Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

Αποκάλυψη: «BOMBA» για αναδρομική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης


 Εισφορά αλληλεγγύης: Την κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης αναδρομικά από την 1η-1-2021 σκοπεύουν να διεκδικήσουν για τα εισοδήματά τους πολλοί δικαστικοί λειτουργοί, αξιοποιώντας όλα τα διοικητικά και δικαστικά βοηθήματα που προβλέπει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Γράφει ο Γιώργος Παλαιτσάκης

Σε περίπτωση κατά την οποία θα ευοδωθούν οι προσπάθειές τους, θα ανοίξει ο δρόμος για εκατοντάδες χιλιάδες άλλους δημόσιους λειτουργούς, πολιτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους να διεκδικήσουν κι αυτοί αναδρομικά από το 2021 την απαλλαγή τους από την εισφορά αλληλεγγύης, εξέλιξη η οποία ενδέχεται να προκαλέσει απρόβλεπτη δημοσιονομική δαπάνη καταβολής αναδρομικών που μπορεί να ανέλθει μέχρι και σε περίπου 600 εκατ. ευρώ για τη διετία 2021-2022.

Τα βήματα

Οπως προκύπτει από έγγραφο ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε η Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος σε όλα τα μέλη της:

1 Η άσκηση από την πλευρά των δικαστικών εισαγγελικών λειτουργών των προβλεπόμενων διοικητικών και δικαστικών βοηθημάτων αποβλέπει στην κατάργηση της επιβολής της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στα εισοδήματά τους και για τα έτη 2021-2022, όπως υπαγορεύεται από τη συνταγματική αρχή της ισότητας έναντι των λοιπών φορολογουμένων.

 Βασικό επιχείρημα το οποίο προτείνεται να χρησιμοποιήσουν οι δικαστικοί λειτουργοί στις διεκδικήσεις τους είναι ότι η διάταξη με την οποία απαλλάχθηκαν από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης όλα τα εισοδήματα πλην των μισθών του δημοσίου τομέα και των συντάξεων είναι αντισυνταγματική. Ειδικότερα, στο έγγραφο της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος επισημαίνεται ότι: «Ως βασικό επιχείρημα για την ολοσχερή απαλλαγή των εισοδημάτων μας από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης προβάλλουμε την αντίθεση στο Σύνταγμα και στο ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο τόσο της προϊσχύουσας διάταξης του άρθρου 298 του Ν. 4738/2020 όσο και της ισχύουσας διάταξης του άρθρου 72 παρ. 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) (όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 121, παρ. 1, Ν. 4799/2021), σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσονται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ίδιου κώδικα όλα τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με μόνη εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και στις συντάξεις. Η αντισυνταγματικότητα των εν λόγω ρυθμίσεων οδηγεί στη μη εφαρμογή αυτών ως προς το δεύτερο σκέλος που προβλέπει τις ως άνω εξαιρέσεις (άρθρο 93, παρ. 4 του Συντάγματος) και συνακόλουθα στην απαλλαγή και αυτών των εισοδημάτων από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης».

 3 Ο δρόμος για την επίτευξη του στόχου της αναδρομικής κατάργησης της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης ο οποίος ενδείκνυται να ακολουθήσουν οι δικαστικοί λειτουργοί προβλέπει, ως πρώτο βήμα, την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, που αφορούν στα εισοδήματα του 2021, με επιφύλαξη. Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, θα χρειαστεί να προχωρήσουν -εντός της νόμιμης προθεσμίας των 30 ημερών από τη στιγμή της κοινοποίησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων τα οποία θα αναγράφουν τη χρέωσή τους με εισφορά αλληλεγγύης ή από τη στιγμή της σιωπηρής απόρριψης της επιφύλαξης εκ μέρους των φορολογικών Αρχών- στην υποβολή ενδικοφανών προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Κατόπιν, εφόσον απορριφθούν από τη ΔΕΔ (σιωπηρά ή ρητά) οι παραπάνω προσφυγές εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υποβολή τους (η προθεσμία αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου) και εφόσον στο μεσοδιάστημα δεν υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση που θα επιλύει το ζήτημα, θα απαιτηθεί να προχωρήσουν στην άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της απόρριψης στους προσφεύγοντες ή από την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας των 120 ημερών, που ισοδυναμεί με τεκμαιρόμενη απόρριψη της προσφυγής.

Κίνδυνος… εκτροχιασμού

600 εκατ. € το κόστος για όλο το Δημόσιο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το σύνολο των αναδρομικών που θα διεκδικήσουν οι δικαστικοί λειτουργοί δεν ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο της διετίας 2021-2022, δεδομένου ότι ο αριθμός των αιτούντων αναμένεται να είναι σχετικά μικρός. Ωστόσο, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός άλλων υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και συνταξιούχων με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ που θα σπεύσουν άμεσα να επωφεληθούν από τυχόν θετική εξέλιξη που θα έχει η προσπάθεια των δικαστικών, δεδομένου ότι κι αυτοί θα μπορούν να επικαλεστούν το ίδιο ακριβώς επιχείρημα πάνω στο οποίο θα βασιστούν οι δικαστικοί στις διεκδικήσεις τους. Ετσι, είναι πολύ πιθανό να πετύχουν κι αυτοί διά της δικαστικής οδού την αναδρομική κατάργηση από την 1η-1-2021 της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και για τα δικά τους εισοδήματα.

Το συνολικό ποσό των αναδρομικών που μπορούν να διεκδικήσουν στο σύνολό τους οι δημόσιοι λειτουργοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ υπολογίζεται ότι μπορεί να φθάσει τα 600 εκατ. ευρώ για τη διετία 2021-2022.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει απορρίψει την αναδρομική κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα και τους συνταξιούχους κι έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην κατάργηση της Εισφοράς από το 2023 και μετά.


Ακολουθήστε τον www.oparlapipas.gr στο (facebook) και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις