο.κ.
 1. Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις με ασφάλιση από 35 έτη και 6 μήνες ως 37 έτη και 6 μήνες
Συντάξιμες αποδοχές35,6 έτη ασφάλισης36,6 έτη ασφάλισης37 έτη ασφάλισης37,6 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξηση
79068965731709671387196784172968544
90873469836757714437697224778073050
1.02678073941806756498197665383277557
1.14482578045854799558698105988382063
1.26287182150903842609198536593586570
1.38091686255951885669698977198691076
1.498962902591.000928721.019941771.03895583
1.6051.003939631.043967771.064981831.08499689
1.7231.048980681.0921.009831.1141.025891.1361.04095
1.8411.0941.021731.1401.052881.1641.069951.1871.085102
1.9591.1391.062771.1891.095941.2141.1131011.2391.130109
2.3971.3081.214951.3691.2541151.3991.2761241.4301.297133
2.8351.4771.3651121.5491.4131361.5851.4391461.6211.464157
3.1001.5791.4571221.6581.5091481.6971.5371601.7371.565172

 1. Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις με ασφάλιση από 38 έτη ως 39,6 έτη

Συντάξιμες αποδοχές38 έτη ασφάλισης38,6 έτη ασφάλισης39 έτη ασφάλισης39,6 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξηση
79073969247749699507597065376971455
90879273854803746578157546082776463
1.02684578461858793658718036888481371
1.14489883068912840729278517694286279
1.26295187675967888799838998499991288
1.3801.004922821.021935871.039947921.05796196
1.4981.057968891.076982941.0959951001.1141.010104
1.6051.1051.010951.1251.0241011.1461.0391071.1661.055111
1.7231.1581.0561021.1801.0711081.2021.0871151.2241.104120
1.8411.2111.1021091.2341.1191161.2581.1351231.2811.154128
1.9591.2641.1481161.2891.1661231.3141.1831301.3391.203136
2.3971.4601.3191421.4911.3401511.5221.3621601.5521.386166
2.8351.6571.4901681.6931.5151781.7291.5411891.7661.569197
3.1001.7761.5931831.8161.6211951.8551.6492061.8951.680215

 1. Οι νέες συντάξεις και οι αυξήσεις με ασφάλιση από 40 έτη ως 43 έτη και 6 μήνες

Συντάξιμες αποδοχές40 έτη ασφάλισης41 έτη ασφάλισης42 έτη ασφάλισης43,6 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξησηΝέα σύνταξηΠαλιά σύνταξηΑύξηση
79077972257783738457877543379377715
90883877365843791528478093885483618
1.02689782374902844599078644391589520
1.14495687482962897659689194897695422
1.2621.015924911.021949721.028975531.0371.01225
1.3801.074975991.0811.002791.0881.030581.0981.07127
1.4981.1331.0251081.1411.055861.1481.085631.1591.13029
1.6051.1871.0711161.1951.103921.2031.135681.2151.18331
1.7231.2461.1211241.2541.156981.2631.190731.2761.24234
1.8411.3051.1721331.3141.2091051.3231.246781.3371.30136
1.9591.3641.2221411.3731.2621121.3831.301821.3981.36038
2.3971.5831.4101731.5951.4581371.6071.5061011.6251.57847
2.8351.8021.5972041.8161.6541621.8301.7111191.8511.79656
3.1001.9341.7112241.9501.7731771.9651.8351311.9891.92861
Από το ένθετο Ασφάλιση και Συντάξεις που κυκλοφορεί κάθε Δευτέρα με τον Ελεύθερο Τύπο

ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Σου άρεσε το άρθρο που μόλις διάβασες;
Εάν ναι βοήθησε μας με το να το κοινοποιήσεις στους φίλους σου.
Σε μια εποχή που το μυαλό μας δέχεται βροχή γκρίζων και ίσως μαύρων ειδήσεων Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ είναι ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ με χιλιάδες άρθρα ενδιαφέροντα, χρήσιμα ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ προς ανάγνωση και ενημέρωση. Κάνοντας απλώς ένα κλικ διαβάζεις κάποιο ΝΕΟ και ενδιαφέρον ΑΡΘΡΟ χωρίς να κατευθύνεσαι σε ένα λαβύρινθο παραθύρων! Απλά δοκιμάστε μας και σίγουρα θα γίνουμε καθημερινή σας συνήθεια και η ευχάριστη ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ παρέα σας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις