Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Νέο φιάσκο: Άκυρος ο διαγωνισμός για την προμήθεια 10 εκατ. self test - Δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις


 Συνεχίζεται το κυβερνητικό αλαλούμ σε ότι αφορά την διαχείριση της πανδημίας, αλλά και τα self test. 

Αυτή τη φορά είχαμε την ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια 10 εκατομμυρίων self test στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση μετά από προσφυγές που κατέθεσαν οι υποψήφιοι προμηθευτές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση στη Διαύγεια, ενώ η κυβέρνηση προκήρυξε τον διαγωνισμό με τη διαδικασία του κατεπειγόντως, διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούταν οι εν λόγω προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει ο διαγωνισμός, μετά από προσφυγές που κατέθεσαν μεταξύ τους οι εταιρείες προμήθειας.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της ακύρωση του διαγωνισμού από την Επιτροπή Αποσφράγισης, Διενέργειας και Ποσοτικής Παραλαβής στο αντικείμενο της σχεδιασθείσας σύμβασης, επέρχεται ανατροπή λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και στη σύναψη των συμβάσεων (…) στην οποία έχει συμβάλει η εκκίνηση διαδικασιών άσκησης ένδικων μέσων και βοηθημάτων από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς.

Υπενθυμίζουμε ότι προβλήματα στην προμήθεια των τεστ υπήρξαν και στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισμού της ΓΓΠΠ, αφού δεν παρελήφθησαν εν τέλει 3 εκατ. self test που είχε αναλάβει να παραδώσει –ως μία εκ των πέντε μειοδοτών– η εταιρεία Swiss Med, η οποία κηρύχθηκε έκπτωτη. Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις της Swiss Med για αθέτηση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των επτά εργάσιμων ημερών.

Το ιστορικό του δεύτερου διαγωνισμού

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δεύτερη προμήθεια self test από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναρτήθηκε στη Διαύγεια ΑΔΑ ΕΩΗ846ΜΤΛΒ-Β2Χ | Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ, στις 9:30 το βράδυ της Πέμπτης 8 Απριλίου και αφορούσε την προμήθεια 10 εκατ. τεμαχίων self test με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 10 εκατ. τεμάχια, εκτιμώμενης αξίας 75 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η καταληκτική ημερομηνία, όπως και στον πρώτο διαγωνισμό της ΓΓΠΠ, ήταν και πάλι ασφυκτική και εξέπνεε τα μεσάνυχτα της Κυριακής 11 Απριλίου.

Στον διαγωνισμό ανταποκρίθηκαν 53 εταιρείες, καταθέτοντας φάκελο με την προσφορά τους. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής στις 12 Απριλίου, οι τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης πληρούνταν από τις προσφορές 30 εταιρειών.

Εξ αυτών, οι 27 προσέφεραν self test της κινεζικής κατασκευάστριας εταιρείας Joysbio, με εύρος τιμών ΑΔΑ ΩΦΦ146ΜΤΛΒ-95Ν | Διαύγεια από €2,07 το κιτ έως €3,49. Βάσει τιμής, οι δύο πιο συμφέρουσες προσφορές στις οποίες κατακυρώθηκε στις 13 Απριλίου ΑΔΑ ΩΦΦ146ΜΤΛΒ-95Ν | Διαύγεια η προμήθεια των 10 εκατ. self test (με δικαίωμα προαίρεσης για προμήθεια επιπλέον 10 εκατ. τεμαχίων), ήταν αυτές της φαρμακαποθήκης από τα Ιωάννινα Newpharm, με €2,07 για 2.625.000 τεμάχια self test της Joysbio και της εταιρείας ιατρικών ειδών Metron Healthcare, με €2,14 για τα υπόλοιπα 7.375.000 κιτ της ίδιας κατασκευάστριας. Στις 14 Απριλίου η ΓΓΠΠ διαβίβασε τις δύο συμβάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας.

ΔΕΙΤΕ (ΕΔΩ) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις