Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

Λογαριασμοί ρεύματος: Κύμα ενστάσεων - Βήμα-βήμα η διαδικασία

 


Λογαριασμοί ρεύματος: Φωτιά… έχουν πάρει οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος εξαιτίας της ρήτρας αναπροσαρμογής. Οι περιπτώσεις καταναλωτών που καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, υπερδιπλάσια -σε αρκετές περιπτώσεις- από αυτά που κατέβαλαν πέρυσι, την αντίστοιχη χρονική περίοδο κατανάλωσης, όλο και πληθαίνουν.

Γεγονός που αναγκάζει όλο και περισσότερους καταναλωτές να υποβάλουν ενστάσεις κατά των παρόχων ενέργειας, με αρκετούς, μάλιστα, να έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν ακόμη και τη δικαστική οδό.

Η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα, μιλώντας στον «Ε.Τ.», εξηγεί τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει, βάσει νόμου, κάθε καταναλωτής που θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια τόσο δυσμενή συνθήκη. Στη συνέχεια, παρουσιάζει σειρά από υποθέσεις που χειρίζεται, στις οποίες η ρήτρα αναπροσαρμογής (αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας) καλύπτει τη μερίδα του λέοντος στο συνολικό ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής στον πάροχο ενέργειας, με τον οποίο σύναψε σύμβαση προμήθειας.

 Δικαιώματα καταναλωτή

Ο καταναλωτής, σύμφωνα με το νόμο, αλλά και βάσει σχετικού συμβατικού όρου, εφόσον αμφισβητεί τη νομιμότητα των χρεώσεων που παράγει η ρήτρα αναπροσαρμογής, πρέπει να υποβάλει τεκμηριωμένες αντιρρήσεις στον πάροχο, οι οποίες υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παρόχου που δηλώνεται στον ιστότοπό του.

Σημειώνεται πως η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων, στη συντριπτική πλειονότητα των συμβάσεων, εκτείνεται μέχρι τη λήξη του λογαριασμού που ακολουθεί το λογαριασμό που αμφισβητείται. Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, τεκμηριωμένα, επί των αιτιάσεων και ισχυρισμών του καταναλωτή.

Διευκρινίζεται πως η υποβολή των αντιρρήσεων είναι υποχρεωτική, εφόσον ο καταναλωτής (οικιακό ή επαγγελματικό – επιχειρηματικό τιμολόγιο κατανάλωσης ρεύματος) αποφασίσει να στραφεί δικαστικά κατά του παρόχου.

Επιπρόσθετα, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Συνήγορο του Καταναλωτή, στην ένωση καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ, καθώς και στη ΡΑΕ.

Αξίζει να επισημανθεί πως ήδη βρίσκονται σε δικαστική εξέλιξη η συλλογική αγωγή που άσκησε η ΕΚΠΟΙΖΩ και εκδικάζεται τη 18η.5.2022, αλλά και ατομική αγωγή καταναλωτή με ταυτόχρονη άσκηση ασφαλιστικών μέτρων που εκδικάζονται την 5η.5.2022. Επισημαίνεται πως επ’ αυτών εκδόθηκε η προσωρινή διαταγή που απαγόρευσε στον πάροχο να δώσει εντολή στον ΔΕΔΔΗΕ για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω μη εξόφλησης της ρήτρας αναπροσαρμογής, συνολικού χρηματικού ποσού ύψους 8.500 ευρώ.

Aδιαφανείς χρεώσεις

Στο μεταξύ, οι περισσότερες καταγγελίες που δέχεται η ΕΚΠΟΙΖΩ αφορούν σε ενεργειακά ζητήματα. Στέλεχος της Ενωσης επεσήμανε στον «Ε.Τ.» πως υψηλό ποσοστό καταναλωτών καταγγέλλει αδιανόητες και αδιαφανείς χρεώσεις λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής, που διπλασιάζει ή ακόμη και τριπλασιάζει το κόστος της kWh. Επίσης, καταγγέλλονται περιστατικά μονομερών τροποποιήσεων σε συμβάσεις ενέργειας από σταθερά σε κυμαινόμενα τιμολόγια, καθυστερήσεις στην έκδοση εκκαθαριστικών λογαριασμών κ.λπ. Καθημερινά, η Ενωση δέχεται περίπου 70 έγγραφες καταγγελίες, ενώ ταυτόχρονα τα τηλεφωνήματα των καταναλωτών που αιτούνται συμβουλές για ενεργειακά προβλήματα ξεπερνούν τα 40.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1

Καταναλωτής με επαγγελματικό τιμολόγιο (βιοτεχνία – ατομική επιχείρηση) έλαβε την ίδια ημέρα, συγκεκριμένα στις 23.2.2022, δέκα αυτοτελείς, εκκαθαριστικούς μηνιαίους λογαριασμούς, οι οποίοι αφορούσαν στο χρονικό διάστημα 14.4.2021 έως και 31.1.2022. Το συνολικό ποσό της χρέωσης ανήλθε σε 46.367,77 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 19.815,80 ευρώ αφορούσε στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αξιοσημείωτο είναι πως η ημεροχρονολογία λήξεως προθεσμίας πληρωμής και των δέκα λογαριασμών ήταν σχεδόν ένα μήνα μετά, στις 18.3.2022.

2

Αγρότης με επαγγελματικό τιμολόγιο, για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ιούλιος 2021 έως και Δεκέμβριος 2021), χρεώθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 195.016,51 ευρώ λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής. Συγκεκριμένα, για τον Ιούλιο του 2021, σε συνολικό λογαριασμό ποσού 24.947,38 ευρώ, η ρήτρα αναπροσαρμογής αντιστοιχούσε σε 9.562,15 ευρώ. Τον Αύγουστο του 2021, ο συνολικός λογαριασμός ανήλθε σε 34.244,55 ευρώ, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα 15.556,78 ευρώ. Για τον Σεπτέμβριο του 2021, σε λογαριασμό ύψους 45.321,29 ευρώ, σχεδόν τα μισά χρήματα (21.978,64 ευρώ) αντιστοιχούσαν στην ίδια ρήτρα. Τον Οκτώβριο του 2021, σε συνολικό λογαριασμό ποσού 71.884,83 ευρώ, χρεώθηκε εξαιτίας της ρήτρας αναπροσαρμογής 43.766,95 ευρώ. Τον Νοέμβριο του 2021, με το λογαριασμό στα 77.609,42 ευρώ, η ρήτρα αναπροσαρμογής έφτασε στα 50.924,89 ευρώ. Τέλος, για τον Δεκέμβριο του 2021, σε συνολικό λογαριασμό ποσού 77.782,42 ευρώ, η χρέωση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής ήταν στα 53.227,10 ευρώ.

3

Καταναλωτής με επαγγελματικό τιμολόγιο (ζαχαροπλάστης) έλαβε για το χρονικό διάστημα 23.11.2021 έως 22.3.2022 εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος 9.664,48 ευρώ, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής στα 6.084,11 ευρώ.

4

Καταναλωτής με επαγγελματικό τιμολόγιο (ξενοδόχος) έλαβε για τη χρονική περίοδο 1η.11.2021 έως 1η.3.2022 εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος 3.308,24 ευρώ, με ρήτρα αναπροσαρμογής ποσού 2.688,96 ευρώ.

5

Καταναλωτής με κοινωνικό τιμολόγιο έλαβε εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος για το χρονικό διάστημα 6.11.2021 – 7.2.2022 ύψους 2.741,31 ευρώ, εκ των οποίων χρεώθηκε 1.448,27 ευρώ λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής.

6

Καταναλωτής με οικιακό τιμολόγιο έλαβε για το χρονικό διάστημα 1η.11.2021 – 27.2.2022 λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ποσού 1.500 ευρώ. Από αυτά, τα 907 ευρώ αφορούσαν στη ρήτρα αναπροσαρμογής.

7

Καταναλωτής με οικιακό τιμολόγιο έλαβε για το χρονικό διάστημα 9.11.2021 – 8.3.2022 λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ποσού 1.620 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 904 ευρώ το χρεώθηκε λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής.

8

Καταναλωτής με οικιακό τιμολόγιο έλαβε για το χρονικό διάστημα 19.11.2022 – 18.3.2022 λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 1.829 ευρώ, με ρήτρα αναπροσαρμογής 1.158 ευρώ.

9

Καταναλωτής με οικιακό τιμολόγιο έλαβε για το χρονικό διάστημα 8.10.2021-5.2.2022 λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 2.746,57 ευρώ, με ρήτρα αναπροσαρμογής 1.477,37 ευρώ, ενώ κατανάλωσε ρεύμα αξίας 315,64 ευρώ.

 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΟΥΚΑ: «Γκρίζες» ρήτρες και ασφυξία νοικοκυριών

Οικιακοί καταναλωτές, επαγγελματίες και επιχειρήσεις έχουν έρθει αντιμέτωποι με εξωπραγματικές και εξωφρενικές χρεώσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, για τις οποίες αδυνατούν να επαληθεύσουν την ορθότητα των τιμολογιακών αναπροσαρμογών, αλλά και να ελέγξουν εάν υφίσταται τυχόν αυθαίρετη συμπεριφορά του παρόχου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον οποίο έχουν συμβληθεί.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η ΕΚΠΟΙΖΩ, αλλά και η ΡΑΕ, που επεξεργάστηκαν καταγγελίες καταναλωτών, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους έχουν αναφερθεί στην ύπαρξη αδιαφανών ρητρών στις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, εστιάζοντας μάλιστα στη ρήτρα αναπροσαρμογής, αλλά και σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εκ μέρους παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας κατά την προσέγγιση πελατών, στους οποίους δεν προσφέρεται ενημέρωση για τις χρεώσεις που δύναται να επιβληθούν, πέραν των ανταγωνιστικών χρεώσεων.

Η Πολιτεία, παρά το γεγονός ότι προσφέρει οικονομική συνδρομή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είναι ικανή να αποσοβήσει τον κίνδυνο που διατρέχουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά λόγω της απόλυτα δικαιολογημένης αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στην εξόφληση των υπέρογκων χρεώσεων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα μερίδα εξ αυτών να προκρίνει τη νομική οδό έναντι των παρόχων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις