Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

Καζίνο – Ελληνικό: Τι προβλέπει η απόφαση του υπ. Οικονομικών Την Τετάρτη 22 Ιουνίου ανακοινώνεται το deal ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Hard Rock International

 Την Τετάρτη 22 Ιουνίου ανακοινώνεται το deal ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Hard Rock International για την επένδυση του καζίνου και του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος.

Χρήστος Κολώνας

Την εκκίνηση του επενδυτικού σχεδίου ύψους 1 δις. ευρώ για την ανάπτυξη του καζίνου και του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος στο Ελληνικό σηματοδοτεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ της

απόφασης του υπουργού Οικονομικών για την παραχώρηση της «άδειας ανάπτυξης και λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στο Μητροπολιτικό Πόλο».

Η απόφαση του Χρήστου Σταϊκούρα επικυρώνει κι επίσημα την παραχώρηση της άδειας στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατόπιν του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο.

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου, ο ελληνικός όμιλος αναμένεται να ανακοινώσει με την αμερικανική Hard Rock International τη σύσταση κοινοπρακτικού σχήματος που θα διαχειρίζεται και λειτουργεί το καζίνο και το πεντάστερο ξενοδοχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες η Hard Rock θα κατέχει το 51% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 49%, ενώ την ίδια μέρα, είναι πιθανό να δημοσιοποιηθεί και το αρχιτεκτονικό σχέδιο του ακινήτου, το οποίο και θα αποτελεί ένα από τα ισχυρά τοπόσημα στη συνολική επένδυση της ανάπλασης της έκτασης του Ελληνικού.

Τι περιλαμβάνει η επένδυση

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η άδεια ανάπτυξης και λειτουργίας καζίνο χορηγείτει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΖΙΝΟ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.»


Η χορηγούμενη άδεια περιλαμβάνει:

– Ανάπτυξη χώρου καζίνο 15.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων χώρων παιγνίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων,

– ανάπτυξη ξενοδοχείου πέντε αστέρων με δυναμικότητα 3.447 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών 119.980 τ.μ.,

– ανάπτυξη συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου με επιφάνεια 23.722 τ.μ.,

– ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή και πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων 10.525.


Η άδεια ανάπτυξης και λειτουργίας επιχείρησης καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων ισχύει για τη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, 15.000 τ.μ., στην ζώνη Α – Α1 «Γειτονιά τουρισμού- αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγ. Κοσμά, περιφέρειας Αττικής, και έχει χρονική διάρκεια 30 έτη από τις 8 Ιουνίου του 2024.  Η άδεια μπορεί να ανανεωθεί με βάση τη σχετική νομοθεσία, ενώ απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο η μεταφορά της επιχείρησης καζίνο εκτός της θέσης για την οποία η άδεια παραχωρήθηκε για όλη τη διάρκεια του χρόνου παραχώρησης. Η συγκεκριμένη άδεια παρέχει δικαίωμα αποκλειστικότητας ως προς την ανάπτυξη και λειτουργία επιχείρησης καζίνο εντός της Περιφέρειας Αττικής, πλην:

1.       Της χωρικής υποενότητας στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί σήμερα η «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και

2.       Των διαδημοτικών κέντρων ευρείας ακτινοβολίας ή των αναπτυξιακών αξόνων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας ή των πόλων εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας, όπως αυτά καθορίζονται από τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), εξαιρουμένων από τις ανωτέρω περιοχές των περιοχών που υπάγονται στα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, στις Χωρικές Υποενότητες Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής, καθώς και στη Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Το ως άνω δικαίωμα αποκλειστικότητας, αναφέρεται στην απόφαση, ισχύει για όλο το χρόνο ισχύος της παρούσας Άδειας. Το δημόσιο αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να μην χορηγήσει άλλες άδειες λειτουργίας καζίνο στην περιοχή για την οποία χορηγείται η παρούσα για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής.


Λειτουργία και εποπτεία

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβαίνει στη λειτουργία της ΕΚΑΖ ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Άδεια σύμφωνα με τον νόμο, τη Διακήρυξη, τη Σύμβαση Παραχώρησης και την παρούσα.

Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να τηρεί το σύνολο και κάθε μία εκ των δεσμεύσεων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και από τη συναφθείσα μεταξύ αυτού και του Ελληνικού Δημοσίου Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία αποτυπώνει τους όρους λειτουργίας της επιχείρησης ως ΕΚΑΖ ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και της επένδυσης που πρέπει να υλοποιηθεί. Επίσης, όπως προβλέπεται στην απόφαση, υποχρεούται να μεριμνά ώστε η λειτουργία του καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και όλων των εγκαταστάσεών του να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης σε υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών τουρισμού και να ασκεί την εκμετάλλευση κατά τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται:


1.       Στις υψηλές λειτουργικές απαιτήσεις που συνάδουν με τα χαρακτηριστικά της παραχώρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης και η εξυπηρέτηση των πελατών,

2.       Στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, λαμβανομένης και της αναγκαίας μέριμνας, ώστε να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή όχληση από την ανάπτυξη του καζίνο στο άμεσο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον,

3.       Στις ιδιαιτερότητες της ρυθμισμένης και στενά ελεγχόμενης αγοράς τυχερών παιγνίων και των καζίνο ειδικότερα και

4.       Στις οικονομικές υποχρεώσεις προς τους παίκτες και το Ελληνικό Δημόσιο.


Ο παραχωρησιούχος, κατά την απόφαση, οφείλει να ενημερώνει προσηκόντως το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται νομίμως από τον υπουργό Οικονομικών, καθώς και την ΕΕΕΠ, για τη συνδρομή οποιουδήποτε λόγου θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμελή άσκηση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα Άδεια, τη Σύμβαση, τη Διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η μη συμμόρφωση του παραχωρησιούχου στις υποχρεώσεις της σύμβασης μπορεί να επιφέρει κυρώσεις ακόμη και την ανάκληση της άδειας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις