Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

O ΕΦΕΤ προτείνει να φάτε έντομα να σώσετε τον πλανήτη

 

Το ενδιαφέρον αυξάνεται για τα πιθανά οφέλη από τη χρήση των εντόμων στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, αλλά ποιοί μπορεί να είναι οι κίνδυνοι από την παραγωγή, την επεξεργασία και την

κατανάλωση αυτής της εναλλακτικής πηγής πρωτεΐνης;

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέτασε το ζήτημα αυτό με το προφίλ κινδύνου που προσδιορίζει τους πιθανούς βιολογικούς και χημικούς κινδύνους καθώς και τους αλλεργιογόνους και περιβαλλοντικούς κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των εκτρεφόμενων εντόμων, ως  τρόφιμα και  ζωοτροφές. Η επιστημονική γνωμοδότηση συγκρίνει επίσης αυτούς τους πιθανούς κινδύνους με εκείνους που σχετίζονται με κύριες πηγές ζωικών πρωτεϊνών.

Η πιθανή παρουσία βιολογικών και χημικών κινδύνων στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές που πηγάζουν από τα έντομα εξαρτάται από τις μεθόδους παραγωγής, τη διατροφή των εντόμων, το στάδιο του κύκλου ζωής  που συλλέγονται τα έντομα, το είδος των εντόμων και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για περαιτέρω επεξεργασία, ισχυρίζονται οι ειδικοί της EFSA.

Η παρουσία των μη φυσιολογικών πρωτεϊνών που προκαλούν σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες εξαρτάται από το αν το υπόστρωμα με το οποίο διατρέφονται τα έντομα περιέχει πρωτεΐνη από ανθρώπινα ή ζωικά απόβλητα.

Εφόσον τα έντομα που δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία διατρέφονται με τις συνήθεις ζωοτροφές, οι αναμενόμενοι μικροβιολογικοί κίνδυνοι είναι  όπως και για τις υπόλοιπες μη επεξεργασμένες πηγές πρωτεϊνών. Για τη μεταφορά χημικών κινδύνων, τα διαθέσιμα δεδομένα είναι περιορισμένα.

Η επιστημονική γνωμοδότηση επίσης εξετάζει τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την διατροφή των εντόμων με οικιακά απορρίμματα και απόβλητα ζώων.

Ο κίνδυνος περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναμένεται να είναι συγκρίσιμος με εκείνο που προκαλούν άλλα συστήματα εκτροφής ζώων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151008a

https://www.efet.gr/index.php/el/efet/home-4/efsa/nea-tis-efsa/epistimonikes-gnomodotiseis-ektheseis/item/2646-nea-tis-efsa-78

Δημοσιεύτηκε: 12/10/2015 [Επιστροφή]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

.

.

Δημοφιλείς αναρτήσεις